Corona-krisen

et stort steg mot global kommunisme

I Coronaviruset - må vi dø for Globalismen? gjorde vi rede for at viruset meget vel kan være fremstilt i et laboratorium og sluppet løs med vilje. I alle fall er det helt klart at verdens regjeringer, med få unntak, ikke løftet en finger for å stoppe smittespredning før det var for sent. Da kom til gjengjeld en fullstændig nedstængning som innebærer husarrest og lediggang for de fleste av oss, hvilket nu driver oss mot fallitt. Alle regjeringer handlet så likeens at man må undre sig. Finnes det virkelig uavhængige nasjonale regjeringer eller er de bare marionetter i et dukketeater på verdensscenen? De handler, eller handler ikke, som om de alle tar ordre fra en høyere hemmelig instans som gir alle samme ordre. Vi drøftet WHO og folkehelseinstituttene i alle land som en blekksprut med tentakler - de hører alle til et enhetlig monopol og diktatur. Rockefeller, Gates, høyfinansen, den jødiske verdensmakt kommanderer verdens nasjoner i slike saker. Vi beordres til slaktebænken, og følger lydig. I skrivende stund har farsotten kostet 334915 mennesker livet og flere skal det bli. Men kanskje er dette en liten ulykke i forhold til hva vi må lide i den kommende tid. Krisen utnyttes til å drive en agenda.

Spredningen av smitten kunne lett vært stoppet hadde man bare villet stænge grenser og beskytte sine folk. Men det ville man ikke, eller man fikk ordre om annet. Alle land skulle smittes, særlig europeiske, hvite land. Det ble sågar utlagt som rasisme å ville værne sig mot risikogrupper. I Italia hadde man offentlige tilstelninger hvor man skulle omfavne en kineser for å bevise at man ikke er rasist! Hvor er Italia i dag? 228006 smittede og 32486 døde. Næringslivet i ruiner. Kom ikke og si at dette bare var en ulykke; det var noen som ville dette og drev det frem. Man misbrukte systematisk fiendebilder og tabuer for å bringe folk til å oppføre sig tåpelig. Man holdt samfunnshjulene i gang på et tidspunkt da man burde ha sporet og isolert smitten. Man stanset ikke alt før det var for sent og unyttig. Nu får de fleste europeiske land lide både massedød og økonomisk ruin.

Ingen har kunnet unngå å legge mærke til hvilken diktatorisk makt krisen har tjent som påskudd for. Uten omsvøp er vi fratatt alle friheter og rettigheter. Det er nødvendig i en unntakstilstand, sier man. Men unntakstilstanden var jo ikke nødvendig, den var planlagt og villet. De mæktige avlet selv krisen som legitimerte maktens misbruk. Man vil vel se hvor føyelige vi egentlig er. Hvor mye tåler vi; hvor mye lar vi oss by uten motstand; hvor langt kan makten gå? Tre skritt frem og to tilbake. Man støter bajonetten til den møter stål. Det er et eksperiment: Kan europeiske folk vænnes til kommunistisk diktatur av sovjetisk eller kinesisk varemærke? EU driver oss i den retningen uansett, men hvorfor ikke avle og utnytte kriser for å fremskynde det? Krig og katastrofe har alltid vært katalysatoren for kommunistisk revolusjon.

Men hør ikke på løgnhalsen og demagogen, jøden Karl Marx. Revolusjonen er aldri kommet som væpnet oppstand nedenfra. Den kom ovenfra, fra jødisk høyfinans. I et samfunn prisgitt pengene kan intet forsøk på omveltning føre frem uten at man har pengemakten på sin side. Slik var det og slik blir det. Ikke ved blodig revolusjon vil kommunismen bli innført i vest men ved finanssvindel, uten et ord om revolusjon eller kommunisme. Man kaller det redningspakke, stimulanse, sanering (bailout) - man vil bare hjelpe og redde. De fleste skjønner ikke hva som foregår. Er ikke dette bra, er det ikke nødvendig? Hva er bra? Er det bra om vi alle blir eiendomsløse og rettsløse slaver under et grusomt jødediktatur som i Sovjetunionen? Ser du ikke hvordan de blir rikere og mæktigere for hver dag som går, mens vi trenges ned i fattigdom og ufrihet?

Kan du ikke se det så ser vi nærmere på krisepakken CARES i USA. Pakken, som omfatter minst 6300 milliarder dollar ($6.3 trillion på amerikansk), ble først enstemmig godkjent av Senatet onsdag 25. mars. Så ble den godkjent av Representantenes Hus fredag 27. mars. Senere samme dag undertegnet president Trump slik at den trådte i kraft som gjeldende lov. Du har vel hørt at den omfatter 2200 milliarder dollar, ikke 6300, men Trumps økonomiske hovedrådgiver, jøden Larry Kudlow, oppklarte dette. Hørt om fractional reserve banking? I disse 2200 inngår et beløp på 454 som overlates finansminister (treasury secretary) Steve Mnuchin (jøde) og noe som kalles exchange stabilization fund. Når dette beløpet er på plass kan Federal Reserve (FR) låne ut 10 ganger det beløpet, samtidig som den føderale regjering garanterer for lånene med disse 454 som sikkerhet og dekning for eventuelle tap! 9 * 454 = 4086. 2200 + 4086 = 6286.

Man finner et regnestykke over hvor mye som er bevilget til hva på crfb.org. Noen sier at beløpet er 2000 milliarder, andre 2200, men her sies det at summen er 2300. Legger man sammen de individuelle postene kommer man dog til 2260. Man er sannelig ikke nøye på milliardene! Her er oppstillingen:

postbeløp
Expand and Extend Unemployment Benefits$268 milliarder
Issue One-Time Checks$293 milliarder
Provide Small Business Loans & Grants$377 milliarder
Support Loans and Loan Guarantees for Large Businesses & Governments$510 milliarder
Support State and Local Governments$150 milliarder
Increase Health-Related Spending$153 milliarder
Support the Safety Net$42 milliarder
Increase Disaster Assistance$45 milliarder
Increase Education Spending$40 milliarder
Support Transportation Providers and Industries$71 milliarder
Reduce Individual Taxes$20 milliarder
Cut Business Taxes$276 milliarder
Other Spending$15 milliarder
Sum$2260 milliarder

Det eneste vanlige hvite amerikanere har nytte av her er arbeidsløshetstrygden og engangssjekken på sammenlagt 561 milliarder dollar. Men hvis 20 % av dem blir arbeidsløse så har 80 % av dem ingen nytte av arbeidsløshetstrygden heller. Når det gjelder lån til småbedrifter skal disse formidles av Federal Reserve's agenter, navnlig Blackrock, og finansminister Mnuchin. Da skjønner man at vanlige hvite amerikanere ikke kommer til å gavnes. Det blir jødiske bedrifter og bedrifter som tilhører frimurere og andre klientgrupper og insiders. Offentlig innsyn i hvem som tilgodeses og hvorfor tåles ikke! Gjennomsnittsamerikaneren kommer altså til å ha ytterst lite igjen for krisepakken.

CARES act er på 880 sider talmudske spissfindigheter som slu jødiske jurister har ormet sig frem til og som de en dag triumferende vil kunne anføre som bevis for at jødene eier alt og vi dumme gojim skylder dem alt. Det er nu gjeldende lov i Amerika! Omfanget og den ugjennomtrengelige urskog av juridisk-finansielt tåkeprat sikrer at ingen leser det eller skjønner det. De "folkevalgte" som vedtok det har sikkert ikke lest det! President Trump, som undertegnet det, sikkert ikke. Han spurte vel sine jødiske rådgivere hva det går ut på, og de forsikret ham om at det redder nasjonen og makes America great again. Bare skriv under her! Demokratiet er skinn og bedrag, et simpelt skuespill; de "folkevalgte" bare dukker.

CARES er den største krisepakken i USAs historie. Hva den innebærer er kort sagt dette: Wall Street, jødiske banker og selskaper tilføres 6300 milliarder dollar. Det meste av dette er riktignok lån, men den føderale regjering garanterer for dem. Hvis de misligholdes og ikke betales tilbake, blir beløpet føderal gjeld som vanlige arbeidende hvite amerikanere må betale over skatten, med tillegg for rente! Dette utover den sykdom og ruin de har lidd under Covid-19 og prisstigningen pakken fører til. Det største plyndringstokt i verdenshistorien? Jødenes griskhet kjenner ingen grenser. Først lar de disse 6300 milliarder forsvinne ned i egne lommer. Så er de tapt og regjeringen må erstatte dem! Altså håver de inn 6300 * 2 + renter!! Hvis vi dumme gojim lar oss by slikt fortjener vi egentlig ikke bedre.

Når jeg sier dette er det nok noen der ute som hopper i stolen og protesterer: Det er feil! Den føderale regjering svarer bare for $454 milliarder av tapene. Er ikke det hva CARE sier, kanskje? Men da glemmer man at CARE bare er ett av instrumentene for å overføre tap fra Wall Street til det arbeidende amerikanske folk. FR har 12 regionale banker, og hver av dem eies av medlemsbankene i regionen. New York FR er langt den største og mæktigste blant de 12. A member bank is liable for Reserve Bank liabilities up to twice the par value of stock subscribed by it. Dette er nøkkelen. Storbankene som eier NYFR svarer bare for $42.6 milliarder av dets risikable tilganger (f.eks. lån som kan misligholdes). Men disse tilgangene oppgår til $3900 milliarder! Sammenlagt for alle 12, hele FR, svarer medlemsbankene, eierne, bare for 1.8 %! Altså næsten ingenting. Hvem er det da som må svare for det? Hvem tror du?

Hvis en mor stjeler et brød i USA til sitt sultende barn får hun 5 års fængsel. Men jødene kan ustraffet stjele tusenvis av milliarder av dollar. Hva er galt med oss at vi har latt det forfalle hit? Et samfunn helt uten rettfærd, styrt av hardkokte forbrytere. Hvem ville dette og lot det skje? Hvorfor tjener vi denne onde makt? Som jeg har forklart gang på gang kan vi når som helst holde opp med det: gjør Ingenting for Penger, Bryt Pengenes Makt og Samarbeid. Men ingen har tatt opp handsken. I alle fall ikke hvite nasjonalister. Ikke en gang de som kaller sig nasjonalsosialister. Ingen vil yte virkelig motstand mot jødediktaturet. Man gjør alt annet enn det ene som nytter. Er da all motstand falsk? Har jødene tatt over alt der også? Er det noe Covid beviser så er det at privatkapitalismen og pengevesenet fører lukt i kommunismen. Det er et masseødeleggelsesvåpen som jødene bruker til å proletarisere og utrydde oss. Alt som går oss i mot forceres med pengemakt. Tenk over det så vil du nok komme til samme slutning.

Men er ikke krisepakken nødvendig? Hvordan skal næringslivet redde sig gjennom krisen uten hjelp? Her gjelder det å tenke klart. Regjeringen i Washington DC og Federal Reserve produserer ingenting. Det eneste de kan gjøre er å overføre midler fra en gruppe i samfunnet til en annen. I beste fall kunne de omdirigere noe av pengestrømmen til fattige, forurettede og folkevenner. De kunne ha benyttet krisen som anledning til ekstraskatt på store formuer og brandskatt mot profitører. Men det er ikke hva de gjør, tvært i mot. Følgen av pakken er at rike blir rikere og fattige fattigere. Hva alminnelige mennesker får ut av den er smuler fra de rikes bord i et kalas som de må bekoste. Selv passivitet fra regjeringens side ville vært bedre for fattige enn krisehjelp. Da ville de rike ha lidd store tap, de fattige små eller ingen. Det ville vært rettfærdig. De som vanligvis nyter stor vinst ville til en omveksling fått lide stort tap. Men det godtar de ikke! Når det er snakk om vinst bekjenner de sig til laissez-faire kapitalismen og privat eiendomsrett. Når det vanker tap, derimot, skriker de opp om at staten må gripe inn og redde selskapene! Staten, dvs. det arbeidende og skattebetalende folk, skal dekke tapene. Sånn er det: Vinst privatiseres; tap sosialiseres. Vi har både kapitalisme og kommunisme i ett, til gunst for høyfinansen. Og det er de som har makten og bestemmer; demokratiet er bare humbug.

Staten kunne vært og bør være folkets organisasjon, som i det Tredje Rike. Som sådan kunne den ha utrettet alt. Men under jødevældet er den et jødisk redskap for å fremme deres planer. Den er ikke folkevennlig og gjør intet folkenyttig. Vi er blitt så vant til dette at mange i staten ser fienden overhodet og tror at privatisering er løsningen. De ser ikke at en jødedominert stat som eier alt og en privat jødisk høyfinans som eier alt er samme sak. I begge fall et folkefiendtlig jødediktatur hvor vi er slaver.

De fleste tar for gitt at pandemien er årsak til den økonomiske misære som tårner sig opp. Men er det slik? De som overvåker Wall Street noterte sig at finanskrisen begynte 17. september 2019, længe før utbruddet av Covid-19. Noen med stor kapital forutså den stundende krisen med fallende børskurser og flyttet sine penger til amerikanske statsobligasjoner (treasury securities). Se nedgangen i avkastningen på obligasjoner med ti års løpetid fra 7. november 2018 til 3. september 2019. De handles fritt på markedet og tilbud og efterspørsel avgjør kursen. Når efterspørselen er høy må man betale over pålydende beløp for dem men får bare pålydende rente. Da blir avkastningen mindre enn denne rente. Synkende avkastning vitner om stor efterspørsel. Den 17. september 2019 begynte Federal Reserve kortsiktige lån (repo-lån) til bankene på Wall Street. De varer til i dag men nådde toppen 10. mars 2020. Efter krisepakken CARE har de imidlertid ligget lavt. Se også de ukentlige gjennomsnittene hvor du kan sammenligne med slik långivning under finanskrisen i 2008. Denne gangen er det mye mer ekstremt! Der ser du også at ukesnittet sank efter vedtaket av CARE. Allerede før første fall av Covid-19 hadde FR lånt ut sammenlagt 6600 milliarder dollar. Vi har en finanskrise som kamufleres av en pandemi! Den holdes hemmelig!

Dette senker sannsynligheten mye for at virusutbruddet skyldtes en tilfældighet. Det synes å hænge sammen med finansiell manipulasjon. Hvis det er riktig må det være jødefinansen som ligger bak pandemien. Og da kan vi ikke vente snarlig bedring av økonomien selv om pandemien drar forbi. Vedvarende resesjon, for ikke å si depresjon, er et sikkert tegn på at pandemien ikke er årsaken. Arbeidsløsheten i USA nådde 14.7 % den 8. mai, opp fra 3.5 % i februar. Det er en svimlende stigning. Efter krakket på børsen i 1929 tok det 2 år før den kom så høyt. Hva sier dette oss? At mange konkursmodne selskaper i USA kvitter sig med en stor del av arbeidsstokken og lar det amerikanske folk dekke alle tap. De overlever og blir gjeldsfrie, men folket blir fryktelig tynget av gjeld som det ikke har pådratt sig. Samtidig går mange sunne amerikanske småbedrifter konkurs til følge av nedstængningen fordi de ikke får hjelp. Slik er det i et rettsløst samfunn. Frisøren Shelly Luther nektet å stænge sin salong fordi hun har barn å forsørge. Hvem skal forsørge dem når hun tvinges stænge? Til tross for redningspakken på 6300 milliarder dollar får hun ikke en cent i støtte. Hun ble kastet i fængsel og bøtelagt. Det ulmer i USA.

Finanssvindelen har mange fjes. Prisdrivende kreditt til lav rente og sosialisering av tap er ikke de eneste. I disse dager er det mange selskaper som senker aksjeutbyttet. Hva om andelen av overskuddet som betales ut i utbytte halveres fra 60 % til 30 %? Da tror mange at avkastningen halveres. Gjør den det? La oss anta at aksjekursen og overskuddet som andel av aksjekapitalen holder seg konstant. Da svarer halveringen til en halvering av renten som aksjonærene oppnår. La oss anta at renten før var 6 % og efter 3 %. Kjøper man aksjer for a kr og sitter med dem i n år til renten r og reinvesterer utbyttet så vokser kapitalen til b = a(1 + r)n. Med a = 1, r = 0.06 og n = 10 ender man opp med 1.79 kr, med n = 20 3.20 kr. Avkastningen i de to tilfellene er altså 0.79 kr og 2.20 kr. For r = 0.03 blir avkastningen 0.34 kr og 0.80 kr. 0.34 * 2 = 0.68 < 0.79 og 0.80 * 2 = 1.60 < 2.20 . Vi ser at over lang tid blir avkastningen mye mindre enn halvparten. I det lange løp mister man faktisk hele avkastningen, ikke halve som mange tror. Det høres rart ut men sånn er det.

Et mer ekstremt eksempel på det samme er pensjonsfondene som forvaltes til en årsavgift på 2 %. La oss si man uten avgift oppnår en rente på 7 %. Med avgift senkes dette til 5 %. Det kaller forvalterne å ta en årsavgift på 2 %. Hvis du sparer til pensjon i et slikt fond gjennom 50 år, hvor mye tror du at du har betalt i avgift? Mange syns at 2 % høres lite ut og regner ikke på det. Andre tror at det blir 2 % av det man oppnår uten avgift. Atter andre tror at det blir som å spare til 2 % rente i 50 år. Endelig finnes det dem som sier at megleren tar 2 av 7, altså er avgiften 2/7 = 28 %. Alt dette er feil! Helt på jordet. Sparer man 1 kr til 7 % rente i 50 år oppnår man 29.46 kr. Til 5 % rente blir det 11.47 kr. Avgiften du har betalt er altså 29.46 - 11.47 = 17.99 kr. Det er 17.99 / 29.46 = 61 % !! Tygg på den. Når du endelig går av med pensjon har forvalteren stjålet 61 % av pengene dine. Du investerte egne penger og bar hele risikoen, og han tok 61 % av kaka. Hadde det vært mulig å spare til pensjon i mange flere år enn 50 så hadde avgiften nærmet sig 100 %. Hvitsnippkriminaliteten på Wall Street hersker i dette samfunnet. Du er slave.

Hvis du tror det var vedtaket av krisepakken 25. mars alene som stoppet raset på børsen i New York så har jeg noe å vise dig. Det finnes noe som heter Central Bank Liquidity Swaps. Som du ser lå den på 45 millioner dollar så sent som 18. mars. 1. april hadde den steget til 348 milliarder dollar! 6. mai lå den på 444 milliarder dollar. Hva er dette? Det går kort sagt ut på at Federal Reserve forsyner andre lands sentralbanker med en masse dollar. Hvorfor? For at disse skal kjøpe amerikanske aksjer og obligasjoner på markedet i New York. Av disse 444 milliarder dollar sitter Bank of Japan med 219.8 . 16. mars kunngjorde banken at den aktet å øke kjøpene av slike tilganger dramatisk. 30. april satt den med $292.57 milliarder i Exchange Traded Funds (ETF), $6.5 milliarder i enkeltaksjer og $31.8 milliarder i bedriftsobligasjoner. Andre sentralbanker som gjorde likedan er European Central Bank (ECB), Swiss National Bank, og Norges Bank! Dow Jones Industrial Average nådde bunnen 23. mars og har siden steget, til tross for stadig dystrere økonomiske utsikter. Som du skjønner er alt på finansmarkedene manipulert; aksjekursene holdes oppe av kjøp med penger som skapes av tomme intet. Det er bedrageri alt sammen. Et pyramidespill. Hvem blir til slutt sittende igjen med svarteper? En ting er sikkert, det blir ikke jødene.

Den 23. mars visste selvfølgelig jødene at storkjøpene skulle begynne og tvinge kursene opp. De hadde selv avtalt dem med andre lands sentralbanker. Federal Reserve -sjefen Jerome Powell ringte rundt i februar. Derfor kunne de bekvemt kjøpe aksjer for alt de hadde av likvider på bunnen til kjæmperabatt. Mens vi ikkejøder måtte frykte videre fall og solgte. Også på den måten plyndres vi. Under dette systemet ender jødene opp med å eie alt, vi intet. Vi arbeider og skaper værdier, de gjør det ikke. Men vi er lutfattige, de styrtrike.

Vi nævnte ovenfor at CARE omfatter krisehjelp til småbedrifter, eller Main Street som det kalles i Amerika. Det er nu blitt klart at også disse pengene går til Wall Street. Programmet kalles Main Street Lending Program (MSLP) og har et budget på $75 milliarder som FR ganger opp til 750. Pengene går til å kjøpe opp råtne lån som storbankene på Wall Street sitter med: JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup og andre. At dette ikke er ment å gavne alminnelige småbedrifter ser man av at gjeldsbeløpet er begrenset oppad til $200 millioner! Hvilken familiebedrift har slik gjeld? Nei du, hva dette gjelder er å redde oljeselskaper som er insolvente efter oljepriskræsjen, eller var det allerede før. Samt å redde Wall Streets banker som disse selskapene har stor gjeld til. Under programmet kan selskapene refinansiere sine lån i en Special Purpose Vehicle (SPV) til lav rente. Bankene behøver bare sitte igjen med 5 % av eksponeringen. Vanlige amerikanere ser ikke snurten av disse pengene. Men de får lide av det, for luftforurensning bidrar til høy dødelighet i Covid-19, som er en luftveissykdom.

Federal Reserve er lovregulert i Federal Reserve Act. FR skal være en långiver i siste instans og har ingen bevilgende makt. Den makten tilkommer Kongressen alene. Nu er det mange som mener at FR har overtrådt sin myndighet og er blitt den fremste beslutningsmaker bak fordelingen av godene i samfunnet. Hvilken virkning har det ikke at noen får store billige lån, mens andre får ingenting? Lån som til dels ikke en gang betales tilbake? FR kan ikke gå konkurs, for den skaper penger av tomme intet. Ta en titt på tilgangene som FR eier. Så sent som 11. mars lå totalen på $4311 milliarder. 6. mai hadde dette steget til $6721 milliarder. På mindre enn to måneder opp med $2410 milliarder! Det er mer enn hele redningspakken fra Kongressen som skal vare i lang tid. Av disse 6721 er 4020 statsobligasjoner, eller 60 %. Det kan da virke som om FR mest medvirker til å finansiere statens virksomhet, men så enkelt er det ikke. Disse obligasjonene omsettes fritt på markedet og er eid av private. Når FR går inn og kjøper store volum driver det opp kursen og gir vinst til dem som sitter med stor beholdning. Det har en stor fordelingseffekt. Det er gigantiske beløp det er snakk om. Dessuten eier FR mange obligasjoner i private selskaper også, sikret med pant (mortgage backed securities). 18. mars eide den $1366 milliarder, men 6. mai $1605 milliarder. FR kan vælge hvilke selskaper som skal begunstiges: Når FR kjøper stiger kursen og selskapet får billigere lån. Dessuten kjøper FR råtne obligasjoner i konkursmodne selskaper og redder således aksjonærene fra tap. Det er altså ikke bare lån men gavepakker. Mer skal det bli.

Det som skjer i disse dager er svært likt det som skjedde under finanskrisen i 2008. Inntil da hadde FR aldri kjøpt opp råtne tilganger fra Wall Street. Da inntrådte en revolusjon i FRs rolle: I det som kalles Maiden Lane I,II,III kjøpte FR gjennom SPVs opp søppelpapirer for $74 milliarder av private finansselskaper. Det var bare begynnelsen. Fra oktober 2008 frem til februar 2010 kjøpte FR for $348 milliarder i et program som kaltes Commercial Paper Funding Facility. Rene gavepakken, for papirene de kjøpte var null værd. Man lærte av disse grove overtrampene og prøvde å tøyle FR i Dodd-Frank -loven som reformerer finansvesenet, men loven ble sykt nok vedtatt før FR var utredet (audit). Rapporten kom 21. juli 2011 men loven ble vedtatt ett år før! Således bommet loven på sakens kjerne og ble heller virkningsløs. Nu får vi gjenoppleve hvitsnippkriminaliteten fra 2008 i forstærket utgave.

Den 23. mars kunngjorde FR et program (PMCCF og SMCCF) for å kjøpe bedriftsobligasjoner. Samme dag nådde både skrapobligasjons-ETFer (junk bond ETFs) og DJIA bunnen. Disse to hænger nøye sammen fordi to av de største spillerne som utsteder slike ETFer er Goldman Sachs og JPMorgan Chase, og de er blant DJIA-indeksens 30 selskaper. Dessuten er alle storbankene på Wall Street flettet inn i hverandre gjennom derivater, så går den ene ned gjør den andre det også. Riktignok omfattet programmet først bare investeringsværdige obligasjoner (investment grade) men skrap-ETFene gikk opp allikevel, fordi man ventet at vilkårene ville tøyes. Ganske riktig, den 9. april kunngjorde FR at de skulle kjøpe skrapet også! For første gang i sin historie.

Under jødevældet er det finanssvindel som avgjør hvem som er fattig og rik, ikke dyktighet eller arbeidsinnsats. Ulikheten er blitt astronomisk mellom dem som lever av bedrageri og dem som lever av ærlig arbeid. Det gjelder i dag alle land, men USA er og blir jødenes fremste tumleplass. De rikeste 1 % eier der 40 % av nasjonalformuen, de fattigste 90 % bare 20 %, og mens tiden går blir de rikeste bare rikere og de fattige bare fattigere. Er det rart slik det økonomiske system med penge- og bankvesenet fungerer? Forøvrig har de aller rikeste ingen offentlig kjent formue så disse tallene underskatter sikkert ulikheten. Det er interessant å se at ulikheten i inntækt nådde en topp i 1928 kort før krakket på børsen, og en ny topp i 2007 kort før finanskrisen. Hva sier det oss? At jo mer av nasjonens velstand som flyter ned i lommene til børshaiene desto mer går til spekulasjon og bedrageri og desto mindre til produktiv virksomhet. Når skruppelløs griskhet tar overhånd og arbeidsviljen svækkes må økonomien kræsje. I 1929-1932 mistet millioner av amerikanere alle sine sparepenger: Wall Street hadde spekulert dem bort og det fantes ingen statlig innskuddsgaranti. I 1933 kom Glass-Steagall -loven som opprettet slik garanti og samtidig forbød spekulasjonshusene på Wall Street å eie banker med garanterte innskudd. Derefter kunne ikke spekulantene røve nasjonens velstand på samme måte som før.

Så spoler vi frem til 1999. Da lyktes det Citigroup, en av de store røverbulene på Wall Street, med skitne midler å få loven opphevet. Siden da har verdensøkonomien aldri mer vært normal. Mindre enn 2 år efter brast dot com -boblen (2001). Få år senere var det duket for den store finanskrisen (2007-2010). Nu er det krise igjen, og det er ikke bare viruset som er årsaken, har vi sett. Jødene har funnet en ny måte å plyndre oss på: bailout! Sosialisere spekulasjonstap. Det kunne de ikke gjøre i 1929, men i dag går det bra. De behøver ikke en gang å få den føderale stat til å overta gjelden; FR kan skape pengene som trengs for å slette alt av intet. 2007-2010 ble det bailout for den nette sum av 29000 milliarder dollar. Hvor mye blir det denne gang?

Også efter finanskrisen av 2008 kom en ny lov (Dodd-Frank) for å tøyle Wall Street. Men som sagt kom den før rapporten og retter ikke de værste misforholdene: Mange skitne finansinstrument og mye skitten praksis, kryptisk omtalt som rigged trading, Dark Pools, derivatives casinos, Credit Default Swaps, Collateralized Debt Obligations, pay-to-play credit ratings on toxic debt... Alt dette forble intakt. Ei heller gjenopprettet Dodd-Frank skillet mellom statsgaranterte sparebanker og spekulasjonshus. Så vi er sikret nye gigantiske krakk og like gigantiske redningspakker som du og jeg må betale. Det er ikke slik som man får lære på økonomisk college at bankene tjener allokeringen av kapital til produktiv virksomhet. Så længe jødene har hersket over bank- og pengevesenet har det vært et redskap for å overføre velstand fra det arbeidende værtsfolk til jøder. Alle opprørsforsøk har de visst å ta over og gjøre til falsk fjernstyrt opposisjon.

En annen ting man får lære på skolen om vår salige markedsøkonomi er at aksjekursene er bestemt av tilbud og efterspørsel og hva folk tror om selskapenes økonomiske utsikter. Det høres besnærende ut men kikker man bak reklameskiltene får man øye på en annen virkelighet. Med praktisk talt uendelig mye penger som skapes av intet er det en smal sak for jødene å manipulere kursene. Jeg nævnte Dark Pools. Er du en vanlig blåøyd nordmann har du aldri hørt om det før. Mainstream media skriver aldri om det. Selvfølgelig ikke. Saken er den at storbankene på Wall Street har sine egne hemmelige interne børser! Noen har flere enn en. På disse børsene handler bankene i sine egne aksjer! Som du bør vite er Federal Reserve en privat institusjon eid av private banker på Wall Street. Dessuten er ikke Wall Street underlagt alminnelige domstoler men har sitt eget private rettsvesen kalt FINRA. Det visste du nok ikke. I 2014 brøt det ut furore over mistanker om riggede markeder. FINRA følte sig da presset til å publisere data om handelen på Dark Pools. De er summariske for å skjule så mye som mulig, men man kan i alle fall sammenligne aktiviteten over tid.

Uken som begynte mandag 16. mars var makeløs børsslakt. DJIA mistet over fire tusen punkter, hvorav hele tre tusen på mandag alene. JPMorgan Chase gikk ned 19.6 % den uken. De som satt med bankens aksjer den uken led kjæmpetap. Det man spør sig er om Dark Pools ble utnyttet til å skyve tapene over på den anelsesløse aksjesparende allmenhet. Formålet med Dark Pools er intet annet enn å drive kursene på bankaksjer slik at folk flest lures til å kjøpe og sælge på feil tidspunkter. Dermed blir de snytt for vinsten men blir sittende med tapet. Siden FINRA bare legger ut ukentlige sammendrag er det ikke mulig å følge handelen under uken. Men vi kan se usedvanlig høye volum: Over 16 millioner aksjer omsatt i over 113 tusen handler i JPMorgan Chase. Det kan vi sammenligne med en normal uke, som den der begynte 3. februar. Da var tallene 5.4 millioner og 32 tusen. Altså ser vi klart at Dark Pools ble brukt målrettet i en bestemt hensikt under kræsjuken. Mer info får vi ikke frem. Jødene kommer aldri til å forsyne oss med bevisene for sine bedragerier. Sværdet kan ha vært tveegget: Lure folk til å kjøpe på 0 og sælge på -19.6 %. Handelen på DP kan ha sørget for å hindre ytterligere fall.

En annen måte jødene suger oss ut på er diskriminerende rentevilkår. Siden 17. september 2019 har FR ytt over $9000 milliarder i kortsiktige lån (repo-lån) til spekulasjonshusene på Wall Street. Vet du hva de betaler i rente? 0.1 %. Lånene til småbedrifter under CARE ytes til 1 %, ti ganger høyere rente! Det finnes også noe som heter Primary Dealer Credit Facility (PDCF), som ytes Wall Street av New York FR til 0.25 % rente med 90 dagers løpetid. Som sikkerhet for lånene aksepteres aksjer, og det selv under det værste raset! De samme bankene som i disse dager kræver egenkapital og høy kredittværdighet (credit score, minst 700) for å yte lån til høy rente har selv lav kredittværdighet og betaler næsten ingen rente. De tar 17 % rente på sine kredittkort for lån til millioner av amerikanske arbeidere som nylig er blitt arbeidsløse i kjølvannet av Corona. PDCF var i bruk under finanskrisen i 2008 også; da oppgikk lånevolumet til $8950 milliarder. Av dette gikk 64 % til Citigroup, Morgan Stanley og Merrill Lynch.

Verdensøkonomien er sårbar fordi den står og faller med et fåtall megabanker. Office of Financial Research (OFR) regnet i 2015 ut en indeks for ringvirkningene av hver banks fallitt. Det kalles contagion index. USA har over 5000 banker, men bare 5 av disse har særlig høy indeks: Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America, og Goldman Sachs. Noe som særlig bekymrer er at de sitter på derivater som oppgår til astronomiske beløp: JPMorgan $46400 milliarder; Citigroup $40800 milliarder; Goldman Sachs $39600 milliarder; Morgan Stanley $32500 milliarder; Bank of America $30400 milliarder. Hver av disse bankene sitter altså på derivater som overstiger USAs BNP og statsgjeld! Dette er brennbare greier og de tåler ikke stress. En påkjenning som pandemien vi er inne i og - alt kan skje. Hvordan kan noen være så ondsinnet at de lar hele menneskehetens velfærd hænge i en så tynn tråd?

Hva skjer med pengene som skapes av FR og lånes ut i ly av CARE? Først overlater FR næsten alt til NYFR. NYFR oppretter SPVs og inngår kontrakter med forskjellige selskaper på Wall Street som skal forvalte pengene og kjøpe råtten gjeld fra andre selskaper på Wall Street. Papirene de kjøper skal oppbevares av en tredje gruppe selskaper (custodians). Siden finanskrisen av 2008 har FR kjøpt obligasjoner med pant (Mortgage-Backed Securities). JPMorgan Chase er banken som oppbevarer dem. Samlet beløp i dag er $1460 milliarder. Det finnes ulike programmer for å yte lån og nødhjelp. Tre av dem er Commercial Mortgage-Backed Securities, Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF), og Primary Market Corporate Credit Facility (PMCCF). Forvalteren for disse er BlackRock. BlackRock er både forvalter av programmene og en av de nødlidende hjelpetrengende!! Jada, under SMCCF har Blackrock lov til å kjøpe opp sine egne ETFer av skrap. Snakk om å sette bukken til å passe havresekken.

Et annet program er Commercial Paper Funding Facility (CPFF). Forvalteren for dette er PIMCO. Men det har ikke frie tøyler; det må kjøpe av NYFRs Primary Dealers som omfatter 24 handelshus på Wall Street. Blant disse finner man datterselskap av NYFRs eiere: JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs og Morgan Stanley. Det er de samme megabankene som går igjen i alle roller. Forresten gjelder det samme Commercial Mortgage-Backed Securities under BlackRock; det må også befordre disse midlene til de utvalgte 24. Det oven omtalte program for kortsiktige lån (repo-lån) som begynte 17. september 2019 er likeledes forbeholdt de samme 24. Endelig er Primary Dealer Credit Facility (PDCF) som ble brukt i 2008 og nu er gjenopplivet også viet de 24.

Næringslivet forutsetter arbeidsmoral. Folk kommer bare fortsette å arbeide dersom de opplever at samfunnet er rettfærdig. De må se at samfunnsordenen fullbyrder deres moral. I motsatt fall dabber viljen av til å gjøre nytte. Det er der vi nu befinner oss. Det har gått for langt. For mange har innsett at det ikke er noe å tjene på arbeid. Man blir bare utnyttet. Noen hengir sig da til å utnytte andre, mens flertallet søker en god stilling hvor de tjener godt på å gjøre ingenting eller plage andre. Man blir byråkrat. Dette samfunn blir mer og mer avhængig av slavearbeidskraft. Man outsourcer arbeidet til fattige land hvor folk står under tvang, eller henter dem hit som en underklasse av lavtlønnede arbeidere. Men man forregner sig; det er ikke holdbart. Høyværdig arbeid kan bare høytstående raser gjøre, og dem har vi her i vårt eget folk. Når vi ældes barnløse eller mister arbeidslysten setter forfallet inn. Fremskrittet i teknikk og planlegning og organisering av arbeidet har ikke længer ryggdekning. Forbrytervesenet som hersker er en kreftsvulst i samfunnskroppen.

Jødenes finansmakt er ikke bare et spørsmål om næringsliv. Det angår ikke bare vårt forbruk og om vi kan leve flott og nyte det gode liv. I et samfunn prisgitt pengene er finansmakt allmakt. Du er kanskje opptatt av politikk uten å beskjeftige dig med finans? Masseinnvandringen, kulturmarxismen, den antihvite hetsen, raseblandingspropagandaen, genusvanviddet, massekriminaliteten mot hvite av rasefremmede, homsetyranniet, satanismen, rettsløsheten i domstolene, skinndemokratiet, pøbelvældet, den folkefiendtlige agenda i massemedia, ødeleggelsen av vår kulturarv, fosterdrapene, barnløsheten, forsøpling og forurensning,... Det finnes så uendelig mye man skulle ta tak i om man bare hadde kræfter. Det er liksom ingenting som er sunt længer. Løgnen og ondskapen kryper inn overalt. Man må stanse og spørre sig hvem som har makt til å drive det. Og hvordan vi skal knekke denne makt. Alt er til syvende og sist et spørsmål om makt. Det nytter ikke å granske og klage om man aldri vinner makt til å forandre noe. Mange har gått sig vild i det parlamentariske spill og mærker ikke at de bare stanger hodet i en vegg. Jeg er en av få som har forstått at vi må bruke makten vi har. Den er først og fremst knyttet til vårt arbeid - våre evner og vår kunnskap. Det er pengenes makt som må brytes, og den hviler på vårt arbeid. Trekker vi arbeidet tilbake faller den. Derfor sier jeg: Gjør ingenting for penger! Men alt for ditt folk.

Waldemar