Breiviks manifest

Første spørsmål må være: Er det bare en avledningsmanøver, en distraksjon? For å trekke oppmerksomheten bort fra de virkelige begivenheter? For å sysselsette alle skarpe hjerner her ute med et uendelig langt skrift som kanskje er saken, terroren, uvedkommende? Vi blir ført på villstrå og forbruker våre åndskrefter på generelle politisk-ideologiske spørsmål istedenfor å fokusere på sammensvergelsen? La oss ikke bli lurt av dette; vi må nå først og fremst samle oss om å oppklare det som skjedde 22/7 før vitnemål og bevis forsvinner. Legendene om hva Breivik foretok seg månedene før og hva som står i manifestet kan vente.

La meg begynne med å minne om at det ikke er bevist at det er han som har skrevet eller laget det (manifestet til nedlasting). Hvem som helst kunne ha laget det ved å klippe og lime fra blogger og kommentarer på nettet, og stryke og tilføye etter smak og behag. Vi skal gjøre den antagelse for resten av denne oppsats at manifestet stammer fra Breivik og skal kalle det hans uten at det må oppfattes som en fordom. Prosjektet å utforske manifestet kan gjennomføres helt uavhengig av etterforskningen av terroren Breivik er anklaget for. Hvis han har begått den kan manifestet kaste lys over tankelivet og sinnelaget som førte ham frem til den.

I papirutgaven til Svenska Dagbladet leste jeg for en ukes tid siden at de hadde brukt verktøyet Urkund for å finne manifestets kilder i det monn det har lånt fra andre skrifter. Resultatet var at de tilla Breivik 60% av teksten, mens 40% var tatt fra andre. Selv sier han i manifestet at han har skrevet omtrent halvparten selv: I have written approximately half of the compendium myself. The rest is a compilation of works from several courageous individuals throughout the world. Da må vi kunne slutte at den eller de som laget manifestet har nyskrevet 50%-60% av teksten.

Manifestet er svært. Det har omlag 771 900 ord. En typisk bokside har 40*13 = 520 ord på hver side, så vi kan anslå at manifestet har omlag 771900/520 = 1484 sider. Jeg tenkte at det neppe var den beste måten å tilegne seg innholdet på å lese tvers igjennom fra begynnelse til slutt. Det ville vært meget tidkrevende og gitt dårlig utbytte. I våre datadager har man mulighet for å arbeide med teksten på en smartere måte. Min metode var å telle visse nøkkelord i teksten og siden trekke ut alle eller tilstrekkelig mange setninger som inneholder dem. Nøkkelordene valgte jeg etter hva som interesserer meg. Det innfører et subjektivt moment i ransakelsen av teksten, men lista av nøkkelord er lang og mangfoldig nok til at den bør tilfredsstille mange. Her har du den med antall forekomster i teksten:

europe 4284
muslim 3632
islam 3363
nation 2682
war 2366
christian 2218
multicultur 1142
marx 1115
conserva 715
democra 701
immigra 694
knight 671
jew 560
nationalis 542
church 541
religion 455
revolution 428
hate 376
israel 359
god 331
race 323
modern 320
sex 312
ethnic 278
liberal 240
moral 235
nazi 235
norway 222
templar 221
violence 218
financ 195
fascis 187
communis 184
love 171
rape 168
capitalis 141
money 138
catholic 134
master 125
hero 124
drug 113
racism 106
nordic 104
fertility 89
honour 80
ideal 79
genetic 67
music 66
jesu 62
heritage 61
national socialis 58
hitler 54
noble 45
art 35
zion 32
holocaust 31
reproduc 31
anarchi 26
9/11 22
germanic 20
decaden 16
eugenics 15
freemason 11
liberta 7
aryan 5
consumerism 5
parasit 5
wall street 4
quisling 3
porn 3
materialism 2
rockefeller 2
usury 1
superman 0
jesuit 0
rothschild 0

Dette gir allerede et sterkt inntrykk av hva manifestet handler om. "muslim" og "islam" er sammenlagt nevnt 6995 ganger i teksten! Helt på topp står "europe" med sine 4284 forekomster. Vi kan derfor gjette oss til at hovedbudskapet som formidles gjennom 771 900 ord er dette: Europa er truet av muslimer og islam.

For mange av nøkkelordene trakk jeg nå ut alle setningene som inneholder dem eller hundre stykker hvis der var flere forekomster. Disse gjennomgikk jeg for hånd og valgte meg ut dem som syntes meg særlig uttrykksfulle og særpregede. Dermed endte jeg opp med en slags aforisme-samling bygd over manifestet. Den har bare omlag 20 377 ord og er altså mye kortere enn manifestet men forhåpentligvis et megetsigende sammendrag. Man kan ha sine betenkeligheter ved å bruke løsrevne setninger på denne måten. Teorien bak dette er at man bygger bildet som en mosaikk ved å legge en stein her og en der; når man har lagt mange nok begynner man å se helhetsbildet.

Programmet er nå å kommentere et utvalg "aforismer" og til slutt prøve å stedfeste Breivik i det politiske landskap og finne hans åndelige røtter. Det vil skje over tid. Besøk denne siden med jevne mellomrom for å ta del i det fremskridende arbeid.

Vi begynner gjennomgangen av aforismene. Jeg har prøvd å sortere dem etter emne, men de flyter ofte over i hverandre.

Rønnaug