Bøker til Nedlasting

Vi tilbyr deg her noen bøker på norsk (skandinavisk) til gratis nedlasting. Vennligst ikke les online men last dem ned til egen harddisk!

Adolf Hitler: Min Kamp, første bind: Et Oppgjør (pdf-dokument: 1,4 Mb) Denne digitale utgave foreligger her takket være skanne-arbeid av forfatteren til siden Nye Nasjonal Samling og OCR-arbeid av forfatteren til siden Neues Europa. Leseren oppfordres til å korrigere teksten og melde tilbake! To sider ble ved et mistak ikke skannet og mangler. Her er teksten som mangler. Den skal innføyes på side 63 hvor det står "7 - Min Kamp. I.".

Adolf Hitler: Min Kamp, annet bind: Den NasjonalSosialistiske Bevegelse (pdf-dokument: 2,5 Mb) Samme kommentar som ovenfor.

Elof Eriksson: Jag Anklagar (pdf-dokument: 6,4 Mb) Et foredrag holdt i 1937 om jødemakten i Sverige i anledning salgsforbudet mot hans avis Nationen.

Elof Eriksson: Judarna i Sverige (pdf-dokument: 1,9 Mb) Stoff samlet fra forfatterens avis Nationen og utgitt 1934. Om jødisk innvandring og makterobring i Sverige.

Diverse Dokument om Karl XII (26 Mb zip) Pakken inneholder: death_king_charlesXII_revisited.pdf, FredrikstenFredrikshald1701.jpg, hatt_och_skalle.jpg, HougenMunch.pdf, KarldenTolfte.pdf, kule.cpp, kule.exe, Nordling.txt, OmMordetpåKarlXII.pdf, portrett_KarlXII.pdf, Srigley.pdf .

Alexander Lange: Okkupasjonstidens Likvideringer (13 Mb pdf)

NS sangbok (pdf-dokument: 21 Mb) Nasjonal Samlings sangbok.

Johan M Setsaas, Hans Henrik Ramm: Gro-gate (pdf-dokument: 13 Mb) Om de hemmelige tjenester i Norge etter annen verdenskrig.