Fred i Vår Tid

1. juni 2022 forutsa vi at krigen i Ukraina ville ebbe ut og være over 1. september. Nå er vi godt ut i oktober og krigen er ennå ikke slutt. Hva var det vi ikke tok med i beregningen? Før sommern trodde alle at ukrainerne var alene om å slåss, selv om de fikk våpen fra vest. Men så lekket det etterhvert ut at dette var løgn: Western Officials Admit Ukraine Is Crawling With CIA Personnel... The New York Times reports that Ukraine is crawling with special forces and spies from the US and its allies. (kilde) Det var i slutten av juni. Nå i oktober får vi vite: Yet clandestine American operations inside Ukraine are now far more extensive than they were early in the war when U.S. intelligence officials were fearful that Russia would steamroll over the Ukrainian army. There is a much larger presence of both CIA and U.S. special operations personnel and resources in Ukraine than there were at the time of the Russian invasion in February, several current and former intelligence officials told The Intercept. (kilde)

Ikke bare sender USA/NATO alle slags våpen, de forsyner også Ukraina med elektronisk etterretning og angir mål for artilleri og raketter. Men mer enn det, vi får nå vite at de har militære rådgivere på bakken som styrer innsatsen. De gir også ukrainske styrker opplæring i bruk av våpensystem og allmenn krigskunst. Endelig har de egne spesialstyrker der som utfører operasjoner mot russiske mål. Hva gjør ukrainerne egentlig? Legger fingern på avtrekkern og trekker av? Er de redusert til knappetrykkere?

Det er ikke alt. Det er blitt flere og flere leiesoldater på ukrainsk side. Tass melder: Mercenaries from Eastern Europe account for 60%-70% of the Ukrainian army’s manpower near Lugansk, an aide to the LPR’s interior minister, Vitaly Kiselyov, said on Wednesday. (kilde) Det russiske telegrambyrået melder også: About 5,000 Polish mercenaries amassed at Zaporozhye engagement line, says official (kilde) Det skal finnes leiesoldater fra 30 land i området, de fleste fra Øst-Europa. Ukrainske soldater trenes av NATO i forskjellige europeiske land.

Hvis disse opplysningene stemmer står det klart at NATOs proxy-krig mot Russland mer og mer blir en åpen krig. Vi roper varsko om at dette kan eskalere hinsides kontroll. Prestisjen kan etterhvert løpe løpsk hvor den ene skal gjengjelde hva den andre har gjort. Alle europeiske folk må være årvåkne om at ny verdenskrig truer! En like meningsløs verdenskrig som de to foregående, sett med folkenes øyne. Liksom før er det bare jødene som har noe å vinne på krigen; alle andre taper.

Det er vanskelig å forstå Russlands plan. De begynte med det mål å "denazifisere og demilitarisere" Ukraina. Det må de ha forlatt for lenge siden. Hvis vi velvillig tolker "denazifisere" som å rense Ukraina for militant russofobi kunne dette bare oppnås ved å styrte regimet. Men det ga Russland opp allerede to uker inn i den "spesielle militære operasjonen". De trakk til Donbass og samlet seg om å erobre dette området og en landtunge som forbinder det med Krim. Der er vi i dag. Men dermed ble ikke Ukraina demilitarisert så krigen kan fortsette i det uendelige. Hvordan tenkte russerne?

Med regimet i Kiev på plass og størstedelen av landet fritt for russere kan våpen, tropper og eksperter strømme inn i landet. De legger seg langs grensa mot Donbass og resten av området Russland holder og skyter med langdistansevåpen. De gjennomfører også spredte raid over den tusen kilometer lange grensa som det er svært for russiske tropper å forsvare. Det gjør at russiske sivile i området lever like utrygt som før. Hva har den russiske hær da oppnådd? Et viktig mål var å hindre Ukraina i å bli et brohode for NATO mot Russland. Det ble landet i år, etter Russlands innmarsj, og de gjorde intet for å stoppe det.

Man må altså undre seg over hva som foregår i Kreml. Det er vondt å se hva som er rasjonelt ved Russlands innsats. De er handikappet av at de ikke kan tillate seg å se hvem fienden er. I alle fall ikke si det. Propagandaen forsøkte å fremstille dette som en forlengelse av "den store fedrelandskrigen" mot "tyske nazister". Den propagandaen gjorde lykke under og i kjølvannet av annen verdenskrig, både i øst og vest. Man håpet visst at dette skulle slå an en gang til, både hjemme og i vest. Mange mennesker lever jo i livsløgn. Men for å vinne må Russland erkjenne sannheten.

Hvem er Russlands fiende i Ukraina og verden? Samme verdensmakt som i 1905, 1914 og 1917. Samme som myrdet alle tsarene. Nå kaller de Putin tsar og vil myrde ham også. Det går ikke en dag uten at førstesidene i vestlige aviser pranger med hatbudskap mot Putin og Russland. De er skyld i alt og onde like ned til roten! Freden og menneskeheten kan bare reddes ved å tilintetgjøre dem. Gir ikke dette en følelse av deja-vu? Var det ikke en gang en mann og et land som ble utsatt for samme behandling?

For å hindre Ukraina i å bli militærbase for NATO med utplassering av våpen rettet mot Russland måtte russerne ta kontroll over landet. Dette var innledningsvis målet. Men så trakk de seg tilbake til Donbass og lot regimet i Kiev og verdensjødedommen bak holde nesten hele landet. Tankene går tilbake til de første to tre ukene frem til midten av mars da Russland fulgte en opplagt riktig plan om å ta Kiev og styrte regimet. Hvorfor gikk felttoget så dårlig da? Har russerne forrædere i sine rekker som saboterte? Verdensjødedommen er jo en global makt med agenter i alle land. Mange høye offisere er frimurere og tjener den mot sitt eget folk og fedreland. Jeg formoder at det gjelder Russland også.

CIAs rådgivere og agenter i landet trodde først Ukrainas forsvar ville bryte sammen innen to uker. De trakk seg ut av landet. Krigens videre forløp forbauset dem. Det er ikke bare Ukrainas hær som er Russlands fiende. Hemmeligheten må vel være at fienden sitter vel så meget i Moskva som i Kiev. Det var slik Tyskland tapte krigen både på østfronten og vestfronten: Høye offisere som forrådte. Hadde de bare tjent Tyskland kunne de lett ha holdt Stalingrad mot den Røde Arme. Det ville aldri ha kommet til et stort slag om byen. Det samme gjelder på vestfronten: Hadde offiserene der ønsket å slå invasjonsforsøket på D-dagen i Normandie tilbake kunne de lett ha greid det. At England i det hele tatt våget krig mot Tyskland skyldtes kjennskap til mange forrædere i tyske rekker.

Hadde russerne fulgt sin opprinnelige plan og hatt tro tjenere ville de forlengst vært herrer i Ukraina. Det er stort sett bare jødemakten i landet som er russofobisk. Vanlige ukrainere lider ikke av dette. Å demilitarisere landet ville vært unødvendig så snart regimet falt. Hva de burde ha gjort var å styrte og gripe de jødiske oligarkene og røverbaronene i landet, føre deres røvede eiendom tilbake til folket. Da ville russerne ha blitt hilst som befriere. Men slik gikk det ikke. Desverre. Russland har jo sine egne jødiske oligarker å stri med (se Hva foregår i Ukraina egentlig?).

Hva kan skje videre nå? Vi har fått med oss begivenhetene: Sprengningen av Nordstream 1 og 2 i nærheten av Bornholm, sprengningen av Krim-broen, Ukrainas/NATOs fremstøt øst i landet, Russlands svar med raketter mot kommandosentraler og infrastruktur og kraftverk. Det er sørgelig at krigen har tatt denne vendingen. Nå er det fare for at landet blir lagt i grus. De jødiske herrene bryr seg ingenting om det. I værste fall drar de bare videre til neste land hvor gresset er grønnere. Ukrainerne blir sittende igjen med sitt ødelagte fedreland.

Dette er ikke bare en krig mot Russland. Sanksjonene og sprengningen av Nordstream tydeliggjør det. Europa lider vel så mye under dette som Russland. Energimangelen fører til tvungen deindustrialisering. Det er en plan som ble fulgt lenge før denne krigen. Man snakker om det grønne skifte og klimakrisen, The Great Reset, agenda 2030. You'll own nothing and you'll be happy. Lykkelige slaver. Planene som iverksettes i dag ble smidd mot Tyskland allerede under første verdenskrig. Se Gerd Honsik om folkemordet på tyskerne. Han nevner Kaufmann-planen, Hooton-planen og Morgenthau-planen. I tillegg finnes Kalergi-planen. Disse planene settes ut i livet for hele Europa i vår tid. Morgenthau tilsiktet å deindustrialisere Tyskland. Sprengtes ikke Nordstream i den planens ånd?

Selvfølgelig var det ikke Russland som sprengte sine egne rørledninger. Det finnes bare en mulig gjerningsmann: Verdensjødedommen. Hvilket av dens mange redskap som utførte ugjerningen er av mindre betydning. Jeg mistenker at den politiske ledelsen i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, England, USA, Ukraina og Israel var med på det. Israel har ikke vært nevnt i pressen i samband med dette men er en av dem som profitører stort ved at russisk gass nå skal erstattes av israelsk gass. Den kan riktignok ikke på langt nær dekke behovet, og det er heller ikke meningen. Tyskland skal deindustrialiseres. Resten av Europa også.

Vi har alle fått føle konsekvensene av sanksjonene mot Russland. Skyhøye priser på olje, gass og elektrisitet. Skyhøy inflasjon. Økonomisk misære. Som sagt er det ikke bare sanksjonene som er årsak til dette. Men samme dag som Nordstream sprengtes åpnedes et nytt gassrør fra Norge gjennom Danmark til Polen. Ikke til Tyskland, kontinentets industrisentrum og økonomiske motor, men til Polen! Polens tidligere utenriksminister, Radoslaw Sikorski, gift med den amerikanske jødinnen Anne Apfelbaum, kunne ikke dy seg men brøt ut i jubel og takket USA for sprengningen!

I vestlig presse er Russland den store styggen som overfalt sin fredselskende nabo bare for at de skal legge verden under seg og spise land etter land. Hva er sannheten? I 2014 gjennomførtes statskupp i Kiev, og siden da har regimet terrorisert den russiske befolkning i Donbass. I 2014 og 2015 undertegnedes Minsk-avtalene. Etter artikkel 11 pliktet Ukraina å gjennomføre konstitusjonelle reformer for selvstyre i Donetsk og Lugansk og lover om spesiell status for de to regionene. Kiev oppfylte aldri dette. Isteden fortsatte terroren mot befolkningen i Donbass. Dette kostet minst 14 tusen mennesker livet 2014-2022.

Hvor har vi sett dette før? 1. september 1939 gikk Tyskland inn i Polen. Hvorfor? I historiebøkene får vi bare høre at det var et overfall, at "Nazi-Tyskland" voldtok Polen og erobret dets land, skulle utbytte og utrydde. Og sannheten? Les bokserien fra Auswärtiges Amt. Etter første verdenskrig ble Øst-Tyskland avhendet til Polen slik at millioner av tyskere kom til å leve på polskokkupert tysk jord. Polen drev terror mot den tyske befolkningen helt frem til Tysklands innmarsj. 1. februar 1940 hadde tyskerne gravd opp likene av 12857 myrdede tyskere i tidligere polskokkupert område. Dessuten var 45 000 savnet som også måtte antas myrdet. Altså rundt 58 000 tyske ofre for polsk terror.

I ettertid fremstiller Polen seg som et uskyldig offer for tysk overfall. Akkurat som Ukraina gjør i dag. Ukraina spiller Polens rolle og Russland Tysklands. Akkurat som vestmaktene og jødene stilte seg på Polens side i 1939, stiller de seg på Ukrainas side i dag. Det var slik verdenskrigen begynte i 1939. Skal jødene klare å utløse enda en verdenskrig gjennom sin terror i Ukraina og sitt herredømme i Vesten? Det er på tide at alle europeere våkner og går ut og protesterer. Vi skal ikke ha flere kriger i Europa! Ikke på noe vilkår! Begår noen folkemord rykker vi inn for å stoppe det, men siden skal freden gjenopprettes.

Dessuten er det bare jødisk makt som begår folkemord. Intet land i Europa som har fridd seg fra jødeveldet gjør det. Krig, revolusjon og folkemord er alle følger av jødisk makt. Man finner alltid jødeagenter i ledelsen for slike ugjerninger; enten menn som selv er jøder eller som tjener dem. Frimurere og marxister er det vanligste. Men folk i Europa blir ført grundig bak lyset av presse og kringkasting monopolisert av jødene. Selv internett er i høy grad monopolisert av dem og utsatt for sterk sensur. Folk får seg servert et verdensbilde hvor alle ting er snudd på hodet.

Siden regimet i Kiev har verdensjødedommen i ryggen må det være best for alle hvite europeere at Russland trekker det lengste strå der borte. Ukrainerne er intet unntak. Ingen ukrainer kan være tjent med et jødisk okkupasjonsstyre. Det betyr en ting: utsugning, krig og trelldom. Men at russisk seier er et mindre onde betyr ikke at vi ser Putins regjering som den hvite manns frelser. Russland har bakgrunn i Sovjetunionen og marxisme-leninismen; det er en jødisk ideologi som ennå farver landets tenkning og talemåter. Det er nok å vise til hvordan Kreml har ført frem nasjonalister og "nazister" i Ukraina som syndebukken. Aldri et ord om jøder eller oligarker. Russland er altså åndelig fanget av sin egen fiende.

Det ble holdt folkeavstemning i Donbass om å gå opp i Russland. Som kjent stemte folk med overveldende flertall ja. Det påminner om folkeavstemningen i Østerrike om Anschluss til Riket. Før seremonien i Moskva 30. september 2022 holdt Putin en lang tale (tysk oversettelse). Han er en gammel KGB-agent og omfavner det forne Sovjetunionen i nostalgi. Han sier at han ikke vil gjenreise det men kommer aldri riktig løs fra ideologien bak. Han er for gammel til det. Han snakker om Russland men sjelden om det russiske folk. For ham eksisterer den russiske staten, språket, tradisjonene, religionen og kulturen, men ingen nasjon, intet folk.

Dette er jo litt underlig. Russland etter revolusjonen brøt med alt som var før; religionen og kulturen og tradisjonene og alt annet. Det eneste som ble igjen var språket. Var det da ikke Russland mer? Eksisterte ikke folket mer? Putin henger igjen i det som vel er marxismens kjerne: Fornektelsen av alt biologisk, særlig arvelighet og blodsbundet fellesskap som slekt, folk og rase. Han ser da også dem som legger stor vekt på dette som sine fiender: Nasjonalister, rasister og "nazister".

Det er også paradoksalt at en mann som hadde en fremtredende stilling i Sovjetunionen feirer russisk tradisjon, religion og kultur, alt det som marxisme-leninismen tilintetgjorde. Hadde han brydd seg mer om det russiske folk og mindre om systemet og ideologien ville han ha beklaget folkemordet på russerne som krevde 60 millioner menneskeliv, eller hvor mange det kan ha vært (anslagene spriker). De falt som ofre for bolsjevikenes herredømme. Hadde han satt det russiske folk først kunne han også ha utpekt det fremmedpakk som sto i spissen for bolsjevismen (se Sovjet-Judea). Det er viktig, for Russlands fiende i dag er det samme fremmedpakk. Putin kaller det "vestlig elite".

Hadde han hatt større innsikt ville han innsett at den "vestlige elite" som styrtet Russland i 1917 er den samme som bekriger Russland i dag. Vanlige mennesker i Vesten har intet horn i siden til russere - hvorfor skulle vi det? Folk blir manipulert av massemedia, men de som kjenner sannheten er ikke fiendtligsinnede mot russere. Det er ikke Europas folk som taler når makten skal fryse ut, sanksjonere og boykotte Russland. Vi ønsker ikke krig. Russland hører til Europa og skal trekkes inn i europeisk samarbeid. Vi skal ha normale relasjoner til Russland som til andre europeiske land.

Det er sant nok at "vestlig elite" vil knuse den russiske staten og ta over ressursene i det endeløse landet. Vesten tåler ikke mer enn en dukke i Russlands ledelse. Putin er ingen dukke. Han snakker mye om kolonialisme og anklager Vesten for å ville kolonisere Russland. Her har han mye felles med marxister i Vesten som anklager hvite europeere for å være roten til alt ondt og å ha gjort seg rike på å utbytte farvede folk i Afrika, Asia og Amerika. Men koloniseringen av Russland begynte i 1917 og sluttet egentlig aldri. Putin beklager seg over oligarkenes herjing på 1990-tallet, men de var jøder og andre høye apparatchiks fra Sovjet-byråkratiet som privatiserte hva de før hadde full kontroll over som herskere i Sovjet-staten. De fikk hjelp av sine med-jøder i Amerika.

Marxismens anti-hvite rasisme er også en bumerang når den kommer fra russere. De er selv hvite europeere, og det veldige russiske rike ble til gjennom erobring. Selv Alaska tilhørte Russland, inntil USA kjøpte det. Er de russiske imperialistene roten til alt ondt? Jeg vet ikke hva Putin svarer, men mitt svar er nei! At den hvite mann skulle ha bragt andre mennesker ondt tåler ikke nærmere granskning. Folk i u-land gjør hva som helst for å komme til land som styres av hvite menn. De våger livet i synkeferdige farkoster på Middelhavet. Alt de har av goder i livet - kunnskap, teknikk, medisin, samfunnsorden - har de fått av hvite menn. Uten oss skulle de sulte i hjel, de aller fleste av dem.

Kilden til den hvite manns rikdom er hans åndelige begavelse og dyktighet, samt hans høye sedelighet. Rasen forklarer velstanden - og armoden. Men Vestens makthavere i dag driver anti-hvit rasisme med det mål å utrydde vår rase. De fornekter rasens overordnede betydning. Hadde Putin forstått hvorfor disse makthavere er Russlands fiende hadde han sluppet å rakke ned på NS-Tyskland. Russlands stilling i dag har noe felles med Tysklands på 1930-tallet. Verdensjødedommen erklærte Tyskland krig i 1933; den har erklært Russland krig i dag. Grunnen er den samme: Tyskerne ville være et fritt folk, uten jødiske herrer, og det samme vil russere i dag.

Tyskland angrep ikke Sovjetunionen av erobringslyst eller imperialisme, ikke en gang av vilje til å bekjempe bolsjevismen; de handlet i nød da et sovjetisk angrep var nært forestående. Mange folk lever i livsløgn, og russernes er at de utkjempet en stor fedrelandskrig 1941-45. De fortrenger at begrepet fedreland ikke eksisterte i marxisme-leninismen; folk og fedreland var sosiale konstruksjoner for å holde arbeiderklassen nede, og det var enhver arbeiders plikt å forråde dem! Sannheten er at mange millioner russere sloss og falt for bolsjevismen og intet annet. De sloss for sine slavelenker under jødene. Sovjet-Judea var den værste slavestaten noensinne. Og deres mål i krigen var å påtvinge tyskere samme slavekår. Les gjerne Auswärtiges Amt: Bolschewistische Verbrechen gegen Kriegsrecht und Menschlichkeit (1943).

Putin har ikke erkjent mye av dette. Hans verdensbilde er preget av jødisk mentalitet. Han kaller statskuppet i Ukraina 2014 nynazistisk! Det er absurd. Nasjonalsosialister som med støtte fra verdensjødedommen styrter en ikke-jøde for å bringe jøder til makten?? Putin benytter seg av gamle utvaskede fiendebilder fordi han ikke kan sette navn på gjerningsmannen. Det strider mot hans verdensanskuelse.

Men han sier likevel mye som er sant og riktig. Han påpeker at "Vesten" plyndrer verden gjennom dollarens stilling som reservevaluta og at det som i Vesten kalles "big tech" utøver diktatur. Han påpeker Vestens aggresjon mot suverene stater, tradisjonelle verdier og egenartede kulturer. Det han ikke sier er at vi i Vesten er ofre for det samme. Han kan ikke sette navn på hvem dette "Vesten" er. Det er sant at vestlige ledere er vasaller, viljeløse verktøy, men under hvem? Det er riktig at hele stater blir utslettet hvis folket og dets ledere ikke underkaster seg. Det hendte Tyskland 1939-45. Det hendte Russland 1914-1917. Det hender Russland på ny i dag.

Ja, de skal kolonisere og plyndre Russland. Fortsette det som begynte i 1917. De ønsker ingen sterk russiskidentitet, ingen sterk russisk stat. De vil utbytte landet og menneskene der som var de kveg. Men så forklarer han dette med nasjonalisme og rasisme. Hvilken nasjons nasjonalisme? Hvilken rases rasisme? Er russofobi rasisme mot russere? Var tyskerhatet som nøredes i Vesten på 1930-tallet rasisme mot tyskere? Jeg tviler ikke på at jødene hater den nordiske rase, men den finnes ikke bare i Tyskland og Russland, også i England og Amerika. Når jødene hetset mot tyskere var det fordi de ikke underkastet seg. Engelskmenn og amerikanere var mer føyelige.

Putin mener den "nyliberale kulturen" er rasistisk. Hvis vi forstår dette som kodeord for jødisk-frimurersk herredømme gjennom pengevelde og nasjonenes oppløsning kan vi mer treffende identifisere det som jødisk maktstreben og hat mot "gojim". Men jødene er ingen rase, ikke en gang et folk; mer lik en mafia og sammensvergelse. De dominerte slavehandelen og opiumshandelen; dette var ikke noe europeere flest billiget. Vi tar like sterkt avstand fra det som russere gjør. Men når Putin vil ha det til at Sovjetunionen var en veldedig makt som hjalp fattige og syke må jeg smile. I bolsjevismen var et menneskeliv null verdt; det var jødisk maktstreben på sitt mest brutale.

Hvor langt han er fra å erkjenne dette blir tydelig når han omtaler den ortodokse kristendoms, jødedommens og islams store moralske verdier. Jødedommens "store moralske verdier" i Russland var bolsjevismen. Utviklet og styrket den Russland? Kom Russland styrket ut av blodtapet på 60 millioner mennesker, hvorav alle intellektuelle, alle med et lys i ånden? Det var også bolsjevikene som tvang Russland til krig mot Tyskland og er ansvarlige både for russiske og tyske tap. Målet var verdensrevolusjon og jødisk verdensherredømme, den Røde Armes seierstog over Jorden.

Putin tar avstand fra terrorbombingen av Hiroshima og Nagasaki, Dresden, Hamburg, Köln og andre tyske byer som militært unødvendig. Det er godt å høre. Hva jeg vet har ingen vestlig politiker gjort det samme. Jøssinger påstår at det var nødvendig for å få slutt på krigen. Men det var det ikke, og krigen hadde jødene påtvunget Tyskland. Putin mener at hensikten var å skremme verden til underkastelse. Mulig, men jeg tror mest de gjorde det av hat og grusomhet. Slik er jødene, det har de vist overalt, ikke minst i Russland. Jødetilbedere i alle land gråter over den ene jenta Anne Frank som døde av tyfus, men feller ingen tårer over de hundre tusener av japanske og tyske barn som brant levende.

Putin påpeker ganske riktig at vestlige ledere er vasaller som forråder sine egne folk. Jeg glemmer aldri Olaf Scholz på pressekonferensen med Joe Biden 7. februar 2022. Maken til underdanig vasall har jeg aldri sett. Han lovet sågar å utslette Tysklands næringsliv og livsgrunnlag når han bare fikk ordre om det! Hvem har en slik fryktelig makt over europeiske ledere og hvordan? Den som kjenner frimurerlogens skrekkelige opptaksritualer vet noe om dette. Der tåles ingen fri mann med egen samvittighet. Alle skal være perfekt tilhugne kuber, dvs. fullendte slaver uten personlig egenart. Dette kalles i pressen "liberalt". Lengre unna frihet er det ikke mulig å komme! Jeg føler meg sikker på at Scholz var med på å sprenge Tysklands egne gassrørledninger (Nordstream), noe som fremtvinger deindustrialisering. Jødene profiterer!

Russland svarte på sprengningen av Krim-broen med å bombe infrastruktur og kraftverk i Ukraina. Det uskyldige ukrainske folk får lide. Hvorfor kan aldri de skyldige straffes? En rakett mot Wall Street i New York City, London City, Tel Aviv eller Jerusalem skulle gjøre slutt på krigen øyeblikkelig. Jøder kriger bare så lenge de selv er i sikkerhet og profiterer. Desverre er alle lands ledere jødetilbedere og holder jødene hellige, men behandler sine egne folk som skitt. Når jøder gjør noe ondt straffes andre. Det må bli en forandring på dette! Ellers får vi aldri fred på Jorden.

Det finnes ingen grunn til å hetse Russland. Dets inngrep i Ukraina var berettiget. Ondets rot er jøderegimet i Kiev. Hvor de hersker begår de alltid onde gjerninger. Russland skal ikke fryses ut, det hører til Europa og skal trekkes inn i et samarbeid av frie europeiske folk. Et Sovjet-Europa skal vi ikke ha, men det er EU som bringer det, ikke Russland. Det er fare for at krigen i Ukraina kan trappes opp til en ny storkrig i Europa. Alle europeere må være med om å stoppe det i fødselen! Vi skal ikke ha flere kriger. Vi bør stille dem til ansvar som hisser til krig ved å spre løgn og hat. Men for å greie det må europeere bli herrer i eget hus igjen. Veien til frihet er også veien til fred.

Rønnaug