Bomben Afrika

Europas endelikt?

Afrika er en tidsinnstilt bombe. Folketallet der nede vokser over alle hauger. 1. januar 1951 var det 230079630 = 230 millioner. 1. januar 2024 var det 1466107857 = 1 milliard 466 millioner. Og veksten fortsetter i galopperende takt. Du behøver ikke undre deg over alle båtene på Middelhavet fullstappede med negre. Afrikas befolkningsoverskudd kommer til å skylle over oss som en flodbølge. Vi har ikke sett begynnelsen på dette.

Hvor stort kommer Afrikas folketall til å være i framtiden? Jeg samlet tallene årlig fra 1951 til 2024, de ligger på fila africapop.csv i pakken afrika.zip. Kilden er countrymeters.info. Vi kan prøve en rett linje (førstegradskurve), en annengradskurve, tredjegradskurve osv. og se hvor godt de passer. I pakken finner du strength.exe (for Windows) som brukes slik:

type africapop.csv | strength 2

Ut får du hvor mye av forløpet den rette linja forklarer. Det blir 0.7702 hvilket betyr 77 %. Ved å bruke 3,4 eller 5 i steden for 2 får du svaret for kurver av høyere grad. 3 betyr annengradskurve (3 parametre å estimere). Svarene blir henholdsvis 0.9722, 0.9877 og 0.9927 . Vi ser at den rette linja passer dårlig: Veksten er adskillig kraftigere enn jevn. Men annengradskurva passer godt. Kanskje er det den som gir rett prognose for framtiden. Men vi bør skjele litt til tredjegradskurva som kan ha et vendepunkt og er mer føyelig. Faren er at kurva kan bli overtilpasset.

La oss beregne prognosene med annen- og tredjegradskurve. I pakken finner du interpolate.exe som brukes slik:

type africapop.csv | interpolate 3 2050.0

Dette gir oss prognosen for år 2050 med annengradskurve. Ut kommer 2370566525.5474 hvilket er 2 milliarder 370 millioner og litt til. Bruker vi 4 i steden for 3 får vi prognosen med tredjegradskurve: 2595128669.0947 og det er 2 milliarder 595 millioner ++. Vi ser at tredjegradskurva gir høyere anslag enn annengradskurva. Sannsynligvis kommer folketallet i 2050 til å ligge i intervallet mellom dem. worldometers.info gir prognosen 2485135539, altså 2 milliarder 485 millioner, som ligger omtrent midt på intervallet.

La oss lage prognose for år 2100 også. Det blir 4929060420.4976 (annengrad) og 6479665953.0869 (tredjegrad). Så vi får intervallet 4 milliarder 929 millioner opp til 6 milliarder 479 millioner. Mellom disse ytterpunktene tør vi kunne finne det sanne folketall i Afrika år 2100. Mest sannsynlig kommer det altså å være 5 milliarder og noe. Til sammenligning var hele menneskehetens folketall 1. januar 2024 8 milliarder 147 millioner.

Afrika er allerede i dag overbefolket. Hva skal skje når folketallet ganges med en faktor av 4 før århundret er omme? Er du en av dem som vil ta inn flere milliarder afrikanske negre i Europa? Tror du det vil berike oss økonomisk og åndelig, få europeisk kultur til å blomstre? Eller innser du at det skulle gjøre Europa til et nytt Afrika? Et Europa uten europeere, uten hvite mennesker? Jeg sier: Den hvite rase skal ikke begå selvmord!

Kan noe gjøres med befolkningseksplosjonen der nede? Hva er årsaken? Det har ikke alltid vært sånn. Årsaken er dumme hvite menn med dumme doktriner fra Bibelen eller Das Kapital. De reiste til Afrika som prester, leger, solidaritetsarbeidere. Bragte medisin, opplysning, teknologi. De så døden som et onde og gjorde hva de kunne for å redde negrene fra den. Den flinke hvite mann bekjempet dødsårsakene i Afrika. Men fødslene gjorde han ikke noe med, dem så han ikke som et onde.

Før var Afrika i likevekt. Det døde like mange som det fødtes. De afrikanske rasene har evolvert til denne likevekt. De har tilpasset seg et kunnskapsfattig, lavteknologisk samfunn med mye vold og høy dødelighet. De evolverte høy fruktbarhet for å balansere det. Alt i Afrika har evolvert sammen for å nå en likevekt som oppholder livet. Døden er ikke et onde, som den dumme hvite mann trodde og fortsatt tror, den er en forutsetning for livet. Hvis ikke folk dør kan ingen fødes. Landet har begrenset bærekraft og tåler ikke endeløs befolkningsvekst.

Afrikanerne er biologisk programmert til høy fruktbarhet. Den kan vi ikke gjøre noe med, den ligger i deres raser. Men hva nytter det å si dette når ledende hvite menn fortsatt tror at rase ikke eksisterer og at alle mennesker er født like? Vi kan ikke oppdra eller opplyse dem bort fra høy fruktbarhet. Vi kan legge press på dem, og det har man tydeligvis gjort også. I 1970 var samlet fruktbarhetstall (SFT) der nede 6.71; i 2023 hadde det gått ned til 4.18 . På 53 år sank det altså så mye. Men det er altfor sakte til å unngå katastrofen.

Hva skal skje i Afrika utover århundret? Naturlovene kan ikke omstyrtes. Før eller siden må likevekten gjenopprettes. Det bør skje før jorda er utpint, skogene nedhugd, landet forurenset og forgiftet, ørken har spredt seg. Når befolkningstettheten øker skjerpes kampen om knappe ressurser. Det fører til konflikt, stress, utrygghet. Man når et bristepunkt hvor krig og folkemord bryter ut, eller vold og anarki. Hvis du leser om folkemordet i Rwanda 1994 får du høre om to forskjellige stammer, Hutu og Tutsi, og fiendskapet mellom dem. Hva du kanskje overser er at Rwanda på det tidspunktet var ett av Afrikas tettest befolkede land.

I teorien skulle et afrikansk land kunne få et brutalt diktatur som med jerndisiplin gjennomfører ettbarnspolitikk som fordum i Kina. Men det er lite sannsynlig at vi vil få se det. Når ikke fødselstallet går ned må dødstallet gå opp. Dette kan også utvirkes av sultkatastrofer i kjølvannet av flom eller tørke, og av farsotter. Naturen finner sine midler. Bare ikke den hvite mann nok en gang kommer til unnsetning og "redder" folket. Er vi i stand til å skille mellom problem og løsning? Innser vi at Afrika må finne en løsning? Døden er en nødvendig del av den løsningen.

I dag finnes det knapt et afrikansk land uten konflikt og vold. Man skal ikke la seg forblinde av de spesielle årsakene i hvert tilfelle men heller ta to skritt tilbake og se den felles tilgrunnliggende årsak. Allerede mellom 1970 og 1997 utkjempedes mer enn 30 kriger i Afrika som omfattet en kvart av kontinentet og sto for mer enn halvparten av krigsbetingede dødsfall i verden. De avlet 8 millioner flyktninger. Borgerkrigene i Nigeria, Chad, Liberia, Sierra Leone, Guinea osv. etterlot seg dype arr. Millioner av mennesker døde direkte eller indirekte av dem.

Selv om man ser bort fra krigene forekommer mange konflikter, med statskupp og opptøyer, som volder mange dødsfall. Allmen hatsk stemning og spontan vold er kanskje like ille som krig. Det gjelder særlig forholdet mellom kristne og muslimer i Nigeria. Slike konflikter har medført summariske henrettelser, masse-bortføring, tvangsarbeid, voldtekter, ran, massemord, lemlestelse og tortur. For å danne deg et bilde av konfliktnivået i Afrika kan du kaste et blikk på wikipedias liste av konflikter i Afrika eller gå inn på Uppsala Conflict Data Program eller The Armed Conflict Location & Event Data Project. Der kan du se at i løpet av uka 20. januar 2024 til 26. januar utkjempedes 131 militære slag, 105 ganger ble det bombet, 101 tilfelle av vold mot sivile forekom, 36 ganger fant pøbelvold sted, 165 ganger reiste folk seg i protest, og 17 ganger så man voldsomme opptøyer.

Afrika er en kruttønne. Det er fordi landet er overbefolket. Men også fordi afrikanerne er arvelig anlagt for vold. Det er en evolusjonær tilpasning. Man måtte ha høyt aggresjonsnivå for å overleve i Afrika. Det førte til høy dødelighet, som balanseres av høy fruktbarhet. Men no er folk og land bragt ut av likevekt og stevner mot katastrofe. Man hører ofte at løsninga på dette er økonomisk utvikling. Større velstand gir færre grunner til konflikt, eller hva? Det er en besnærende tankegang men stemmer den? Hvis den økonomiske veksten går til å drive befolkningsvekst i et allerede overbefolket land så gjør den bare skade. Den enkelte blir ikke mer velstående av det og kampen om tilværelsen skjerpes ytterligere.

Hvor skal milliardene av ufødte afrikanere ta vegen? De borger for rovdrift på naturen, forurensning, ødeleggelse av livsgrunnlaget. De framtvinger krig og folkemord. Her gjelder det å forstå årsakene og ikke sette seg fast i en moralsk-rettslig patos. Vi kan ikke fortsette å drive nødhjelp og utviklingshjelp uten konsekvens-analyse slik vi alltid har gjort. Folk og land er et selvregulert system som vi må forstå før vi kan gjøre noe godt. Det er ikke godt nok å føle seg god. Vi kan ikke lenger være styrt av dumme dogmer og doktriner i vår omgang med Afrika, vi må erkjenne naturlovene som styrer Afrika.

Det som angår Europa mest er selvfølgelig den kommende flodbølgen av flyktninger fra Afrika. Milliarder av dem! Ikke noen tusen som i fjor sommer. Hvordan skal vi overleve dette? Jeg føler meg sikker på at ingen har ofret det en tanke. Hver dag har nok med sin egen plage, eller hva? Det var europeiske filantroper som dro til Afrika og avlet befolknings-eksplosjonen. Det er europeiske filantroper som frakter flyktningene over havet (se Bedraget på Middelhavet). Om ikke hensikten er ond da og de vil utrydde oss europeere. Følgen blir uansett den samme.

For at vi skal overleve det som komme skal må Europas politikk legges radikalt om. Vi må holde opp med å fyre opp under befolknings-eksplosjonen i Afrika. Vi må innse at døden ikke er et onde men en forutsetning for livet. Afrikanere har ikke rett til å unngå døden, og europeere ingen plikt til å beskytte dem mot dødsårsaker. Vi må avskaffe retten til asyl og beskyttelse som flyktning. At flyktninger fra sult, krig og sykdom dør er ikke et problem men en løsning. Slik gjenreises et sunt folk i likevekt med naturen. Slik løser naturen problemet med overbefolkning.

Det som driver massevandringen fra Afrika til Europa er folketallet i Afrika og forskjellen i velstand mellom Afrika og Europa. Tillater vi afrikanere å komme hit og nyte godt av vår velstand så har strømmen ingen ende. Tar vi i mot en så kommer det snart ti, og tar vi i mot dem også har vi snart nye hundre på dørmatta. Den hvite rase skal ikke begå selvmord. Vi trenger en fornuftig ledelse som tar ansvar for rasen. Godhets-narkomaner er årsaken til problemet, ikke dets løsning. Ledere som gråter over druknede negre i Middelhavet må bort. Det gode er det som hjelper vår hvite rase å overleve. Sykelig overfølsomhet og suicidal medlidenhet med rasefremmede er ikke godt.

Vi har ikke i dag makt til å hindre fortsatt befolkningsvekst i Afrika. Men vi har makt til å hindre afrikanere fra å komme hit och ta del av vår velstand. Jeg viste at flyktningbåtene på Middelhavet ikke er i stand til å krysse havet alene. Det er europeiske hjelpe-organisasjoner som skysser dem i store moderne båter. De finansieres av EU og europeiske land og skal vel fullbyrde Kalergi-planen om den hvite manns utryddelse. Vi må arrestere disse raseforræderne og ta fra dem båtene. Hvis noen afrikanere klarer å krysse havet i egen båt skal vi ta fra dem båten och skysse dem tilbake til Afrika. Dette er effektivt, for en havgående båt er en dyr greie. Når afrikanerne erfarer at de aldri når Europa og får del i vår velstand men mister det lille de eide opphører innvandringstrykket.

En radikal omlegning av politikken er umulig med mindre rasebevisste hvite nasjonalister griper makta i Europa. Under jødisk herredømme er det umulig. Med marxister og frimurere i ledelsen er det umulig. Det haster med å få dem vekk. Så lenge de sitter er vi forsvarsløse mot invasjonen. Hver sommer kommer antall negerbåter på Middelhavet til å øke kraftig. Intet høyrepopulistisk parti kommer til å redde oss fra dem. Under Georgia Melonis regjering i Italia ankom i 2023 157651 båtflyktninger fra Afrika. Under en annen regjering i 2022 kun 105131 (Se FNs infoside). Høyrepopulistene gjør intet for å stoppe trafikken, bare sutrer om illegal innvandring.

Hvis det var ulovligheten som var problemet kunne vi endre loven så var problemet løst. Det er heller ikke druknede negre som er problemet. At noen av dem drukner i Middelhavet er ikke en tragedie men en lettelse. Problemet er rasefremmed invasjon. Siden 2015 er minst 7000 tyske kvinner voldtatt av disse innvandrerne. Dette er tragedien. Se hvordan Sverige er forvandlet til anarki og mange svensker drept eller voldtatt. Det er tragedien.

Det er viktig å ha kunnskap om det som muliggjør massevandringen. De som begir seg fra det svarte Afrika sør for Sahara mot Middelhavet må betale smuglere en ansenlig sum. Ofte er det sånn at mange samler inn til en utvalgt ung mann som gjør reisa. Når han ankommer Europa og får asyl i Tyskland eller Sverige overøses han med penger. En del av dem sender han tilbake til hjemlandet og betaler ned lånet fra de mange. Slik kan trafikken fortsette. Det er vi selv som bekoster den. Asylanter sender tre ganger så mye penger til Afrika som vi gir i utviklingshjelp.

Bevæpnet med denne kunnskap kunne vi lett stoppe en stor del av trafikken. Vi kunne plassere ankomne i flyktningleir og bare gi dem mat, klær og husly men ingen penger. Da ville de ikke kunne betale tilbake lånet som bekostet reisa. Långiverne tapte sine penger og løsninga ville fragås. Siden ville ingen få lån til slikt mer. Bare de kunne gjøre reisa som er rike nok til å betale smuglerne av egen lomme. Men en slik mann har jo god råd. Han ville aldri gjøre reisa hvis han visste at han kom til eksistensminimum og fangenskap i en europeisk leir. Altså er det bare å gi dem slike kår i Europa at incentivet for å vandre faller bort. Og vi skal kringkaste kårene vidt og bredt på internet så budskapet når hjemlandet.

En annen måte afrikanere bekoster sin reise på er å love å begjære familie-gjenforening. Långiverne spiller da rollen som nærmeste pårørende, enten de er det eller ei. De kan bekvemt sette seg på flyet og lande i Tyskland eller Sverige til overflod og lykke. All ting gratis uten å behøve arbeide, og null straff selv for grove forbrytelser. Fred, frihet og all ting gratis - det er verdt å betale for, ikke sant? Vi sier: De som ønsker å gjenforenes med sine familier kan reise hjem. Problem solved.

Jeg vet ikke om det finnes noen som fortsatt innbiller seg at vi trenger negrenes arbeidskraft. Hva kan ufaglærte analfabeter utrette i våre kunnskapssamfunn? Vi trenger snart ikke vår egen arbeidskraft en gang, se AI-revolusjonen og Framtiden. Europeere og afrikanere evolverte for helt forskjellige samfunn. Europeiske samfunn bygger på forsonlighet, ikke-vold, trygghet, tillit, lav dødelighet. Derfor kan vi ha relativt lav fruktbarhet. Vi satser på kvalitet over kvantitet. Afrikanerne evolverte høy aggresjon, høy dødelighet og høy fruktbarhet. De kan ikke bo i våre samfunn uten uløselig konflikt. Vi har bevist at folk fra Midtøsten og Afrika er 37 ganger så voldelige som nord-europeere. De ligger oss og til last fordi de er langt mindre produktive enn vi. De har ikke vårt lys i ånden.

Den største ulykke som kan skje er at vår nordiske rase blander blod med negrene fra Afrika. Da ødelegges den for alltid. Dette er Kalergi-planen og mot den må vi kjempe med nebb og klør. Dette århundre blir vårt siste om ikke vi seirer i denne striden. Det er en kamp for sannheten. Vi må overvinne menneskerettighetene og hvit skyld, finne tilbake til naturlovene, livets lover. Menneskerettigheter innebærer at svarte har masse rettigheter som hvite må innfri. Hvit skyld innebærer at hvite skal skamme seg over å hevde sin sak, kjempe for tilværelsen. Vi skal være tjenerskap for all verdens lavtstående raser.

Vi må fri oss fra alt tankegods som holder oss nede. Kristendom, liberalisme, marxisme, feminisme, multikulturalisme, hbtq osv. Fremforalt gjelder det å erkjenne jødene for hva de er og holde opp med å dyrke dem. Biologien, naturlovene, skal være vår eneste rettesnor, vårt livssyn. Arvelæren, raselæren og utviklingslæren er dens tre søyler. Hver av oss fødes som redskap for rasen og vår eneste oppgave på Jorda er å tjene den av all kraft så den overlever. Dette århundre er en skjebnesvanger tid - skal vi våkne til visdom, eller skal vi gå til grunne?

Erlend