Bøker til Nedlasting

Vi tilbyr deg her noen bøker på norsk (skandinavisk) til gratis nedlasting. Vennligst ikke les online men last dem ned til egen harddisk!

Adolf Hitler: Min Kamp, første bind: Et Oppgjør (pdf-dokument: 1,4 Mb) Denne digitale utgave foreligger her takket være skanne-arbeid av forfatteren til siden Nye Nasjonal Samling og OCR-arbeid av forfatteren til siden Neues Europa. Leseren oppfordres til å korrigere teksten og melde tilbake! To sider ble ved et mistak ikke skannet og mangler. Her er teksten som mangler. Den skal innføyes på side 63 hvor det står "7 - Min Kamp. I.".

Adolf Hitler: Min Kamp, annet bind: Den NasjonalSosialistiske Bevegelse (pdf-dokument: 2,5 Mb) Samme kommentar som ovenfor.

Elof Eriksson: Jag Anklagar (pdf-dokument: 6,4 Mb) Et foredrag holdt i 1937 om jødemakten i Sverige i anledning salgsforbudet mot hans avis Nationen.

Elof Eriksson: Judarna i Sverige (pdf-dokument: 1,9 Mb) Stoff samlet fra forfatterens avis Nationen og utgitt 1934. Om jødisk innvandring og makterobring i Sverige.

Diverse Dokument om Karl XII (26 Mb zip) Pakken inneholder: death_king_charlesXII_revisited.pdf, FredrikstenFredrikshald1701.jpg, hatt_och_skalle.jpg, HougenMunch.pdf, KarldenTolfte.pdf, kule.cpp, kule.exe, Nordling.txt, OmMordetpåKarlXII.pdf, portrett_KarlXII.pdf, Srigley.pdf .

Alexander Lange: Okkupasjonstidens Likvideringer (13 Mb pdf)

NS sangbok (pdf-dokument: 21 Mb) Nasjonal Samlings sangbok.

Johan M Setsaas, Hans Henrik Ramm: Gro-gate (pdf-dokument: 13 Mb) Om de hemmelige tjenester i Norge etter annen verdenskrig.

Håkon Benneche: Landssvikoppgjøret og Meg - Protest og Kritik (1953)

Eivind Berggrav: Folkedommen over NS (1945)

Arne Bergsvik: Vi er ikke Forbrytere (1950)

Olga Bjoner: Dette har Hendt (1955)

A. I. Bru: Det står Skrevet (1977)

A. I. Bru: Professor på Ville Veier (1981)

Albin Eines: Babels Tårn (1944)

Trygve Engen: Jeg er ingen Landssviker (1953)

Knut Knutson Fiane: Kvifor kom Noreg med i Krigen? (1943)

Theodor Findahl: Jøde (1933)

Nasjonal Samling: Frimureriets Hemmelighet (1942)

Hans Frøystad: Vekk med Frimurerlosjene (1938)

R.J. Fuglesang, Øyvin Kolby: Nasjonaløkonomisk Nyordning (1944)

Walter Fyrst: Min Sti (1981)

Hans Gervik: Refleksjoner etter 50 år (1994)

P. Harsem: Folkedommen over Rettssvikerne (1950)

P. Harsem: Rettsoppgjørets Svarte Flekker (1951)

P. Harsem: Utrolig men Sant (1949)

Reidar Hauge: Hvad Kirken har kjempet mot - Nasjonalsosialismens Religion (1946)

A.E. Hedem: Historieforfalskning og Rettsskandale (1958)

A.E. Hedem: Landssvikoppgjøret og Rettskildene (1949)

A.E. Hedem: Quo Vadis Norvegia? (1970)

Sverre Helliksen: Tenk Selv - de virkelige kjensgjerninger kontra det norske rettsoppgjøret (1962)

Ralph Hewins: Quisling - Profet uten Ære (1966)

Brigt Hope: Kirken og Rettsoppgjøret (1950)

Institutt for norsk Okkupasjonshistorie: Bokliste

Per Imerslund: Videre i Passgang (1945)

Jon Skeie: Landssvik (1945)

G. Krogshus: Stenhuggernes Broderskap (1931)

Øyvin Lange: Krigen som vekket Norge (1941)

Øyvin Lange: Moskvas Ansikt bak det Spanske Demokratis Maske (1939)

Harald Egenæs Lund: Solkorset - en kort betraktning (1943)

Gulbrand Lunde: Kampen for Norge, Bind 1 (1941)

Gulbrand Lunde: Kampen for Norge, Bind 2 (1942)

Gulbrand Lunde: Kampen for Norge, Bind 3 (1943)

Marie og Gulbrand Lunde - Liv i Kamp for Norge (1942)

Gulbrand Lunde: Marxismens Gift (1934)

Gulbrand Lunde: Norges Plass i det nye Europa (1941)

Gulbrand Lunde: Nyordningen (1942)

Ragna Prag Magelssen (red): Også Vi når det blir Krevet (1942)

Odd Melsom: Fra Kirke- og Kulturkampen under Okkupasjonen (1980)

Odd Melsom: På Nasjonal Uriaspost (1975)

Håkon Meyer: Et Annet Syn (1952)

Ørnulf Myklestad: Bak Frimureriets Kulisser (1944)

R. Astrup Nielsen: Eventyret om Solbris (1952)

Andreas Nybø: Den Store Bøygen (1944)

Øverland, Thrana: Nasjonal Bondereising (1940)

Halldis Neegård Østbye (red): Quisling Har Sagt (1940-1943)

Sverre Helliksen: Den Rettskultiverte Verden og det norske Rettsoppgjøret (1964)

Jens Rolfsen: Optakten til 9. april (1941)

Orvar Sæther: Hirdboken (1941)

E. Saxlund: Jøder og Gojim (1911)

Kristian Schjelderup: Oppgjør med Nazismens Ideologi (1945)

Gustav Smedal: Patriotisme og Landssvik (1950)

Vebjørn Stegner: Fakta omkring 9. april (1946)

Leiv Storhaug: Nazist og Landssviker? (1981)

E. Werner Svendsen: Konsentrasjonsleiren Ilebu (1950)

Nasjonal Samling: To Livssyn (1943)

Lyder Unstad: Sannheten om Quisling (1963)

Bjørn Vardaas: Grunnlovsbrudd og Rettsoppgjør (1946)

Bjørn Vardaas: Hvorfor ble det ikke Riksrett? (1949)

Christian Waage: Helter og Høvdinger (1944)

Albert Wiesener: Lys over Landssvikoppgjøret (1985)

Albert Wiesener: Seierherrens Justis (1964)