Advarsel!

Prognose for fremmedinvasjonen av Europa 2016

Fremmedinvasjonen i 2015 kom som et sjokk på Europa. Aldri har vi sett noe lignende før. En endeløs hær av unge aggressive menn fra Midtøsten, Afrika, Asia. Som en gresshoppesværm over Europa. Det eneste de manglet var uniformer og våpen. Men det var ikke dette som var nytt. Europa er blitt invadert mange ganger i historien. Det førte til gigantiske slag som Europa med nød og neppe klarte å vinne. Hunnere, maurere, mongoler, tyrkere - mye germansk blod er spilt for å holde hordene av rasefremmede utenfor Europa. Det er bare fordi vi klarte det at det ennå finnes rent nordisk blod i Europa og lite fremmedblod. Men dette endrer seg nå kjapt. Den herskende makt i Europa forråder oss. Det er et fremmedvelde som skritt for skritt har flyttet frem sine posisjoner gjennom århundre. En indre fiende som trakter etter å utrydde oss.

Aldri har dette stått klarere for oss enn nå. Mange av dem som hårdnakket benektet det våknet endelig i 2015. Når man får et spark føler man smerten selv om man står med hodet i sanden. Opinionen har rast ut som et skred. Det er vanskelig å unngå å se hvorhen det bærer, og det ryster folk. Det var så lett å smile av "konspirasjonsteorier" og skravle om fremmedfrykt, mangfold og toleranse. Moteordene har dødd på leppene til folk. De har begynt å innse at de har vært styrt til tankeløshet av visse trylleord. Talemåtene har virket som en rustning og holdt virkeligheten ute. Men så har de fått en bøtte kaldt vann over seg. Er det slutten på tankeforbud og tabuer? Skal vi begynne å diskutere virkeligheten åpent og fritt nå?

Hva folk først og fremst trenger er å kvitte seg med alle illusjoner. I 2015 kom det 1 015 078 migranter til Europa over Middelhavet, i følge UNHCR. Det er et faktum som alle godtar. Men hadde vi spådd dette i januar 2015 ville vi blitt latterliggjort som dommedagsprofeter, og prognosen ville ha blitt tilbakevist som utslag av fremmedfrykt. Med en slik flom vil grensene bli stengt, hadde folk sagt. Men flommen kom og grensene ble ikke stengt. Hva tenker folk nå? I 2013 kom det bare ca 60 000 migranter, i 2014 ca 219 000, altså nærmere 4 ganger så mange som året før. I 2015 kom det nærmere 5 ganger så mange som i 2014. Hvem hadde trodd det? Hvor lenge kan en slik vekst fortsette?

Her står vi ved skilleveien mellom realisme og fortrengning. Det vi har sett siden 2013 er at tilstrømningen har vokst eksponensielt med en faktor av 4 fra år til år. Det finnes dem som nå sier: Det kommer ikke til å skje i 2016! Grensene er stengt eller kommer til å bli det hvis strømmen tiltar i styrke, sier de. Det har vært en del snakk om innstramning. Noen land har innført kontroller ved grensene. Formålet synes mest å ha vært å berolige Europas bekymrede folk. Men ingen grense er stengt og innstrømningen fortsetter. Det finnes ikke politisk vilje i noe vesteuropeisk land til å stenge grensene og avvise illegale migranter. Derfor fortsetter de å komme i enorme mengder. En hel verden har sett på fjernsyn og internett at Europa ikke har grenser som forsvares, at hvem som helst kan ta seg hit og nyte europeisk velstand uten krav om motytelse.

Det finnes derfor ingen grunn til å tro at den eksponensielle veksten kommer til å stanse. Det eneste som kan stoppe den er metningsfenomener, men vi har ikke hittil sett tegn til metning. Altså må vi innstille oss på at veksten fortsetter eksplosivt. Vi har laget en prognose for 2016 over antall migranter til Europa over Middelhavet. Som vi har sett kunne man være fristet til å gange tallet for 2015 med 4 og bruke dette som prognose. I så fall får man tallet 4 060 312. Jeg vet at knapt noen tror på dette. Vi bestemte oss for å regne nøyere. Nedenfor har du tabellen over månedlige ankomster 2013-2015 (kilde: UNHCR)

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes
20132172321177192011554679580977448859909813622681
20142171333555471568214599227772411225031261101527992936732
2015555072711042429864395625458878433130839163511221374154975118687

Gå fra måned til måned fra år til neste så ser du tydelig den eksponensielle utviklingen. Det vokser ikke jevnt; mer som gjelden når rente og rentes rente legges på toppen. Men volumet svinger med årstidene. Vi bestemte oss derfor for å bruke som modell at strømmen øker eller minsker med en viss prosent fra en måned til neste, men at prosenten avhenger av kalendermåneden. For å gå fra en måned til neste skal man altså gange med en viss faktor som er bestemt av kalendermåneden: Januar -> februar har en faktor, februar -> mars en annen faktor osv. Vi estimerte faktoren for januar -> februar som det geometriske middel av volumforholdene mellom februar og januar for de 3 årene, og likeledes for de andre månedene. Vi fikk da frem følgende faktorer:

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes
1.29102.29562.36410.90532.05841.23601.32161.14250.93360.39951.02980.7054

Her er faktoren i januar-cellen den for overgangen januar -> februar, faktoren i desember-cellen for overgangen desember -> januar. Som man ser er sesongfallet størst fra oktober til november, faktoren er ca 0.4 .

Nå har vi allerede facit for januar 2016 (62397). Vi brukte derfor faktorene ovenfor til å komplettere 2016 fra februar til desember. Resultatet ble:

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes
201662397805531849194371623957498145951006863133071915203341419325566966583858

Summen av disse tallene er 8 403 445. Dette er vår prognose for antall migranter over Middelhavet til Europa i 2016. Vi vet at det virker utrolig, men det er hva tallene selv fører oss til. Riktignok har vi brukt en modell for utviklingen, men den synes nærliggende. Programmet som beregner alt det ovenstående er kort og enkelt:


Hvor skal denne enorme mengde migranter ta veien? Tyskland fikk i 2015 inn 476 620 asylsøknader, hvilket er 476 620 / 1 015 078 = 47 % av strømmen over Middelhavet. Hvis en like stor andel søker asyl i Tyskland i 2016 betyr det 0.47 * 4 060 312 = 1 908 346 nye asylsøkere i 2016 med den lave prognosen og 0.47 * 8 403 445 = 3 949 619 med den høye! Sverige fikk i 2015 inn 162 550 nye asylsøknader, hvilket er 162 550 / 1 015 078 = 16 % av strømmen. Tallene for Sverige blir 0.16 * 4 060 312 = 649 649 og 0.16 * 8 403 445 = 1 344 551. Svensk politi anslår at bare ca halvparten av innvandrerne registrerer seg som asylsøkere. Det betyr i så fall at det virkelige antall innvandrere til Sverige kan bli dobbelt så høyt som dette, altså opp til 2,7 millioner! Disse tallene vitner om en katastrofe i anmarsj!

Som sagt kan denne kjøtt-tsunami bare avverges ved å stenge grensene. Men det finnes ennå ikke tegn til at dette vil skje. Så lenge media og politikere fortsetter å kalle invadørenes hær av parasitter og forbrytere for flyktninger, som vi skal synes synd på og ønske hjertelig velkomne, kommer tsunamin bare til å vokse i styrke. Vi har allerede fått en forsmak på hva vi har i vente, med seksuelle masseovergrep på tyske jenter i Køln og andre byer nyttårsnatten og en voldtektsbølge som skyller over kontinentet. Hordene av velfriserte, velkledde, velernærte "flyktninger" som invaderer vårt hjem og frekt og aggressivt krever alt for intet er en katastrofe for Europas menneskehet. De kjenner ikke ydmykhet eller takknemlighet; de er et undermenneskelig avskum som skriker "fuck you! fuck you!" så snart de ikke får alt de begjærer. Europa er ikke lenger et trygt sted, og værre kommer det til å bli - langt værre! Hermed er du advart.

Erlend