Fremmedinvasjonen av Europa 2016

Organisasjonene bak masseinnvandringen til Europa

Alle oppvakte europeere har skjønt at fremmedinvasjonen ikke beror på en slump. Regjeringene, media, mektige organisasjoner - alle som har stilling, makt og penger i Europa hilser invadørene velkomne, kaller dem flyktninger og barn, skjønt de er voksne alle sammen, unge aggressive menn i en invasjonshær, pirater på tokt for å plyndre og voldta. De brede lag i Europas folk som blir ofre for dette protesterer forgjeves. Det er tydelig at maktens vilje og agenda ikke kommer fra folket. Hvor kommer den fra? Hvem er det egentlig som hersker over oss og hva vil de med oss?

Europa, og da særlig Nordvesteuropa, er rike land med bugnende fat av velferdsordninger som de facto bys frem for hvem som helst, sågar med forkjærlighet for rasefremmede, i et Europa uten grenser mot omverdenen. Angela Merkel har innbudt hele verden til Tyskland og Europa for å snylte på arbeidende tyskere, voldta deres døtre, avle lovløshet og slum. Hun står ikke alene - hadde hun det gjort ville hun ikke ha kunnet tvinge på oss dette ondet. Hadde Europas regjeringer handlet normalt ville de ha forsvart våre grenser mot invasjon; de ville ha brukt våre militære forsvar til å sikre grensene og europeeres trygghet og velferd.

Men slik er det ikke. Det er en selsom tid vi lever i. Det finnes ingen myndigheter som verner det europeiske menneskes livsinteresser. Alle som har makt synes å være våre fiender som er ute etter å skade oss mest mulig. Våre militærvesen som var ment å forsvare land og folk brukes nå til å angripe fremmede stater som Jugoslavia, Afghanistan, Irak, Syria, Libya. Dette gavner ikke på noen måte europeiske folk, tvert i mot: Krig, terror, anarki, ødeleggelse og fattigdom i disse landene bringer store menneskemasser til å utvandre og søke seg til Europa. Hvorfor ødelegger USA og NATO disse landene; hva godt oppnår de med det?

Etter å ha drept og ødelagt for fote uten skrupler der nede mottar de imidlertid "flyktningene" som banker på Europas porter med skinn av største omsorg og medlidenhet. Nå er det overømfindtlig humanitær holdning som gjelder. Fra å valses ned og slaktes i tusentall uten at noen hever et øyebryn har de plutselig fått menneskerettigheter, asylrett, rett til alskens velferdsgoder, rett til sykepleie og gratis rettshjelp. Hvis de begår forbrytelser mot hvite europeere får de knapt noen straff. De har rett til alt mulig, og advokater og domstoler pirker i de minste ting. Minste tilløp til kritikk og selvforsvar hos de hjemmehørende blir fordømt som rasisme og aktiverer systemets undertrykkelsesapparat.

På den ene siden ser vi altså at invasjonen skjer med makthavernes velsignelse og tydeligvis som ledd i en politisk agenda. Det er ikke kristne mot muslimer eller europeere mot muslimer, det er vanlige hvite mennesker i den hvite verden mot makteliten her. Denne elite bruker innvandrerhordene som en rambukk og et brekkjern for å knuse våre nasjoner og forurense vår rase. Angrepet skjer på alle fronter samtidig og er både biologisk, økonomisk og kulturelt. La oss se nærmere på organisasjonene som står bak angrepet på den europeiske menneskehet.

I demokratier drives ikke kontroversielle, upopulære og risikable prosjekter av regjeringene selv; de overlates NGOs for at ikke folkelig motstand og tilbakeslag skal ramme regjeringspartiene. Om nødvendig kan disse ta avstand fra prosjekter som har vakt folkets vrede og pakke dem inn på en ny og mer tiltalende måte. Således kan folkevennlige partier hindres i å tiltrekke seg misnøyde velgere, og skinnet av folkestyre kan opprettholdes.

I oktober 2015 dukket noe opp som kaltes "Merkel-planen". Den var utarbeidet av en ny thinktank som kalles Europeisk StabilitetsInitiativ (ESI). I følge planen skal Tyskland ikke bare ta i mot de over en million migranter som tok seg dit i fjor, men videre forplikte seg til å ta i mot ytterligere en halv million "syriske flyktninger" fra Tyrkia over det kommende året. Tyskland skal utover dette være behjelpelig med å sluse migranter fra Tyrkia til EU samt gå inn for visumfri innreise til EU for tyrkiske statsborgere i 2016.

Vi ser altså at "Merkel-planen" var en forløper for EU-Tyrkia -avtalen som trådte i kraft 20 mars 2016. ESI ble opprettet i samband med oppstykkingen av Jugoslavia etter USAs og NATOs undergravning og krig mot Serbia i 1999, som blant annet førte til opprettelsen av en stor militærbase, Camp Bond Steel, i Kosovo. Formannen i ESI er den østerrikske sosiologen Gerald Knaus, som bor i Istanbul. Han er også medlem av European Council on Foreign Relations (ECFR) og av George Soros' Open Society Foundations. Samtidig er han rådgiver for Angela Merkel i flyktningsanliggender! ECFR ble grunnlagt i 2007 etter modell av den velkjente Council on Foreign Relations (CFR) i USA. Mannen bak ECFR er igjen den jødiske finansmagnaten George Soros, som også finansierte farverevolusjonene i Østeuropa. Han har vært virksom over hele planeten med å undergrave og oppvigle mot uønskede, dvs ulydige, regjeringer, ved å dra i gang og drive "demokratiske" protestbevegelser med sikte på omveltninger.

ECFR holder til i London og viseformannen er jøden Joschka Fischer, forhenværende utenriksminister i Tyskland for partiet De Grønne, og en av dem som støttet president Clintons ulovlige bombing av Serbia i 1999. Et annet fremtredende medlem er forhenværende NATO-Generalsekretær Javier Solana, og man merker seg også den jødiske advokaten Daniel Cohn-Bendit som pleier å forsvare pedofiler i domstolene og sitter i Europa-parlamentet. Han var under studentopptøyene i Paris 1968 kjent som "røde Danny" og var siden medlem i den autonome gruppen "Revolusjonær Kamp" i Rüsselsheim, Tyskland, sammen med nettopp Joschka Fischer. De to grunnla senere "Realo"-fløyen i partiet De Grønne.

George Soros' Open Society Foundations er et skattefritt nettverk for fremme av "demokrati" som han grunnla etter Sovjetsamveldets sammenbrudd for å omdanne de kommunistiske økonomiene til markedsøkonomier, etter oppskrift fra International Monetary Fund (IMF). Det var slik røverbaronene (oligarkene) i disse landene oppkom, som plyndret dem for uoverskuelige verdier. Soros finansierte det liberale næringsrådet til Boris Jeltsin, som bla sjokkterapiens ("privatiseringens") økonom fra Harvard, jøden Jeffrey Sachs, og jøden Jegor Gaidar tilhørte. Jeltsin het forresten egentlig Jelzman og var selv jøde. Hans farfar Jelzman myrdet tusenvis av russere under Beria.

Blant sponsorene bak ESI finner man den Europeiske Kommisjon og en besynderlig organisasjon ved navn "De Forente Staters Fredsinstitutt". Formann er Stephen Hadley, forhenværende formann i USAs Nasjonale Sikkerhetsråd under Bush-administrasjonen. I ESIs forvaltningsråd finner man personer som Ashton Carter, Obamas forsvarsminister, John Kerry, utenriksminister, og generalmajor Frederick Padilla, president for National Defense University.

Ved siden av Soros-stiftelsen står oppført som hovedsponsor for "Merkel-planen" the German Marshall Fund, en amerikansk tenketank med sete i Washington DC. Den ser sin hovedoppgave i å dekonstruere etterkrigs-Tyskland, såvel som andre europeiske nasjonalstater, i globalismens ånd, og deltok etter 1990 i planlegningen av regimeskifte over hele verden i samarbeid med National Endowment for Democracy, Soros-stiftelsen, og CIA-fronten United States Agency for International Development.

Hva dette viser er at det ikke er folkevalgte europeiske politikere som tar initiativet til slikt som masseinnvandring av rasefremmede fra den tredje verden. De er bare lydige undersåtter og utførende organer. Den politiske dagsorden kommer fra den jødiske høyfinans, den jødiske verdensmakt. Det er denne makts hat mot tyskere, germanere, mennesker av nordisk rase som ligger bak den destruktive utviklingen. Ikke-jøder har bare skyld forsåvidt som de tjener denne makt. Gerald Knaus gjør det, og Angela Merkel gjør det. Knaus handler på oppdrag fra Soros når han gir sine anbefalinger til Merkel, og det er underforstått at disse skal følges! Det gjør da Merkel også alltid - den dag hennes lydighet opphører er hennes tid som politiker forbi.

Fremmedinvasjonen brukes som våpen mot oss; det kalles Strategic Engineered Migration as a Weapon of War. Massen av migranter som veller inn over Europa er ikke en naturlig flyktningstrøm fra krigsområde; den er kunstig fremkalt med geostrategisk ingeniørkunst. Som påpekt har Merkel invitert hele verden til velstand i slaraffenlandet Tyskland, og for å bringe dem dit bryter hun både tysk grunnlov og Dublin-avtalen. Hvem opplyste dem som bor i flyktningleire i Tyrkia om at de får komme til EU og Tyskland? Hvem ga dem informasjonen de trengte? Hvem betalte menneskesmuglerne? Hvorfor slapp Grekenland og Balkanlandene strømmen igjennom?

Dette ble ikke overlatt tilfeldighetene. Interpol og Europol anslår at 90 % av migrantene som har ankommet Europa benyttet seg av menneskesmuglere og at de betalte mellom 3000 og 6000 euro pr person. Altså mellom 30 000 og 60 000 kr pr person. Hvilken stakkars flyktning fra krig i den tredje verden går med slike beløp i lomma? Hvem der har overhodet en slik likvid formue? De fleste hevder jo at fattigdom er en av årsakene til migrasjonen, og det kom over en million migranter til Europa i 2015. Hvor får denne million "flyktninger" 60 milliarder kr fra? For en familie på fire måtte familiefaren punge ut med opp til 240 000 kr. Andre eksperter anslår dessuten enda høyere priser; flyktningseksperten Michael Jürgs f.eks. opp til 11 000 euro pr person.

Man finner kilder på nettet som hevder at migrantene selger sine organer eller smugler narkotika. De kan også være terrorister. Men i de fleste fall er det nok vi hvite europeere som betaler: Verdensbanken anslår at afrikanere som bor i Amerika eller Europa årlig sender 4-6 milliarder US-dollar hjem til Afrika. En annen pengekilde er utviklingshjelp. Ja, nødhjelp og utviklingshjelp har ført til voldsom overbefolkning i Afrika, samtidig som afrikanerne har fått lære seg om det rike hvite Europa; fått pengene, kunnskapen og teknologien til å ta seg hit. Og de kommer i milliontall for å bite av hånden som skjenket dem livet. Strømmen kommer bare til å stige i styrke. Alle spenninger i naturen utjevnes av strøm, såfremt det finnes en vei åpen for ferdsel. Enten forsvarer Europa sine grenser med vold så det forslår, eller vi blir overrent og utslettet.

Den ettertenksomme europeer som i fjor iakttok strømmen gjennom Grekenland og Balkan, gjennom Italia til Sentraleuropa, spurte seg hvordan migrantene fant frem, hvordan de fikk mat og hvile. De syntes å vite nøyaktig hva de gjorde, virret ikke omkring men marsjerte målrettet gjennom et land de aldri før hadde sett. Det virket forberedt og planlagt. Hvem ga dem informasjonen? Det oppdaget vi snart: Det ble delt ut håndbøker i stort antall på en rekke språk som instruerer migrantene hvordan de skal invadere og infiltrere Europa! Alt de trenger å vite står der, innbefattet hvordan de skal forholde seg til Frontex og politi. Igjen var det NGOs som sto bak, med fronter som "No Borders" og w2eu ("welcome to EU") og WatchTheMed. Soros' Open Society Foundation mistenkes å stå bak.

Nå er Balkanruten inntil videre stengt. Smuglerne har vendt tilbake til ruten Libya-Italia, hvor det i 2016 til skrivende stund (17/6) er fraktet over 50 tusen migranter. I Libya sitter en million og venter på overfarten. Men det er ikke smuglerne som bringer dem hele veien over havet. De bare skysser dem en bit ut på havet og anroper europeiske redningsfartøyer. Disse kommer så og plukker opp menneskelasten, og de fører dem ikke den korte strekningen tilbake til Afrikas kyst, nei de frakter dem hele veien over havet til Italia. Gjør således smuglernes jobb og besørger selv invasjonen. NATO driver med dette, skjønt deres oppgave angivelig er å verge Europa. Andre gjør det også: Den italienske marine og andre italienske myndigheter (Mare Nostrum), Frontex (Triton), EU (EUNAVFOR MED), NGOs og private båter. I Triton deltar både Norge (med skipet Siem Pilot) og Svenska kustbevakningen. Fremmedinvasjonen befordres altså åpenlyst av europeiske regjeringer selv og EU.

Hvorfor gjør EU alt som står i dens makt for å skade Europa? Hva er det som driver monsteret? Hva er dens visjon og formål? Hvis EU er vår venn trenger vi virkelig ikke fiender! Før i tiden, da Europa ble invadert av fremmede, gjorde våre herskere alt i sin makt for å slå inntrengerne tilbake: Hunnere, maurere, mongoler, tyrkere. Det var bare derfor vi overlevde som rase. De nordafrikanske statene, som innvellerne nå raider oss fra, har alltid vært slavestater. Det anslås at de mellom 1500 og 1800 tok omkring 2 millioner kristne europeere til slaver. De hørte da formelt under det osmanske rike (tyrkerne). Fra Istanbul (Konstantinopel) raidet tyrkerne Svartehavet og tok ytterligere ca 2 millioner russiske, ukrainske og polske slaver. Og tyrkerne vil de gale hundene i Brussel nå innlemme i EU!

I 1785 dro Thomas Jefferson og John Adams til London for å forhandle med Tripolis sendemann Sidi Haji Abdrahaman. De spurte ham da med hvilken rett de tok slaver på denne måten. Han svarte at retten bygger på profetens lover og at det står i Koranen at nasjoner som ikke følger dem er syndere som muslimer har rett og plikt til å føre krig mot og ta til slaver. De som tror at muslimene ikke lenger ser slik på det kan jo se nærmere på Rotherham-skandalen i England. I 20 år har pakistanske muslimer og andre voldtatt, tvangsprostituert og tatt engelske skolejenter til sexslavinner. Det dreier seg om så mange som hundre tusen ofre helt ned i 11-årsalderen. Britiske myndigheter har ikke løftet en finger for å hjelpe! De har ignorert og mørklagt det. Varslere er blitt straffeforfulgt for rasistisk hets (incitament til rasehat). Dette er vår fremtid hvis vi tillater oss å bli invadert av halvaper, villmenn, jihad-desperadoer, terrorister og banditter. Men glem ikke at det er Europas europeer-fiendtlige makthavere som er skyld i misæren!

Så la oss kaste et blikk på EUs røtter. Første verdenskrig var kulminasjonen av den revolusjon som begynte i Frankrike på 1700-tallet og spredte seg til mange land på 1800-tallet. Det var en ny jødisk-frimurersk makt som svinget seg opp gjennom disse omveltningene. Den gamle samfunnsorden bygget på erjennelsen av menneskenes ulikhet og derfor autoritet. Den revolusjonære bevegelse hevdet derimot menneskenes likhet og krevde all autoritets oppløsning, særlig adelsvelde, kongedømme og kirkemakt. Verdenskrigen oppnådde å styrte de tre store kongedømmene som holdt fast ved en autoritær samfunnsmodell: Tyskland, Østerrike-Ungarn og Russland. Nasjonal identitet, hvor også rase medvirker, var en viktig del av den gamle ulikheten som jøder og frimurere i sine revolusjonære partier og loger fornektet. Man bekjente seg ikke til noe annet enn menneskeheten og ville erstatte nasjonalstater med en verdensstat under en verdensregjering. Og denne verdensregjering skulle være jødisk! Således var revolusjonens mål i grunnen identisk med jødenes årtusengamle drøm om verdensherredømme.

Etter første verdenskrig ble Folkeforbundet dannet. En organisasjon ble også opprettet for å fremme en Paneuropeisk Union. Pådriveren her var høygradsfrimureren og bastarden grev Coudenhove-Kalergi, som på 1920-tallet utga en rekke bøker og essays, hvor kanskje "Praktischer Idealismus" av 1925 er den viktigste. Han gikk uttrykkelig inn for bastardisering av Europas folk: Fremtidens europeer skulle være en eurasisk-negroid bastard. Og over denne masse av gojim-bastarder skulle jødene herske, fordi de alene besitter nødvendig karakterstyrke og skarpsinn. Han ser jødene, ganske riktig, som bærere av både kapitalisme og kommunisme. Terper altså videre på Sions Vises Protokollers stormannsgale selvdyrkelse, fyrt opp av deres bankvesen og politiske undergravning. Toppen av skrullete jødedyrkelse når han i et utsagn som: Det er de jødiske sosialistledere som med høyeste selvfornektelse vil frelse oss fra kapitalismens arvesynd, frigjøre folk fra urett, vold og trelldom, og forandre den frigjorte verden til et jordisk paradis. Dette kunne han sitte og skrive mens helvete utspant seg i Sovjet-Russland hvor millioner av ikke-jøder ble myrdet av jøder.

En så lydig og hjernevasket undersått som Coudenhove-Kalergi var selvfølgelig kjærkommen for den jødiske maktelite: Han var venn med baron Louis Nathaniel de Rothschild, som i 1924 presenterte ham for bankieren Max Warburg som påtok seg å finansiere den Paneuropeiske bevegelse. Warburg presenterte ham for sine brødre Felix og Paul, såvel som Bernard Baruch, i 1925.

EU henger altså nøye sammen med demokratisk-kommunistisk revolusjon, frimureri og jødevelde. Dens mål er å bryte ned europeiske nasjoner og bastardisere folkene med afrikanere og asiater. Fremmedinvasjonen er tilsiktet og planlagt. Etter annen verdenskrig hadde man avlet en opinion som tillot eksperimenter med tyskerne. Kaufman-planen, Hooton-planen og Morgenthau-planen konkurrerte og kompletterte hverandre i strebenen etter å utrydde det tyske folk eller knekke det for alltid. Sentralt i planene var å føre rasefremmede menn til Tyskland i store mengder for å voldta og tvangsbefrukte tyske kvinner. Fra øst gjorde bolsjevikjødene det samme ved å la asiatene i den Røde Armée voldta millioner av tyske kvinner.

Det som skjer i dag er at denne politikk utvides til å gjelde alle europeere, men særlig dem av nordisk rase i Nordeuropa. Vi skal utryddes gjennom invasjon av villdyr og halvaper: voldtekt, drap, fortrengning, bastardisering. I integrasjonens navn tvinges de rasefremmede så tett innpå oss som mulig. Intet tilfluktssted for nordider/germanere blir tålt; vi får ikke være alene noe sted; de fremmede skal inn overalt. I skoler og media får våre barn lære at rasene er like unntatt i hudfarven og at bare den værste sortens mennesker mener noe annet: rasistene! Alle par som forevises som forbilder er raseblandede, og alle individer bastarder.

Derfor er det vi invaderes fra den tredje verden. Det hører til EUs, frimurernes og jødenes sentrale målsetninger. Alle overstatlige organisasjoner driver rasemordet: FN, EU, NATO, og NGOs, såvel som kirken i Rom og andre kirkesamfunn, og selvfølgelig frimurerloger og jødiske orgs. Nasjonalstatenes regjeringer er okkupert av marionetter for disse overstatlige makter og har ingen egen vilje. Hva de skal si og gjøre får de beskjed om fra maktjøder. Jøder og jødiske orgs av alle slag velkomner flodbølgen til Europa, men i sitt eget land tar de ikke i mot en eneste migrant! Der gjelder nemlig strenge raselover og bare personer av jødisk avstamning får innvandre. Det er ikke vanskelig å finne flere eksempler på maktjøder og jødiske orgs som krever ubegrenset innvandring til Europa: Den jødiske verdenskongress selv krever det.

Rønnaug