Palestina og det jøde-okkuperte Europa

Dette fortsetter Man Høster hva man Sår

Er det en ting det pågående folkemord i Gaza har vist så er det at europeiske folk ikke er frie og ikke styrer seg selv. Hvor ofte har vi ikke hørt at friheten og demokratiet er Europas store fortrinn i jevnførelse med andre land? Da skulle man tro at politiske ledere hevdet folkeviljen. At massemedia utbredte folkets syn. Hvor mange nordmenn tror du vil at sionisthæren stanser slaktingen av palestinere i Gaza? Sikkert et stort flertall. Men ikke en eneste norsk politiker vil det. Er ikke det rart? Jeg tror nok også at minst halvparten av det norske folk har mer sympati med palestinerne enn med sionistene. Men politikerne? Samtlige stiller seg helhjertet bak terrorstaten "Israel". Media? Der finner man ikke en eneste stemme som taler palestinernes sak. Enkeltmennesker som våger seg frem anklages snart for antisemittisme og støtte til terror; de kanselleres.

Noen europeiske land støtter "humanitær våpenhvile" eller "pause", deriblant Norges regjering. Men med slike ord forfalsker man det som foregår der nede. Det er ingen krig mellom to staters hærer. Israel har en hær, men palestinerne i Gaza har ingen. Det som foregår er at Israel bomber Gaza sønder og sammen, myrder tusenvis av mennesker. I skrivende stund er rundt ti tusen palestinere i Gaza drept, hvorav fem tusen barn. Rundt 30 000 er såret. Sionistene skåner ingen, ikke sykehus, ikke flyktningleire, ikke skoler. Hadde hvem som helst andre enn jøder gjort dette ville en hel verden ha fordømt det som folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Men gjerningsmennene er jøder, og da sier man ganske enkelt at de har rett til å forsvare seg.

Ingen spør hvordan de forsvarer seg mot kvinner og barn ved å skyte raketter og tungt artilleri mot sivilsamfunnet i Gaza. Store deler av stripa legges i grus og folk må graves frem av ruinene, sårede eller døde, som regel døde. Hvordan er deres boliger en trusel mot Israel som sionistene må forsvare seg mot? Hvordan er sykehusene en trusel? Hvordan er det en trusel at palestinere har vann å drikke? Sionistene påstår da heller ikke at formålet er å forsvare seg; det er noe deres dukker på vestlige taburetter sier til lettlurte velgere. Nei, jødiske ledere er åpenhjertige med at det de gjør er gjengjeldelse. Netanjahu har nevnt Jesaja. Det er hevnen og blodbadet i det Gamle Testament som er forbildet.

Sionistenes maktspråk er at Hamas og andre palestinske ledere er terrorister. Vestlige media omtaler utbruddet fra Gaza 7. oktober 2023 som et terroranslag, en uprovosert barbarisk handling. De spør ikke hvorfor innbyggerne i det hele tatt måtte bryte seg ut. Snakker ikke om at sionistene holder dem fanget bak piggtrådgjerder og maskingeværtårn. I 16 år har de blokkert stripa mot omverdenen og påtvunget innbyggerne nedgang og håpløshet. Gaza er en dødsleir som det ikke er meningen at palestinerne skal overleve. Har de ikke rett til motstand, væpnet motstand? Livets vesen er kamp, og den som trues på livet kjemper for det. Det er naturloven.

Konflikten mellom Palestina og "Israel" begynte ikke 7. oktober. Den har vart siden 1930-tallet. Siden Nakba i 1948 er de fleste palestinere fordrevet fra sine hjem. Det naturligste i verden er lengselen etter å vende hjem. Ingen er lykkelig i eksil eller fangenskap. Utallige ble massakrert for å sette skrekk i folket og få det til å flykte for aldri å vende tilbake. Men kjærligheten til hjemmet er like sterk som viljen til liv. Mange vil heller dø i kamp enn å drives på flukt. De som flykter gjør det for å føre kampen videre med andre midler. Den har vart lenge, for det er ikke bare Palestina som er okkupert; Europa og Amerika er det og.

Rettsforholdet i Palestina er så klart at et fritt Europa aldri ville ha tålt jødenes herjing. Vi ville ha grepet inn med militær makt eller boykottet sionist-kolonien. Som det er kan vi ikke en gang ytre oss uten fare for represalier. På nettet beherskes jo de fleste fora av jøder eller deres knekter. Der kommer man vanskelig til orde. Man har valget mellom å sky alle velbesøkte nettsteder og å underkaste seg sensuren. Det fører til selvsensur; man setter munnkurv på seg selv av frykt for å bli bannlyst. Sosiale fora inviterer til å ytre seg under eget navn og bilde. På den måten kan de som lufter forbudne standpunkter straffes i det virkelige samfunn. Det har hendt i mange tilfelle at Israel-kritikere har mistet sin stilling eller studieplass.

Ytringsfrihet var et hett tema da Koranen ble brent i Sverige, Norge og Danmark. Mange var de som sto opp og sa at muslimer ikke hører hjemme i Europa fordi de ikke tåler vår ytringsfrihet. Men de er bare for ytringsfrihet når ytringene rettes mot islam. I måneden som gikk hadde de sjansen til å vise at de mener alvor med ytringsfrihet. Mange demonstrasjoner har vært holdt rundt om i Europa til støtte for palestinerne i deres lidelser. Men overalt har regimene prøvd å forby dem og pusset politiet på demonstrantene. Politivolden i Berlin var særlig grov, men London og Paris var også ille. Hvor er alle våre ytringsfrihets-puritanere nå, mon tro? Jeg har ikke hørt noe fra dem. Jeg tror de mener at demonstrasjoner til støtte for "terror" bør forbys.

Sånn er det. Å brenne Koranen utenfor en moske er en menneskerett, men å veive Palestina-flagget utenfor Israels ambassade er - hmm, terror. Mange regimer i Europa, for ikke å si alle, behandler nå "antisemittisme" som en forbrytelse værre enn mord. Sier man noe jøder ikke liker faller man i denne sekken, og da er man rettsløs. Glem ytringsfrihet og menneskerettigheter, de gjelder bare når jøder ser seg tjent med dem. Politivold mot fredelige demonstranter? Hvite politimenn som banker opp ikke-hvite protestanter? Gjaldt det noe annet enn å undertrykke oppstand mot Sion skulle media og "venstresida" ha skreket seg hese om rasisme. Det skjer ikke nå. Tvært i mot formaner ledende politikere politiet til å slå hardt ned på disse demonstrasjonene. Dette er de samme politikerne som til daglig preker mangfold og toleranse.

Alles likeverd har lenge vært den fremste trosartikkel i vestlige samfunn. Men så gjelder det ikke likevel, for det finnes noen som er likere enn andre og krever særbehandling og privilegier. De vanlige mistenkte. Antisemittisme? Hvorfor ikke like gjerne antinorvegisme eller antipalestinisme? Er det ene værre enn det andre? I så fall er ikke menneskene likeverdige. Med hvilken rett gjør jødene krav på særstilling? Oppspinnet Holocaust? Bedraget Bibelen? Jødene er løgnens mestere og djevelens barn, det mener Jesus i evangeliet. Har ikke to tusen års historie bevist det? Finnes det noe onde på Jorda som ikke jødene er innblandet i?

Hvor er de som sier at jøder ikke hører hjemme i Europa siden de ikke tåler å bli motsagt? De som sier dette om muslimer, hvorfor sier de ikke det samme om jøder? Hva mener de om at folk blir arbeidsløse eller nektes utdannelse for at de bruker sin menneskerett til å ytre seg og demonstrere? La oss ta et ferskt eksempel på en ung norsk kvinne som ble rammet av dette: Marie Andersen studerer medisin i Warszawa. Hun gikk i protesttog mot folkemordet i Gaza og bar en plakat som viser Davidsstjernen (heksagrammet) i en avfallstønne. Hun innbildte seg tydeligvis at det finnes ytringsfrihet i Europa. Der tok hun skammelig feil. Snart var hun utestengt fra universitetet for "antisemittisme". Det er ikke plass til noen form for hatefulle ytringer eller vold ved det medisinske universitetet i Warszawa, skrev rektor Zbigniew Gaciong.

Nå vil jeg ha svar fra alle dere der ute som rutinemessig hykler støtte til ytringsfriheten. Har man lov å ytre seg mot jøder eller ei? Mot Israel? Mot folkemord når det begås av jøder/sionister? Har man lov å rakke ned på nordmenn, tyskere, russere - hvem som helst, egentlig - unntatt jøder? Er det rett at man ekskluderes fra universitetet hvis man ikke velsigner sionistenes folkemord på palestinerne?

Vi som forsker i jødisk makt kalles ofte konspirasjonsteoretikere. Det er liksom galskap å påstå at jøder har makt i Europa. Hvor i all verden finner man belegg for det? Er Polen et demokratisk land? Er det polsk folkevilje som rår? Gikk hundretusener av polakker i tog i Warszawa og protesterte mot Marie Andersens syn på Sion? Slik at rektor måtte bøye seg? Nei. Israels ambassadør ringte utenriksdepartementet, universitet, media og hva mer. Ga sine ordre. Polakkene høyt på strå lystret som flinke papegøyer. Polsk folkevilje har ingen betydning. Polakkene kan stemme på hvilket parti de vil; men de kan ikke stemme bort jødemakten. Representantene de velger til å danne regjering kommer alltid å være undersåtter av jødene.

Sånn er det i alle andre europeiske land også. Dette er elefanten man må late som man ikke ser hvis man vil karriære i dette samfunnet. Selv ikke når denne makt gjør seg sterkt gjeldende kan man tillate seg å legge merke til den. Man må spille blind, døv, stum. Jødene er ofre, intet annet. De er ofre i Palestina også. Når de jevner Gaza med jorda og omgjør det til et månelandskap er de ofre. Det er synd på sionistenes soldater. De handler jo bare i selvforsvar. Hvis ikke de skjøt raketter mot sykehusene i Gaza ville de selv bli drept. Dette er det bare antisemitter som ikke skjønner.

Politiet er koblet inn i saken i Polen. En farlig ung norsk terrorist som Marie Andersen bør aldri mer vandre i frihet. Er du klar over at det lå flere anti-israelske poster på hennes Instagram-konto? Nei, jeg tuller ikke. Politiet har sikkert sømfart alt hun noensinne har lagt ut og gjort razzia på hennes studenthybel. Hva slags mennesker omgås hun? Hvilke organisasjoner har hun hatt kontakt med? De har vel bedt om utskrift av alle hennes transaksjoner på bankkonto 20 år bakover i tid. Hvis hun var født da. At hun tåredryppende og tennergnissende har bedt om unnskyldning for plakaten er altfor lite altfor sent. Hun skal ikke tro at hun kan si hva hun vil. Den som ikke støtter Israel skal bare holde kjeft.

Palestinas frihetskamp er også Europas. From the river to the sea, Palestine will be free! Den seneste tids begivenheter har vist at sionistene må ut av Palestina. Det blir aldri fred før de er vekk. Ikke i Palestina og ikke i Midtøsten forøvrig. Du har vel ikke glemt alle de andre krigene som jøder ligger bak? Irak, Afghanistan, Syria, Libya... Endeløs krig og flyktningstrømmer. Ødelagte land, blodbad. Vi er så vant til det at vi tror det må være sånn. Ikke bare i Midtøsten. Hva med den glemte krigen i Ukraina? Hvor mange drepte europeere godtar du uten å mukke? Tror du ikke at et stort flertall av europeere vil ha fred? Hvorfor blir det da ikke fred? Har vi ikke demokrati, er det ikke folkene som hersker?

FNs erklæring om menneskerettigheter, artikkel 19: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser. Innebærer dette at man ikke har lov å kritisere jøder eller Israel? Innebærer det at man skal forfølges og straffes for ytringer jøder ikke liker? At man må be ydmykt om unnskyldning for dem? At man skal fryses ut av samfunnet og bli en paria? Aldri mer få stilling eller studieplass? Nektes medlemskap i alle foreninger og adgang til alle institusjoner? Bli rettsløs og fritt vilt?

Fra artikkel 20: Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner. Slik som den Marie Andersen deltok i. Artikkel 21: Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter. Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land. Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet. Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett og med hemmelig avstemning eller likeverdig fri stemmemåte. Hvordan var polsk folkevilje grunnlaget for behandlingen av Marie Andersen? Det var jo jøder som dikterte den, og ingen polakk har stemt på dem!

Fra artikkel 26: Alle skal ha adgang til yrkesopplæring, og det skal være lik adgang for alle til høyere undervisning på grunnlag av kvalifikasjoner. Hvordan harmonerer dette med at Marie Andersen suspenderes fra sin studieplass for sitt politiske syn? Kan man ikke bli lege hvis man holder med palestinerne?

Det er like ille i Tyskland, Frankrike og England som i Polen. Land som etterlever artiklene oven stemples snart som antisemittiske og fascistiske. Da er ikke bombeflåtene langt unna. Skjønner du ikke at det bare er svada? Den eneste lov som faktisk gjelder i Europa er denne: Jøder skal herske! Men mot dette setter vi: From the Ural to the sea, Europe will be free! Vi har ingen folkevalgte representanter i Europa. Volden i Palestina har åpnet mange øyne. Våre politikere representerer bare jødene. Hvordan er det blitt slik, og hvorfor kan det ikke forandres?

Som vi forutså sitter verden stille mens sionistene gjennomfører sitt folkemord. Det har vært en del harde ord, men ikke mer; gjerninger uteblir. Det hadde jo vært den enkleste sak å gjøre noe om viljen var tilstede. Økonomiske sanksjoner er nærliggende. Russland har ikke begått noe folkemord, men EU utsetter det for harde sanksjoner likevel. Hvorfor ikke mot Israel? Det har ikke en gang vært på tale. USA, England og Tyskland støtter jo likefrem djevlene økonomisk. Kina ser seg tydeligvis ikke tjent med å ta parti; ellers kunne landet ha tvunget USA-Israel i kne. Er det jøder som hersker i Kina også? Under kommunismen var det jo det. Hvordan det er i dag er ikke like klart. India støtter sionistene. Russland preges av at jødene fortsatt har stor makt i landet, både økonomisk og ideologisk. Japan og Tyskland er okkuperte land og har ingen selvstendig politikk.

Således finnes det ingen tungvektere til å boykotte Israel. Menneskeheten vil det, men makten står på jødenes side. Skal noe skje må grasrota reise seg. Protest, demonstrasjon, streik. Ikke bare for palestinernes skyld men vår egen. Vi må styrte jødenes herredømme i våre land, ellers er det ute med oss. De akter ikke å la hvite europeere overleve. De driver oss mot undergangen men koker oss sakte så opprøret aldri kommer. Det er bortkastet å appellere til "våre ledere", for de som sitter høyt i samfunnet gjør det fordi de tjener jødene mot folket. Brydde de seg om folket ville de aldri ha klatret så høyt.

Israel slipper fosfor-bomber over Gaza som de gjorde over Hamburg i annen verdenskrig. De massakrerer sivile slik de gjorde i tyske byer, og i Sovjet-Judea. Hadde ikke Gaza ligget så nær sionist-kolonien ville de nok ha sluppet atombombe over leiren slik de gjorde over Hiroshima og Nagasaki. Men de vil ikke at verden skal se klart hva som foregår. Jo grovere forbrytelsene blir jo hardere undertrykkes ytringer i media, og jo sintere forfølges dissidenter i samfunnet. Det eneste narrativ som godtas er at jødene er ofre. Den som ikke er med dem, er med terroristene - motstanden mot jødeveldet.

Sist jeg sjekket var 33 journalister drept i samband med Gaza siden 7. oktober. Israel liker ikke uavhengige sannhetssøkende journalister. Det finnes flere bekreftede eksempler på at Israel myrder journalister for å stoppe rapporteringen. Det sømmer seg løgnens barn. Den som lever i løgn tåler ikke et sannhetskorn. Vestlige medias dekning av bombingen er elendig, og det gjenspeiler bare jødenes maktstilling her. Alle som vil følge med i begivenhetene fra dag til dag har vel funnet frem til aljazeera. Europa er taus og passiv; det er tydelig at de som har innflytelse ikke akter å gjøre noe.

Det blir ingen reaksjoner mot Israel. I Irland har noen akademikere oppfordret til å bryte alle akademiske bånd til terrorstaten, men sånt hører til unntakene. Man skulle tro at israelske idrettsfolk kunne utestenges fra stevner, men det er bare de som slutter opp om palestinerne i deres nød som rammes. Russiske idrettsmenn har vært utsatt for sanksjoner, men det samme kommer ikke til å skje israelske. OL-komiteen har meldt at de ikke skal "diskrimineres". Hykleriet ligger så tykt at man mister pusten. Det er forskjell på jøder og gojim!

Hvor skal dette ende? Sionist-hæren har gått inn i Gaza og Qassam-brigadenes geriljasoldater prøver etter beste evne å yte motstand. Dokument har lekket som røper at planen er å fordrive innbyggerne i Gaza fra Palestina. Det skal kamufleres som humanitær flukt, men de skal aldri tillates å vende tilbake. Europa får vel ordre om å ta i mot alle sammen, nye millioner flyktninger som skal bosettes og forsørges. Europeere som sier at Israel har rett til å forsvare seg innrømmer ikke Europa den samme retten. England og Tyskland finansierer og ruster sionist-hæren for at den skal begå sine krigsforbrytelser og drive millioner på flukt til Europa.

Det er snodig at jødenes motstandere kalles terrorister, for jødene er selv verdens fremste terrorister. Norge fikk oppleve 22. juli 2011 og info som lekket i årenes løp viser at Mossad etter alt å dømme står bak. De norske ungdommene på Utøya holdt opp plakater hvor det sto: Boykott Israel. Men i steden for å følge oppfordringen hjalp politi, påtalemyndighet, advokater, journalister og politikere Israel å dekke over massakren. Alle nordmenn i ledende stillinger står på jødenes side mot Norge! Sånn var det 1940-1945, 2011 og i dag.

USA og England har det på samme måte. Kong David -hotellet i Jerusalem, hvor britene hadde sitt hovedkvarter (britisk Palestina-mandat), ble bombet av jødiske terrorister (Irgun-banden, hvis leder var Menachem Begin, senere israelsk statsminister) 22. juli 1946. Ja, tilfeldigvis samme dag på året som bombingen av regjeringskvartalet i Oslo og massakren på Utøya. Jødene er de eneste i verden som velger sine terrorister til statsministre. Så var det angrepet på USS Liberty i 1967. Israel er det eneste landet i verden som terroriserer sine allierte. USAs ledere brydde seg ikke om det; de godtar at jøder massemyrder amerikanere. Alt for Israel! Så kom 11. september 2001.

Russland står på jødenes side i den politisk-historiske kampen, til tross for at jødene utførte alle tiders folkemord på russere under bolsjevismen. Tyskland er et okkupert land og ingen tillates å være leder der som ikke er jødene spyttslikkersk underdanig. Det samme gjelder i grunnen England. Statsminister Rishi Sunak ble tatt i mot på Kong David -hotellet under sitt besøk nylig! Åpenbart for å ydmyke og håne England. Som om jødene ville si: Se her, vi sparker dere i ansiktet, og dere slikker våre støvler og ber om forlatelse.

Det kan ikke fortsette sånn. Jødeplagen skriker etter en løsning. Hele menneskeheten skriker etter den. Palestinerne skriker av smerte. Den som lukker sine ører og herder sitt sinn eier ikke samvittighet. Han kan ikke kalle seg et menneske. Og den som nok en gang prøver å avspore oss med jødisk ideologi er ikke vår venn. Vi behøver ikke mer ullent snakk om vestlig imperialisme, som bare legger skylda på hvite europeere. Europeere som er skyldige er det fordi de er undersåtter av jøder. Vår frihetskamp går ikke minst ut på å fri oss fra jødisk tankegods. Alt skal vekk. Vår ånd skal gjenoppstå i ren nordisk skikkelse.

Rønnaug