Profitører på Krigen i Ukraina

Hvor kapitalismen tar overhånd og finanskrefter erobrer statsmakten veves private selskapers profittbegjær tett sammen med statens politikk. Da har vi plutokrati. Storbritannia var i århundre et utpreget plutokrati, og USA er det i dag. Krig er det mest innbringende som finnes. Folkene lider store tap av liv og eiendom, men finansmagnatene tjener store penger og blir søkkrike. Storbritannia førte krig uavlatelig i 300 år. Siden overtok USA den rollen. Førende statsmenn i disse landene er som regel storaksjonærer i rustningsindustrien, eller finansieres av noen som er det. De har ikke et nasjonalt forsvar men et kommersielt militærvesen. Ikke bare tjener de penger på egne kriger, men også på andres. Derfor blir det så mye krig med plutokratier i verden, og derfor tar de aldri slutt.

I Ukraina finnes det egentlig ingenting å krige om, men det kriges for det. Det jødiske regimet i Kiev har ingen interesse av å stifte fred og fører derfor ikke seriøse forhandlinger. Det er bare ukrainere og russere som dør, ikke jøder, og jødene tjener enorme summer på dette. Krigen der borte tar aldri slutt av samme grunn som at pandemien aldri tar slutt. I Bør man vaksinere seg mot Covid-19? viste vi at vaksineselskapene eies av jødisk høyfinans og genererer kolossal profitt. Vi spådde at så lenge folk går med på å la seg vaksinere kommer pandemiene aldri til å slutte. Dessuten var vaksinene bare en del av utsugingen (se Corona-krisen - et stort steg mot global kommunisme). Høyfinansen kommer alltid til å profitere på folkenes ulykker så godt den kan.

Også i Ukraina profiteres det på mange måter. Sanksjonene koster både Russland og Europa store summer, men det finnes dem som vinner på det. Prisene på olje og gass har skutt i taket, prisene på mat og elektrisitet likeså. Når Europa skal gjøre seg uavhengig av russisk olje og gass fordres kjempeinvesteringer, som visse kretser profiterer på. Atter en gang overføres store summer fra folkene til finansmagnatene. Men jeg vil gjerne se på rustningsindustrien spesielt. Hvis ukrainere hadde vært henvist til å kjøpe våpen av egne midler ville det ikke blitt mye til krig i landet. Derfor plyndres folkene i vest og tvinges betale for Kiev-regimets våpenkjøp. Mest av alt skjer dette i USA, men også i Europa. Her er en oversikt over støttepakkene til Ukraina (kilde):

USA: $13.6 billion in combined military and humanitarian aid for "responding to the situation in Ukraine", og On 21 May 2022, the United States passed legislation providing $40 billion in new military and humanitarian foreign aid to Ukraine, marking a historically large commitment of funds. 1 euro = 1.0720 dollar. Samlet 53.6 milliarder dollar = 50 milliarder euro.

EU: Military aid increased to €1.5 billion under the European Peace Facility on 13 April 2022,. Altså 1,5 milliarder euro.

England: £1.7bn agreement to support the acquisition of eight missile craft and one frigate og The UK announced a further £1 billion in military support to Ukraine. The total sum was £1.3 billion ($1.6), however, this included the £300 million that was pledged on 3 May. 1 euro = 0.85750 pund. Samlet 3 milliarder pund = 3,5 milliarder euro.

Frankrike: Additional financial aid of $300 million announced on 5 May, bringing the total to $2 billion. 2 milliarder dollar = 1,9 milliarder euro.

Tyskland: Over €1 billion additional military aid to Ukraine for weapons purchases in April 2022 og Additional €1 billion pledged in the form of grants in May 2022. Utover dette mindre bidrag som summerer seg til nesten 1 milliard euro. Altså samlet nærmere 3 milliarder euro.

Altså ser vi et samlet beløp fra USA og Europa på omlag 60 milliarder euro. Med kursen 1 euro = 10.1790 NOK blir det 610 milliarder norske kroner. Det aller meste av dette går rett i lommene på jødiske oligarker, enten via rustningskonsernene eller direkte, det kan vi stole på. Er det rart alle massemedia fører ubønnhørlig krigshetsende propaganda? Er det rart alle nikkedukker i regjeringene jatter med?

Russere og ukrainere må slåss og dø inntil Vesten er blakk; så sinnrikt har jødene innrettet det. USA og NATO slåss inntil siste ukrainer. Det er proxy-krig; krig uten egne tap, kun profitt. En krig det ukrainske folk ikke har noe å vinne på; det høster bare død og ødeleggelse.

La oss se på verdens 5 største rustningskonsern. De er alle amerikanske. Overrasket? Fra 29. november 2021 regnet amerikansk etterretning tydeligvis med at det ville bli krig i Ukraina. Vi andre som ikke har adgang til denne informasjonen gjør klokt i å følge aksjenes kursutvikling, for de store handlerne har adgang, det er sikkert. Av de 5 store stikker Boeing ut ved at rustning bare er en minoritetsgren av virksomheten. Selskapet sysler mest med flyproduksjon for sivil luftfart og gikk kraftig ned de siste 3 månedene på grunn av stillstand i reiselivet. De 4 andre spesialiserer seg på rustning og gikk alle kraftig opp. De nådde en topp i midten av april. Jeg valgte meg datoen 11. april 2022 som målepunkt. Her har du de 5 store med årlig omsetning og kursene på nevnte to tidspunkter (kilde):

Lockheed Martin		53.2 milliarder dollar	$333.46		$467.16		40 % oppgang
Boeing			33.5
Northrop Grumman	29.2			$352.32	      	$464.29 	32 % oppgang
Raytheon Technologies	25.3			 $81.14	      	$103.09 	27 % oppgang
General Dynamics	24.5			$192.99	      	$243.71 	26 % oppgang

Vi ser at Lockheed Martin troner øverst både når det gjelder omsetning og oppgang. Hele 40 % opp på få måneder. Det blir ingen småsum med slik omsetning og selskapsverdi. Kursene er avlest på wallstreetzen.com. Hvem er det da som eier dem og profiterer på dette?

Lockheed Martin:
75.9% owned by funds/institutions
State Street Corp	14.57%	38,783,268	$16.45B	
Vanguard Group Inc	8.49%	22,579,851	$9.58B	
Blackrock Inc		6.69%	17,800,565	$7.55B	
Capital World Investors	6.02%	16,021,414	$6.80B	
Northrop Grumman:
83.2% owned by funds/institutions 
State Street Corp		9.28%	14,421,019	$6.39B	
Capital International Investors	8.01%	12,448,496	$5.52B	
Vanguard Group Inc		7.66%	11,911,412	$5.28B	
Wellington Management Group LLP	5.58%	8,675,708	$3.85B	
Blackrock Inc			5.57%	8,661,928	$3.84B	
Raytheon Technologies:
78.84% owned by institutional shareholders
State Street Corp	8.86%	131,752,873	$11.87B	
Vanguard Group Inc	8.12%	120,699,958	$10.87B	
Blackrock Inc		6.62%	 98,391,208	$8.86B	
General Dynamics:
84.69 % Institutional
Longview Asset Management LLC	10.82%	30,042,504	$6.41B	
Vanguard Group Inc		7.32%	20,326,396	$4.34B	
Newport Trust Co		6.11%	16,969,661	$3.62B	
Wellington Management Group LLP	5.93%	16,456,118	$3.51B	
Blackrock Inc			5.57%	15,457,200	$3.30B	
State Street Corp		3.83%	10,645,230	$2.27B	

Vi ser at State Street, Vanguard og Blackrock går igjen blant de største eierne i alle selskapene. Sånn var det i vaksineselskapene også! De øvrige fondene er sikkert jødisk høyfinans de også. Sammenlagt har de aksjemajoritet i alle selskapene. Rustningsindustrien er en av de mest lukrative industrier i verden, og så lenge den har innflytelse på de politiske beslutningsfatterne, så lenge griskhet styrer politikken, kommer verden til å plages av krig. Kast et blikk på USAs invasjoner og bombetokter siden annen verdenskrig:

Japan, Tyskland, Italia, Ungarn, Frankrike 1941-45; China 1945-46; Korea 1950-53; China 1950-53; Guatemala 1954; Indonesia 1958; Cuba 1959-60; Guatemala 1960; Belgian Congo 1964; Guatemala 1964; Dominican Republic 1965-66; Peru 1965; Laos 1964-73; Vietnam 1961-73; Cambodia 1969-70; Guatemala 1967-69; Lebanon 1982-84; Grenada 1983-84; Libya 1986; El Salvador 1981-92; Nicaragua 1981-90; Iran 1987-88; Libya 1989; Panama 1989-90; Iraq 1991; Kuwait 1991; Somalia 1992-94; Bosnia 1995; Iraq 1998; Sudan 1998; Afghanistan 1998; Yugoslavia – Serbia 1999; Afghanistan 2001; Iraq 2003; Pakistan 2004-2018; Libya 2011; Iraq and Syria 2014 – ; Somalia 2007 – ; Yemen 2015-2018. I tillegg har USA siden 2019 omringet og provosert Iran slik at krig har vært nær ved å bryte ut. 3. januar 2020 snikmyrdet USA general Qasem Soleimani, Irans nest mektigste mann. Samtidig som Russland gikk inn i Ukraina bombet USA Somalia. Hele verden fordømte Russland, men ingen nevnte Somalia.

Norge og nesten alle europeiske land fordømmer og boykotter Russland for invasjonen i Ukraina. Vi gjennomfører harde sanksjoner. Samtidig er vi i militært forbund med landet bak ovenstående merittliste. Er alt da bare hykleri? Hvem kan tro på nasjonalstatenes ukrenkelighet i lys av et slikt rulleblad? Er det my country no reason som vanlig? Er det doble målestokker? Har ikke Russland rett til å sørge for sin sikkerhet i nærområdet? Hva da med USA i deres nærområde? Hadde Cuba rett til å alliere seg med Sovjetunionen og utplassere atomraketter på øya eller ikke? Monroe-doktrinen (1823) forbød europeisk innblanding på det amerikanske kontinent, og i 1904 tilføyet Theodore Roosevelt at USA har rett til å gripe inn i latin-amerikanske stater. Hvorfor har ikke Russland samme rett i sin interesse-sfære?

Hva er det som gjør at Norge er i forbund med USA? Er det jødene og frimureriet? Mange svarer vel friheten og demokratiet, men det er jo egentlig bare kodeord for jøde- og frimurervelde. Norge har siden 1930-tallet vært styrt av et parti som betraktet Sovjetunionen som bonde- og arbeider-paradis. Ennå i dag er det et marxistisk parti. Likevel er vi i forbund med kapitalismens høyborg. Partiet velsigner krigsprofitører på arbeidende menneskers nød og død. Går vanlige nordmenn god for dette? USA har mange utvandrede skandinaver, og domineres ennå av nordiske mennesker, men partiet fornekter rase!

USA angriper jevnlig seg selv for å skaffe seg casus belli og angripe andre. 9/11 er bare den største av alle slike operasjoner. Men også hvor USA ikke deltar direkte tjener rustningskonsernene store penger. Det finnes neppe en militær konflikt i verden de ikke profiterer på. Og så lenge minst en av krigsherrene får smøring for våpenkjøp er krigen dømt til å vare inntil en av dem vinner full seier. Det blir ofte lenge. Krigene i Palestina, Syria, Irak, Jemen, Somalia, Afghanistan, Libya er endeløse. Narkokrigene i Mexico og Colombia er også endeløse, og der går våpenprofitt hånd i hånd med narkoprofitt.

Hvor lenge kommer krigen i Ukraina til å vare? Det eneste som kan få slutt på den er russisk seier. Lockheed Martin nådde toppen 13. april og har siden gått ned. Da USA vedtok støttepakken på 40 milliarder dollar 21 mai gikk det opp igjen, men påfallende forsiktig. Det samme kan sies om de andre konsernene. Hvordan skal dette tolkes? Handlerne synes å regne med snarlig nederlag for Ukraina. Det gigantiske vedtaket 21 mai vitner om desperasjon og peker samme vei. Hvilken kontrast til propagandaen i vestlige massemedia! Handlerne er usikre på om disse 40 milliardene rekker å brukes til våpenkjøp før eventyret er ute.

Så kommer tiden for gjenoppbygging. Mye i Ukraina er ødelagt. Det vil koste store summer å rette opp alt. Jeg tar for gitt at europeere og amerikanere skal tvinges betale for det. Hvem skal ellers gjøre det? Og atter en gang kommer de samme kretsene til å profitere. Folk flest proletariseres, mens de utvalgte få mer og mer tilraner seg all eiendom på Jorden.

Rønnaug