Quo vadis Europa?

Agenda 21, agenda 2030, the Great Reset, Build Back Better, Ny Verdensorden

Hva venter oss europeere i fremtiden? Hvilke planer har verdens mektige? I årtusener har jødene higet verdensherredømme og sett frem til den dag da de eier alt på Jorden. Vi kan lese om det i Bibel og Talmud. I århundre har frimurerne arbeidet mot en ny verdensorden. USA er verdens første stat grunnlagt som frimurerstat med frimureriets mål som statens mål. Vi har påpekt at dette mål er identisk med jødenes. Jøder og frimurere avlet sammen revolusjon i mange land; først England og Skotland, siden Sverige, Frankrike og mange andre land. Til slutt Russland og Tyskland. De kommunistiske internasjonalene var frimurerloger for omveltning, for å styrte det gamle germanske adelsvelde i Europa. Håndbøkene for revolusjon var det Kommunistiske Manifest og Sions Vises Protokoller. Slagordet foran første verdenskrig var Verdenskrig, Verdensrevolusjon, Verdensrepublikk

Verdensrepublikken er den nye verdensorden, eller Novus Ordo Seclorum som den kalles på USAs store segl, det man finner på baksiden av 1-dollarsedlene. Det betyr New order of the Ages. I verdensrepublikken skal en jødisk verdensregjering herske over alle folk på Jorden. Alle nasjoner og raser skal oppløses og blandes; alle landegrenser og stater skal bort. Det skal ikke finnes noen særskilte religioner eller kulturer; alt sånt skal oppløses. Ingen skal ha en egenart og et fellesskap. Det skal bare finnes en masse av rotløse individer i verden. Jødene skaper den nye globale enhetskulturen for alle. Det skal ikke en gang finnes menn og kvinner med hver sin egenart, ikke familier med hjem. Alle våre gamle seder, vår moral, vårt syn på rett og galt, skal skrotes.

Marxismen-leninismen var den mest radikale forkjemper for alt dette. Kommunist-revolusjonene, verdenskrigene, folkemordene, ble drevet frem for å knekke all motstand, utrydde blodsadelen i Europas folk. Etter første verdenskrig utarbeidet Coudenhove-Kalergi planen om å utrydde hvite europeere ved å krysse oss med afrikanere og asiater. Tyskland var underkastet traktatene Versailles og St. Germain som var umulige å leve med. Da Tyskland reiste seg til motstand kom planene om å utrydde tyskere og nordider: Kaufmann, Hooton, Morgenthau.

Etter annen verdenskrig var størstedelen av Europa slukt av jøde-bolsjevismen. Vi i vest som unnkom ble utsatt for angrep på vår ære og selvaktelse: Vi ble erklært å være roten til alt ondt i verden. Vi var utbyttere og undertrykkere, imperialister og kolonialister, slavedrivere og folkemordere, rasister og mannssjåvinister. Holocaust drev tyskere og andre germanere på defensiven og gjorde det vanskelig for oss å hevde vår sak. Samtidig begynte angrepet på ekteskapet og familien. Kvinner, våre nordiske kvinner, skulle ikke lenger gifte seg og få barn men satse på karriære og drepe sine fostre. De skulle hate nordiske menn som undertrykkere. Kjærlighets- og kjønnslivet skulle ikke lenger være et middel til å føre livet videre og holde liv i rasen, men et nytelsesmiddel uten moralske skranker.

Samtidig begynte masseinnvandringen av rasefremmede fra Afrika og Asia. Hvite europeere skulle ikke lenger ha egne land med et samfunn innrettet i vår ånd. Vår identitet skulle tilintetgjøres på alle måter. Vi skulle ikke lenger si om oss selv at vi er norske eller danske eller tyske. Jødene lærte alle svartinger som kom hit å kalle seg dette, og hvis vi hevdet å være noe de ikke er kaltes vi rasister og utsattes for forfølgelse. I herskernes maktspråk er en nordmann ikke annet enn en person som bor i Norge og snakker norsk. Det finnes ingen norsk nasjon eller kultur. De som påstår noe annet hånes og hetses, rammes av represalier.

Det fineste i livet er kjærligheten mellom mann og kvinne. Den skulle vi selvsagt ikke få beholde. I jødisk sexologi er kjærlighet ensbetydende med kjønnslig omgang. Vår edle nordiske ånd knuses under dekadense, perversjon og vold. Ingen steder kan nordisk mann og kvinne i dag møtes og sverme; overalt forstyrres de av svartinger og homser. Jødene har forbudt nordiske mennesker å ha egne møtesteder. Skoler, arbeidsplasser, klubber, vennekretser, utesteder, boliger - overalt plages man av fremmede. Det er også meningen; vi skal ikke kunne bevare vår rase, hverken åndelig eller biologisk. Det er forbudt med samfunn som er forbeholdt vår egen rase.

I frimurernes politiske agenda er menneskerettigheter, republikk og demokrati det sentrale. Men disse menneskerettighetene brukes aldri til gavn for hvite europeere. De er alltid krav mot oss, våpen mot oss. Jo mer disse såkalte menneskerettighetene oppfylles desto mer trenges vi mot undergangen. De går ut på at vi skal oppgi våre livsnødvendige goder, la fremmede raser fortrenge oss, og at det skal være fritt frem for alle perversjoner og krapyl. Republikken erstattet det germanske kongedømme og adelsvelde. I republikken er det ikke lenger edelt blod og sinnelag som rår men lover, regler og prinsipper fastsatt av pengemakten i egennyttig ærende. Og hva gjør demokratiet annet enn å knuse kunnskap og god vilje under massens døde vekt av dumhet? Pengemakten programmerer massen til å mene hva pengemakten ser seg tjent med. Hadde vi enda hatt stemmerett i saker som angår folk direkte og hvor de klart ser hva som er folkevennlig, men det har vi ikke. Stemmeretten er så begrenset at den i praksis ikke gjør noen forskjell.

Frihet, likhet, brorskap! Dette er frimurernes store slagord. Og det er et godt slagord, god propaganda. Det er også løgn. Frihet uten ansvar, plikt eller ære. Likhet i samfunnet uten hensyn til menneskenes og rasenes medfødte ulikhet. Brorskap uten blodsbånd. Dette er alt sammen unatur; det strider mot naturlovene som avlet vår nordiske rase. Det er noe naturfremmede mennesker diktet opp. De gjorde opprør mot naturen. Det kan bare sette evolusjonen i revers og bringe rasens nedgang.

Så snart annen verdenskrig var over og jødenes motstandere beseirede, begynte arbeidet med å danne en verdensregjering. FN er navet. Men det finnes mange andre globalistiske organisasjoner og fora: EU, NATO, Verdensbanken, IMF, WTO, WHO, CFR, Club of Rome, Trilateral Commission, Bilderberg, WEF - for å nevne noen. Bak alle sammen står høyfinansen med sine globale megafond som Vanguard, Blackrock og State Street. De eier nær på rubb og stubb av alt i verden. Jødene er ikke langt unna sin gamle drøm om å eie hele verden og drive menneskeheten som slaver.

Sovjetunionens sammenbrudd i 1990 er et vannskille i historien. Det var ikke kommunismens endelige nederlag. Fra den dagen innledet globalistene en ny strategi for å føre menneskeheten mot én verden under en verdensregjering. En ny kommunistisk verdensorden for alle mennesker på Jorden! Men under nye reklameplakater. Ord som kommunisme, sosialisme, brukes ikke mer. Ikke desto mindre er målet å gjøre oss til eiendomsløse og rettsløse slaver under et verdenstyranni: You'll own nothing and you'll be happy. Blir vi lykkelige? Det blir i så fall narkomanens lykkerus i et kunstig paradis av hallusinasjoner. Virtual Reality er en stor ting i disse planene. Når ikke virkeligheten er som man vil ha den kan man leve seg inn i en innbilt verden som er anderledes.

Allerede 11. september 1990 uttalte president George H.W. Bush: Out of these troubled times, our fifth objective — a new world order — can emerge. Ordo ab Chao! Og hvilken dag! 11. september, 11 år før 9/11. Tror du det var en tilfeldighet? Her har vi 11 overalt; de to tårnene (Tolkien: The Two Towers) Jakin og Boas i World Trade Center.

Joe Biden var også tidlig på'n. 23. april 1992 publiserte Wall Street Journal en debatt-artikkel av Biden med tittelen How I Learned to Love the New World Order. Det er en parafrase av undertittelen til Stanley Kubricks film Dr. Strangelove (1964): How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Bidens argument var at bare FN kan sørge for kollektiv sikkerhet. Han anbefalte at USA stiller sine styrker til rådighet for FNs sikkerhetsråd. Han utnyttet bevisst angsten for atomkrig til å drive globaliseringen og opprettelsen av en verdensregjering.

Dette har vært ledemotivet helt siden da: Skremme folk med stundende katastrofer og tilby dem trygghet i en allmektig verdensregjering. Atomkrig er ikke det eneste skremselet; man har også klimakatastrofe og pandemi. Allerede i 1992 møttes verdens nasjoner til konferanse i Rio de Janeiro om utvikling og miljø. 182 land anammet da Agenda 21 som er et handlingsprogram for det 21. århundre. Agenda 2030, som ble vedtatt i 2015, bygger på Agenda 21. Kort før det, i 2014, dro Klaus Schwab i gang sin Great Reset agenda. Han grunnla WEF i 1971 og har i dag en høy maktstilling i verden, skjønt ingen har valgt ham eller bedt om hans tjenester. Han setter dagsordenen for regjeringer verden over, og ingen spør hvor demokratiet tok veien. Er det folket eller Klaus Schwab som skal styre Norge?

The Great Reset har etterhvert fått dårlig rykte og man snakker heller om Build Back Better. Det er samme plan, bare et nytt navn. Begge dreier seg om gjenreisning etter en katastrofe. Nå skal vi liksom lære av pandemien og skape en bedre verdensorden. Covid-19 kom som bestilt; det ga dem påskudd for å skrote folks friheter og rettigheter over natten, og folk flest var for redde til å protestere. Nå grep de inn i folks hverdagsliv på en måte som inntil nylig var utenkelig. Pandemien fremskyndet planen kraftig.

Mistanken vaktes om at pandemien var planlagt. Intet var globalistene mer velkommet enn den. De trengte den. Det eneste som kan drive deres agenda fremad er allmenhetens frykt, og frykt vekkes kun av katastrofer. I juni 2019 undertegnet Klaus Schwab og FNs generalsekretær Antonio Guterres en avtale om å fremskynde Agenda 2030. Det var uhellsvangert, for nå måtte vi vente en stor ulykke - stor nok til å skremme vettet av folk og få dem til å tigge om drakoniske tiltak for å sikre samfunnet. Men er det mulig at pandemien ble startet, viruset sluppet ut, med vilje?

Finnes det belegg for at noen visste om pandemien på forhånd? Ja, det gjør det. 2 år før utbruddet begynte Kina å hamstre korn, og til slutt lagret de over halvparten av alt korn i verden. Flere måneder før utbruddet begynte de å hamstre personlig verneutstyr og forby eksport. Vi husker alle fra fjernsynsdekningen at samtlige kinesere hadde munnbind, noe det var stor mangel på i Europa. Her jeg bor fantes det ikke å oppdrive. Jeg har aldri eid et munnbind av høy nok kvalitet til å beskytte mot virus i aerosols.

De siste 20 år har ledere fra G20-landene jevnlig gjennomført øvelser for pandemi. Det begynte rundt 2000 og gikk ut på å holde folk hjemme, sensurere informasjons-flyten, og gjennomføre massevaksinasjon. Event 201, Dark Winter, Atlantic Storm, Clade X var noen av øvelsene.

Men hvis pandemien var planlagt måtte viruset være fremstilt i laboratorium. Dette er ennå høyst kontroversielt. I følge MHRA er SARS-CoV-2 syntetisk (kilde). Hvis viruset kommer fra et laboratorium må det være Wuhan Institute of Virology (WIV). En rapport fra Vanity Fair og ProPublica bringer sterkt belegg for at det var dette som hendte. De dokumenterer at WIV hjemsøktes av en akutt sikkerhetskrise i november 2019. De stusser også over at flere arbeidslag var i stand til å utvikle vaksiner så hurtig. I følge eksperters beregninger må de ha hatt adgang til virusets genom senest i november 2019. Konklusjonen lyder:

Without the cooperation of China’s government, we can’t know exactly what did or didn’t happen at the WIV, or what precise set of circumstances unleashed SARS-CoV-2. But the dispatches that Reid unearthed, when overlaid with additional evidence the Senate team compiled, point to a catastrophe in the making: political pressure to excel, inadequate resources to safeguard risky work and an effort to skirt blame once a crisis hit.

Hvis viruset kom fra et dyr burde det smitte dette dyret lettere enn mennesker. Intet slikt dyr er funnet til dags dato; viruset smitter mennesker lettere enn alle dyr man har undersøkt: Surprisingly, the results showed that SARS-CoV-2 bound to ACE2 on human cells more tightly than any of the tested animal species, including bats and pangolins. If one of the animal species tested was the origin, it would normally be expected to show the highest binding to the virus. (kilde)

Mer om senat-rapporten: With this evidence and more, the report concluded a preponderance of evidence points to the fact that SARS-CoV-2 was accidentally released from a WIV laboratory sometime prior to September 12, 2019. The WIV had been working on novel and genetically modified coronaviruses in at least 2018 through 2019. Through poor safety protocols the WIV, such a virus could have then been accidentally released out of the lab, through Wuhan and then internationally through the Military World Games. The report concluded that it is incumbent on the United States and its allies to hold the CCP accountable to make sure that such a pandemic can never happen again. (kilde)

Forresten er det meg en gåte hvorfor folk er så fremmede for sannsynlighet og statistikk. Hvorfor ikke regne litt? Det finnes bare to seriøse hypoteser om virusets opprinnelse: Enten våtmarkedet i Wuhan (Huanan-markedet) eller WIV. La oss anta at det kom fra markedet og ikke hadde noe med WIV å gjøre. Da var det altså bare en tilfeldighet at det dukket opp på dette markedet i Wuhan. Den eneste byen i Kina med et laboratorium som er i stand til å håndtere livsfarlige virus som dette! Og som driver gain-of-function forskning på Corona-virus. Hvor sannsynlig er det? Jeg satte meg ned og regnet på det. Hvis du kikker på kartet ser du at den tett befolkede sørøstlige delen av Kina er formet som en sirkelskive med sentrum i Wuhan. Jeg fant flateinnholdet til følgende provinser:

Provinsflateinnhold
Henan167,000 km2
Anhui140,200 km2
Jiangsu102,600 km2
Zhejiang101,800 km2
Fujian121,400 km2
Jiangxi166,919 km2
Hunan210,000 km2
Hubei185,900 km2

Sammenlagt 1195819 km2. Da er radien r i sirkelen bestemt av π r2 = 1195819 hvilket gir r = 616.9611 km. Våtmarkeder er jevnt spredt utover hele dette området, så vi kan regne med uniform sannsynlighetsfordeling. Da er sannsynligheten for at viruset dukket opp på et våtmarked innenfor en radius x av WIV: p(x) = x/r . Nå er avstanden mellom WIV og Huanan-markedet 12.1 km, så vi får p = 12.1 / 616.9611 = 0.0196 = 2 %. Provinsene oven omfatter ikke hele Kina så dette er en øvre skranke. I virkeligheten ligger den lavere, et sted mellom 1 og 2 %. Vi kan derfor trygt forkaste hypotesen om Huanan-markedet som opprinnelse.

Det vi har ført bevis for er at SARS-CoV-2 -viruset kom fra WIV. Men vi har ikke bevist at det ble sluppet ut med vilje. Så hvordan kunne pandemien være planlagt? Det er rart med det, men når man ser på begivenhetene som gikk forut for pandemien får man et bestemt inntrykk av at det var planlagt. Vi nevnte avtalen av juni 2019 om å fremskynde Agenda 2030. Vi nevnte pandemi-øvelsene. So, in May, 2018, the WEF partnered with Johns Hopkins to simulate a fictitious pandemic — dubbed “Clade X” — to see how prepared the world be if ever faced with such a crisis... A little over a year later, the WEF once again teamed-up with Johns Hopkins, along with the Bill and Melinda Gates Foundation, to stage another pandemic exercise called Event 201 in October, 2019.

Hvorfor denne hektiske aktivitet? Husk hva jeg siterte oven: The WIV had been working on novel and genetically modified coronaviruses in at least 2018 through 2019. Og samtidig øvet man på at de slapp ut og spredte seg i verden. Ikke bare øvet man, man ønsket seg denne katastrofen; trengte den. Vær også klar over at WIV ikke er en rent kinesisk institusjon; den ble bygd ved hjelp av fransk ekspertise og finansieres delvis av USA. Det er en globalistisk institusjon. Når saken ikke kan oppklares er det bekvemt å skylde på Kina, men visse kretser i USA og Europa er like fiendtligsinnede mot å granske som Kinas kommunistparti. Alle i vest som hevder WIV-hypotesen skjelles ut som konspirasjonsteoretikere. Forskere mister sine bevilgninger.

Men hvordan kunne det være planlagt? Nøkkelen finner man i ProPublica-rapporten. My gut feeling is that the WIV was not ready to go hot when they turned everything on [at the BSL-4] and started doing experiments in early 2018. He added: Even the WIV’s people are saying, We don’t have the resources and capabilities to keep this up and running. It’s like, holy crap, if you are working in a lab like that, I don’t understand why people don’t shut it down. Sikkerheten var helt utilstrekkelig. Det visste alle, og gjorde intet med det. Det var bare et tidsspørsmål før en ulykke inntraff. Var det planlagt slik? Bygde man WIV i den hensikt å bruke det som pandemi-kilde? Planlagte ulykker, hva kaller man det?

Det er også påfallende at alle lands folkehelseinstitutter (Rockefeller!) og myndigheter reagerte på samme måte: Ingen stengning av grenser, ingen karantener, intet smittevern. Man fant det for inngripende! Men da alle land var smittet og pandemien raste stengte man ned hele samfunn. Det var ikke for inngripende! Intet land var forberedt på pandemi; ingen hadde en plan; ingen beredskap. I ettertid står det klart at alle lands regjeringer reagerte med å straks-innføre NVO. Smittevern tjente som unnskyldning men var ikke motivet. Man smidde mens jernet var varmt og folk bøyde seg for hva som helst. Vennet oss til å leve under en jernskodd hel, hvor man var bundet på hender og føtter og ikke fikk røre seg uten høytidelig tillatelse fra NVO-pampene. Over natten gikk vi fra å være frie mennesker til å bli slaver. Og folk godtok det fordi de var skremt.

Men pandemien ebbet ut og omikron-varianten var relativt ufarlig. Folk var ikke lenger redde. Man trengte noe nytt å skremme hvite europeere med. Allerede sommeren 2020 brøt negeropptøyer ut i USA etter den arrangerte mishandlingen av George Floyd. Så var det duket for woke-kulturen hvor hvite ikke har noen eksistensberettigelse men må gå ned på kne for svarte. Hvite skal vennes til å leve som slaver under et skyldkompleks. Kolonialisme, slavehandel, hvit supremacisme - vi er roten til alt ondt. Vi bør helst forsvinne - ja, noen jødiske akademikere sier dette rett ut. Folkemord er greit når ofrene er hvite menn og hvite kvinner; vi får som fortjent. Legg merke til hvordan dette viderefører folkemordshetsen mot tyskere fra 1940-tallet. I dag er alle hvite legitime måltavler.

Pandemien er ennå ikke helt over, men den ebbet ut som skremsel, og folk oppdaget at vaksinene er minst like farlige som sykdommen, og dessuten virkningsløse mot den. Dette vakte furore og var dårlig propaganda for NVO. Woke-hysteriet hadde også dødd hen under en bølge av folkelig forargelse. Da man gikk inn i 2022 trengte man en ny verdenskrise å skremme folk med. Det er det med klimahysteriet at det aldri riktig slo an. Folk er ikke redde nok. Det er fremdeles en liten krets av fanatikere som hengir seg til dette, anført av Greta Thunberg liksom barnekorstoget i Middelalderen. I begge fall barn som voksne har gjort gale ved hjernevask.

Men for å få med seg Hvermannsen trengs kraftigere lut. Hvorfor ikke krig mot Russland? Da har man det perfekte påskudd for å kappe tilførselen av olje og gass og sette Europa på sparebluss. Dessuten koster jo krigen gigantiske summer som samme Hvermannsen må betale. Det er dyrt som pokker å slå folk i hjel, men det er det verdt, skal vi tro media og politikere. Da blir det lettere å forby fossilt brensel. Glimrende er det også med skyhøye energipriser og galopperende inflasjon. Det varmer folk opp til det grønne skifte og en digital verdensvaluta.

Kynisk ofres hundretusener av unge ukrainske og russiske liv for å fremme den globale agenda. Trådtrekkerne plages ikke av søvnløse netter. Gjerne opptrapping til verdenskrig. Målet helliger midlene. Hva er dette målet? Hva går Agenda 2030 ut på? Den er sammenfattet i 17 mål. La oss gå gjennom dem.

Goal 1: End poverty in all its forms everywhere. I evangeliene irettesetter Jesus sine disipler da noen av dem forarger seg over at Maria Magdalena tømmer en krukke kostbar salve over hans hode: De fattige kommer dere alltid å ha blant dere, men ikke meg. I de to tusen år som har gått har vi alltid hatt fattige blant oss. Ingen kristen nestekjærlighet eller fattigdomsforsorg har kunnet utrydde den. Intet samfunnssystem, hverken liberalisme eller kommunisme, har klart det. De av oss som er vitenskapelig anlagt mistenker at man stanger hodet mot en naturlov. Det er 200 år siden det gikk opp for Thomas Malthus at et folk vokser eksponensielt, men ressursene det lever av jevnt. Folketallet livsgrunnlaget kan forsørge vokser altså jevnt, men forplantningen bringer eksponensiell vekst.

Hva skjer? Så snart den eksponensielt voksende kurven krysser den jevnt voksende stanger folket hodet i taket. Veksten tvinges til stopp. Det fullbyrdes ved sult, sykdom, vold og krig. Dette er naturloven: folkeveksten stanser ikke før mange er fattige. Naturloven fremtvinger fattigdom. De eneste mennesker på Jorden som har overvunnet denne lov er hvite europeere i det tyvende århundre frem til i dag. Vi trosset naturen, men resultatet er ikke godt. Våre folk er nå gamle, svake og syke. Er det bedre enn fattigdom?

Afrika, Latin-Amerika og størstedelen av Asia følger imidlertid naturloven som før. Dumme hvite menn prøvde å hjelpe dem å overvinne fattigdommen. Følgen ble overbefolkning med enda større fattigdom. Afrikas folketall vokser raskest. Det vokser eksponensielt. I 1950 var det bare 227 millioner; i 2023 er det 1,4 milliarder. Dette kommer til å dobles frem mot år 2050. Man skulle tro at selv de dummeste blant oss endelig måtte skjønne at vi må holde opp med nødhjelp og utviklingshjelp, medisin og undervisning. Ellers graver vi vår egen grav. Befolkningsoverskuddet av negre strømmer over Middelhavet og oversvømmer Europa. Det er som en gresshoppesverm; den fortærer alt i sin vei. Og fattigdommen i Afrika blir ikke mindre.

FN kommer til å ta mer og mer av hvites eiendom og overføre den til Afrika. Dermed bekjempes ikke fattigdommen i Afrika men europeere blir også fattige. Dette er hva det går ut på: proletarisere hvite europeere. Goal 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture. Dette går ut på det samme, men nevner også bærekraftig landbruk. Under klimahysteriet innebærer det bl.a. at gårdene ikke skal slippe ut klimagasser som CO2, metan og nitrogen. Altså intet fossilt brensel. Ikke skal de holde husdyr som gir melk, egg og kjøtt, for det er energikrevende og ikke klimavennlig. De får ikke bruke gjødsel. Det som vil komme er genmodifiserte organismer, insekter som menneskeføde og annen galskap. Vi kan stole på at det vil ødelegge vår helse. I Nederland innebærer klimapolitikken, som ledd i Agenda 2030, at 30 % av gårdene må legges ned.

Stans et øyeblikk og tenk deg om. Hvordan skal sulten i verden stilles når man legger ned gårder i land hvor jorden er fruktbar og jordbruket produktivt? Ser du løgnen i alt sammen? Mer og mer av matproduksjonen i verden kommer til å overtas av multinasjonale selskaper som driver industrielt i stor skala. De tar bare hensyn til sin profitt, ikke din helse.

Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. Alt til alle for alltid! Stem på meg! Når man ikke en gang kan overvinne fattigdom og nød sier det seg selv at helse og velvære for alle er et uoppnåelig mål. Det som er sikkert er at man kommer til å drive alt som gir den farmasøytiske storindustri kjempeinntekter, navnlig massevaksinasjon. Bort fra forebyggende helsepleie og tradisjonelle behandlingsmåter, over til dyre droger. Dette sikrer også at pandemier støtt vil vende tilbake.

Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Mer overbudspolitikk. Man skjønner med en gang at dette aldri vil oppfylles. Det vi kan stole på er at verdensdiktaturet skal indoktrinere alle med sine løgner. Vi vet jo hvordan skolene var under kommunismen. Alt var gjennomsyret av ideologi, propaganda og agitasjon. Skolen var også stedet for å ransake alles tanker og passe på at ingen tenkte noe forbudt. Gjennom skolebarna rensket man ut foreldrene, og så barna selv. Alle som kunne tenke selvstendig var statsfiender og farlige. De ble ikke gamle.

Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls. Dette er reinspikka marxisme. Den fornekter alt biologisk, all arvelighet. Kjønn finnes ikke som noe biologisk, kun noe sosialt som en følge av undertrykkelse. Løsningen er kjønnskamp som skal føre fram til det kjønnsløse samfunn. Sånn var det faktisk i Sovjetunionen. Det samme skal nå drives i hele verden, og det skjer. I Norge har den siste skanse som skilte kjønnene nå falt: Kvinner skal også fostres til soldater og strid med våpen i hånd. Det er nå nesten like mange vernepliktige kvinner som menn. De gjennomgår opplæring sammen og bor til og med på rom med hverandre! Alt som er naturlig skal ødelegges og erstattes av marxistisk hjernespinn. Man prøver å overtale barna om at de egentlig tilhører det annet kjønn, og tilbyr dem kjønnsskifte ved kirurgi og hormonbehandling. Kjønn skal være et fritt valg; man fornekter at det er arvelig og knyttet til visse uforanderlige egenskaper på kropp og sjel.

Goal 6: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. Vann og avløp skal tas over av globale megakonserner. Det blir forbudt å trekke sitt eget drikkevann fra naturlige forekomster. Vi må betale globalistene for rent vann, selv om vi har det utenfor stuevinduet. Vi må også betale i dyre dommer for å bli kvitt avløpsvann. Bærekraftig er et kodeord for at vannet forvaltes av verdensregjeringen. Vårt gode norske vann i fjellheimen får du ikke lenger røre; det kommer til å privatiseres og eies av Blackrock og Vanguard. Men overbefolkning og forurensning kommer til å gjøre også dette målet uoppnåelig. Forøvrig forbrukes 90 % av verdens vann av råstoff-industrien, eid av multinasjonale selskaper.

Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. Dette er selvmotsigende. "Bærekraft" utelukker olje og gass. Se hva som skjedde med energiprisene da Russlands olje og gass falt bort! Energien er blitt så dyr at mange europeere ikke har råd til å varme opp sine hjem til 20 grader. Man hører om folk som holder 13 grader inne og sitter med ytterklær. De "bærekraftige" energislagene er slikt som vindkraft og solkraft. De kjennetegnes av ustadighet og upålitelighet. Man kan ikke demme opp vind slik man kan med vann. Det er også vanskelig å lagre elektrisk energi. Når det ikke blåser og solen er svak får man ingen energi, og det er midt på vinteren når man trenger den mest. Det er umulig å planlegge produksjonen uten en pålitelig energikilde. "Bærekraften" fremtvinger deindustrialisering.

Goal 8: Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. Her er kodeordet "bærekraftig" brukt dobbelt, og det betyr at globale megakonserner skal drive næringslivet i Norge som overalt ellers. Næringslivets naturlige mål er å dekke folkets behov. Når det snakkes om vedvarende økonomisk vekst er det superkapitalistenes profitt man mener. Vi andre må henge i og slave for den. Hva som menes med "anstendige" arbeidskår er det de som bestemmer. Den liberale økonomiske visdom går ut på at man driver de ansatte så hardt man kan til så lav lønn som mulig. Bare når mange slutter og det viser seg vanskelig å erstatte dem overveier man å bedre kårene. Men når verdens næringsliv er blitt et monopol og verdens folk ikke har noe valg, blir kårene slavekår. Det eneste som holder oss oppe er at det ennå finnes folkeeide småbedrifter. Men globaliseringen driver dem konkurs. Se hva som skjedde under pandemien! Man gjorde det med tvang, med politimakt.

Goal 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation. Både her og i forrige brukes ordet "inklusiv". Det betyr at bedriftene i Norge skal ha ansatte av alle raser og kjønn (genus) fra all verdens himmelstrøk, og av alle seksuelle legninger, bare ikke straighte hvite menn! Tilhører du denne uønskede kategori stiller du bakerst i køen. Skulle du være så heldig å bli ansatt får du selvsagt en bifil negresse til sjef, og direktøren er en jøde som belærer deg om hvite privilegier. Kodeordet "bærekraftig" opptrer her som overalt: Jøder skal eie alt og bestemme alt. Du som hvit mann skal bare oppfinne alt og gjøre jobben; inntekten for dette tar jøden. Veier, jernbane, kraftnett og alt sånt kommer også å være privateid av konserner, selv om folket har bekostet utbyggingen. Privat monopol vil lede til høye priser, vær du trygg. De skal jo maksimere profitten for aksjeeierne. Det blir tollstasjoner langs alle veier og ved alle broer. Det blir også overvåking overalt med reisebegrensninger av hensyn til klimaet.

Goal 10: Reduce inequality within and among countries. Dette er en rykende revolver. Bekrefter det jeg skrev om kampen mot fattigdom og sult. Rike hvite land skal fratas sin velstand, som går til Afrika og andre fattige land. Og til negrene, araberne, afghanerne osv. blant oss her i Europa. Den hendøende hvite rase må bruke sine siste krefter på å slave for verdens alle lavtstående raser. Hvis man vil minske ulikheten, hvorfor ikke frata jødene deres umåtelige rikdom? De har ikke ærlig fortjent den.

Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. Selvmotsigelse igjen. Inklusiv betyr at hvite ikke skal få bo og arbeide noe sted uten en masse svarte midt i blant seg. Men det ødelegger tryggheten. Svarte er som kjent og bevist svært mye voldigere og mer kriminelle enn hvite. Og de hater oss. Kill whitey! Slike bosetninger er ikke holdbare og levedyktige; så snart hvite merker følgen av den svarte hordens nærvær (ran, mord, voldtekter) flykter de. Og da bryter samfunnet sammen, slik som i Detroit. Selv lovlydige svarte er en belastning fordi de ikke lever opp til våre standarder på noe område. De skal ha like mye i lønn men er langt mindre produktive. De kan ikke delta i vårt kulturliv fordi det er avlet av vår nordiske rase i eget bilde. Slike raseblandede byer kommer man i det lengste forsøke å holde orden på ved total overvåking og kontroll, og dette blir selvsagt raseblindt så hvite pensjonister behandles som mistenkte gangstere. Hvor har vi sett det før?

Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns. Ordet sustainable gjentas på hvert bidige punkt. Det må være kodeordet for jødisk verdensdiktatur. Når man vil sikre "bærekraftig" produksjon og konsum må jo alt overvåkes. Man vil ikke kunne kjøpe noenting anonymt med kontanter; alt skal betales kontaktløst med en chip man har implantert i armen. Men før kjøpet godkjennes sjekkes Social Credit Score, at du er vaksinert og ikke har overtrådt noen restriksjoner. Ansiktet ditt fotograferes og gjenkjennes på data så snart du setter foten i butikken, ladningsstasjonen eller hva det er. Vanlige bondegårder, familiebedrifter og småbedrifter vil måtte legge ned, for de er ikke "bærekraftige". Å dyrke egen mat i haven hjemme er forbudt. Når du ankommer dagligvarehandelen for å kjøpe mat oppdager du følgen av å si noe politisk ukorrekt: Du nektes! Du får sulte. Og overvåkingen gjør at du aldri kan si noe uten at det kommer regimet for øre.

Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts. Dette trenger vel ikke flere kommentarer. Klimahysteriet begrunner alt vanvidd. Hva du enn lider under og protesterer mot får du bare ett ord til svar: klimaet!

Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development. Her igjen dobbel bruk av sustainable. Havene og alt i dem eies av verdensregjeringen, og du får ikke en gang kaste ut en sluk med fiskestang. Nåde deg om du haler opp en torsk av havet! Da sendes du nok til rehabiliteringsleir der du får lære om bærekraftig utvikling ;)

Goal 15: Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss. Dobbel bruk av sustainable. Det er et mantra, et magisk ord. Som ved et trylleslag skal det løse alle verdens problem. Alt skal bli så bra, men hvordan? Hva er årsaken til at ikke alt er bra i dag? Hva er årsaken til overbeskatning, rovdrift, jorderosjon og ørkenspredning? Hvorfor hugges regnskogen ned? Av to årsaker: Griskhet og overbefolkning. Å bekjempe disse ondene er ikke blant målene i Agenda 2030.

Goal 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels. Atter selvmotsigelse. "Inklusive" (raseblandede) samfunn er ikke fredelige; bare spør svenskene! Men FN mener at Rosengård og Rinkeby - bandevesen, lovløshet og slum - er nøkkelen til bærekraftig utvikling. Hahaha, hvilket forbannet sludder dette er. Les gjerne Svenske Tilstander for å danne deg et bilde av hva som venter oss i denne fremtids-utopi. Rettferdighet for alle? Er det som skjer der borte, og her hjemme også, rettferdig mot svenskene? Å, men du dumme hvite mann, du er ikke menneskelig og har ingen hooman rights. Du skal bare dø, slik at rasismen opphører. Så lenge du finnes, som påminnelse om noe høyere og edlere, er likhet umulig.

Goal 17: Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. Dette høres uhyggelig ut. Det kunne man sagt om tvangskollektiviseringen av landbruket i Sovjetsamveldet på 1930-tallet. Bryte motstand med terror? Bærekraftig utvikling er den utvikling maktjødene vil ha. Det er veien som fører til oppfyllelse av den messianske forjettelse. Det kommunistiske manifest og Sions Vises Protokoller staket den ut.

Tviler du ennå på at Agenda 2030 fører oss mot global kommunisme? Pandemien, krigen i Ukraina, økonomisk krise skal fremskynde dens komme, ja fyre den opp. Med et budsjett på astronomiske 40 000 milliarder dollar. Krisemaksimering! Og så verdensrevolusjon til Ny Verdensorden. The Great Reset og Build Back Better er det globale partnerskap som skal drive dette. En sammensvergelse over hodet på folkene. For vi blir ikke spurt, vi får ikke stemme. Samtlige land i verden sluttet seg til Agenda 2030, men intet folk fikk si sin mening. Hva sier det om demokratiet? I Norges grunnlov står det at Norge er et fritt og uavhendelig rike, men under Agenda 2030 blir vi en næringsprovins i en global slavestat. Våre folkevalgte bestemmer ingenting mer; de er undersåtter som tar ordre ovenfra.

Hvem sitter der oppe og gir ordre? the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), which describes itself as a global, CEO-led organization of over 200 leading businesses working together to accelerate the transition to a sustainable world. The WBCSD’s membership is essentially every major company in the world, including Chevron, BP, Bayer, Walmart, Google, and Microsoft. Over 200 members totaling well over 8 TRILLION dollars in annual revenue. Kretser hvor du ikke har stemmerett, møterett eller ytringsfrihet. Høyfinansen.

Det er viktig for herskerne å monopolisere all matproduksjon. Boykott og blokkade har alltid vært et yndet jødisk våpen for å fremtvinge sult blant ulydige folk. Bill Gates works closely with the WEF, and he is buying up most farmland in America, while constructing factories where synthetic meat will be grown. En dag tvinges vi alle til å spise denne motbydelige syntetiske ikke-maten, for ikke å sulte. In The Netherlands, the government is demanding all farmers kill much of their livestock. The government threatens to seize the land of farmers who refuse to destroy their animals. Sunn naturlig mat skal ikke finnes mer.

Det haster med å reise seg mot dette vordende helvete, for ytringsfrihetens dager er talte. Frie ånders ytringer brennemerkes som hatprat. Våre barn i skolen lærer at de er forbrytelser som skal anmeldes. De lærer å stole blindt på myndighetene og ikke tenke selv. All informasjon som ikke støtter regimets narrativ kalles desinformasjon og rammes av sensur. Politisk sensur sniker seg inn overalt på internett. Det kalles faktasjekking. Kjetterske tanker straffes med inndragning av banktjenester og betalingsmidler. Når kontantene er borte og man må betale elektronisk med én verdens digitale valuta, er man fortapt hvis man faller i unåde. Man kommer til å overvåkes innifra av bioelektronikk koblet til Internet of Things, hvor kunstig intelligens bearbeider innkommende data (den fjerde industrielle revolusjon). Fremtidens mennesker kommer ikke til å stille spørsmål, aldri kritisere; de kommer bare til å gjøre som de blir tilsagt og følge reglene.

Men ennå har sannheten en sjanse. Og livet - som menneske. Prisen er årvåkenhet og motstand. Folk går ut i gatene og protesterer mot krigen i Ukraina. Det er bra, men de burde gjøre mer: Streike! Så lenge vi tjener verdens herrer mørkner verden og våre liv. Vi trenger faktisk en ny verdensorden - hvor vi er befridd fra finansparasitter og predatorer, tyranner og psykopater. Ragnarok er ikke enden på alt, men en ny morgen skal demre, da mørkets makter er borte.

Rønnaug