Inflasjonen i USA

oppdatering 13. september 2023

KPI for august ble 307.026 . Polynomet: +(257.50308144)t^0+(-3.78408728)t^1+(14.64724171)t^2+(-2.77160414)t^3 . Inflasjonen nådde null i t = 3.3889 . Det sklir igjen. Inflasjonen i dag (t = 3.504) er i følge modellen -1.0581 %.

oppdatering 11. august 2023 KPI for juli ble 305.691 . Polynomet: +(257.79773150)t^0+(-4.95822681)t^1+(15.64363881)t^2+(-2.99450670)t^3 . Inflasjonen nådde null i t = 3.3163 . Det skle mindre denne gangen. Vil vi vite inflasjonen i dag må vi skru klokka 14 dager bakover, siden KPI-tallene er for tidlig datert. 1. august 2023 svarer til t = 3.419 så inflasjonen i dette tidspunktet, i følge polynomet, kan tas som inflasjonen i dag. Den er -0.9869 %. Dette i følge modellen.

oppdatering 12. juli 2023 KPI fortsetter å stige: 305.109 for juni 2023. Polynomet: +(258.02469510)t^0+(-5.88347855)t^1+(16.44808925)t^2+(-3.17896353)t^3. Inflasjonen når null i t = 3.2601 . 0.2601 * 12 = 3.1212 så inflasjonen nådde null i juni en gang. Det sklir mer og mer. Skal inflasjonen fortsette allikevel?

oppdatering 13. juni 2023 Igjen steg KPI noe, men ikke så mye: 304.127 for mai 2023. Datakildene er de samme som forrige måned. Polynomet er nå +(258.27546157)t^0+(-6.92905787)t^1+(17.37925314)t^2+(-3.39776084)t^3 og inflasjonen når null i t = 3.1973 . 0.1973 * 12 = 2.3676 så inflasjonen nådde null 1/3 måned inn i mai, men på grunn av for tidlig datering rundt 1. juni. Det sklir, og hvis det fortsetter kanskje inflasjonen ikke har noen topp allikevel. Men ennå tror jeg det.

oppdatering 11. mai 2023 Amerikanerne skuffet og meldte KPI-tallet 303.363 for april 2023. Med dette siste tallet blir polynomet +(258.50243681)t^0+(-7.89834451)t^1+(18.26480491)t^2+(-3.61132766)t^3 og inflasjonen når null i t = 3.1396 . 0.1396 * 12 = 1.6752 hvilket vil si 2/3 gjennom april 2023, men for tidlig datert så i virkeligheten noen dager inn i mai (se nedenfor). La oss håpe at KPI ikke fortsetter å skuffe på oppsiden. Ref: datakilde1 og datakilde2

oppdatering 13. april 2023 I Går Bankene Overende? beregnet vi KPI-inflasjonen i USA etter en modell for KPI som tredjegradskurve. I går kom KPI-tallet for mars 2023. Nå kan vi oppdatere prognosen for når KPI-inflasjonen blir null.

Først tyr jeg til en annen tidsserie. Bruker All items in U.S. city average, all urban consumers, not seasonally adjusted fra U.S. Bureau of Labor Statistics. Det skal være den samme som jeg brukte før, men da hadde jeg Fred som kilde; nå går jeg til Freds kilde. Tallene burde vært like, men det er de ikke riktig. Det er fordi Freds tall er sesongrensede.

Tallene ligger på fila KPI_alt.csv i pakken inflasjon.zip. Tallet for mars 2023 er 301.836 . Det er datert til 1. mars 2023. Sånn er det med alle de andre tallene også; de er datert til den første i måneden de gjelder for. Jeg gjorde det slik før også. Det betyr at tidspunktene man får av modellen er 14 dager for tidlige, eller opp til en måned. Som før fester jeg tidens nullpunkt i 1. mars 2020 og bruker ett år som tidsenhet. Da blir tidene som vist i KPI_alt.tmp .

Jeg tilpasser en tredjegradskurve til data og får: +(258.74126835)t^0+(-8.94281568)t^1+(19.24363780)t^2+(-3.85359395)t^3 . Nå topper inflasjonen i t = 1.6646 hvilket er i november 2021 som før. Da var KPI-inflasjonen 8.2638 %. Med denne nye modellen og siste datapunkt for mars 2023 var inflasjonen 1. mars 2023 (t = 3.0) bare 0.8211 %. Som påpekt gjelder dette tallet egentlig noen gang i mars. Her ser du datakurven i svart og modell-kurven i rødt

Hvis KPI i tidspunktet t er f(t) så er KPI-inflasjonen i indeksenheter f'(t). For å løse f'(t) = 0 må vi finne de to reelle røttene i annengradspolynomet f'(t). De er 0.2513 og 3.0778 . Her er det selvfølgelig den siste som angår oss. 3.0778 * 12 = 36.9336, altså er inflasjonen null 0.9336 måneder etter 1. mars 2023. Det er rundt 1. april, men siden dette er datert for tidlig kan vi si at inflasjonen når null i april. KPI-inflasjonen i USA når null i april 2023.

Null! I disse dager. Tenk det du Hedda. Siden blir den nok negativ slik at prisene synker tilbake. Vi skal følge utviklingen de kommende månedene og oppdatere modellen. Null inflasjon i april er riktignok modell-betinget. Virkeligheten avviker alltid litt fra modellen. Jeg tror likevel vi treffer spikern nokså godt på hodet med dette anslaget. Nå er spørsmålet hva som skjer i Europa. Her ligger inflasjonen høyere og kommer senere ned. Men lenge kan det ikke drøye. Prisene kan ikke fortsette opp i Europa mens de går ned i USA; til det er handelssamkvemet for tett. Jeg spår null inflasjon i Europa før året er omme.

Erlend