Nanoteknologi og Vaksinene

Det finnes en type yrkesløgnere som kaller seg factcheckers eller debunkers. Jeg vet ikke når de oppsto, men de har vært aktive under pandemien. Deres oppdrag går ut på å fornekte alt som ikke er offisielt anerkjent og omfavne regimets løgner selv når de er grundig gjendrevet. De kaller alle ubehagelige fakta for fake news. Alle som gransker maktens narrativ kalles konspirasjonsteoretikere. Såfremt de ikke kommer frem til at alt stemmer da, men det gjør jo ingen som for alvor gransker. "Faktasjekkerne" selv sjekker ingenting, de bare spør "autoritetene" og får det offisielle svaret, som de så triumferende stempler oss andre med: DEBUNKED i rødt over det hele.

Nanoteknologi i vaksinene mot SARS-Cov-2 viruset er en av de ting man ikke må snakke høyt om. Gjør man det slås man i hartkorn med dem som forfekter at Jorden er flat og at vi invaderes fra Verdensrommet. Ikke desto mindre er det et faktum at vaksinene, i alle fall de mest kjente og benyttede, inneholder Nanotech. Hva Pfizer-BioNTech og Moderna innrømmer at deres vaksiner inneholder av sånt kan man lese om i Role of nanotechnology behind the success of mRNA vaccines for COVID-19 for å ta et eksempel. Kort fortalt består vaksinene av mRNA-molekyler med hvert sitt beskyttende hylster. Dette hylster er en såkalt Lipid Nano Particle (LNP) og består av fire deler: en ioniserbar lipid, kolesterol, en stabiliserende fosfolipid, og polyetylen-glykol (PEG).

mRNA-molekylet er skjørt og skulle snart brytes ned - av enzymer eller termisk støy - uten den beskyttende kappen. Dessuten er det negativt ladet og kan ikke alene trenge gjennom den negativt ladede celle-membranen. Forøvrig er detaljene i funksjonsmåten uinteressante. LNP er en bærer (vektor) som bringer mRNA-molekylet til cellen og hjelper det gjennom celle-membranen. mRNA-molekylet koder for SARS-Cov-2 virusets spike-protein og bruker cellens proteinfabrikk til å lage det. Kroppens immunforsvar skal så reagere ved å danne antistoffer mot spike-proteinet som skal beskytte mot viruset ved smitte. Det er i korthet teorien bak mRNA-vaksinene.

Hva kan gå galt? For det første at teorien ikke stemmer og vaksinene ikke virker. Men det er ikke så alvorlig. Værre er det at nanostoffene er giftige og drar i gang immunforsvaret. Liposomer, som ble oppdaget alt på 1960-tallet, ble vraket til fordel for LNPer fordi disse er mindre giftige og mindre immuntriggende, men LNPer gir også bivirkninger og skader. Det som nevnes i artikkelen oven er pain at the site of administration, fever, chills, fatigue, headache, muscle pain, and joint pain men også allergiske reaksjoner som kan bli farlige. Anaphylaxis kalles det når de plutselig bryter ut og forværres uten ende. Det er immunforsvaret som løper løpsk. Det kan føre til døden, og vi har sett mange eksempler på det under massevaksinasjonen mot Covid-19.

En artikkel som går igjennom mange av skadevirkningene mRNA-vaksinene kan føre til er Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19. Detaljene er vanskelige å forstå for legmenn men hovedpunktene får vi med oss. Mange mennesker har antistoffer mot PEG og det fører til allergiske reaksjoner som i værste fall utarter til anafylakse. Hvor vanlig er dette? En studie av 64900 medisinsk ansatte som fikk sin første mRNA-vaksine fant at 2.1 % av forsøkspersonene meldte akutte allergiske reaksjoner. Anafylakse inntraff i 247 tilfeller av 1 million. Annen dose er trolig værre.

I Bør man vaksinere seg mot Covid-19? nevnte vi antibody-dependent enhancement (ADE). Når antistoffene ikke klarer å nøytralisere viruset men likevel kleber seg til det fungerer de som en trojansk hest. De legger til kai ved en Fc-receptor på celle-membranen og hjelper viruset inn i cellen slik at de forsterker infeksjonen og forværrer sykdommen. Disse antistoffene kan ha oppstått til følge av vaksinasjon eller på annen måte. Mot SARS-Cov-2 er teorien at de danner komplekser med virus-partiklene og fremkaller kraftig utskillelse av cytokiner som gir betennelse. I værste fall får man en cytokin-storm som fører til stor skade på vevet.

mRNA-vaksinene får kroppens celler til å lage store mengder spike-protein (SARS-Cov-2 virusets protein). Dette fører til produksjon av spesifikke antistoffer, men man fant at disse reagerer mot kroppens egne proteiner også. Det finnes belegg for at de bidrar til ADE og gir en autoimmun eller inflammatorisk respons.

Spike-proteinets sekvens har mye felles med noen av menneskets egne proteiner. Pathogenic Priming kalles det når et patogen som spike-proteinet vekker betennelse eller immunrespons mot noe som hører kroppen til. Man undersøkte 37 forskjellige SARS-CoV-2 proteiner og fant at 29 av dem har antigeniske områder. Alle unntatt en av disse 29 ligner menneske-proteiner og forutsas å avle autoimmunitet. Spike-proteinet ligner (er homologt med) 6 menneske-proteiner, det største antall man fant.

Det værste er at over en tredjedel av de homologe proteinene i kroppen hører til det adaptive immunforsvaret. Det kan forklare hvorfor vaksinasjon eller foregående smitte i blant fører til alvorligere sykdom når man smittes på ny: Antistoffene man utviklet i sitt første møte med virusets proteiner undertrykker det adaptive immunforsvaret.

Det finnes andre autoimmune sykdommer som utløses av vaksinen eller viruset som tar år på å utfolde seg til symptomer. De som tror at de har klart seg fordi de ikke merker noe de første ukene etter vaksinasjon kan bli såre skuffet noen år etter.

Den autoimmune virkningen er vist å ramme mange organer i kroppen: leveren, nervene, fordøyelsen, bukspyttkjertelen og andre. Multisystem inflammatory syndrome hos barn (MIS-C) kan være et eksempel på Pathogenic Priming: Man utsettes for SARS-CoV-2 eller andre Corona-virus og bygger opp autoimmunitet som gavner viruset ved neste infeksjon. MIS-C bryter ofte ut kort etter Covid-19, og det vekker mistanke om en årsakssammenheng.

Det finnes nå mange rapporter om autoimmunitet av forskjellig slag i kjølvannet av Covid-19. Personer som var friske før utvikler sykdommer som idiopathic thrombocytopenic purpura, Guillain-Barré syndrome, autoimmune haemolytic anaemia og systemic lupus erythemosus (SLE). Det finnes flere rapporter om SLE med utslett på huden etter Covid-19 med symptomer.

Antistoffer mot egen kropp finnes ofte i Covid-19 pasienter. Man finner dem både i blodet og i cerebrospinal fluid (CFS), en farveløs væske som finnes i hjernen og ryggraden. Dette til tross for at SARS-CoV-2 ikke finnes i CFS. Auto-antistoffene i CFS kan forklare nervelidelsene som forekommer hos Covid-19 pasienter. Antistoffer mot cardiolipin forekommer ofte hos pasienter som er svært syke i Covid-19. Man fant antistoffer mot phospholipid i 52 % av Covid-19 pasienter på sykehus og spør om dette kan ligge bak deres utbredte koagulerings-besvær. Antistoffer mot andre organer i kroppen er også meldt. En studie viet autoimmunitet i Covid-19 pasienter slutter at masse-vaksinasjon fremmer autoimmune sykdommer, særlig hos dem som har arvelig legning for det.

Mange som tester positivt (PCR) for Covid-19 er symptomfrie. De som ikke blir syke av viruset har trolig et sterkt immunforsvar. Huden i nese, munn og hals har et beskyttende lag med neutrofiler og makrofager som gjør ende på viruset. Da behøver man aldri utvikle antistoffer ved hjelp av det adaptive immunforsvaret. Men vaksinene sprøytes med overlegg rett inn i musklene og omgår dette beskyttende laget. Derfor fører de alltid til produksjon av antistoffer. Dessuten består de av nanopartikler som det naturlige immunvernet ikke biter på. Følgen er at friske mennesker som ikke er truet av viruset men likevel vaksineres helt unødig rammes av autoimmune sykdommer.

En lege i Miami døde av indre blødning i hjernen 16 dager etter første dose av Pfizer/BioNTech-vaksinen. Tre dager etter vaksinasjonen hadde han utviklet idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP), en autoimmun forstyrrelse hvor immuncellene angriper og ødelegger blodplatene. Antall plater i blodet raste og gjorde at han ikke kunne stoppe indre blødning. Det førte til slag. Flere andre tilfeller er kjent og rapportert til VAERS.

Forsøk har vist at mRNA fra vaksinen mest av alt sprer seg til leveren og milten gjennom lymfesystemet. Man har også funnet det i hjernen, om enn i langt lavere konsentrasjon. ITP har stått frem som en alvorlig komplikasjon av Covid-19. I mange tilfeller utvikles sykdommen etter at kroppen med hell har bekjempet Covid-19 og utryddet viruset i kroppen, og det tyder på at det er en autoimmun sykdom. En mulig forklaring er at immunceller lastet med mRNA nanopartikler vandrer til milten hvor de produserer spike-protein og utløser dannelsen av IgG-antistoffer.

ITP opptrer først som rødmusset hud og blødning fra indre hinner. Faren er stor for dødsfall ved blødning og slag. ITP kjennetegnes både av at blodplater ødelegges og at færre fremstilles. Auto-antistoffer spiller en avgjørende rolle. De kleber seg til platene og merker dem slik at phagocytter bryter dem ned. På en eller annen måte kan produksjonen av megakaryocytes i beinmargen også rammes, og disse cellene hører til fabrikken for blodplater. Selv om ingen plater ødelegges kan det således oppstå knapphet på plater.

Autofagi er at cellene bryter ned skadede bestanddeler i cellen, såvel som fremmedlegemer slik som spike-proteinet. Dysfunksjonell autofagi er noe av det som kjennetegner ITP og kan være nøkkelen til det autoimmune angrep på platene.

Platene har glykoproteiner i membranen som fungerer som receptorer. De fleste pasienter med ITP har auto-antistoffer mot disse glykoproteinene. Spike-proteiner er i stand til å knytte seg til glykoproteinene og forandre dem på en måte som får B-cellene til å ta dem for fremmedlegemer og sette i gang produksjon av antistoffer. Disse angriper og dreper platene.

Man har oppdaget at SARS-CoV-2 volder alvorlig skade på sirkulasjonssystemet i en rekke organer, også hjernen. Spike-proteinet åpner en celle for viruset ved å binde seg til receptoren ACE2. ACE2 kløver angiotensin II og senker dermed blodtrykket. Spike-proteinet undertrykker ACE2 og forårsaker en tilstand som ligner pulmonary arterial hypertension (PAH), en alvorlig lungesykdom med høy dødelighet. Spike-proteinet alene kan trigge signalering i sirkulasjonssystemet som får vidtrekkende følger. Dette begrenser seg neppe til lungene. Når det inntreffer i hjertet fører det til hjertekramper eller hjerteinfarkt, og i hjernen til slag. Pasienten blir overspent. De som tilfriskner fra Covid-19 kan senere utvikle hjertesvikt. Alt dette kan skje like meget til følge av mRNA-vaksinering som Covid-19.

En annen studie gjør det klart at spike-proteinet alene er årsak til skaden i endotelium som forbindes med Covid-19. Derfor er vaksinene like skadelige som sykdommen selv. Mange av symptomene på Covid-19 har med nervesystemet og hjernen å gjøre. En studie tyder på at mikrovaskulære endoteliske celler i hjernen kan ligge bak disse symptomene. ACE2 uttrykkes overalt i disse cellene i hjerne-kapillarene. Spike-proteinet alene driver hjernens endoteliske celler til å utløse betennelse.

Spike-proteinet kan også skade mannens testikler, da ACE2-receptoren er høyt uttrykt i testiklenes Leydig-celler. Flere studier har vist at spike-proteinet skaffer seg adgang til testiklenes celler via ACE2 og forstyrrer mannens forplantning. Spike-proteinet er funnet i testiklene til pasienter som døde av Covid-19 og hadde skader i testiklene.

Proteiner er svært lange molekyler (polymerer) og må kveile seg som slanger for å virke. Dette må gjøres på en bestemt måte; går det galt kan det føre til sykdom. Vankveilede proteiner kalles prioner. De er kjent for å skade nervesystemet. Kugalskap er den mest kjente prion-sykdommen; det er skaden på nervene som gjør kuene gale. Man tror nå at også andre sykdommer som angriper nervene, slik som Alzheimer, Parkinson og amyotrophic lateral sclerosis (ALS) fremkalles av prioner.

Forskerne har funnet et mønster i sekvensen av aminosyrer som gjør et protein tilbøyelig til å folde seg feil. Det er Glycin fulgt av tre andre aminosyrer og så Glycin igjen: GxxxG. Prionet som fører til kugalskap har ikke mindre enn ti slike mønstre på rad. Det forekommer i mange transmembran-proteiner hvor glycinet har en viktig oppgave. Spike-proteinet fra SARS-CoV-2 er et transmembran-protein og har fem GxxxG -mønstre i sekvensen sin. Det er derfor nærliggende å tro at det kan forvandles til et prion. Ett av mønstrene befinner seg i området som smelter sammen med membranen. Dessuten er to nabo-aminosyrer i dette området erstattet av to proliner for å tvinge proteinet til å holde seg åpent og forvanske sammensmeltningen med membranen. Dette øker sikkert faren for at det kan folde seg feil og bli et prion.

Spike-proteinet binder seg til mange kjente proteiner og kan bringe dem til å folde seg feil slik at de utarter til prioner. Det har også evnen til å trekke til seg vankveilede proteiner i hjernen og danne giftige aggregater som bryter ned nervesystemet. Det har prion-områder som ikke finnes i andre coronavirus. Pfizer-vaksinen inneholder bruddstykker av RNA som fremkommer ved at transkripsjonen fra DNA avsluttes for tidlig. Når kroppens celler oversetter dem til proteiner oppstår ufullstendige spike-proteiner med uforutsigelig tredimensjonal struktur og en fysiologisk virkning som bare kan være skadelig. Man skal også være klar over at produksjonsprosessen som ble brukt i forsøkene som ledet frem til nødgodkjennelse av FDA var mye strengere enn den som brukes for massevaksinasjon.

En av "konspirasjonsteoriene" som verserer på internett er at vaksinerte kan overføre sine vaksineskader til uvaksinerte i sin nærhet. Det er faktisk mulig å overføre patogener via åndedrettet eller hosting/nysing, eller ved hudkontakt. Vi er alle fortrolige med det når det gjelder virus. Intet hindrer prioner f.eks. fra å overføres på samme måte.

Vi vet at det oppsto en rekke varianter av SARS-CoV-2 viruset. Er det massevaksinasjonen selv som driver dette? En kreftpasient som tok droger for å undertrykke immunforsvaret ble smittet av SARS-CoV-2. Han ble først behandlet med Remdesivir og siden med plasma fra pasienter tilfrisknet fra Covid-19. Denne plasma inneholder antistoffer mot viruset. Etter at han fikk plasma oppsto det raskt nye varianter av viruset og en viss variant kom etterhvert til å dominere. Eksperimenter viste at denne dominante varianten hadde nedsatt følsomhet for antistoffene i plasma. Man så her et eksempel på at legemidler avler patogener som legemidlene ikke hjelper mot.

Viruset muterer hele tiden, men de nye variantene må konkurrere mot de gamle og har liten sjanse for å vinne frem. Når kroppen på forhånd har antistoffer mot de gamle variantene, om de er utviklet ved vaksinasjon eller kommer fra plasma, endrer stillingen seg. Hvis pasienten dessuten har svakt immunforsvar, som kreftpasienten oven, blir følgen at de gamle variantene nedkjempes mens de nye møter svak motstand. Kroppen tar bort konkurransen fra de gamle slik at de nye får monopol på kroppens celler og raskt kan formere seg. Det ser ut som om viruset hurtig har mutert, men egentlig har man bare skapt grobunn for nye varianter.

Blant de mange som er vaksinert mot SARS-CoV-2 finnes det mennesker med svakt immunforsvar. I dem avles nye varianter som siden sprer seg i verdenssamfunnet. Vaksinepassene fungerer som blankofullmakter til å spre dem. De nye variantene er avlet på en slik måte at vaksinene er virkningsløse mot dem. Det gjør at vaksinene meget snart er avlegse. Man kan fremstille nye vaksiner mot de nye variantene men de lider samme skjebne.

En annen "konspirasjonsteori" som "faktasjekkerne" energisk dementerer er muligheten for at genet for spike-protein permanent kan innlemmes i menneskets DNA. Det hevdes at mRNA-vaksinene er sikre fordi RNAet ikke tilfeldigvis kan innlemmes i menneskets genom. Men det klassiske synet på enveiskjøring DNA -> RNA -> protein har vist seg å være galt. Det finnes en stor klasse av virus som kalles retrovirus og har et enzym for reverstranskripsjon av RNA tilbake til DNA. HIV er et retrovirus.

Langt senere oppdaget man at reverstranskriptase ikke er eneeie for retrovirus. Mer enn en tredjedel av menneskets genom er viet mystiske mobile DNA-enheter som kalles SINE og LINE. LINE sørger for omdannelse av RNA til DNA, mens SINE tar seg av innlemmelsen av DNAet i genomet. De kan altså oppdatere et menneskes arveanlegg! Det nye genet går i arv til avkommet. LINE og SINE trodde man lenge var genetisk skrot før man oppdaget alt dette.

Hva dette betyr i samband med viruset og mRNA-vaksinene er at RNA kan komme til å bakes inn i vårt genom. Genet for spike-protein kan bli fast bestanddel av menneskehetens arv. I lys av dette proteins mange skadevirkninger er denne mulighet et skrekkscenario. Selv om dette ikke inntreffer kan mRNAet gå i arv til avkommet ved hjelp av LINEs uttrykt i sæd.

Mennesker har segmenter i sitt DNA som ligner retrovirus og trolig oppsto ved at retrovirus en gang klarte å innlemme seg i vårt genom. Alle virveldyr med kjever har flust av slike innbakte retrovirus. I mennesker består 5-8 % av vårt DNA av sånt. De er godartede og gjør nytte for seg, er til og med uunnværlige. Men deres revers-transkriptase kan, når det uttrykkes, teoretisk sett omdanne spike-protein RNA til DNA. Et tegn på at dette har skjedd er at mange pasienter fortsatt tester positivt for Covid-19 etter at viruset er utryddet fra kroppen. Forklaringen synes å ligge i at alvorlig Covid-19 ofte fører til Cytokin storm, og dette aktiviserer revers transkriptase. Dermed øker sjansen for at virus-RNA smugles inn i vårt genom som DNA. Dette DNA kan siden produsere fragmenter av virus-proteiner uten ende, hvilket gjør at pasienten tester positivt for viruset med PCR.

En farlig situasjon kan oppstå hvis en kvinne mRNA-vaksinerer seg mot SARS-CoV-2 og straks derpå unnfanger et barn. Sæden kan ta opp RNA fra vaksinen og omdanne det til DNA ved hjelp av LINE-1. Dette ender opp i det befruktede egget og gjør at barnet oppfatter det som en del av seg selv. Da vil det ikke lage antistoffer mot spike-proteinet, og heller ikke mot viruset hvis det en dag skulle bli smittet. Da kan viruset fritt formere seg i barnets kropp og gjøre det til en superspreder.

Som du forstår er man hjemfallen til sykdom selv om vaksinene ikke inneholder annet enn hva selskapene offisielt har innrømmet. Det synes mest av alt å være spike-proteinet som volder skade; der kjenner man i alle fall mange skadevirkninger. Dette protein produseres i store mengder av kroppen selv etter vaksinasjon. I tillegg har mRNA-vaksinene LNPer. Dette synes å bety at vaksinene er minst like skadelige som SARS-CoV-2 viruset selv. Og velger man å vaksinere seg er man sikret dette. Avstår man har man sjansen til å unngå smitte og dermed all sykdom og skade.

Forøvrig stoler jeg ikke på at vaksineselskapene har fortalt oss alt. Hvorfor skulle de det? Nanoteknologien har kommet langt og når vaksiner skal rulles ut til hele menneskeheten er det fristende å bake inn hemmelige komponenter som har andre formål enn å bevare pasientens helse. Men hva er nanotech egentlig? Det er å bygge ting - maskiner, roboter - i nanoskala. En nanometer er en milliartedel av en meter; altså er en milliard nanometer lik en meter. Man manipulerer enkeltmolekyler; bygger molekylmaskiner og molekylstrukturer med ønskede egenskaper. Et naturlig forekommende molekyl er ingen nanopartikkel; det må være kunstig, laget av mennesker for å kalles så.

Nanotech har både godartede og ondartede anvendelser. Nanomedisinen redder liv, men biovåpen tar liv. Det finnes også fjernstyrte biosensorer og biocomputere som kan overvåke og påvirke kroppen din innenfra. Dette er det mest skremmende: Vi kan miste vår frihet og vår personlige identitet, bli slaver under fremmedlegemer i vår egen kropp. Dette kalles transhumanisme, at vi blir en krysning av menneske og maskin. Selv om det ikke omtales mye i massemedia er nanotech vel det mest aktive forskningsfelt i vår tid. Dette er science fiction i ferd med å bli virkelighet.

Det store målet i nanotech er å lage et allment samlebånd som kan sette sammen alle slags nano-apparater (Universal Assembler) og en nano-regnemaskin som kan utføre alle beregninger (General Purpose Nanocomputer). Forskerne og entusiastene har megalomane fremtidsvisjoner som burde bekymre alle vel bevarte mennesker: Nesten gratis forbruksvarer; personlige datamaskiner som er milliarder ganger raskere enn våre dagers; trygg romfart for alle til en overkommelig pris; slutt på sykdom, aldring og død; slutt på forurensning, automatisk rensning av naturen; slutt på sult og nød; overlegen oppdragelse og undervisning av alle barn; gjenopplivning av utdødde planter og dyr; skape et miljø på andre planeter som tillater jordisk liv. Man bør forstå at før disse målene er nådd kommer de som har makten over nanoteknologien til å forandre menneskeheten i sitt bilde. Makthaverne i dag er jødene og de vil utrydde den nordiske rase.

Vaksinene mot Covid-19 er de første som nødgodkjennes med nanoteknologisk innhold. Før har nanotech mest vært brukt mot kreft. En nanopartikkel som har revolusjonert nanomedisinen er grafen-derivater, særlig grafen-oksyd (GO). Selskapene benekter at vaksinene inneholder grafen, men de som har studert vaksinene i mikroskop mener å finne spor av det der. Varslere har også dukket opp som hevder at det er grafen i dem. Det er vanskelig for legmenn å ha noen mening om dette, men det vi kan gjøre er å kikke på den vitenskapelige faglitteraturen om anvendelse av grafen i medisin.

Grafitt består av mange lag karbonatomer hvor hvert lag danner et todimensjonalt gitter. I hvert lag holdes atomene hardt sammen i gitteret, men de ulike lagene holdes kun løst sammen. Materiale løsner lett når man trykker på det, hvilket gjør at man kan skrive med en blyant. Hvert lag kalles grafen og er meget hardt. La oss se hva de skriver om grafen og GO i Can the application of graphene oxide contribute to the fight against COVID-19? Antiviral activity, diagnosis and prevention. Grafen og GO er viktige i medisin. De er gode til å oppdage virus og bakterier og bekjempe dem. De egner seg også for å fremstille biosensorer. Slår man sammen GO med antistoff oppdages virusmålet raskt.

Selskapet Zen Graphene Solutions utviklet et stoff hvor sølv-nanopartikler knyttes til GO-ryggraden. Det bekjempet fremgangsrikt de første variantene av SARS-Cov-2 viruset. Forfatterne skriver: Therefore, it is necessary to emphasize the importance of using GO-based nanoparticles to develop antiviral agents and combat infectious diseases, including COVID-19,

I en annen artikkel, Graphene-based Nanomaterials in Fighting the Most Challenging Viruses and Immunogenic Disorders roses grafen for sine fysisk-kjemiske egenskaper slik som dets store flate, termiske og elektriske egenskaper, sin kjemiske renhet, sin regulerbare biokompatibilitet, lettvinte funksjonalisering, evne til å oppdage enslige molekyler, sin makt mot kreft, og sin virkning mot virus og bakterier.

I artikkelen An Intelligent Graphene-Based Biosensing Device for Cytokine Storm Syndrome Biomarkers Detection in Human Biofluids presenteres en biosensor for å oppdage farlig høye konsentrasjoner av cytokiner i kroppsvæsker. Dette anses være varsel om at Covid-19 er i ferd med å ta en ondartet vending så det står om livet. Forfatterne beskriver en aptameric dual channel graphene-TWEEN 80 field effect transistor (DGTFET) til bruk som biosensor. Transistorer er noe vi er vant med fra integrerte kretser i elektroniske brikker (chips). Nå har man utviklet lignende devices i bioelektronikken. Grafen inngår i løsningen.

I Functionality of nanomaterials and its technological aspects - Used in preventing, diagnosing and treating COVID-19 beskrives mange nano-teknologier for å bekjempe Covid-19. De sier at grafen spiller en nøkkelrolle i å hindre viruset i å spre seg. Men særlig bemerkelsesverdig: The use of many nano chemicals and compounds has helped in making vaccines and anti-viral drugs that are today showing a way to safeguard human beings against the attack of this deadly virus. Her nevnes ikke grafen spesielt, men hvorfor skulle ikke et så fortreffelig nanostoff brukes i likhet med mange andre?

Carbon-Based Nanomaterials: Promising Antiviral Agents to Combat COVID-19 in the Microbial-Resistant Era søker et alternativ til antibiotika for å behandle lungebetennelse i kjølvannet av Covid-19 da bakteriene hurtig blir mer resistente. Alternativet de fører frem er carbon-based nanomaterials (CBNs), such as fullerene, carbon dots, graphene, and their derivatives, altså atter grafen. De roser disse nanostoffenes egenskaper.

Recent advances in carbon nanomaterials for biomedical applications: A review forteller at karbon-nanostrukturer (slik som grafen) har kommet i fokus for biomedisinsk forskning. De har ypperlige egenskaper som likefrem funksjonalisering, evne til å lastes med droger, biokompatibilitet, og brodd mot virus. Men i neste åndedrag vedgår de at disse stoffene er giftige (toksiske), ikke biokompatible nok, har en tendens til å klumpe seg, og løser seg dårlig i vann. Men siktemålet er klart: fullerenes, graphene, and carbon nanotubes, for drug delivery, cancer therapy, and antiviral applications. Grafen skal altså brukes til å frakte en drog som mRNA til kroppens celler.

Graphene: A Disruptive Opportunity for COVID-19 and Future Pandemics? etterlater ingen tvil om at grafen er det store innen nanotech: The graphene revolution, which has taken place during the last 15 years, has represented a paradigm shift for science. The extraordinary properties possessed by this unique material have paved the road to a number of applications in materials science, optoelectronics, energy, and sensing. Graphene-related materials (GRMs) are now produced in large scale and have found niche applications also in the biomedical technologies, defining new standards for drug delivery and biosensing. Her har vi det igjen. Grafen skal brukes til å frakte droger og i biosensorer. Og ikke bare en gang i fremtiden men her og nå: Such advances position GRMs as novel tools to fight against the current COVID-19 and future pandemics.

Carbon-based nanomaterials for viral infection management lovpriser grafen og nano-diamanter og fortsetter: Because of these unique characteristics, carbon nanomaterials are explored in a wide range of fields, including the diagnosis and treatment of viruses. Nemlig. Og dette gjelder uttrykkelig SARS-CoV-2; det er ikke bare en fremtidsvisjon.

Biosensors for the Detection of Bacterial and Viral Clinical Pathogens dreier seg om biosensorer. Dette er måleapparater for å oppdage biomolekyler og patogener som bakterier og virus. Hva brukes til dette? such as employing nanoparticles, graphene quantum dots, and electrospun nanofibers.

Role of graphene in biosensor and protective textile against viruses sier: Therefore, to support COVID-19 research and development, we have proposed approaches based on graphene and graphene-derived nanomaterials against COVID-19.

Potential of graphene-based materials to combat COVID-19: properties, perspectives, and prospects sier: In this article, we discuss the potential of graphene and GRMs for healthcare applications and how they may contribute to fighting against COVID-19.

Human virus detection with graphene-based materials sier: We highlight that the unique and tunable physicochemical properties of graphene-based nanomaterials make them ideal candidates for engineering and miniaturization of biosensors.

Potential of graphene-based materials to combat COVID-19: properties, perspectives, and prospects sier: Graphene and graphene-related materials (GRMs) exhibit extraordinary physicochemical, electrical, optical, antiviral, antimicrobial, and other fascinating properties that warrant them as potential candidates for designing and development of high-performance components and devices required for COVID-19 pandemic and other futuristic calamities.

Den meget interessante artikkelen Recent progress of graphene oxide as a potential vaccine carrier and adjuvant fra juni 2020 begynner med å slå fast at Graphene oxide (GO), widely employed for the delivery of biomolecules, excels in loading and delivering antigen and shows the potentiality of activating the immune system. Men GO har en nattside som man ugjerne snakker høyt om: However, GO aggregates in biological liquid and induces cell death, and it also exhibits poor biosolubility and biocompatibility. I klartekst dreper grafen og dens derivater cellene i kroppen din. For å bøte på dette hekter man andre molekyler på GO. Dette kalles å funksjonalisere GO. Etter å ha påpekt at GO brukes vidt og bredt i medisinsk behandling kunngjør de: ...and for the first time summarizes that functionalized graphene oxide serves as a vaccine carrier and shows significant adjuvant activity in activating cellular and humoral immunity. In the future, it is expected to be introduced into vaccine research to improve the efficacy of vaccines. Fremtiden sett fra 10 juni 2020. Som kjent ble mRNA-vaksinene rullet ut i desember 2020.

Men allerede i januar 2016 kunne man i Functionalized graphene oxide serves as a novel vaccine nano-adjuvant for robust stimulation of cellular immunity lese om dual-polymer modified GOs (GO-PEG-PEI) som fremmer modningen av dendritic cells (DCs) og deres utskillelse av cytokiner. GO-PEG-PEI kan dessuten frakte antigener inn i DCs akkurat som mRNA-vaksinene er ment å gjøre.

Man skal være klar over at munnbind og pinnene som stikkes opp i nesa for å ta prøver inneholder noen av de samme nanopartiklene som vaksinene. Dessuten inneholder munnbindene ofte giftige og kreftfremkallende kjemikalier. Man skal heller ikke glemme at prøvene som tas sikkert brukes til å høste menneskehetens DNA, se Google baner vei for jødisk verdensherredømme. Endelig må man ta høyde for at den nanotech som er kjent for allmenheten står langt tilbake for den som i hemmelighet er utviklet i militære laboratorier som biovåpen. Man må spørre seg om ikke SARS-Cov-2 viruset selv er et biovåpen, utviklet i Wuhan-labben.

Vi var inne på at grafen og GO er giftig og dreper cellene dine. Grafen er det hardeste og skarpeste stoffet vi kjenner. Hvordan føles det å ha millioner av ørsmå barberblad eller skalpeller i kroppen din? De skjærer opp cellene og dreper alt i sin vei.

Vi har snakket litt om biosensorer. Dette er nanotech-apparater inni kroppen din som skal oppdage farlige biomolekyler fra fremmedlegemer, patogener, og varsle omverdenen om dem. Hvordan tror du de skal kunne varsle? De må kunne sende et signal, altså ha radiosender om bord. Men signalene må nødvendigvis bli meget svake, og i frekvensbånd som ikke støttes av nåværende trådløse nett. Da kommer 5G-nettet hendig til hjelp. Det har nettopp evnen til å knytte sammen mange små svake devices til et Internet of Things. Man vil selvfølgelig gjerne at kommunikasjonen skal gå den andre veien også, så det finnes selfassembling nano devices som spontant danner antenner i kroppen din. På den måten kan omverdenen fjernstyre bioelektronikken du har inni deg. Hvor langt de har kommet med alt dette er det umulig for utenforstående legmenn å vite. Men vi kan ta for gitt at de ikke bare har gode hensikter. Mye av forskningen dreier seg sikkert om biovåpen og maktmidler.

Jeg vil her nevne at folk påstår at de har fanget opp MAC-adresse-signaler fra vaksinertes kropper med alminnelig bluetooth-teknologi. Allerede under krigen i Irak testet man en rekke nye teknologier, blant andre en såkalt intelligence-manned interface (IMI) biotic som ble injisert i soldatene. Dette i følge oppfinneren Dr. Carl Sanders.

Det eksisterer et patent for Covid-19 vaksine med GO som bærer. Søknaden kom inn 27 september 2020 og søkeren er Shanghai National Engineering Research Center for Nanotechnology Co Ltd. I praksis Kinas kommunistparti i samarbeid med labben i Wuhan? Tittelen er Nano coronavirus recombinant vaccine taking graphene oxide as carrier. Det understrekes at in particular to development of 2019-nCoV coronavirus nuclear recombinant nano vaccine. Denne søknaden ble sendt i god tid før mRNA-vaksinene ble rullet ut i desember 2020.

Denne videoen bør alle se: Real-Time Self-Assembling Graphene Oxide Nanotech in Vaccines. Det er kjedelig til å begynne med fordi intet skjer, men vær tålmodig og følg med! Du bør se denne også: GERMAN DOCTORS DISCOVER FOREIGN OBJECTS IN VACCINES AND BLOOD OF THE VACCINATED.

I skrivende stund ser skademeldingene etter Covid-19 vaksinering slik ut hos VAERS i USA : 1,235,878 skadevirkninger i alt, 24,437 dødsfall, 27,061 livstruende skadet, 41,697 varig uføre, 131,098 innlagt på sykehus. For å få frem disse tallene må du først klikke på I agree nederst på siden og så gå til Request Form. Der skal du velge Group results by Event Category og and by Vaccine Type og COVID19 som vaksine. På alt annet velger du All. Da er det bare å klikke Send. Du skal være klar over at mindre enn 10 % av skadevirkningene meldes til VAERS. En undersøkelse kom i alle fall frem til dette. Hvis det stemmer må man gange alle tallene oven med 10.

Lærdommen av alt dette er at man skal tukle minst mulig med kroppen sin. Den har evolvert i milliarder av år for å fungere best mulig i vårt naturlige miljø. Det er ikke stort mennesker kan gjøre for å forbedre dette. De fleste inngrep gjør mer skade enn gavn. Jeg vil advare alle mot å skaffe barn med vaksinerte personer i nær fremtid. Man bør se det an og avvente eventuelle varige skader hos den andre som kan ramme fosteret også. Det beste man kan gjøre mot sykdom er å leve og spise sunt.

Rønnaug