Seksualforbrytelser og Fremmedandelen i Europa

I Vold og Rase i Sverige beregnet vi svenskers og rasefremmedes sexkrimrater. Fant at de er henholdsvis a = 2377 / 8236179 og b = 7404.5191 / 689083. Forholdet mellom dem er 37.2325 hvilket bekrefter det vi fant i USA. Vi synes å ha funnet en rasekonstant som kan brukes til å utrede befolkningens rasesammensetning i andre land. Målet her er å anslå fremmedandelen i en rekke ulike europeiske land.

Det er ikke vanskelig. På grunnlag av det arbeid som er gjort kommer vi raskt i mål. Vi skal se på antall anmeldte seksualforbrytelser. Antar at svenskers sexkrimrate også er andre nordeuropeeres, og at svartes sexkrimrate i Sverigegjelder i andre nordeuropeiske land også.

Ligningen å løse for hvert land er a (N - x) + b x = M , hvor N er folketallet, x svart folketall, og M antall anmeldte seksualforbrytelser i landet. Løser ligningen med hensyn på x:

(b - a) x = M - a N
x = (M - a N) / (b - a)

Vi laget et lite program for å regne ut dette, når M og N mates inn:


	list<string> args = arguments(argv, argc);
	double M = string2int(args[0]);
	double N = string2int(args[1]);
	double a = 2377.0 / 8236179.0;
	double b = 7404.5191 / 689083.0;
	double x = (M - a * N) / (b - a);
	print(x);
	print(x / N * 100);

Programmet heter sexeuropa.exe og ligger i pakken sexeuropa.zip . Brukes slik: sexeuropa.exe 118196 84300000 hvor første argument er M, andre N. Programmet skriver ut x, det absolutte antall rasefremmede i landet, og x / N * 100, fremmedandelen i prosent. Dette er selvfølgelig estimat for ukjente størrelser. Vi skal se på Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike, Belgia, Nederland, England (med Wales), Danmark, Sverige og Norge. Prøver å finne totalt antall anmeldte seksualforbrytelser av alle slag i hvert enkelt lands kriminalstatistikk for 2022, eventuelt 2021. Dette er M. N er folketallet i landet.

For Tyskland i 2022 bruker vi som datakilde Bundeskriminalamt. Resultatet blir:

Tyskland 2022
100000;Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung insgesamt;118,196
M = 118196
N = 84300000 (84,3 millioner)
x = 8976556.7130
10.6483 % av befolkningen

For Østerrike i 2021 bruker vi Bundesministerium Inneres:

Østerrike 2021
1054 + 210 + 237 + 169 + 381 + 303 + 1860 + 61 + 70 + 146 + 121 + 16 + 158 + 
1 + 3 + 8 + 8 + 1 + 32 + 20 + 1626 + 1 = 6486
M = 6486
N = 8978929
x = 372448.1107
4.1480 %

For Sveits i 2022 bruker vi Bundesamt für Statistik:

Sveits 2022
9 196
M = 9196
N = 8812700
x = 636195.8981
7.2191 %

For Frankrike i 2022 bruker vi le Ministère de l'Intérieur:

Frankrike 2022
Violences sexuelles	84 500
M = 84500
N = 68043000
x = 6202861.2539
9.1161 %

For Belgia i 2021 bruker vi statista.com:

Belgia 2021
M = 14700
N = 11584008
x = 1086061.9325
9.3755 %

For Nederland i 2022 bruker vi nltimes.nl:

Nederland 2022
M = 15500
N = 17710526
x = 993477.5776
5.6095 %

For England (med Wales) i 2021/2022 bruker vi Office of National Statistics:

England (med Wales) mars 2021 - mars 2022
M = 193566
N = 59597300
x = 16866046.6740
28.3000 %

For Danmark i 2022 bruker vi statistikbanken.dk:

Danmark 2022
2263	+ 2415	+ 1829	+ 2170 = 8677
M = 8677
N = 5932654
x = 666051.3933
11.2269 %

For Sverige i 2022 bruker vi bra.se:

Sverige 2022
M = 24656
N = 10521556
x = 2067487.1147
19.6500 %

Endelig Norge 2022 med ssb.no:

Norge 2022
M = 7396
N = 5488984
x = 555793.2065
10.1256 %

Er dette den nakne sannhet? Vi ser at de fleste ligger i overkant eller underkant av 10 %. Det virker veldig pålitelig. Men så har vi noen som skiller seg ut. På nedsiden har vi Østerrike med bare 4.1480 %. Kan det stemme? Landet har mange innvandrere men de fleste kommer fra Jugoslavia og andre Øst-Europeiske land. Metoden er skreddersydd for å oppdage fremmede med en seksuell adferd som ligner den hos rasene fra Afrika og Midtøsten. Har et land mest innvandrere av andre raser fra andre deler av verden, som er mindre aggressive seksuelt, så underskattes deres antall. Østerrike har mange innvandrere, men det ekvivalente antall innvandrere fra Afrika og Midtøsten er 4.1480 % av befolkningen.

Det samme kan sies om Nederland. 5.6095 % er mindre enn man måtte forvente. I følge migrationpolicy.org, som har sine tall fra CIA factbook, ser den etniske sammensetning i Nederland slik ut:

Ethnic groups..................................Dutch 75.4%, EU (excluding Dutch) 6.4%, Turkish 2.4%, Moroccan 2.4%, Surinamese 2.1%, Indonesian 2%, other 9.3% (2021 est.)

Det er godt mulig at innvandrerne fra Surinam og Indonesia er mindre aggressive seksuelt enn de fra Afrika og Midtøsten. Igjen må vi si at den ekvivalente andel fremmede fra Afrika og Midtøsten er 5.6095 %.

Det er to som stikker ut på oppsiden: England og Sverige. England er hardest rammet av alle med sine 28 %. Man må jo spørre om dette virkelig stemmer. Jeg tror desverre det gjør det. according to the 2021 Census, the total population of England and Wales was 59.6 million, and 81.7% of the population was white. (kilde) According to the data, around a fifth of people in the UK are non-white or non-British. But this is expected to rise to a quarter by 2025, a third by 2040 and reach up to 38 per cent by 2050. (kilde) Vi tror vårt estimat her på 28 % treffer spikern på hodet. Dette er sannheten, og tallet kommer til å stige dramatisk utover i århundret.

Så er det Sverige med rundt 20 %. Det var Sverige vi brukte for å utvikle metoden så vi vet at dette tallet stemmer. Der viste vi også at tallet kommer til å stige hurtig i løpet av århundret. Det gjelder alle land vi har undersøkt. Alle folk i disse landene kommer i mindretall før århundret er omme. Det synes uunngåelig demografisk. Det eneste som kan hindre det er en drastisk omlagt politikk som stanser innvandringen og tvangssender fremmede ut av Europa. Men etter 50 år med masseinnvandring har vi ennå ikke sett en eneste folkebevegelse noe sted med krav om dette. Nå har det gått så langt at omlegning innenfor demokratiets ramme er blitt meget vanskelig. Det er simpelthen for mange fremmede stemmeberettigede.

10 % er den typiske fremmedandel. Det kan synes lite, men mange hvite europeere er gamle, mens nesten alle fremmede er unge og avler mange barn. Derfor kommer andelen til å øke hurtig, selv i det hypotetiske tilfelle at vi forseglet våre grenser og stanset innvandringen helt. Men i overskuelig framtid kommer masseinnvandringen til å fortsette. I de store byene er andelen langt høyere enn dette. I London, Paris, Berlin og mange andre storbyer er hvite allerede i mindretall. Dette er folkemord, eller rettere sagt rasemord, men ingen kaller det så, fordi ofrene er hvite. Hadde ofrene vært ikke-hvite ville alle kalt det folkemord og protestert heftig. Men våger hvite å protestere mot det rasemord vi utsettes for kalles vi rasister og på en eller annen måte er det vi som er forbryterne.

Er metoden pålitelig? Så lenge hvite europeere anmelder alle seksualforbrytelser, og så lenge politiet offentliggjør antallet uten forfalskning, er den det. Men er det slik og kommer det til å vedvare? Faren er at hvite kvinner blir så vant til seksuelle overgrep at de gir opp å anmelde. Særlig ettersom politiet som regel ikke løfter en finger, og alle dommer er så milde at offeret bare hånes. Svartes voldtekt av hvite er i praksis legalisert. Det er fordi Kalergi-planen står på makthavernes agenda. Vil Europas folk noe annet må de reise seg før det er for sent.

Erlend