Rettelse av Quo vadis Europa?

I Quo vadis Europa? beregnet jeg sannsynligheten for at viruset oppsto på Huanan-markedet av en tilfeldighet, uten å ha noe med WIV å gjøre. Desværre ble det fort og gæli. Sannsynligheten for at viruset dukket opp på et våtmarked innen radien x av WIV er: p(x) = (π x2) / (π r2) = x2 / r2. Sånn blir det selvfølgelig i 2 dimensjoner.

Da kan vi sette inn x = 12.1 km og r = 616.9611 km: p(12.1) = 0.0003846 = 38 av hundre tusen. Den sannsynligheten er altså mye mindre enn jeg trodde. Og som sagt er dette en øvre skranke. Konklusjonen forblir den samme, men argumentet er langt mer overbevisende. Det er helt utelukket at viruset kan ha spredt seg fra Huanan-markedet uten samband med WIV. Det er godt å ha det i boks.

Rønnaug