Solkorset

Heinrich Funk

Nedenfor finner du våre nyeste skrifter. Men ikke på langt nær alle. Bruk javascript-menyen til venstre eller html-menyen for å gå til de øvrige, eller prøv søkemotoren. Våre skrifter er generelt udaterte; hvis du vil se når de ble skrevet og lagt ut finner du en liste over daterte tillegg her. Fra og med 2017 har vi RSS-feed over tillegg ved Solkorset. Du kan tipse andre om skrifter og annet som du måtte finne her. Dette er et viktig bidrag til vår kamp som alle kan yte. Du kan laste ned bøker på norsk her og på tysk her og på engelsk og andre språk her.

Sions Vises Protokoller - skrevet av jesuittene? Er protokollene falske? Hvem skrev dem og hvorfor? Hvor kom de fra? Er de et antisemittisk hetsskrift? Vi gjør et alvorlig forsøk på å trenge til bunns i saken. Lykkes ikke helt, men når længre enn noen før oss, tror vi. Hemmeligheten ligger bevart hos en amerikansk kvinne ved navn Louise A. Chandor og hennes mor Elizabeth Fry Ralston. De bodde i Paris på 1880- og 1890-tallet. Louise bodde tidvis i St. Petersburg også. Hvorfor? Og hva har dette med protokollene å gjøre? Det er en lang og eventyrlig historie om vann som flyter mot øst. Om en reise Jorden rundt på 42 år.

Segregasjon i Stockholm Er Svenskene Rasister? Er de klar over at personlige egenskaper og adferd følger rasen? Flykter de fra fremmede og bosetter seg blant svensker? No skal du få svar på hva svenskene egentlig mener om innvandringen, alle hyklerske fraser til tross. Vi samlet navn fra 748 postnumre (nabolag) i Stockholm, klassifiserte dem i svensk/usvensk og så på variansen i fremmedandel. Elsker svenskene mangfold og bor helt blandet med fremmede, eller bor de segregert? Vi beregnet en segregasjons-indeks som går fra 0 (helt blandet) til 1 (helt segregert). Hva tror du den ble?

Blodbadet i Ukraina At det utkjempes krig i våre dagers Europa med en million falne eller sårede er helt uvirkelig. Hvorfor vil hvite europeere seg selv så vondt? Hvorfor streber vi fanatisk etter å utrydde oss selv? All europeisk politikk peker i denne retningen. Intet er sunt, intet gavner europeere. Skal vi overleve må alt forandres. Vi gjør vårt beste for å anslå tapene i Ukraina fra invasjonen begynte 24. februar 2022 til i dag, ut april 2024. De er uhyggelige. Hvorfor kan ikke russiske og ukrainske soldater bare kaste fra seg våpnene og gå hverandre i møte, falle hverandre om halsen som gode brødre?

Hitlers Selvmotsigelser Nasjonalsosialisme eller Katolisisme? Adelsvælde eller Massevælde? Naturvitenskap eller Overtro? Hitlers ytringer er et virrvarr av selvmotsigelser. Det finnes minst to tråder i hans tenkning: En tyskfolkelig med et moderne biologisk livssyn og den ariske rase i høysetet, og en jesuittisk som kræver blind tro, blind lydighet, fanatisme, tvang, vold og streber tilbake mot middelalderen. Er det arieren eller jøden han tror på egentlig? Som kilder bruker vi Mein Kampf og talene 1925-1933.

Folkemord på Tyskere? Oppdatering 2024 med data fra 2023.

State of the Art i Holocaust-Forskningen Siden vi skrev om holocaust sist har det skjedd mye ved forskningsfronten. Vi tar for oss Holocaust Encyclopedia og flere av håndbøkene i en serie på 51. Ved hjelp av dette gjendriver vi punkt for punkt narrativet i Store Norske Leksikons dekning av holocaust. Vi kaster også et blikk på artikkelen i wikipedia. Vi håper dette er nyttig som korrektiv til fremstillingen i norsk skole. Vi siterer mye og har desværre ikke orket å oversette alt fra engelsk og tysk. Men det går jo bra å bruke en oversettelsesmotor på nettet hvor man ikke skjønner sitatet.

Mangfoldsdagen I år skal det bli en anderledes 17. mai. Slutt på nazi-opptog, rasisme og diskriminering. Den nye dagen skal inkludere alle som likeverdige personer uansett legning. Festkomiteen er dannet og sammensatt av personer fra samfunnets skyggeside. Vi dro til Oslo for å intervju formannen, Dr. Aron Ebeneser Eselschleim, og høre mer om planene.

Forfølgelsen av Holocaust-Revisjonister Sannheten om holocaust kom ikke gratis. Et fåtall menn forsket og opplyste oss alle. Med internet fikk de et stort publikum, kom frem fra mørket, overvant demoniseringen og idiot-forklaringen. Hvem trodde ikke på 1970-tallet at revisjonister måtte være skrullinger? Eller seiglivede fornektere besatt av hat mot jødene? Den gangen var det umulig å få greie på hva de bygde sine standpunkter på. Media-verdenen var grundig monopolisert og sensurert, folket ensrettet. Ernst Zündel var den som først trakk verdens oppmerksomhet til spørsmålet om jødeutryddelser under NS-tysk herredømme. Folk trodde det var en kjensgjerning; han viste dem noe annet. For det fikk han lide martyrium. Jødene forfulgte ham nådeløst. De vet at trollet sprekker ved soloppgang. At tyskere og den nordiske rase gjenvinner sin livskraft når alle ting kommer frem i lyset.

Fremmedandelen i Sverige - Ny Metode Vi har kommet fram til en ny metode for å beregne fremmedandelen i Sverige i dag og i framtiden. Fordelen er at den bruker færre antagelser enn den gamle. Prognosene blir derfor sikrere. Som datagrunnlag tjener tall for første- og annengenerasjons innvandrere under årene 2002-2022. Vi estimerer tallene for tredje generasjon og regner fremmed folketall som summen av disse tre generasjonene. Hver av dem ekstrapoleres til år 2050. Resultatet er at svenskene med stor sannsynlighet er i mindretall i sitt hjemland det året. Vi regnet også ut svensk fruktbarhet (SFT) i 2019 og fant at den er sørgelig lav. Det svenske folket forsvinner før århundret er omme.

Bomben Afrika - Europas endelikt? Europeere overlevde på å se framover og forberede seg på det som kan komme. I vår tid er det mer nødvendig enn noensinne. Vi kan forutse at Afrikas befolkning kommer til å vokse flere ganger utover århundret. Det er sikkert, det vil skje. Hvor skal de ta vegen? Afrika er overbefolket som det er. Det er konflikt og krig overalt der på kontinentet. Hvordan skal det bli når folketallet er flere ganger høyere? I fjor sommer så vi rene armadaen av negerbåter på Middelhavet. Likevel var det bare noen tusen som kom. Hvordan skal vi håndtere en milliard flyktninger? Skal den hvite rase overleve, eller skal den gå til grunne? Er vi rede til å kjempe for tilværelsen eller skal vi betrakte oss som tjenerskap for all verdens lavtstående raser? Svaret på dette har du. Vår felles skjebne avgjøres i vår tid.

Utrenskningen av Norges Blodsadel forfølgelsen og skueprosessene mot NS-folk efter 8. mai 1945. Dette har gått over i historien som rettsoppgjøret eller landssvik-oppgjøret efter krigen. Men det var den værste urett som noensinne er begått i Norges historie. I dagene efter 8. mai 1945 ble over 93 000 norske kvinner og mænn, medlemmer av Nasjonal Samling, brutalt arrestert og sendt i konsentrasjonsleir. Deres hjem ble plyndret. Terroren var løs. Ingen av dem var forbrytere, ingen hadde brutt norsk lov. De var ikke landssvikere, de var Norges ypperste mænn, tapre og tro kjæmpere for Norge. Derfor ble de tatt; bolsjevikene skulle utrydde Norges blods- og karakteradel. Hva sier jødene i Talmud? Dræp de beste gojim! Dette var planen. Rettsoppgjøret var bare et skuespill og helt ulovlig.

Julegaver 2023 til Solkorsets lesere Bøker, bøker, bøker. Til opplysning og glæde. Sannheten om Norge under krigen og før, som du ellers ikke finner noe sted. Gratis :) Og vi har gjort OCR på alle sidene så du kan søke gjennom fullteksten. Ta del i dine heltemodige landsmænns liv og tanker.

AI-revolusjonen og Framtiden 2023 ble året da AI brøt gjennom for alvor og grep hele verdens oppmerksomhet. Nå er det alvor. Vi har alle erfart framtiden her og nå. Dette kommer til å forandre samfunnet veldig raskt. Folk vil snart ikke kjenne seg igjen. Ingen blir uberørt av denne revolusjonen, den skal forvandle alt i grunnen. Alt flyter, ja heretter flyter alt, for intet skal bestå som det er i dag. Intet. Nå begynner kampen om framtiden, kampen for å overleve og hevde sin egenart. Det kan føre til himmel eller helvete, inget vet. Det vi vet er at vi snart ikke lever som vi gjør i dag mer. Legg ikke planer som om intet har hendt, for det du satser på opphører snart å eksistere.

Kennedy 60 år etter Hvor er sannheten? Alt du noensinne ville vite om snikmordet på president John F. Kennedy! Her har vi samlet det. Et destillat av tusenvis av forskeres innsats gjennom 60 år. Kan vi bryte gjennom mørklegningen? Kan vi bevise at Warren-kommisjonens redegjørelse er usann? Gjendrive teorien om Lee Harvey Oswald som ensom ulv? Hvem lå egentlig bak attentatet og hva skjedde i kulissene? Hadde noen forkunnskap? Hva skjedde med vitnene? Hvordan skal forbannelsen som hviler over Kennedy-slekten forklares? Hvem forfølger den og hvorfor? Hvem planla vogntoget i Dallas og hvorfor var garden senket? Hvem gavnet mordet på Kennedy? Hvilke politiske forandringer bragte Lyndon B. Johnson?

Palestina og det jøde-okkuperte Europa Sionistenes slakting av palestinere i Gaza (og på Vestbredden) har avslørt hvordan det egentlig er fatt med vårt gamle Europa. Demokratiet og friheten er humbug! Ingen stemme får tone som taler jødene midt i mot. Det vekker vrede og fører til represalier. Stemples man som antisemitt er man straks rettsløs. Da gjelder ingen lover eller rettigheter. Menneskerettighetene, som våre politikere så høytidelig omfavner - si noe "galt" og de skylles ned i dass. Det finnes tabuer i dette samfunnet, og den som trår over blir en paria. Palestinernes frihetskamp er Europas. Vi prøver begge å fri oss fra okkupasjon og tyranni.

Man Høster hva man Sår - Palestina, sionistisk okkupasjon, Gaza, Hamas Vi dekker Al-Aqsa-flommen med Hamas mesterlige utbrudd fra Gaza og forbløffende fremganger. Under en rakettstorm som forundret verden. Har palestinerne rett til motstand, rett til å kjempe for sine liv - eller skal de bare legge seg ned og dø? Kan de kjempe på en måte som gir dem en sjanse, eller må de kjempe på vilkår som sionistene fastsetter? Er den underlegnes nødvendige gerilja-taktikk terrorisme? Er hele det palestinske folk ansvarlig for hva individuelle Hamas-krigere gjør? Skal verden sitte med hendene i fanget mens sionistene utrydder det palestinske folk?

Bedraget på Middelhavet - invaderende negerhorder skysses av EUs ferjer Vi inviterer leserne til å se nærmere på bildene av negre i båter på Middelhavet. Bruk hodet for en gangs skyld og still spørsmål! Er det vi bys å tro på troverdig? Hvordan har det gått til? Kan negrene ha krysset Middelhavet på denne måten? Giorgia Meloni lovet i valgkampen sjøblokkade for å stanse trafikken, men i år er den dobbelt så sterk som i fjor. Hvilken rolle spiller egentlig Italias stat og regjering i dette? Hvorfor oppfylles ikke løftene? Finnes det motstand i andre land mot det som pågår? Ender negrene snart opp her på berget? Hvilken makt er det som hersker og hva er dens agenda?

Lucy Letby - det værste justismord i engelsk historie? Hvite forfølges i dag over hele verden, selv i deres hjemland. Heksejakten på Lucy Letby vekker oppsikt. Hun har fått den hardeste dommen i britisk historie siden dødsstraffen ble opphevet. Folk der borte vil helst brenne henne på bålet. For hva? Hva forstår folk av det som hendte og ikke hendte? Rettsvesenet befinner seg ennå i middelalderen og vitenskapen når ikke frem med sitt lys. Det kryr av personer som vil angi uskyldige for tretti sølvpenninger. Herskerne misbruker grovt sin makt og knuser svake i et nådeløst maskineri. Men det finnes rettskafne mennesker som ikke bøyer seg for dette. Sannheten seirer til sist.

Rasehygiene - kunsten å overleve som rase Rasehygiene har dårlig rykte i vår tid. Det forbindes med folkemord og fører tankene til gasskamre og avlivning av syke og vanskapte. Men rasehygiene er vitenskapens svar på at sivilisasjonen har opphevet utvalgskreftene som holdt rasen sunn i gamle dager. Naturlig utvalg finnes ikke mer, seksuelt utvalg er sterkt svekket av likhetstankene i tiden, og sosialt utvalg av masseveldet. Sedene som evolverte gjennom lang tid og varetok utvalget har forfalt. Folk innbiller seg at de er frigjorte når de tråkker ned forfedrenes seder. Men det eneste de oppnår er å grave sin ætts grav. Vi kan ikke tillate at folkets arv forfaller. Individet fødes som redskap for sin rase, og dets eneste oppgave på Jorda er å kjempe for dens overlevelse.

Kampen for Ytringsfrihet Hva ligger bak Koran-brenningen i Sverige? Hvorfor stanses ikke dette av politi og myndigheter? Beskyttes det av grunnlovsfestet ytringsfrihet? Eller er det tvert om ledd i en provokasjon for å fremtvinge innskrenkning av ytringsfriheten i Sverige? Hvordan er det egentlig stelt med den der borte? Kan svensker fritt ytre seg om alt? Eller kastes de i fengsel for å motsi jødene? Mister de jobben og får sine bankkonti sperret hvis de uttaler seg "politisk ukorrekt"? Er Sverige et marxistisk diktatur med forfølgelse av anderledes tenkende? Hvorfor billiger regimet skjending av religionen? Hva er lovens og rettens kilde? Hva driver makten til å bøye seg for retten?

Helvetesstorm - det tyske folks martyrium under jødisk hat Jødene vant krigen og dræpte sannheten. Det har vært et møysommelig arbeid gjennom mange år for mange forskere å oppdage den. I dag har vi den i grove trekk og i mange enkeltheter. Da skjønner vi godt hvorfor det var så viktig å skjule den. Når man har funnet sannheten om verdenskrigene forandres verdensbildet. Gjerningsmann og offer, helt og skurk, bytter roller. Men sannheten er mye værre enn du kan forestille dig - før du har gått gjennom hele jævelskapen. Det er vondt å tenke på at dette hendte i Europa for bare 80 år siden. Finnes det ennu håp for vårt gamle Europa?

Seksualforbrytelser og Fremmedandelen i Europa Vi bruker en metode vi utviklet for Sverige om rasenes forskjellige sexkrimrater til å undersøke fremmedandelen i Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike, Belgia, Nederland, England (med Wales), Danmark, Sverige og Norge. Å forholde seg til realiteter som dette er eneste måten å kartlegge Europas rasesammensetning. Vi omgår upålitelige formaliteter som statsborgerskap, fødeland, og innvandringsbakgrunn. Det kan finnes mange rasefremmede i Europa som ikke fyller kriteriene på innvandringsbakgrunn, og på den annen side krysser mange europeere grensene i Europa og er formelt sett innvandrere. Adferden er genetisk styrt og gir oss sannheten.

Vanvidd Vindkraft Det ene ondet avler det andre. Klimahysteri fører til det "grønne skifte". Vi tvinges til å bruke energikilder som ikke virker og er svært dyre. De ødelegger natur, helse, næringsliv og kultur. Det er ingen fornuft i dette, alt dreier seg om profitt og makt. Det er ikke grønt og ikke et skifte, det er parasitter som gnager på folkets livsnerve. Vindkraft er ingen løsning på noenting, men den ruinerer oss og ødelegger landet. Norges vakre land! Det vi er stolte av og glade i. Og vi som er et oljeland og fjelland og slett ikke trenger vindkraft!

Bolsjevisme i Bibelen Vi undersøkte GT i en digital Bibel for dens voldeligste bøker. Laget statistikk og rangerte dem alle. Hesekiel viste sig å være en overlegen ener. Vi bringer utdrag og kommenterer. Dette er reinspikka bolsjevisme! Har ingenting med fromhetsliv å gjøre. Hvordan kunne våre forfædre betrakte dette som en religionsbok? Hvordan kunne de la sig lure av jødene? Arierne er opphav til alt som er vakkert, edelt og hellig på Jorden - og ble narret til å tilbe det nederdræktigste! Et avskyelig avguderi og ovenikjøpet raseselvmord.

Jødenes Bolsjevikterror i Ukraina Vi følger R. Nilostonski gjennom borgerkrigens Ukraina i 1919-1920. Grusomhetene som utspilte sig da savner sidestykke i menneskets historie. Både lederne og de fleste og værste sadistene var jøder. Ofrene var mest ukrainske arbeidere og bønder. Kommunismen og proletariatets diktatur var jødisk svindel; i Sovjet-ledelsen satt ikke en eneste arbeider. Klasseskillet i det "klasseløse" Ukraina og Russland var brutalt; mens ukrainere og russere sultet i hjel, fråtset bolsjevik-pampene i luksus. Arbeiderne ble behandlet som slaver; våget de å klage ble de slaktet eller pint i hjel. Borgerkrigen var arbeidernes og bøndenes kamp mot bolsjevismen og jødevældet.

Inflasjonen i USA oppdateres hver måned Vi oppdaterer inflasjons-beregningen fra Går Bankene Overende? og finner dens nullpunkt. Men vi bruker en annen datakilde: U.S. Bureau of Labor Statistics. Tallene er litt forskjellige og gir en modell med noe anderledes forløp.

OpenAI med chatGPT alle APIene implementert. Vår klientside bruker et API hos rapidapi. Dermed kan du prate med OpenAI-boten fra kommandolinja i Windows. Men pass deg så du ikke blir hekta på dette og forteller boten alt om deg selv. Stol ikke et øyeblikk på svarene du får! Dette er overvåking og desinformasjon til de grader! Men du kan også ha nytte av det hvis du tar deg i vare. Først og fremst sparer du tid da mange nettsøk kan unngås. Men chatGPT har bare kunnskap fram til år 2021. Vi gjør oss tanker om kunstig intelligens og folkenes skjebne.

Folkemord på Tyskere? Vaksineres tyskere med Giftbrygg? Vi oppdaget at USAs, Englands og Frankrikes overdødelighet går ned fra 2020 til 2021 og fra 2021 til 2022, mens Tysklands går opp. Hva kan forklare dette? Vi undersøker overdødelighetens aldersfordeling i Tyskland. Vi undersøker også fødselsunderskuddet 2020-2022. Vi finner at vaksinasjonen er det eneste som kan forklare Tysklands tall. Men hvorfor er den så skadelig i Tyskland og ikke i de tre andre landene?

En lønnsommere Industri Vi har en viktig kunngjøring til våre lesere. Solkorset skal legges ned. Vi har mer lovende forretninger på gang. Vi har tenkt om og tenkt bedre, ransaket våre prinsipper og besinnet oss på menneskenaturen. Hva er hemmeligheten bak suksess og fiasko?

Går Bankene Overende? Ny Finanskrise? Hvorfor falt Silicon Valley Bank og de andre bankene? Hvor høy er inflasjonen egentlig og er sentralbankenes rentepolitikk forsvarlig? Vi lager modell og regner. Konklusjonene kommer til å forbause deg. Trygg seilas gjennom dette farlige farvann krever at Federal Reserve og de andre besinner seg.

Rettelse av Quo vadis Europa? Jeg regnet feil. Rettet er beregningen og konklusjonen langt mer overbevisende.

Samtalerommene er oppe igjen :) Nå kan du skravle folk i senk. Her ved Solkorset er det fritt for reklame, overvåking og sensur. Samtalene krypteres med TLS 1.3 . Du kan opprette private samtalerom og invitere dine venner. Eller snakke med alle.

Quo vadis Europa? Agenda 21, agenda 2030, the Great Reset, Build Back Better, Ny Verdensorden. Våker du eller sover du? Er du klar over at vi er på vei inn i et verdensdiktatur hvor all frihet og alle rettigheter er borte? Dette er ikke langt unna. Gjennomskuer du midlene globalistene bruker for å narre oss inn i dette helvete? Parerer du demagogien i vår tid? Eller sniker den seg inn i dine innerste tanker og forgifter dem? Den ene katastrofen følger den andre, og de oppstår ikke av seg selv, de er planlagt og ønsket av verdens mektige. Krisemaksimering skal drive oss inn i NVO - én verden under en verdensregjering. Det fullender jødenes tusenårige messianske forjettelse. Eie alt og herske over alle! Verdens folk som deres slaver. Det er global kommunisme og den nordiske rases undergang. Med mindre du reiser deg til strid. rettelse

Partisan-Terroren under Okkupasjonen Hjemmefrontens såkalte Likvidasjoner. I skole og media får vi lære om umenneskelig "nazistisk" okkupasjon og heltemodig norsk motstandsbevegelse. Livsløgnen står for fall! Vil du vite sannheten? I all dens grufulle enkeltheter? I så fall er denne fortælling for dig. Her holder jeg intet tilbake. Har du svake nerver og frykter for sinnets helse bør du ikke lese dette. Det er mye værre enn du tror. Jøssingene begikk noen av de grusomste forbrytelser et menneske kan begå mot et annet. Og de var desværre norske. De tok ikke bare livet av uskyldige nordmænn, de pinte dem i hjel på djævelsk utspekulerte måter. De krænket det hellige i hver av oss, som kjærligheten til våre barn. De tok ikke bare voksne mænn, de tok kvinner og barn; ja selv gravide kvinner. Hvordan var det mulig?

APIer for Alle, ferdig implementert Vi hjelper deg å bruke webtjenester med skript som implementerer klientsiden av APIer. Her finner du mange skript for ulike tjenester, alle nyttige hver på sin måte. Vi går gjennom dem og forklarer bruken. Alle kan lastes ned samlet i en pakke og er lette å bruke. Du kommer raskt i gang. Tjenestene spenner fra å hente data fra kilder på nettet til problemløsning så avansert som talegjenkjennelse. Alle tjenestene er gratis men har en kvote for en dag eller måned. Vi tilbyr en egen tjeneste med API: staveretting for norsk bokmål. Med vedlagte skript som forbilder og programmene som verktøy kan du implementere andre APIer selv. Bli mer produktiv i ditt data-arbeid.

Snikmordet på Karl XII og Frimurer-revolusjonen i Sverige Det har gått over 300 år men er fremdeles mulig å bevise at det var mord. Vi tar utgangspunkt i en nylig vitenskapelig artikkel av noen finner som utførte skyteforsøk mot kunsthode. Så ruller vi opp hele saken og bringer beviset både teknisk og politisk. Heltekongen, Nordens løve til minne og ære! Han falt for en feig sammensvergelse.

Mordet på Skancke Det er en alminnelig oppfatning at vi ikke har dødsstraff i Norge, i hvert fall ikke i fredstid. Kanskje tror folk at den ble avskaffet noen gang efter verdenskrigen. Det er ikke sant. I tiden 1945-1948 ble 30 nordmænn dømt til døden og bare 4 benådet. Uten hjemmel i norsk lov! Altså var det mord. Den siste av dem ble Ragnar Sigvald Skancke. Han ble skutt 28. august 1948 på Akershus. Var han da en skrekkelig morder eller torturist, slik som de dødsdømte på 1800-tallet? Eller hadde han forrådt Norges hær og voldt hundrevis av døde norske soldater? Det må vel alle anstændige nordmænn tro. Men jeg skal fortælle dig sannheten om Ragnar Sigvald Skancke.

Lola Daviet - ritualmyrdet for sin nordiske rase? En gang hersket mennesker av nordisk rase i Midtøsten, India, Egypt, Nord-Afrika og Sør-Europa. Det var mange nordider der, og de besto over tusener av år. Men så forsvant de til slutt. I alle land. Hva hendte? Hva rammet dem? Mordet på Lola Daviet kaster muligens lys over det. Hun var en jente av nordisk blod; mordersken et svartsmusket undermenneske fra Algerie. Motivet kan ha vært rasehat, men også overtro: Vi gransker heksekunst, svart magi, trolldom, demonutdrivelse, åndemaning, blodkult, ritualdrap og menneskeofring i Maghreb. Det foregår den dag i dag! Det brukes til skattejakt, men forsyner også den internasjonale organhandelen. Lola er desværre ikke et enestående fall. Byttet er nemlig zouhris-barn, barn av nordisk rase. Dette er rasekrig!

Fred i Vår Tid Ukraina må ikke bli kruttønna som fyrer opp ny verdenskrig! Alle europeere må ta ansvar for å bevare freden. Vi må ikke billige at løgn spres om Russland eller Putin. Vi skal ikke hisse til krig mot Russland. Det finnes ingen grunn til å hate russere. Hjelp alle å oppdage sannheten om hva som hendte i Ukraina. Russland hører til Europa og skal ikke fryses ut men trekkes inn i europeisk samarbeid mellom frie folk på lik linje med andre. Europeiske folk har en felles fiende som ødelegger for oss. Den fienden hersker over oss. Å trygge vår tilværelse og hindre krig går ut på ett med å slå oss fram til ny frihet.

Tanker om Riksdagsvalget i Sverige Hvorfor har vi ikke verifiserbare valg? Hvorfor er ikke valgene digitalisert? Det siste i samfunnet som ikke er det! Hvorfor har vi ikke folkeavstemninger i sakspørsmål? Hvorfor har vi representativt demokrati og ikke direkte stemmerett i sak? Hvorfor er Riksdagen/Stortinget den eneste institusjon vi får styre sammensetningen av? Hva med resten av staten og kommunene? Hvorfor er bankene, massemedia og hjørnesteinsbedrifter unndratt demokratiet? Vil vi ikke at folket skal herske? Den demografiske bomben gjør det med tiden umulig for svenskvennlige partier å vinne et valg. Vi må tenke nytt og holde opp med å stange hodet i veggen. Ei lenger drøfte abstrakte ideer men utrede makt og smi strategi. Hvordan kan Sverige være et demokratisk land når penger og media er så ujevnt fordelt og skolene ensretter mot svenskene? Finnes det et troverdig svenskvennlig parti? Sverigedemokraterna, Alternativ før Sverige, Nordiska Motståndsrørelsen?

Flyplass-skandalen og Jan Wiborgs skjebne Hvordan Hurum ble svindlet ut og Gardermoen inn. Etter 30 års behandling og skyhøye kostnader endte saken med værst mulige utfall. Hvordan kunne det skje? Hvorfor ville ingen høre på fakta og fornuft? Hvorfor fusket man med målinger og beregninger? Hvorfor var ikke Norges samlede ekspertise nok til å fatte en rasjonell beslutning? Vi belyser alle sider av saken så godt vi kan. Makten hadde en hemmelig interesse av Gardermoen som vi er på sporet av men ikke kan bevise. Den var så sterk at de var villige til å gå over lik for å nå sitt mål. Og lik ble det: Varsleren fremfor noen i saken, Jan Wiborg, endte sin karriære i en blodpøl i København.

Homseplagen - granskning av homoseksualitet og perversjon Seksuell perversjon er blitt en landeplage. Da homoseksualitet ble legalisert på 1970-tallet trodde folk at homsene skulle leve videre like lysskye som hittil, bare slippe forfølgelse. Hvor feil de tok! HBTQ er en revolusjonær bevegelse, nær knyttet til jødene og kommunismen. Det er på tide å ta et oppgjør med alt dette i folkevelets navn. Vi ser på hvordan bevegelsen har utviklet seg gjennom hundre år, årsakene til homoseksualitet og skadevirkningene.

Hvor lenge varer krigen i Ukraina? Vi tror vi gjennomskuer propagandaen. Det er mulig å anslå hvor lenge krigen varer og hvem som vinner. Vi må nøye analysere alle data som har kommet frem. Da er det mulig å avmaskere forløpet godt nok til at vi ser hvor det bærer hen. Vi ser oss i stand til å lage prognose. Krigen kommer ikke til å vare lenge. Alle opplysninger peker i samme retning. Hold opp med å la deg fordumme av propagandaen i vestlige media og se på fakta.

Profitører på Krigen i Ukraina Noen tjener store penger på krigen. Mens russere og ukrainere blir drept og ukrainere får sine hjem og sitt land ødelagt. Siden krig er god forretning for noen kommer den neppe til å slutte før Russland vinner. Men hvem er profitørene og hvor kommer inntektene fra? Vi gransker rustningsindustrien. Den er ikke alene om å utnytte krigen, men den er stor.

Ayn Rand - bolsjevismens profet i Amerika Hun het egentlig Alisa Rosenbaum og utvandret fra Sovjetunionen. Hun har haft stor innflytelse i Amerika og forbindes med nyliberalisme, individualisme og den amerikanske drømmen. Men hvem var hun egentlig og hva sto hun for? Hun var forfatterinne og diktet romaner. Hennes hovedværk heter Atlas Shrugged. Vi sømfarer denne romanen og ransaker hennes ideer. Var hun filosof eller demagog? Hva ville hun?

Kræsjer Verdensøkonomien? Krigen i Ukraina, sanksjoner, gasspris, inflasjon, rente, Covid i Kina. Vi går gjennom alle makroøkonomiske variabler som er sterkt knyttet til børsindeks DJIA i USA og ser hvor det barker hen.

Sovjet-Judea, del 6 Presse og Kultur. I løpet av ti år efter revolusjonen erobret jødene totalt monopol på det trykte ord. Intet ble skrevet i USSR uten efter jødisk beslutning. Jøder var alene om å kunne si sin mening; det store russiske flertall var stumt. Partibladet Pravda kunne fælle dødsdommer med et pennestrøk. Ingen som ble kalt sabotør i Pravda levde længe. Jøder sensurerte alle meldinger fra utlandet, samt alle meldinger som ble sendt ut av landet. Ingen visste eller trodde noe som ikke jødene ville at de skulle vite eller tro. Ingen følte noe som ikke de hadde manipulert dem til å føle. Kultur sås som propaganda for Sovjetunionen, og det var alt. Et kultur-byråkrati ble reist som skulle overvåke, sensurere og styre alt åndsliv i landet. De som falt i unåde ble likvidert.

Var Hitler Agent for Wall Street? og andre legender om Hitler. Han het egentlig Schicklgruber og var halvt jødisk, han var homofil, narkoman, okkultist, voldtæktsmann, morder, led av syfilis, og til overmål hadde han bare én testikkel! Selvfølgelig fikk han masse penger av tyske banker og tysk storindustri. Wall Street elsket ham og sendte så mye penger at han badet i dem. Alt sammen hadde okkulte røtter!

Falske Bevis mot Russland i Bucha Mye ved det vi har fått se er besynderlig. Det mest spektakulære er dog satelitt-bildene fra Maxar. Vi beviser at de er bedragerske. La oss ikke hetse til verdenskrig over et simpelt bedrageri! Hvis det allikevel er begått massakre i Bucha er Russland neppe skyldig. La oss følge sannhetens og fredens vei.

Reddet Vaksinene Liv? Vi undersøker dette ved å se på overdødeligheten i alle USAs delstater 2021 sammen med vaksinasjonsgraden i disse delstatene. Vi tar også høyde for forskjeller i delstatenes helse. Hva er den egentlige årsak til forskjeller i overdødelighet mellom delstatene? Reddet vaksinene virkelig liv, eller er det en illusjon?

Slaget om Jæmtland og Hærjedalen I disse dager kraftsamler norske patrioter i grensetraktene mot Jæmtland og Hærjedalen. Vår utsendte møtte øverstkommanderende for de norske styrkene, general Ø. Sunde.

Hva foregår i Ukraina egentlig? Er det krig mellom demokrati og diktatur, gode og onde, kommunisme og nazisme, svake og sterke, rettferdige og voldsmenn, frihet og slaveri? Er det i det hele tatt krig på gang? Blir vi kloke av hovedstrømsmedias dekning eller ligger sannheten et annet sted? Hvilke krefter virker i Ukraina og hvordan utviklet landet seg siden Sovjetunionens fall? Har du hørt om oligarker, røverbaroner, kleptokrater? Vet du at det råder en enorm økonomisk ulikhet i landet? Hvilken stilling har jødene i landet? Finnes det en nazistisk eller antisemittisk bevegelse der? Hva var den orange revolusjonen i 2004 og Maidan-opprøret i 2014 for noe? Hvilke følger fikk de? Hva er årsaken til konflikten mellom Ukraina og Russland? Hvilken rolle spiller USA, EU, NATO, Israel, WEF, IMF, George Soros?

Vold og Rase i Sverige Vi har funnet en annen måte å anslå forholdet mellom svart og hvit krimrate. Ved å se på tidsserier for ulike anmeldte forbrytelser tilbake til 1950 kan vi bedømme svenske krimrater på den tiden da Sverige var tilnærmet raserent. 2002 er første år da vi har oppgaver over innvandringsbakgrunn. Vi har også utenlandsfødtes landbakgrunn. Dette setter oss i stand til å anslå antall rasefremmede i Sverige 2002. Da kan vi stille opp en ligning som gir oss deres krimrater. Slik får vi frem forholdstallene. Vi kan også bruke dette til å estimere antall svarte i Sverige under alle år 1975-2020. Endelig kan vi med en annengradskurve som modell lage prognose for svart folketall frem mot 2050. Vi sammenligner dette med den befolkningsdynamiske simuleringen.

Nanoteknologi og Vaksinene Vaksinene mot Covid-19 inneholder nanoteknologi. mRNA-vaksinene er noe nytt på vaksinefronten. Selv om de ikke skulle inneholde annet enn hva vaksineselskapene innrømmer fører de til mange og alvorlige skader. Vi går gjennom dette innenfor rammen av hva en legmann kan skjønne. Vi tar også opp spørsmålet om hva vaksinene kan inneholde av annen nanotech og går gjennom et utvalg vitenskapelige artikler for å tegne et bilde av hvor landet ligger.

Bibelens Kilder, Ariske Solmyter Romerriket ble tvangskristnet for 1600 år siden, Norge for tusen år siden. Siden da har jøder og kristne bestemt vårt syn på dem og vår egen kulturarv. Det meste av denne kulturarv ble tilintetgjort, ikke bare her i Norden men i Romerriket også. I tusen år og mer ble våre forfædre innpodet at sannheten om alle ting står i Bibelen og at all sann religion og høyere kultur kommer fra jødene. Om våre forfædres åndsliv fikk vi intet lære. Da islam oppkom ble Perserriket styrtet og all arisk kulturarv og restene av arisk rase utslettet i Midtøsten også. Ikke før på 1800-tallet begynte våre lærde å forske i Bibelen og vår egen oldtid. Dermed kullkastet de to tusen års fremmedvælde og la grunden for arisk oppstandelse til nytt liv.

Speil Speil på Veggen der Det lakker mot jul og i år skal det bli gode gjerninger til forundring og glæde. Vi har julegaver til Solkorsets lesere. Følg med!

Sovjet-Judea, del 5 Industri, Handel og Finans. Det gamle Russland var lite industrialisert. Da Stalin og Kaganovitsj hadde sikret makten i 1928 var første punkt på programmet å bygge opp industrien. Formålet var å ruste Sovjetunionen til en militærmakt som kunne fremtvinge verdensrevolusjon og bolsjevismens seier i alle land. Således tjente all industri opprustningen. Alt annet lot man bare ligge. Det ble ingen velstand for folket i hverdagen. Det skulle slite for det vordende jødiske verdensherredømme. Slite og dø for Jahves utvalgte folk, slik Torah og Talmud forlanger. Jødene fyller alle nøkkelstillinger i industri, handel og finans for å styre og overvåke alt, sikre sitt herredømme.

Pandemi og Verdensøkonomi Vi danner oss et bilde av hvordan amerikansk økonomi virker og undersøker hvordan pandemien forandret den. USA har en spekulasjonsøkonomi med sentrum i børsen så vi tar utgangspunkt i børsindeksen Dow Jones Industrial Average (DJIA). Så laster vi ned en mengde tidsserier for makroøkonomiske variabler fra Fred. Vi undersøker hvordan disse mange variablene henger sammen med DJIA. Da får vi svar på hva som driver hva og kan forstå hvordan pandemien og tiltakene mot den forandret økonomien. Det gjør det også mulig å skissere framtiden for amerikanere.

9/11: Bevis for at WTC ble revet Ansgar Schneider skrev i 2019 en vitenskapelig artikkel om raset til WTC1 (nordtårnet) hvor han påviste at de fleste etagene hadde langt lavere motstandskraft enn normalt i uskadet skikk. Vi slutter at de ble ødelagt ved sprengning. Siden går vi gjennom vitnemål fra journalister og brannmenn om eksplosjoner i tårnene, samt bevis om forkunnskap, før vi vender oss til materielle bevis for sprengning i nanothermitt og flytende stål. Endelig tar vi opp evidensen fra de seismiske bølgene. Alt peker i samme retning: WTC ble revet (controlled demolition).

Sovjet-Judea, del 4 Byråkratiet. Vi går gjennom hvordan jødene sikret sin makt over parti, stat og hær, samt hvordan de gjorde alt til redskaper for en vordende verdensrevolusjon. De var sjelden fagmænn og arbeidet ikke, i steden la de vinn på å påvirke, overvåke og renske ut. De var mer enn noe annet inspektører og kommissarer. GPU var kjernen i den onde jødiske ånd, og den drev storstilte byggeprosjekt med slavearbeidskraft som kostet millioner av russere livet. Også diplomatiet behersket jødene fullstændig da de ikke stolte på noen annen.

Utøya ti år etter - nytt lys over 22/7 terroren Vi går gjennom hele saken med det som har dryppet inn i årenes løp. Det er ikke mye, men jostemikk gjorde en sensasjonell oppdagelse i 2015 som bekrefter våre mistanker fra 2011. Vi maler dette på en bakgrunn av norsk e-tjeneste i etterkrigstiden i samarbeid med Mossad. Forråtnelsen av norske samfunnsinstitusjoner skyldes at bolsjeviker kom til makten i Norge etter krigen, som dessuten var sionister og ville bygge det nye Jerusalem. De hjalp til med å bygge opp jødiske terror-organisasjoner. De ville gjøre alt for Israel, og gjorde det også. Vi finner årsaken til terroren i at grasrota og ungdomsfylkingen i Arbeiderpartiet utviklet seg i antisionistisk retning.

NasjonalSosialistiske Tyske Bøker fra mellomkrigstiden Vi har samlet 29180 bøker på en rad-orientert fil og tilbyr program for å søke i den.

Bør man vaksinere seg mot Covid-19? Som du har fått med deg fører alle media og myndigheter en ulidelig propagandakampanje for at alle skal la seg vaksinere. I mange land begynte vaksinasjonen i desember 2020 og har nådd halvparten av befolkningen. Her undersøker vi alle aspekter av vaksinene og vaksinasjonen. Hemmer de smittespredningen eller mildner de sykdomsforløpet? Har de voldt skade og død? Hvem eier og driver vaksine-selskapene? Har de noen bånd til laboratoriet i Wuhan og utviklingen av biologiske våpen? Hvor mye tjener de på pandemien? Hvilken politisk agenda fremmes gjennom pandemi, nedstengning og vaksinasjon? Er vaksinepass veien til Brave New World? Hva er ADE? Kan vaksine forværre sykdommen? Kan massevaksinasjonen drive evolusjon av en farligere variant av viruset? Er pandemien årsak til vaksinasjonen, eller vaksinasjonen årsak til pandemien?

Solkrypt: noen råd om symmetrisk kryptering Viktig å få med seg for å gjøre AES-krypteringen på egen maskin sikrere.

Palestina og falsk Opposisjon Palestinerne i Gaza er atter en gang blitt slaktet av et grusomt og nådeløst sionistisk regime. Verden bryr seg ikke og svært få land har fordømt sionistene. Vi setter palestinernes lodd i et globalt og historisk perspektiv for å motvirke desinformasjonen og avkle falske venner. Tilstandene i Palestina er ikke hvite amerikaneres skyld og ikke et uttrykk for hvitt overherredømme. De er ikke sammenlignbare med noe hvite nybyggere har gjort i Amerika eller SørAfrika. De er en følge av jødemakten i USA, men også av kommunismen i Russland. Dette gjør vi rede for. Sist men ikke minst tilbakeviser vi løgnen om at Israel er et hjemland for forfulgte jøder.

Solproxy, en proxyserver for alle Du har sikkert ofte ønsket at du kunne surfe anonymt på nettet. Slik at din ISP ikke ser hvem du går til og den du går til ikke ser hvem du er. I en verden hvor politisk motstand er blitt en farlig syssel har man all grunn til å skjule sin IP-adresse og identitet når man går ut på nettet. Hva som enn er mulig og umulig vil man gjøre sitt beste for å slette sine spor. Mange abonnerer på en VPN-tjeneste eller bruker nettleseren Tor, men hvordan vet du om du kan stole på disse leverandørene? Er ikke det makten selv? Alle som selger noe for penger arbeider for jødene. Vi foretrekker å gjøre ting selv. Da vet vi hva vi får. Hermed kan vi tilby en proxyserver for alle tro folkefeller.

Hvor dødelig er Covid-19? Vi beregner overdødeligheten i 2020 for Norge, Sverige, Tyskland, Frankrike, England (UK) og USA. For Norge og Sverige også vinteroverdødeligheten som gir oss en indikasjon på hvor mange dødsfall av andre smittsomme sykdommer vi kan ha spart med smitteverntiltakene mot Covid-19. For USA beregner vi dessuten aldersavhengige sannsynligheter for å smittes, dø, og dø når man er smittet. Vi kan ikke akkurat beregne dødelighetene, men vi finner at de offisielle estimatene for dødeligheten i alle disse landene ligger innenfor rimelighetens grenser. De synes å ha konvergert mot de sanne dødelighetene.

Jødenes Utryddelseskrig mot den Nordiske Rase Vi går gjennom Jaffe-planen, som også er emne for en glimrende video. Planen ble utarbeidet i 1969 og fikk snart gjennomslag i alle hvite land, ikke bare USA men også Norge. Vi viser at ekteskap og barnefødsler snart begynte å synke i Norge. Samme år som planen kom til anammet Arbeiderpartiet selvbestemt abort (dvs. jødebestemt fosterdrap) på sitt program. Partiets kamp ble ført av den jødiske sexologen Berthold Grünfeld og endte med seier i 1978. Siden da har 1,2 millioner norske barn blitt dræpt i mors mage. Siden 1969 har jødene fått nye våpen i sitt arsenal: Pornografien på internett og datingfora som forfører til prostitusjon. Masseinnvandringen av rasefremmede har skutt fart og fører til massevoldtækt av nordiske kvinner.

Solnet 2.0 Dette er versjon 2.0 av Solkrypt, som herved er omdøpt til Solnet. Det vesentlig nye er ruting gjennom nettverk (VPN).

Svenske Tilstander Svenskers erfaringer med blattar (rasefremmede innvandrere). Vi har samlet en mengde ytringer fra en svensk forumtråd som fortæller om erfaringer med det raseblandede samfunn i Sverige. Hva dette vitner om er at problemet ikke først og fremst er islam eller kriminalitet men adfærd som nordider ikke holder ut med og som er forankret i arv og rase. Når innvandrere fra Midtøsten og Afrika når en kritisk masse tvinges nordider (nordmænn som svensker) på flukt. Men masseinnvandringen fortsetter ufortrødent og en vakker dag kommer det ikke til å finnes noe sted igjen i Norden som ikke er fullt av blattar. Hvor skal vi da ta veien? Når skal du begynne å yte motstand?

solkrypt med solnet og solpost solkrypt er vårt nyeste krypteringsprogram med 2048 bits RSA og AES. solnet.exe er en webserver for Windows som du kan kjøre på din egen maskin. solpost.dll setter deg i stand til å sende krypterte filer til andre på internett, altså direkte fra din egen maskin til en annen persons maskin, uten bruk av noen server ute på nettet. Også uten bruk av en Certificate Authority (CA). Systemet er fullstendig distribuert og vi har planer om å bygge nye solnet-applikasjoner. Systemet bruker ingen tjeneste ved og kontakter aldri solkorset.org . Det er til og med mulig å laste ned solkrypt.zip fra noen annen som har den. Vi føler at dette er begynnelsen på et nytt internett.

Google baner vei for jødisk verdensherredømme Google betyr overvåking. Google vet svært mye om deg. Google er jødisk. Googles formål er jødisk herredømme. Google tar ikke bare fra oss friheten men fører oss på villspor om alle ting. Google fjernstyrer all tenkning og debatt. Google har forhåndskunnskap om all terror og kriminalitet men lar den skje. Google sensurerer bort all motstand. Google straffer ulydige med økonomisk ruin. 80 % av nettstedene på internett spionerer for Google. Nesten all elektronikk spionerer for Google. Googles vilje er at du skal jobbe mer og mer og bruke mindre og mindre tid på familie, venner, kjærlighet og åndsliv. Google betyr Gulag og tilsikter et globalt Gulag-arkipel av tvangsarbeidsleire for ikke-jøder. Bedriftene forvandles skritt for skritt til tvangsarbeidsleire og de ansatte til fanger. Når man vet alt dette går det an å forsvare seg, både teknisk og ved å forandre livsstil.

På Sporet av Sannheten om Estonia-katastrofen Den er på ny kommet i fokus på grunn av Henrik Evertssons dokumentar Estonia – fyndet som ändrar allt. Men denne endrer desverre ingenting. Uavhengige sannhetssøkende forskere må komme på banen og engagere seg! Takket være kjempearbeidet til den tyske ekspertgruppen med Werner Hummel i spissen vet vi mye om det som skjedde. Vi vet at skipet ble sprengt, for man har funnet både oppsprengte hull og sprengstoff i vraket. Det ble senket i et attentat. Men ennå gjenstår mye arbeid for å bringe alt i dagen. En ny vitenskapelig ekspedisjon bør gjennomføres snarest, og det av folkelige krefter som bare vil sannhet.

Jøder drev Negerslaveriet i Amerika De første jøder ankom Amerika alt på 1600-tallet, og få år senere begynte slavehandelen. Generasjoner av jøder tjente sig styrtrike på denne grusomme handel. De behandlet sine negerslaver som en vare uten minste medlidenhet. Det munnet i at de arbeidet slavene i hjel fordi deres beregninger viste at det var mest lønnsomt. Hvite nybyggere var stærkt i mot slaveriet og forbød det, men jødisk pengemakt og jødiske rænker tvang dem til retrett. Efter borgerkrigen reiste jøden sig som bolsjevikfører over negermassene og hetset dem til vold mot hvite. Den "frie" neger tjente samme herre ivrig som før hadde drevet ham som slave og arbeidet ham i hjel. Jødene profiterte enormt på revolusjonskrigen og borgerkrigen også.

Svart på Hvitt - sannheten om kriminalitet og rase i USA Vi bruker data fra FBIs krimrapport for 2018 og opplysninger om etnisk bakgrunn fra US census til å sammenstille krimdata og rasedata for 343 metropoler i USA. Siden gyver vi løs med multivariat lineær regresjon og finner hvites og svartes krimrater. Vi finner også hvor utsatte de er for hverandres kriminalitet. Resultatene bekrefter hva hvite nasjonalister og sannhetssøkere har hevdet i alle år: Svart krimrate ligger skyhøyt over hvit. Selv om der er betydelig segregasjon i det amerikanske samfunnet rammes hvite i høy grad av den svarte volden. Vi avslutter med å gjendrive noen påstander fra en velkjent jødisk rasekriger mot hvite.

Rasekrig mot Hvite negeropptøyer og kommunistisk terror mot hvite i USA og Europa. Vi gransker bevismaterialet etter det påståtte drapet på George Floyd og kommer til at hendelsen er falsk. Overalt finner vi spor etter frimureriet. Det var jødemakten selv som arrangerte dette for å hetse negermassene mot hvite. Vil du reise deg før du er blitt rettsløs og fredløs i ditt eget fedreland? Vil du forsvare deg i denne rasekrig? Eller er du ennå fanget i en labyrint av selvdestruktive ideer? Vil du se virkeligheten som den er eller stikke hodet i sanden?

Corona-krisen - et stort steg mot global kommunisme Ikke nok med at Corona-viruset muligens ble fremstilt i et laboratorium og tydeligvis ble spredt med vilje. Det utnyttes nu til alt annet enn å redde folkenes liv og helse. De såkalte redningspakkene eller stimulansepakkene som oversvømmer markedet med penger er i virkeligheten gigantiske plyndringstokt. Nedstængningen av samfunnet driver vanlige mennesker og småbedrifter mot konkurs, og de får ikke hjelp så det monner i tide. Næsten all kreditt spyles inn i storbanker og storkonserner. Den økonomiske misæren på den ene siden og utvanningen av pengene på den andre proletariserer de brede lag. Mer og mer eiendom suges opp av jødisk høyfinans og vi nærmer oss et samfunn hvor vi andre er eiendomsløse og rettsløse slaver under et totalt og brutalt jødisk diktatur.

Corona-viruset - må vi dø for Globalismen? Oppegående mennesker har lagt merke til at regjeringer og helsebyråkratier i Europa intet vil gjøre for å verne Europas folk mot Corona-smitten. Rådene de gir oss er dårlige. Dette er utgangspunktet for vår utredning om virus, vaksine, biovåpen, endeløs profitt og makt. Skreddersydde virus med foreskrevne egenskaper er biovåpen! De kan brukes til å holde på makten, slå ned ulydige undersåtter, forandre verdensbefolkningen. Planlagt pandemi er tidens tegn. Velkommen til den Nye Verdensorden!

Corona-viruset - hvor mange kommer til å smittes og dø? Oppdateres hver dag. Vi legger frem en modell for epidemiens forløp, estimerer parametre, løser ligninger og regner ut. Datakilden er WHO og Johns Hopkins University. Vi utleder at epidemien i Kina er over og anslår dens varighet, høydepunkt og samlet antall smittede. Siden tar vi de andre store viruslandene: Sør-Korea, Iran og Italia. Vi skal ta resten av Europa så snart som mulig. Denne prognosen blir oppdatert hver dag. Følg med!

Menneskerasenes Evolusjon I den Statistiske Raseteorien beregnet vi et stamtre for menneskerasene. Men vi kunne ikke si noe om når eller hvor det forgrenet seg, bortsett fra at urhjemmet synes å ligge i SørøstAsia. Her klarer vi å svare på når noen av nodene spaltet seg. Til alt hell gjelder det nodene som interesserer oss mest: Urmenneskeheten, restmenneskeheten, aftenlendingene og den europeiske grenen av denne. Resultatene vil nok forbause deg. Beretningen om menneskets evolusjon må skrives om fra grunnen av.

Statistisk Raseteori og Klassifikasjon av Menneskeheten i Raser Vi lastet ned alle mitokondriske DNA-sekvenser for mennesker fra GenBanks database og klassifiserte dem i rase ved å bygge et stamtre. Vi har gjort flere sensasjonelle oppdagelser! Gjendrevet alle marxistiske løgner. Med de beste statistiske metoder og computer-programmer, og store mengder genomdata, beviser vi at klassisk raselære stemmer. Men det er ikke alt! Verden blir aldri mer den samme etter dette.

Epstein-fallet og jødiske Sex-predatorer Pedofilvælde, barneskjænding, sexslaveri, tortur og drap. Fallene hoper sig opp og ryster en hel verden. Dette har de i grunden drevet med i årtusener, men deres makt i dagens samfunn gjør dem immune mot straff og ofrene rettsløse. Det er ikke længer et bunnslam i samfunnet som hengir sig til sånt men samfunnstoppene, de rike og mæktige. Jødene trekker med sig forbrytere av andre etniske grupper opp i høye stillinger hvor de får hærje som de vil. Ingen høyt på strå blir dømt for disse skrekkeligste av alle forbrytelser mot barn. Å skjænde et engleaktig lite barn er den ytterste ondskap.

Klimahysteriet og Kjensgjerningene Klimatalarmismen har en illevarslende politisk slagside. Klima er blitt et kodeord for politisk agitasjon i vitenskapens navn men uten vitenskapelig innhold. Alarmistene behersker alle prestigetunge institusjoner og dominerer diskursen. De har makten i ryggen. Men ikke sannheten. Vi utreder klimaspørsmålet på en vitenskapelig måte og konstaterer at alarmistene har kjensgjerningene mot seg. Vi kaster også et blikk på deres politiske agenda.

Mer om Brannen i Notre Dame de Paris Vi har samlet noen tilleggsopplysninger. Særlig om nøkkelpersonene i politi og brannvesen. Hyperinteressant! Også om erkebiskopen i Paris. Og andre ting.

Brannen i Notre Dame de Paris var den jødiske verdensregjerings vilje. Det kan ikke lenger være noen tvil om det. Frimurer-regimet i Frankrike viser ingen vilje til å etterforske og finne sannheten. Omstendighetene er slik at sannsynligheten for ulykke er nesten null. Islamister hadde ikke adgang til taket hvor det begynte å brenne. Alminnelig pøbel hadde hverken adgang eller ekspertisen til å stifte brann. Gjerningsmennene må ha hatt tillatelse ovenfra. Responsen fra sikkerhetspersonale og brannvesen er uforklarlig slendrian. En hel verden godter seg over Notre Dames fall, men særlig jødene, som aldri slutter å hate og pønske på hevn. Rothschild-agenten Macron lover gjenoppbygging i "moderne" ånd. Hva betyr brannen i Notre Dame?

Er den Hvite Mann på vei mot Sterilitet? Synkende Sædkvalitet i Hvite Land. Vi ser på noen utredninger av sædkvalitet i verden, mest blant hvite menn. De konkluderer alle med at det tyvende århundre oppviser en synkende trend. Nedgangen er temmelig stor også. Vi kontrollerer beregningene i to av disse utredningene. Vi kan bekrefte at sædtallet synker med tiden. Men på den annen side er modellens forklaringsgrad liten. Saken er alvorlig og vi trenger mer data og mer forskning!

Ingen Terror i Christchurch Falsk Anklage mot Hvit Nasjonalisme. Nok en gang har jødemakten fintet terror. Denne gangen anklages en såkalt hvit supremacist. Men vår forskning viser at Brenton Tarrant sannsynligvis ikke eksisterer. Hendelsen i Christchurch var en nøye arrangert aksjon av politi, hemmelige tjenester og regjering. Den var internasjonal. Agendaen var mangfoldig. Man tok et nytt skritt mot å kriminalisere hvit selvbevarelse og å avvæpne hvite mennesker.

Utenlandske Nyheter 31.10.2017 Serena Lauren Ross: En modig kvinne taler klarspråk om fremmedinvasjonen 11.09.2017 Hvite mennesker fritt vilt på Saint-Martin etter orkanen Irma 03.09.2017 Politisk sensur rammer hvite nasjonale nettsteder etter Charlottesville 28.06.2017 Genetikken bekrefter den indoariske folkevandring til India 26.06.2017 Ble prinsesse Diana myrdet? 12.06.2017 De muslimske terroristene i England, agenter for den britiske regjering. 11.06.2017 Er Vladimir Putin jøde? 09.06.2017 med Horst Mahlers fortvilte situasjon.

Hvite Sexslaver - Jødiske Slavehandlere Efter at Sovjetsamvældet var brutt sammen i 1991 begynte jødene sin plyndring av Russland. De skiftet ham: Hvor de før var kommunist-kommissærer, ble de nu oligarker og røverbaroner. Jødemakten besto i en annen skikkelse. Forbrytervældet fortsatte. Mange russere ble trengt ned i ytterste fattigdom og så sig fortvilt om efter en utvei for å berge sig og bedre sine kår. Kvinnene var særlig utsatt. Det visste jødene å utnytte: De la ut lokkemat i form av løfter om trivelige jobber som servitriser eller noe i Vest-Europa. Mange uerfarne unge kvinner gikk fem på. De kjente ikke verdens ondskap; særlig kjente de ikke jødene, efter å ha tilbragt livet i et kommunist-samfunn hvor antisemittisme var strengt forbudt.

Hvite Mann i alle Land - organiser Eder! Trumps seier i den amerikanske valgkampen har gjenfødt gamle illusjoner og fører mange kamerater på villspor. Trump er ikke vår mann og vår kamp kan ikke krones med hell i den demokratiske prosessen. Vi gjør hva vi kan for å opplyse folket om maktens hemmeligheter. Bare den som er opplyst kan finne veien og mulighetene. De mange klubbene og partiene som dukket opp etter krigen virket uten visdom eller god vilje og forsvant igjen uten å utrette noe av varig verdi. Nå er tiden knapp og dårskapens kvote oppbrukt! Hvis du mener alvor med din hengivelse må du begynne å yte motstand og gjøre det rette!

IQ, intelligens og rase En kritisk granskning av IQ-tester. Vi går igjennom alle typer av IQ-oppgaver og påviser at de med få unntak har enkle algoritmiske løsninger. Når de ikke har det er det bare elementære fakta om alminnelige gjenstander som mangler. Vi slutter av dette at IQ-tester primært måler din evne til hurtig og sikker hoderegning. Hvilken innflytelse har IQ i dagens verden og hvorfor? Hva er intelligens? Finnes det en sammenhæng mellom IQ og intelligens? Er noen raser mer intelligente enn andre?

Innvandring og Voldtekt i Sverige Vi gjennomfører en Statistisk Utredning av sexofredanden og voldtekter i Sverige i tidsrommet 2002-2014. Resultatene bekrefter BRÅs rapport av 1996: Innvandrerne ligger skyhøyt over svenskene i voldtektsrate. Metoden bruker antall anmeldte forbrytelser og folketall for svensker og innvandrere i ulike læn og år. Ellers forutsetter den ingenting. Dessverre var det ikke mulig å skille mellom nordiske og rasefremmede innvandrere.

Brexit og den demokratiske Komedie Illusjon og Virkelighet i engelsk politikk. Brexit-resultatet i folkeavstemningen om EU er i og for sig glædelig som tegn på folkelig tross, men britene oppnår intet med det. Veien til frihet og folkestyre går gjennom klassekamp mot det anglojødiske aristokrati, som EU faktisk er et uttrykk for. Jødemakten sitter i dag i the City og frimureriet er dets verktøy; EU et frimurer-prosjekt.

Hva koster innvandringen svenskene? Vi fant ingen overbevisende beregning av dette så vi gjorde det selv. Det hevdes ofte av politikere at innvandringen er lønnsom, at svenskene behøver innvandrerne, og at disse redder deres pensjoner osv.. Hvor ligger sannheten? Her kan du stirre den i hvitøyet, sikkert for første gang. En utredning uten ideologiske føringer som baserer seg på fakta og vitenskapelig metode alene. Det er tungt stoff, dette, men du er vel nysgjerrig på å se facit i alle fall?

Organisasjonene bak masseinnvandringen til Europa Alle oppvakte europeere har skjønt at fremmedinvasjonen ikke beror på en slump. Regjeringene, media, mektige organisasjoner - alle som har stilling, makt og penger i Europa hilser invadørene velkomne, kaller dem flyktninger og barn, skjønt de er voksne alle sammen, unge aggressive menn i en invasjonshær, pirater på tokt for å plyndre og voldta. De brede lag i Europas folk som blir ofre for dette protesterer forgjeves. Det er tydelig at maktens vilje og agenda ikke kommer fra folket. Hvor kommer den fra? Hvem er det egentlig som hersker over oss og hva vil de med oss?

Svensk Folketall i Fremtiden Vi bringer en oppdatering med bakgrunn i innvandringstrenden for 2014 og 2015. Hovedresultatet av de nye tallene: Med nettoinnvandringen 150 000 personer pr år, svensk SFT på 1,77 og fremmed SFT på 2,7 og rasebevisst forplantning kommer svenskene i mindretall i år 2033, altså om 17 år. Med samme tall men raseblindt skjærer kurvene hverandre i år 2031, om 15 år. Altså ikke stor forskjell når det gjelder dette tidspunktet, men med raseblindhet stuper svensk folketall etter dette utover århundret. Svensker kommer i mindretall blant barn under 10 år allerede om ca 5 år i 2021. Vi oppdaget imidlertid at svensk SFT neppe er høyere enn 1,53 hvilket gjør alt enda værre.

Fremmedinvasjonen av Europa 2016 etter stengningen av Balkan-ruten og Tyrkia-avtalen Politiske forandringer har gjort vår prognose for 2016 usikker. Vi drøfter dem slik tingene står 2. juni 2016.

Advarsel! Prognose for fremmedinvasjonen av Europa 2016 Som kjent ble Europa rammet av en tsunami av rasefremmede parasitter og forbrytere i 2015. Tro for all del ikke at faren er over! Her legger vi frem vår prognose for strømmen over Middelhavet i 2016. Situasjonen er meget alvorlig og det gjelder å se fremover og forberede seg på det som skal komme.

9. april På 75-årsdagen for denne begivenhet minner vi om sannheten: På denne dag i 1940 ble Norge reddet fra å gå til grunne som stat og nasjon. Storbritannia innledet sin lenge forberedte invasjon, som nok ville ha blitt fulgt av sovjetisk innmarsj i nord. Meningen var å gjøre Norge til slagmark i plutokratienes krig mot det frie folkelige Tyskland. Vi ble reddet fordi vi hadde flaks - tyskerne vant kappløpet om Norge. Men hvorfor trådte undergangen oss så nær? La oss dissekere regimet som hersket i Norge forut for 9. april. Det var et fremmedvelde.

Freddy Kristoffersens skjebne under Mafiaen i Eiker Dette er en skrekkelig historie fra virkeligheten om hvordan en vanlig ærlig nordmann får sitt liv ødelagt av den organiserte kriminalitet i Norge. Bandittene sitter som banksjefer, lensmenn, namsmenn, dommere, styremedlemmer og i andre maktstillinger. De spinner sammen et usynlig vev som gir dem makt til å overkjøre loven og folkets alminnelige rettssyn. De behersker selv rettsvesenets institusjoner og kan ikke bekjempes med vanlige rettsmidler. Hovedmennene er høye frimurere.

Je ne suis pas Charlie Je suis un esprit libre qui cherche la vérité sur la terreur et la tyrannie. Jeg er ikke Charlie, jeg er en fri ånd som søker sannheten om terroren og tyranniet. Jeg nekter å la meg manipulere og unngår å reagere på den mest nærliggende måte som planleggerne har forutsett. Heldigvis er det blitt mange der ute i verden som har begynt å skjønne hvordan ting henger sammen på den geopolitiske arena. De er mistenksomme og leter etter tegn til bedrag, veier og prøver sannsynligheten av alle påstander, gransker fotografier og filmer med et kritisk blikk. Dette spontane arbeidsfellesskap har avslørt nok en falsk operasjon. Attentatene mot Charlie Hebdo og kosher-butikken i Paris er ikke hva regimet utgir det for å være.

Daggry En Julenattsdrøm i Norden. En bønn til den gjenfødte Sol. Erfaring av det enestående. Varmt blod og flyvende sjel.

Cornelius Tacitus: Om Germania, del 3 (siste) Siste del av Tacitus' to tusen år gamle bok om germanerne, vår folkestamme. Her kan man lese om hvordan våre forfædre levde i oldtiden.

gjør Ingenting for Penger Denne oppsatsen er anderledes. Den avstår fra å kritisere det bestående. Isteden viser den vei ut av trælldommen. Den er positiv og praktisk. Og realistisk, ikke utopisk. Jeg forespråker ikke at vi flytter ut i skogen og vender tilbake til steinalderen. Jeg foreslår en reise som kan tas i mange små skritt og ikke torde skremme noen. Målet er et helt nytt samfunn uten parasitter. Middelet er ikke politisk propaganda men økonomisk handling. Vi bruker den makt vi har, gjør de valg vi har i vår hule hånd. Vi samarbeider med tro folkefæller om å skaffe oss det vi trenger. Vi gjør ingenting for penger.

Samarbeid Intet kan oppnås innenfor det rådende politiske system. Veien fremover går gjennom samarbeid på alle livets områder blant dem som ofrer sig for kampen. Det gjelder å bygge et samfunn utenfor samfunnet hvor pengene ikke har noen makt men frendskapet betyr alt. Bare slik kan vi ta tilbake makten vi uforvarende gav jødene, vår arvefiende. Vi står innfor en langvarig materiell og åndelig streben hvor alene samhold og samarbeid kan føre oss helskinnet i mål. Vår rase er avlet i strid og den skal reise sig til ny strid i nøden.

Svensk Folketall i Fremtiden Vi har oppdatert prognosen for Sverige med statistikk fra 2013. Du kan simulere det svenske folks utvikling og fremmedbefolkningens utvikling i Sverige. Svenskene kommer sannsynligvis i mindretall i sitt fosterland i tiden 2040-2050.

das Judentum in der Musik Jødedommen i Musikken. Vi oversetter og kommenterer Wagners oppsats fra 1850 og utvalgte deler av hans brev til Marie Muchanoff, født grevinne Nesselrode, av 1869. Alt sammen er meget interessant og viktig i jødefråga. Wagner er genial. Den tyske original kan lastes ned fra Bücher zum Herunterladen.

Quisling taler, NRK 5. mai 1945 Hitler var død, Tysklands kapitulasjon nært forestående, men Quisling ga ikke opp kampen for å redde Norge fra borgerkrig og bolsjevisme. En alminnelig mann i hans sko ville ikke hatt annet i tankene på dette tidspunkt enn å redde sitt eget skinn. Quisling blir ved sin post, en standhaftig soldat, en helt. Han sviker ikke det han trodde på og hadde ofret seg for. Min ære er troskap! Han bryr seg ikke om seg selv; han bekymrer seg for sitt folk.

Markusevangeliet som Stjernemyte Vi har flere ganger påvist at kristne helgener er "hedenske" indogermanske oldtidsguder i forkledning. Hermed viser vi at det samme gjelder Jesus Kristus selv. Vi avslører Markusevangeliet som en svakt historisert og personifisert utgave av gammel sol- og stjernemyte.

Redd den Nordiske Rase! Tiden er knapp. Våre unge er bevisstløse og moralsk forkrøplede. Bastardiseringen skrider stadig raskere frem. Allerede om tyve år kan nordisk ungdom være utradert. Vi trenger revolusjonære politiske soldater som sverger å ødelegge dette mordsystem som utrydder vår rase. Ingen ansvarlig folkefelle kan i dag tenke på "utdannelse" og "jobb". Den opplyste revolusjonære innser at dette er systemets virksomste midler til å holde oss nede i åndelig trelldom og avmakt. Vi må være frie, vi må reise oss, og vi må gjøre det nå!

Breiviks manifest Første spørsmål må være: Er det bare en avledningsmanøver, en distraksjon? For å trekke oppmerksomheten bort fra de virkelige begivenheter? For å sysselsette alle skarpe hjerner her ute med et uendelig langt skrift som kanskje er saken, terroren, uvedkommende? Kommentarer: del 1 del 2

En tredje Verdenskrig for Juda? Hva ligger i forlengelsen av krigene i Irak, Jugoslavia, Afghanistan og Libya? Hva betydde egentlig den arabiske vår? Oppgjøret om Syria og Iran synes nå å være bestemmende for verdens fremtid. Vil USA og Israel bruke all nødvendig makt for å tvinge Bashar al-Assads Syria i kne? Hvordan vil Iran, Russland og Kina svare? Syria er en kruttønne som kan hylle verden i flammer.

det Overflødige Menneske Det sies med rette at fællesnytte går foran egennytte. En dypere sannhet er at egenkjærlighet er eneste vei å gå for å hævde fællesskapet. Dette bor nemlig i dig og mig og utgjør fælles arv. Jeg tror at vi bare kan tjene det ved å være tro mot oss selv. Hvilken elendighet vi lever i at vi ikke kjenner oss selv! Jeg ville ut av mitt konstruerte selvbilde av fremmed opphav. Slutte å forstyrre mitt indre egenliv med påprakket skolastikk. Tie, lytte, la mig være fri. Slik hoppet jeg av maskinsamfunnets samlebånd, ble utstøtt og overflødig.

din Stund på Jorden Vet du hva det vil si å leve evig? Kort er stunden du er forunnet på denne Jord - men lang nok til å fylle ditt mål.

Da bolsjevismen kom til Norge Vitnemålene bragt av Marta Steinsvik i "Frimodige Ytringer". Rystende skildringer fra etterkrigstidens umenneskelige råskap. Et voldsherredømme like ille som noe jødene hadde greid å dikte opp om "Nazi-Tyskland".

Anders Behring Breivik og terroren i Oslo og på Utøya Mens nordmenn flest ennå var bedøvet av skrekk og sorg og druknet seg i blomster og tårer, prøvde vi å holde hodet kaldt, få med oss hva som skjedde og tenke klart. Med bakgrunn i saker som "9/11", "7/7" og Oklahoma City var vi forberedt på alt. Og sannelig: Her er det mye som ikke stemmer. Mye som er usannsynlig og mistenkelig. Reis deg, norske mann i hus og hytte, og forsk!

Gerd Honsik om folkemord på tyskerne Vestens Hemmelighet. Alle tiders største folkemord tiet ihjel! Den USA-ledede allianse myrdet etter 1945 planmessig 13,2 millioner tyskere! Vestens historieskrivning medvirket til folkemord! Diktatene av Versailles og St. Germain. Kaufmann-planen. Hooton-planen. Morgenthau-planen. Kalergi-planen.

Bryt Pengenes Makt! Tanker om å overvinne vår tids stofftilbedelse og gjenreise germansk ånd. Den sedelige og sosiale sykdom skyldes en slags infeksjon. Med utspring i kirken og kristendommen trengte et fremmed vesen inn i europeiske samfunn og veltet den bestående orden som germansk sjel og blodsadel hadde skapt. Da brast dæmningen som holdt pengenes makt tilbake, sfæren hvor åndslivet blomstret unndratt stofflig tvang oversvømmedes. Selve statsstyret kom med tiden under pengene. Våre forsøk på å gjenvinne det tapte hadde tidvis fremgang, men brøt sammen igjen.

Forretningsnasjonalismen og den Revolusjonære Rasisme I de 20-30 år nasjonal motstand har vært forsøkt har man alltid fulgt minste motstands vei til raskeste resultater. Derfor har resultatene uteblitt; alt har vært forgjæves. Egennytte, feighet, personlig karriære har ødelagt våre utsikter til fremgang. Forretningsmentaliteten har rådd hvor vi skulle hatt en tro, et livssyn, noe å kjæmpe og dø for. Vi skulle kjent samhold om en fremtidsdrøm foregrepet av et idealsamfunn i samtiden oss i mellom. I stedet så vi opportun samling om sak hvor alle ville høste fordeler og intet ofre. Vi trenger sårt dreining i radikal retning.

Opprør mot Sivilisasjonen Byens mørke kilder og vesen. Hva er byens dypeste betydning og ytterste bestemmelsessted? Er byen en dødsfælle? Forutsetter dens system vår død, at vi dør inni oss som det vi ble skapt som? Aldri har noe arisk folk overlevd bytilværelsen. Man kan peke på ytre onder som barnløshet og bastardisering. Men når et menneske trosser sin natur, skjer ikke det fordi det er avgått ved døden i sin sjel? Dette er jakten på en taus og gåtefull morder som efterlater sig sine ofre skinnlevende. Mange bymennesker oppdager sent at de længe har vært døde.

Mennesket og Maskinen Vi lever i en sivilisasjon hvor mennesket er fornedret til maskin. Fra vuggen til graven bearbeides vi for å gjøre oss til og holde oss som maskiner i strid med vår natur. Når skal mennesket i oss, forfædrenes blod gjøre opprør? Maskinen var jo en oppfinnelse for å gjøre tilværelsen mer menneskeværdig, lette oss for slitet. Men vi havnet under maskinen...

Okkult Makt Om hypnose, suggesjon og inducert sinnssykdom. Politikk er mye mer enn det som treffer øyet. Hva gjør de mæktige mæktige? Hvor sitter makten og hva beror den på? Her slår vi hull på den liberale myte om at sinnene erobres ved fornuft og gode argumenter.

Fra det moderne Amerikas Aandsliv Her er vårt bidrag til Hamsun-året 2009. Vi løfter frem en bok som er lite kjent og som inneholder intet mindre enn Hamsuns livssyn og politiske standpunkt. En meget god bok, beåndet og morsom å lese!

NSDAPs program Fra 1920. I 25 punkter.

Sions Vises Protokoller og samfunnet i det 21. århundre Vi går igjennom alle protokollene med citater ordnet efter emne og fremadskridende maktstreben. Kommentarene tydeliggjør hvordan det meste ble realisert i løpet av det 20. århundre.

Kunstige Paradiser Den oppløsning og rasedød vi bevitner i dag ble planmæssig fremmet gjennom 300 år. Hva kom det av at den hvite mann ikke ytte motstand? Det måtte en verdenskrig til for å vække oss av vår slummer. Vi reiste da et nytt livssyn efter nordisk ånd, noe vi hadde manglet siden kristningen. Men det var for sent; det spirende Yggdrasil ble tråkket ned av pøbel og vildfarne og sjelesyke, anført av folkenes fiende. Siden røyket man opium igjen, seg ned i rusens fantastiske syner. Vår løsen er denne: Rasens livsvilje og motstandskampen må speile sjelens arkitektur. Sjelens høyere lag borger for standhaftighet og gjennomslagskraft.

Løgnindustrien Holocaust, del 2 Vi fortsetter med vitneutsagn og tekniske aspekter ved gassing med blåsyre og kremering.

Løgnindustrien Holocaust, del 1 Vi ruller opp alle tiders svindel og presenterer den forskning idealister (kalt revisjonister) har utført i det halve århundre som har gått. Her mest om dokumenter.

Rosenberg om Meister Eckehart: Mystikk og Gjerning. Dette er hjertet i "Mythus des 20. Jahrhunderts". Her bekjenner Alfred Rosenberg sin religion og sine dypeste overbevisninger. Vi får vite hva han mener med sitt "Ære og Frihet", som er ledetråden - Leitmotif - gjennom hele verket. Han viser oss hvordan han gjenfinner dette i den tyske mystikk hos mester Eckehart. Og til slutt det edleste... del 1 del 2

Guds utvalgte Folkemord, Utryddelsesleiren Gaza og jødeveldet i Vesten Hvordan kan folkemordet på palestinerne foregå uten at verden bryr seg? Hvorfor bruker ikke verden makt mot Israel slik den så ofte har gjort mot andre? Hvorfor pepres vi med et vrangt bilde av konflikten og dens historie? Hvorfor finnes det ingen rett?

Julebesøket i Prestegården Nu da julen er over for denne gang tar vi med oss dette gamle juleminne fra Asbjørnsens barndom. Så rikt det er på naturpoesi, naturmystikk, så inderlig norsk i sjelen! For oss som lever i dag er dette også et minne om at vårt folk en gang hadde et bedre liv med stor sjelerikdom. Vi var et folk, kjente oss selv, og var oss selv. Disse menneskene er så varme og frie. Alt i dette juleminne viser tilbake til hedensk tid. Er det Asbjørnsens egen teori om folketroens og sagnenes opphav som legges i munnen på prestesønnen?

Fuge 4 i Ciss-moll Odin-fugen! Så er vi fremme ved ett av høydepunktene i dette gedigne verk. Bare to ganger i dette verk griper Bach til 5 stemmer: I denne himmelske ciss-moll-fugen og i den hellige fugen i b-moll (begge i første bind). Dette var også Wagners yndlingsfuge. Den åpner gåtefullt med Odin-signaturen, som siden dukker opp på ny i stadig nye forkledninger.

Forbryterstaten Norge, del 5 Gjennom røverhusholdning mot verdensregjering. Inflasjonspolitikk, pengesvindel, finansrøveri og stormløpet mot norsk næringsliv fra 1970 til i dag. Den globale høyfinans overtar vår eiendom og folket proletariseres. Vår nasjonale selvstendighet og politiske frihet går tapt.

7. kapittel: Revolusjonen Et spænnende og dramatisk kapittel. Hitlers krigsopplevelser frem til revolusjonen. Her formes hans livssyn og værdier. Hans vilje til å ofre seg for det tyske folk. Hans hat mot dem som forrådte Tyskland, hele det elendige parlamentariske bandittvesen, jødene og marxistene. Han lærer avgrunden å kjenne mellom heltene som gladelig ofrer livet for fædrelandet og gjør sin plikt, og de feige uslingene som sniker seg unna og bare meler sin egen kake, attpåtil er frekke nok til å skryte av det! Alt i et folks liv dreier seg om en manns karakter.

Forbryterstaten Norge, del 4 Makteliten organiserer væpnede styrker. Den hemmelige hæren stay-behind. Den fjerde tjeneste. Etterretning, overvåking og politisk undertrykkelse. Nyliberalismen, globaliseringen. Lund-kommisjonen. De skjulte brødre allestedsnærværende.

Alfred Rosenberg: Der Mythus des 20en Jahrhunderts, Bok 3: Det kommende Rike, Myte og Type, del 2 Om jødene som motrase og biologiske parasitter.

Forbryterstaten Norge, del 3 Om frimurer-politiet, dets vold og skitne metoder. Om forskningen til Vogt og Nordhus, og Bratholm, mottagelsen i regimet. Politivolden i Bergen. Bumerang-sakene. Karmøy-drapet på Birgitte Tengs og forfølgelsen av hennes fetter. Annet skadeverk mot den norske nasjon drevet av frimureriet.

Alfred Rosenberg: Der Mythus des 20en Jahrhunderts, Bok 3: Det kommende Rike, Myte og Type, del 1 Innledningen til den politisk-drømmende fremtidsvisjon som utgjør tredje bok i dette store værk.

Forbryterstaten Norge, del 2 Vi vier denne delen til Torgersen-saken, fordi den kaster lys over mange sider av det råtne systemet vi kveles under. Frimurerne spiller hovedrollene som før. Saken har pågått siden 1957. Torgersen har forlengst sonet sin livstidsdom ferdig (satt inne i 16 år). Han kjemper frem til denne dag for å få saken gjenopptatt og bli renvasket. Bevisene fra rettsaken i 1958 er forlengst tilintetgjort. Det er åpenbart at han er uskyldig. Likevel nekter systemet å gjenoppta saken! Norge har en særlig kommisjon for å vurdere spørsmål om gjenopptagelse. 8. desember 2006 avviste den for siste gang å gjenoppta saken. Skandalen bare vokser og vokser. Dette er kanskje det mest berømte justismord i Norge etter krigen og det såkalte "rettsoppgjøret".

Forbryterstaten Norge, del 1 Erik Rudstrøms bok om frimureriet og den skjulte maktelite. Dette tobindsverk inneholder stoff om en rekke av de viktigste etterkrigsbegivenheter. Mest verdifulle og utførlige er de deler av hans bidrag som angår Norge. Vi holder oss derfor mest til disse. Dette er en skikkelig tankevekker for dem som ennå tror på demokratiet. Ironisk nok er Rudstrøm selv en av dem.

Adolf Hitler : Mein Kampf, bind 2, kapittel 3: Statsanhørig og Statsborger. Hadde Hitler i sin kritikk av datidens forhold i Weimar-republikken hva angår statsborgerskap kunnet skue inn i fremtiden og beskjeftige seg med tilstandene i Forbundsrepublikken av i dag! Det er også en lærepenge for oss: syns du det er jævlig i dag? Vent bare 10 eller 20 år til så skal du få se på jævelskap!

Hvem er fienden? Er det mulig at vår bevegelse kan bli kapret av liberalere, sionister og globalister? Ja, fordi de jødiske ideologiene på et materialistisk grunnlag ennå har makt over de brede lag i folket. Det europeiske menneske gjennomlider en identitetskrise. I møte med islam har det intet annet å henvise til enn liberale holdninger, nettopp den gift som oppløser våre nasjoner og bryter vår rase ned.

Frimurer-revolusjonen i Frankrike 1789, del 3 Encyklopedismen som frimurersk forkrøpling av germansk vitenskap og banebryter for materialisme. Materialismen som grundlaget for liberalismen og marxismen. Homo oeconomicus. Revolusjonens forutsetninger. Dens ytre forløp. Napoleons keiserdømme og imperialisme som frimurerrevolusjonens fullbyrdelse. Revolusjonens dobbeltbunn, en folkelig og en frimurersk. Den forfalskede og forrådte revolusjon. Murernes infiltrasjon og undergravning. Radikaliseringen av revolusjonen 1789-94 som overgang fra lavgrads- til høygradsmureri.

Frimurer-revolusjonen i Frankrike 1789, del 2 Frankrike som gammelt frankisk kongedømme og europeisk stormakt, forbilde for andre fyrstehus i Europa. Dekadensen på 1700-tallet, luksus ved hoffet og tyngende skatter for menigmann. Privilegerte aristokrater og rettsløs almue. Tvangstro og tankeforbud. Frimureriets begynnelse i Frankrike; utsvevelser, siden systemdebatt. Logen gjør seg til talsmann for folkets sak og overtar den folkelige motstandsbevegelse. Årsakene til at dette kunne skje. Sammenligning av frimureriets med folkets mål. Kirke og Loge som graviterende motpoler.

Adolf Hitlers nyttårstale 1. januar 1945 Et rørende historisk vitnesbyrd om Hitlers enestående, altoppofrende innsats for det tyske folk i nødens stund. Riktig forutså han følgene av tysk nederlag, og riktig forutså han at liberalismen blir vår bane. Men selv i denne mørkeste tid er han fast i troen på Tysklands og Europas fremtid, full av håp om at det skal ende godt, rik på lyse fremtidsvyer.

Vidkun Quislings nyttårstale 1. januar 1945 Vi nordmenn, germanere og nasjonalsosialister led militært nederlag i krigen mot en tallmessig langt overlegen motstander, men vi vant en moralsk og historisk seier. Så lenge det finnes menneskeadel på denne Jord vil Quisling bli feiret som den helt og folkevenn han var; hans fiender derimot foraktet. Han forutså riktig at kampen for vårt livssyn først ender med folkets død. Vi som lever i dag (2008) ser tydelig at NS er vår eneste redning; under demokrati går folket og hele folkeætten til grunne.

Nordmænn oppdaget Amerika, del 2 Vikingenes oppdagelser ble ikke glemt og de var ikke ukjent for middelalderens Europa. Her kartlegger vi broen som går fra Leif Eirikson til portugiserne og Kristoffer Columbus.

Sovjet-Judea, del 3 Jødenes makterobring under Lenin og Stalin. Under Lenin tok jødene full kontroll over kommunistpartiet og bolsjevik-regimet, men da han falt fra i 1922 oppsto en ny tid med usikkerhet. Først med Stalins endelige seier over Trotskij i 1927 sikrer jødene sin maktstilling i USSR. Striden dem i mellom var en strid mellom to jødeklikker. Stalins blodige diktatur var den eneste garanti for jødisk allmakt i Sovjet-staten.

SS, den nasjonalsosialistiske bevegelses støttropp Førerens livvakt, bevegelsens ordensstyrke og værn mot røde og svarte fiender, det var bare staffelets første og mest opplagte oppgave. SS var en militær mannsorden for eliten av nasjonalsosialister hvor man legemliggjorde våre ideer og idealer forut for deres allmenne utbredelse. SS-mænnene levde under streng tukt og henga seg like meget til åndelige sysler som til idrætt og stridsøvelser. De påtok seg å drive den nasjonalsosialistiske revolusjon frem og beskytte den mot indre og ytre fiender. Selvoppofrelse var deres lov, troskap deres ære!

Flere bilder fra det Tredje Rike Vi har gleden av å legge ut disse nye bildene. Bilder formidler noe som ikke kan gripes i ord. De anskueliggjør vårt livssyn og vår ånd. De bærer bud om alt det som er oss dyrt og hellig. Når man ser dem går det opp for en hvorfor så mange unge menn var villige til å dø for nasjonalsosialismen, Hitler, Germania og den nordiske rase.

Kjærlighet og Ære, del 2 Annen del av "kjærlighet og ære" i utdrag. Fortsetter oppgjøret med prestevældet i Rom og viser trolldomstroens rasefremmede røtter som Germania måtte reise seg mot.

Kjærlighet og Ære, del 1 Første del av "kjærlighet og ære" i utdrag. Drøfter striden mellom germansk ære og den romersk-katolske kirkes "kjærlighet" som et historieskapende oppgjør om karakterværdier.

Programmering og Deprogrammering Hvorfor er det så vanskelig å værve nye politiske soldater? Vi slår hull på det liberale blendverk om at meningene dannes gjennom saklig drøftelse. At verdens mæktige har folkeflertallet bak seg kommer av at de programmerer det i skole og massemedia. Den jævne manns mening er bare et ekko av tyrannenes plan. Slik er demokratiet et kjæmpebedrag. Vi må hindre våre unge i å bli programmert, og vi må deprogrammere de helbredelige. Men hvordan?

Lang natts ferd mot daggry Tanker om motstand under og over jorden. Cellevesen, nasjonalt næringsliv, finansiering. Nasjonal bosetning, yrke, utdannelse. Multikultur, islam, kristendom, frimureri. Organisering for oppdragelse. Arbeidsmåter.

Adolf Hitler: Mein Kampf. Bind 2: Den Nasjonalsosialistiske Bevegelse. Annet kapittel: Staten. Dette er et langt og viktig kapittel hvor Hitler drøfter statens formål og oppgaver: Rasens bevarelse gjennom raseværn og rasetukt, oppdragelse til blodsrenhet og omsorg for arvesunnhet, fostring av nasjonalstolthet og sosialt rettfærdighetssinn. Han legger mer vekt på kroppens, viljens og karakterens øvelse og dannelse hos de unge enn på opphopning av tørr kunnskap som de ikke har bruk for og derfor glemmer. Vi skal ikke regne på materielle fordeler, men ofre oss for saken og strebe henimot idealet.

Adolf Hitler: Mein Kampf. Bind 2: Den Nasjonalsosialistiske Bevegelse. Første kapittel: Verdensanskuelse og Parti. Vi gjør en ny vri på det og oversetter utdrag mest mulig direkte hvor vi hittil har sammenfattet alt han sier.

Frimureri og Humanitet s.200-206 . Om frimureriet som bærer av individualismen, universalismen og materialismen som erobret sinnene fra 1700-tallet og bragte oss kræmmersinn, demokrati, marxisme, plutokrati - oppløsning av germansk sed og ære.

budskapet Vil du høre budskapet i et nøtteskall? Kortfattet, rett på sak? Noen ord om nesten alt som opptar oss? Javel, les dette svaret på et brev fra norske skolejenter.

På Sporet av Indogermanerne Et forsøk på å finne deres urhjem ved å bruke kunnskap om språk, kultur og rase. Stamfedrene levde i forhistorisk tid en gang i steinalderen etter istidens slutt. Deres språk, det urindogermanske, bevarer opplysninger om klima, flora og fauna på deres hjemsted, og om deres livsform. Vi har et mangfold av kulturrester etter dem. Og vi vet at de var nordiske av rase - ikke riktig alle, men det store flertall.

Cornelius Tacitus: Om Germania, del 2

AngloJuda, del 3 Vi bryter kronologien og tar for oss vår samtid for å vise at AngloJudas makt ingenlunde er avlegs. Den forjødning vi har beskrevet og skal fortsette å beskrive fører like inn i vår tid og er den drivende kraft på den politiske verdensscene av i dag. Forjødningen i England og Amerika var økonomisk, politisk, åndelig og blodsmæssig. For å bryte den demokratiske hypnose ser vi nærmere på tilfællet George Bush; hvordan han er høyfinansens, Rothschilds mann. Demokrati er det maktsystem som tillater finansherrene å vælge statslederne og sette den politiske kurs, samtidig som massene innbilder seg at de er folkevalgt og foretrer folkeviljen.

AngloJuda, del 2 Vi tar for oss de 7 mæktigste jøde-slektene i England: Rothschild, Montefiore, Goldsmid, Sassoon, Samuel, Mond, Isaacs. Viser hvordan de gifter seg med hverandre for å styrke jødisk samhold og holde parasitt-blodet "rent", og med utvalgte personer i engelsk adel for å besudle den og sørge for at den alltid vil være blodsbundet til jødenes agenda. Vi viser også i korte trekk hvordan disse jødene ble rike og hvordan rikdom og politisk makt blir uadskillelige i det plutokratiske England på 1800-tallet. Med engelsk tradisjons og germansk rasekarakters nederlag er jødene "emansipert" og de nye herrer i landet.

AngloJuda, del 1 Vil du forstå hvorfor England og USA slutter så nidkjært opp om jødene og sionist-sentralen i Palestina, selv i deres værste forbrytelser? Kanskje tror du at jødiske finansmænn har kjøpt opp deres politikere. Men årsaken ligger mye dypere og strekker seg århundre tilbake. Korrupsjon kan ikke forklare det glødende hat som fremstående englændere og amerikanere nærer mot germanere og folk av nordisk rase. La oss følge forjødningen av det førende samfunnslag i England i ånd og blod!

Solen og Nordisk Hud Nordisk hud er skapt for klima og værforhold med lite sol. Vår hud er derfor meget ømfindtlig for solens stråler. Vår hvite og rødmussede nordiske hud er vår skjønnhet og stolthet. Hjelp oss å motarbeide moter og livsstil som utsetter huden vår for mye sol! Du skal ikke svi huden din brun og se ut som en mulatt!

Nordmænn oppdaget Amerika, del 1 Det var ikke Columbus som oppdaget Amerika, det var våre forfædre utvandret til Island og Grønland. Her har vi prøvd å skille riktig fra galt i sagaen, sant fra usant, og å stedfæste Vinland.

Sovjet-Judea, del 2 Frimureriet og den revolusjonære bevegelse i Russland. Vi prøver å forstå hvordan revolusjonen kunne slå igjennom ved å grave i det hemmelige "arbeid" forut for 1917. All vilje til omveltning, om den seilte under liberalt eller anarkistisk flagg, sprang ut av frimurerdommen. I logen samlet alle tråder seg. Revolusjonen inntrådte ikke plutselig i 1917; den hadde på sett og vis foregått uopphørlig siden den "franske" revolusjons dager. Det var ikke undertrykte livegne russiske bønder som gjorde opprør; undergravningen kom fra aristokratiske kretser, rike jøder, og borgerlige intellektuelle som var smittet av nihilisme.

Hvitt Folketall i Fremtiden Du kan nå selv utføre simuleringene beskrevet i "Vårt Siste Århundre". Vi planlegger å gjennomføre dette for alle hvite land. Foreløpig kan du se på Norge og Sverige.

Sovjet-Judea, del 1 Jødenes forbrytelser mot det russiske folk fra 1917 og fremover. Vi begynner med å prøve å sette oss inn i jødenes drivfjær, maktinstrumenter og målsetninger. Hvordan endte kapitalist-folket fremfor noe opp med å forkynne kommunisme? Liberalisme og marxisme som redskaper for å bryte ned folkefellesskapet og totalisere den kapitalistiske "ånd". Kommunismen proletariserer og slavebinder gojim, men rører ikke jødisk kapital. Innbyrdes samhold og brutalitet mot utenforstående er nøkkelen til jødisk suksess. Ved terror og folkemord ble motstanden mot bolsjevik-revolusjonen knekket.

Hva kan vi gjøre? Er Internett i ferd med å bli et underholdningsmedium også for nasjonalsinnede? Sitter vi rundt og tygger drøv i diskusjonsfora? Vi tror det finnes mange der ute som begynner å bli lei og som lengter etter å sette i gang med noe som det er håp og fremtid i. Hva kan vi gjøre for å fremme saken? Rett holdning og handling avhenger av politisk forståelse. Vi må vite hva vi vil og gå på i rett ånd.

Lussenatt og Lysfest Grytidlig om morgenen, 13. desember, mens det ennu er mørkt, kan man høre svake lyder i det fjerne som bryter nattens dype stillhet. Langsomt stiger de i styrke mens man lytter, og samles til sang - barnesang, englesang. Den kommer nærmere og nærmere; snart står syngende barn i hvite særker, med kranser og levende lys, i ditt soverom. De bringer lys og glæde inn i ditt hjem, og grødens velsignelse: lussekatter!

Jødenes Krig, del 5 Krystallnatten. Du tror nok du vet hva krystallnatten var. En jøde myrdet en tysk ambassade-sekretær i Paris, og tyskerne gikk berserk, knuste vinduer, plyndret, satte fyr på synagoger, lynsjet jøder osv.. Opptakten til "holocaust", ikke sant? Den forbausende sannhet er at krystallnatten ikke var et anslag mot jødene, men mot det tyske folk. Hørt om psykologisk krigføring?

Kong Salomos tempel i Oslo Stamhuset til den Norske Store Landsloge i Nedre Vollgate 19 i Oslo ble museum 1. desember 1940. La meg ta deg med på omvisning!

Verdensterrorismen baner vei for Verdensdespotiet Terroren som har rammet aftenlandet gang på gang de senere år er ikke hva du tror, og noe helt annet enn massemedias løgnkanoner utgir den for å være. Den er en uunnværlig bestanddel av demokratiet som jødisk-frimurersk maktsystem, og tjener først og fremst som redskap til å befæste et verdensbilde og for å bringe massene til å støtte krig for det gryende jødiske verdensherredømme og opphevelse av den hvite manns rettigheter her hjemme. Vi formaner alle mennesker av god vilje: Stå uredd opp for den ubeskårne sannhet og avværg Ragnarok!

Frimureriets Forbannelse Frimureriet som den skjulte, ødeleggende kraft i folkenes liv - for den enkelte, og for oss alle i fællesskap. Åndelig infeksjon og programmering. Skal vi NSere greie å motstå frimureriets maktteknikk, må vi kjenne det og vite hvordan det "arbeider". Vårt beste våpen er SANNHETEN - gi ikke avkall på det, hverken stykkevis eller helt!

Ja, vi elsker 17. mai Årets lyseste dag for oss nordmænn! Dette er en tale om nasjonaldagens innhold som naturlig folkereligion. Bringer også noen bilder fra årets feiring, og du kan lese Bjørnsons dikt i sin helhet og høre på Nordraaks musikk i to ulike innspillinger, en med korps og en med kor. Vi bruker her to embeddede fraktur-skrifttyper (fonts), men metoden virker visst bare i MS IE under Windows(?)

Lys over Frimureriet! Vi fortsetter vår avsløring av frimureriets kampmetoder og maktmidler. Dette er ikke historie, altså! Det gjelder vår farligste politiske motstander av i dag, jødenes fremste maktredskap.

Tyske NS-sanger fra det Tredje Rike Levende musikk til en avveksling! Opptak fra det Tredje Rike! Egnet til å mimre over og til å gjenopplive ånden som hersket i NS-Tyskland.

Strategi Hva det til syvende og sist kommer an på er at vi er i stand til å sette makt bak vår vilje. Vi trenger organisasjon som vi kan stole på og som ikke står i fare for å bli kapret eller brudt ned av fienden. Vi foreslår en modell og metode.

Norske Skjønnheter Et påskeegg til våre flittige og lærenemme lesere! Tenker dette er populært!

Wolfgang Willrich Nasjonalsosialistisk tysk maler og tegner.

Rasene i den Gamle Orient, del 2 De har hatt en skjebnesvanger innflytelse på Europas historie gjennom jødene, kristendommen og islam. Forøvrig ønsker vi å belyse den godt fortiede kjensgjerning at de store sivilisasjoner i oldtidens orient ble skapt av nordiske stammer som utvandret fra Europa længe før den indogermanske erobringsbølge. Vi ser her på Egypts rasehistorie og på utviklingen i Kanaan (Palestina) efter hebræernes innvandring.

Bilder fra det Tredje Rike Bilder kan tale. Hva sier disse? Ord overflødige.

NS er folkets lykke! Vår utfordring og oppgave er å bringe vårt folk ut av dette uføre og tenne et håp på dets horisont.

Opptegnelser om Gammelgermansk Religion Ny oppusset og utvidet utgave av disse gamle opptegnelser, tilegnet Julen, lysfesten, minnet om anene, fruktbarheten og all tings gjenkomst! Til års ok fridar!

Eisenhower's dødsleire Amerikanske og franske dødsleire i Tyskland er det kun de færreste som har hørt om. Folkemordet var omgitt av et jærnteppe og beskyttet av en medgjørlig presse mens det pågikk, og senere ble alle, eller næsten alle, dokumenter tilintetgjort. Man la skylden på Sovjet-Russland for de savnede unge tyske mænn som hadde gjort sin plikt for fædrelandet i Wehrmacht - 1,7 millioner av dem. BRD-regimet hjalp til med å føre det tyske folk bak lyset. Men sannheten seirer til sist.