Hvite Sexslaver

Jødiske Slavehandlere

Efter at Sovjetsamvældet var brutt sammen i 1991 begynte jødene sin plyndring av Russland. De skiftet ham: Hvor de før var kommunist-kommissærer, ble de nu oligarker og røverbaroner. Jødemakten besto i en annen skikkelse. Forbrytervældet fortsatte. Mange russere ble trengt ned i ytterste fattigdom og så sig fortvilt om efter en utvei for å berge sig og bedre sine kår. Kvinnene var særlig utsatt. Det visste jødene å utnytte: De la ut lokkemat i form av løfter om trivelige jobber som servitriser eller noe i Vest-Europa. Mange uerfarne unge kvinner gikk fem på. De kjente ikke verdens ondskap; særlig kjente de ikke jødene, efter å ha tilbragt livet i et kommunist-samfunn hvor antisemittisme var strengt forbudt.

Slik begynte moderne hvit sexslavehandel i Europa, en uhyrlig utvækst i det nymarxistiske Europa. Dette er ikke noe regimet prøver å bekjæmpe; tvært i mot dysses det ned. Unge blonde kvinner av nordisk rase gjøres til sexslaver og sælges på slavemarkedet i Europa, Israel eller Midtøsten. Der må de tåle voldtækt, tortur og fornedrelse dagen lang så længe de lever. Når de er utbrukt og markedsværdien er for lav blir de hivd på skraphaugen og erstattet av nytt uskyldig blod. Til tross for at dette er den værste forbrytelse som kan begås mot et menneske blir gjerningsmænnene næsten aldrig straffet. Fordi vi lever under et jødevælde hvor politi og myndigheter er deres lakeier og tjenestegutter.

Mange tror at problemet er forbigående og forsvinner av sig selv med at økonomien i Øst-Europa og Russland bedres. Men det har det ikke gjort. Snarere har ondet spredt sig til Vest-Europa. Europeiske kvinner er i dag fritt vilt og kan ustraffet voldtas og gjøres til sexslaver av rasefremmede gjenger og bander. Rotherham er et skrekkeksempel, men ikke et unntakstilfelle. Ingen steder beskytter politi og myndigheter våre egne kvinner; de står snarere på forbryternes side når det dreier sig om svartinger. Politiets fiendskap retter sig mot hvite ofre, ikke mot svarte gjerningsmænn. Det er marxistisk doktrine som styrer deres virksomhet, ikke sannhet eller rettfærdighet, og minst av alt troskap mot eget folk. Når offeret kommer til politiet eller andre myndigheter møtes hun av mistanke og anklage om "rasisme". Ingen vil hjelpe henne.

Promoting a book he has written on the subject, Malarek said destitute Third World and Eastern European females as young as 12 are tricked into leaving their homelands with promises of wealth and prosperity in the West, as well as Israel. Instead, they are sold into the sex trade by organized crime, gangs, pimps and brothel owners."Newspaper ads from modelling and employment agencies promise exciting jobs, but the women are duped," Malarek told the Jewish Tribune. "They must submit, or they are raped, beaten and tortured. There are between 5,000 and 10,000 trafficked women in Israel and more than 280 brothels in Tel Aviv alone. It is a human rights issue the Jewish community knows about.

The United Nations has cited human trafficking as an international crime generating more than US $12 billion worldwide. More than 800,000 people are trafficked annually, forced into prostitution and threatened with death should they attempt to escape the clutches of their captors. Canada is both a means of access to the United States, as well as a final destination for approximately 2,000 women each year.

As the previous federal justice minister, Cotler aided in the implementation of several bills addressing the protection of vulnerable individuals, yet he openly admitted there have never been any prosecutions made for human trafficking.

Ironically, Malarek didn't realize the gravity of the situation until he personally witnessed how many young girls were trafficked into Kosovo to service troops sent by the United Nations.

There is both national and international indifference, said Malarek. The public looks at the victims with apathy or scorn and foreign women are not the priority of most governments. Governments are complacent because the sex industry brings in money.

Sammenlign denne hårreisende likegyldighet med den tåredryppende medlidenhet de såkalte flyktningene omfattes av! Europeiske kvinner, som er riktige ofre, blir hånet og hundset og må pent finne sig i å leve som sexslavinner under jøder, kosovoalbanere og arabere; de har ingen menneskerettigheter. De vilde beistene som stormer Europa fra Afrika og Midtøsten er i alle tilfeller snyltere, bedragere og forbrytere men behandles med største omsorg og har alle menneskerettigheter i verden. De anses til og med å ha rett til å voldta våre kvinner, for de får jo ingen straff for det. De herskende jøder og marxister har satt naturens rangordning på hodet: Det edle opphøyede liv er blitt rettsløst; mens det nederdræktigste avskum av lavtstående raser har rett til alt.

Sex slavery: The growing trade in Israel, thousands of Eastern European and Russian girls lured to Tel Aviv and enslaved into prostitution.  Up to 20,000 trafficked women in Israel and more than 280 brothels in Tel Aviv.

Det spesielle med Israel er at det der er religiøst velsignet og statlig godkjent å gjøre hvite blonde nordiske kvinner og jentebarn til sexslavinner. De jødiske slavedriverne har samtykke fra demonen Jehova i Bibelen:

Your male and female slaves are to come from the nations around you; from them you may buy slaves. You may also buy some of the temporary residents living among you and members of their clans born in your country, and they will become your property. You can will them to your children as inherited property and can make them slaves for life..... (Leviticus 25:44-46)

Eller på norsk (se også jødenes Torah, det Gamle Testament):

Men vil du få dig en træl eller en trælkvinne, da skal I kjøpe dem av de hedningefolk som bor omkring eder, og likeledes blandt barna av de innerster som bor hos eder som fremmede; blandt dem og deres efterkommere, som bor hos eder og er født i eders land, kan I kjøpe træler eller trælkvinner, og de skal være eders eiendom, og I kan efterlate dem som arv til eders barn efter eder, så de kan ha dem til eiendom; I kan for all tid bruke dem som træler. Men over eders brødre, Israels barn, skal du ikke herske med hårdhet, bror over bror. (3. Mosebok 25:44-46)

Det er Europas ulykke at vi er underkastet et maktapparat av kristendom og frimurerdom der betrakter vårt slaveri under jødene som hellig og Guds vilje. Frimurerne overgir sig frivillig til jødene som slaver, omskjæres symbolsk, og gjenoppstår som kunstige jøder i jødisk tjeneste. De bruker siden all sin kraft på å fullbyrde jødenes plan (Coudenhove-Kalergi -planen) om å utrydde den hvite europeiske menneskehet. Utad er de "humanister" og nymarxister, kosmopolitter og multikulturalister. De hater den rase som skjenket dem livet.

There are an estimated 20,000 female sex slaves forced into prostitution in Tel-Aviv each year. According to a report released in 2005 by the Knesset Subcommittee on Trafficking in Women, between 10,000 and 15,000 women had been smuggled into Israel over the previous four years to work as prostitutes. According to the report, the women, who were mostly from the former Soviet Union, were sold at public auction for as much as $10,000 and forced to work up to 18 hours a day. On average, the women received only three percent of the money they earned from prostitution, and many were raped and beaten. Most of the women had been smuggled over the Egyptian border and lured from Russia and Eastern Europe on false promises of secretarial jobs.

Ingen prest eller politiker eller intellektuell i Europa kommer noensinne til å fordømme og protestere mot dette, for de dyrker jødene og tror på deres rett til å gjøre hva de vil. 60 millioner myrdet bolsjevik-jødene i Russland, og 13 millioner i Tyskland, men aldri har noe maktmenneske i Europa krævd dem til regnskap for det. Jøder skal ikke ha noen straff uansett hvilke skrekkgjerninger de begår. I steden for rettsoppgjør efter kommunismens fall kom hvitt sexslaveri under jødiske herrer.

Human rights groups have long demanded actions against the trade in women in Israel. These women many from the former Soviet, are working as prostitutes in a condition of virtual slavery. Many of the Russian women who have ended up in Israel's brothels, some smuggled into the country from Egypt on the back of camels, expected to find jobs a cleaners and or working in childcare. There are certain places where auctions are taking place. The Israeli police well know the names. They are nightclubs or regular bars. The women are brought there, buyers come and look at their bodies and their teeth, then the bidding starts. They are held by the pimps, beaten and totally isolated.Dozens of brothels and peepshows have sprung up in Tel Aviv and Haifa in the last few years. There are over 20,000 women in prostitution in Tel Aviv. Their customers pay for 45,000 acts of prostitution every day. Women are held in apartments, bars and brothels where they are bought by up to 25 men a day. They sleep in shifts, four to a bed. They cannot walk freely. They cannot leave the apartment as they wish. Usually the passports have been taken.Amnesty International investigation of the trade in Russian women suggests Israel's police and government officials have largely ignored the abuse.

The arrest of prostitutes is frequent, as illegal workers, the men who brought them to Israel many of whom are Israelis are not arrested. Israel has no law against trafficking people, and no law against prostitution. Israel does not have a specific law against the sale of human beings. There is no law related to bringing women from another country into Israel for prostitution. If trafficked and prostituted women are caught they are deported.

Nemlig. Det er Torah og Talmud som rår. Å fornedre gojim til slaver, massevoldta og torturere dem, er fullt tillatt. Ingen ond gjerning er forbudt når ofrene er gojim.

1. 3,000 White European women per year are smuggled into Israel as sex slaves.
2. They are promised legitimate jobs, but put to work as prostitutes.
3. They are locked in apartments with barred windows.
4. They are relieved of their passports.
5. They are beaten, tortured, and gang-raped (Jewish method of "breaking them in").
6. They are sold at pimping auctions! - during which they are forced to undress.
7. They are forced to service up to 15 Jews a day, 7 days a week, in Israel's 400+ brothels.
8. There are 280 brothels in Tel Aviv alone!
9. Pimps and traffickers are ignored by police - prostitution is not a crime.

White slave trade now earns US$ 1 billion annually in Israel. Worldwide Lack of Concern Over Israel's White Slave Trade.

Women from Eastern Europe continue to be preyed upon by Jewish slave dealers in Israel. In a deceptive and vile fashion, the Jewish slave racketeers often lure poverty-stricken girls from Russia, Ukraine, and other eastern European nations with the false notion of becoming a well-paid teacher or secretary. Many of these women are mothers or daughters who see these phony job listings as wonderful opportunities to improve their family's economic situation.

Even the fraction who know they will work in the sex trade are not aware they will be abused and enslaved. Once they arrive in Israel, their passports and visas are destroyed. A process of utter intimidation to force the girls into compliance follows. Jewish pimps often rape and beat their victims in order to break their will to resist.

In the past few years alone, Herzog states that nearly 3,000 women have been forced into sex slavery in Israel. Most of the women come from countries bled dry by over half a century of Jewish communism. With little prospects for a better life for themselves and their family, they trustingly come to Israel for a better job and are usually never heard from again. A very small percentage has escaped either by their own courageous efforts or due to a raid by Israeli immigration authorities.Working in collusion with Jewish organized crime gangs in Europe, the girls are funneled into the slave state of Israel in a variety of atrocious ways. Acting in accordance with their Talmudic sanctioning of treating Gentiles like cattle, the Israeli dealers savagely compel the "cargo" to trek across the unforgiving Egyptian desert at all times of the day in any type of weather. "Women who complain of any kind of pain during the taxing march are drugged with medications and painkillers, and anyone who breaks down and collapses is abandoned on the roadside in the desert, as if she were a dying freight animal," says Herzog.

The problem is exacerbated by the fact that the same tribe who engages in this trafficking of White women is the same tribe who owns and manages nearly all of the mass media in America and Europe. Jews make up only a tiny fraction of all White nations, yet occupy most of the managerial and ownership positions of the news and entertainment media. The profound lack of knowledge about the plight of these women would most likely not be the same if the victims were Jewish and the traders were Gentiles.

Hvorfor tar russiske jenter slike sjanser for å komme sig vekk fra Russland? Et offer fortæller:

Life in Russia was very difficult. There were days when I had nothing to eat, Lyubov said. She weighed 50 kg (110 pounds) when she left Russia, and gained 20 kg (45 pounds) after arriving in Israel.

Først kjørte de jødiske kommunistene Russland i senk. Siden plyndret de jødiske oligarkene alt som fantes av værdi i landet. Mange russere sultet. De sultet under kommunismen, og de sulter under røverkapitalismen. Så kaster jødene sig over unge anelsesløse russiske kvinner i nød og tar dem til sexslavinner.

£2.5 billion (US$4 billion) of organized crime money from the former Soviet Union has been invested in Israeli real estate, businesses and banks in the past seven years. Gregory Lerner, who was arrested in 1997 for defrauding four Russian banks of £70 million (US$106 million), was reputedly sent to Israel to head up one of the money laundering operations. One highly profitable area in which organized crime thrives is prostitution. Dozens of brothels and peepshows have sprung up in Tel Aviv and Haifa in the last few years.

Denne "russiske mafia" er imidlertid ikke russisk men jødisk. De jødiske gangsterne i Russland bruker Israel til å hvitvaske sitt tyvegods og som marked for bortrøvede russiske sexslavinner.

Amir, a Tel Aviv pimp, said a woman could cost up to $20,000, depending on her looks. "It's like a car. It depends how valuable she is," he said, standing on a street lined with flashing lights advertising brothels near Tel Aviv's old central bus station. Arabs and Orthodox Jews have "very strong taboos against sexual connections outside of marriage and therefore go to a place where they can do it more anonymously. It's a matter of supply and demand," he said.

Engleaktige unge nordiske jenter må tåle å voldtas av feite stinkende gryntende jøder og arabere - opp til 25 stykker om dagen. Samtidig er nordiske statssjefer opptatt av å bekjæmpe antisemittisme i samarbeid med jødiske organisasjoner! De stiller opp på alle jødiske arrangementer, med kalott på hodet, og utlater sig om hvor fælt jødene har det, hvor ille vi behandler dem, hvor tung skyldbyrden er som hviler på vår rygg, og betaler mer og mer penger til dem - verdens rikeste folk som aldri gjør en dags ærlig arbeid. Begeistret trykker de Benjamin Netanyahus hånd.

In Israel, there is a significant correlation between prostitution and drug abuse. Of the 200 women prisoners in Neve-Tirza Women's Prison, 70% are drug-addicts (mainly to heroine, which is the most common drug in Israel); 10% are in a process of getting treated. Of the 80% with drug addictions, over 60% were involved in prostitution in order to finance their addiction.

The Tropicana in Tel Aviv is one of the busiest brothels. The women are all Russian. There are 12 cubicles where 20 women work in shifts, 8 during the daytime, 12 at night. Buyers are Israeli soldiers, business executives, tourists, and foreign workers. The brothel owner said, "Israelis love Russian girls. They are blonde and good looking, and they are desperate. They are ready to do anything for money."

Løgn. De er fanger og slaver og tvinges med sult og tortur:

Just last week we learned about the shocking case of a Middle Ages-style isolation cell secured with three iron doors which housed two prostitutes smuggled into Israel from the Ukraine across the Egyptian border. They were sold to a Tel Aviv pimp, who jailed them for many months in a cage-like, moldy cell. The women served as sex slaves for 18 hours a day in order to "pay back" their debt to the pimp for the deal he made by their purchase. They hadn't seen daylight for months and lived in the foul cage under the watch of guards who claimed, of course, that they were only following orders.

The vast majority of women trafficked to Israel for sex come from Romania and the countries of the former Soviet Union. Seduced by agents of organized crime, they agree to be smuggled into Israel, hoping to make good money. The women are usually young girls, like "Anna" (her real name has been suppressed) a 23-year-old Romanian who testified about her experience to an Israeli court in 2002.Anna says that in 2001 she was approached in her hometown by an Israel girl named Shula, who promised to get her work caring for the elderly in Tel Aviv. Shula booked Anna on a plane leaving from Bucharest, but Anna had no idea where it would land. When it touched down in Cairo, she thought she was in Israel. Collected by a liaison, she and a group of other women were driven across the desert in an open car, escorted by masked Bedouin armed with automatic weapons.At two in the morning, they left the cars and walked for several hours, then crawled on their stomachs under a chain-link fence. Often, it is the Bedouin who are the first to tell victims of sex trafficking they will be working as prostitutes, as justification for sexually assaulting them.

As early as Egypt I found out that I was going to engage in prostitution in Eilat, one woman told the Hotline. I tried to run away but a Bedouin got hold of me and beat me. In the evening, four Bedouin raped me, one after the other....I was bleeding and I couldn't walk, it hurt me so much between my legs....I wanted to die. Since Anna was "lucky" enough not to be raped in transit, she still had no idea what awaited her. After crossing the border she was picked up by a man identified in court records as George Ben-Abraham Yosef, who drove her to Tel Aviv.There, Yosef took Anna to a hotel, and ordered her to strip in front of a roomful of men. The ordeal is known as an "auction." Like traders in a cattle market, the traffickers inspect the "goods" and bid for the women they want to buy. [The woman] is made to stand naked in the middle of a room, a female trafficker told Maariv. [The traffickers] touch her breast, her ass....They check her tongue, her teeth, to see if she's healthy. They touch her private parts....They tell her, 'walk forward, backwards, strike poses like a model, wiggle it honey, bend over. Lower. Let's see what you're worth.'

Demand for prostitution in Israel is enormous, with an estimated one million visits to sex brothels every month. Human rights organizations estimate that 3,000 women are brought into the country as sex slaves every year. The women come primarily from Russia, Moldova, and the Ukraine, where the collapse of social safety nets in post-communist economies has created a ready supply of destitute women. In a Hotline survey of trafficked women conducted at Neve Tirza women's prison, one third said that they, like Anna, had no idea they would be engaging in prostitution when they came to Israel. Others knew they would be prostitutes, but were promised good conditions by the traffickers. They were told they would have to take only a limited number of customers each day and that they would earn a thousand dollars a month.

When Anna was first taken to a sex brothel, she didn't know what it was. Yosef had put her in the hands of a man identified in court records as Yuri Ben-Michael Gur. "Yuri told me that he had bought me for a lot of money and I had to do what he said-to do prostitution," Anna testified. "That's how I realized that I had been sold like an animal." Anna was given tight, see-through clothes and told to put them on. Then she was ordered into a room with a man identified in court records as Menasha Ben-Avraham Faraj. Another girl had already told Anna that this was the man who visited the brothel whenever a new girl arrived.As the other men stood outside and laughed, Faraj raped and performed oral sex on her. The "right" to have sex, including by force and without a condom, with an acquired woman, is taken for granted by most traffickers. After her horrific initiation, Anna was forced to take clients whenever they selected her.

Customers paid 150 shekels (40 USD), which Anna had to give to Gur's underlings. For each client they would give her back only 20 shekels, with which she had to pay for food and contraceptives. In the end she was always left with nothing. According to other women interviewed by the Hotline, brothel owners made them work seven days a week and an average of 13 hours a day. They had to work during their periods, using diaphragms to prevent blood from leaking."The meetings with the clients were short-just 15 minutes," according to Natasha. After the client finished, she would rush to the tepid showers, then back down to the freezing lobby. The customers who frequent these brothels are regular Israelis. Soldiers in uniform get discounts. Orthodox Jews stuff their skullcaps into their pockets when they enter, then replace them when they leave.

If a customer is dissatisfied, the girl is beaten. But as one 18-year-old victim told Hotline volunteers, "they beat you so as not to leave any marks, because clients don't like to see a woman with bruises."If a woman gets ill or pregnant, she is taken to a veterinarian or a back-alley abortionist. About half the women interviewed by Hotline volunteers said they had been incarcerated in locked brothels. "Try and escape," one of Gur's employees told Anna, "and I'll crush your head in the door."

Siden de jødiske gangsterne i Russland hersker like mye efter Sovjetsamvældets fall som før er russiske jenter like rettsløse i Russland som i Israel. Derfor er det nytteløst å tenke på flukt:

But even if the doors aren't locked, the women are always prisoners. Their traffickers confiscate their passports and threaten their loved ones. The Russian mob knows exactly how to get to their families, says Nomi. It is enough for them to say to the prostitutes, 'if you don't want to see your grandmother's house burned down or your 12-year old sister taken as a prostitute, you better do what we tell you.'

Tror du jeg lyver når jeg sier at gangsterne i Russland som driver sexslavehandelen er jøder? Les dette:

According to a report by Nomi and her staff, trafficking in Israel is made possible by an international network of criminal organizations, most of whose members are from the countries of the former Soviet Union. Almost 80 percent of the women Nomi interviewed said their traffickers were Israelis whose origins are in Russia or other FSU countries. Their language skills and local connections give such traffickers a professional advantage.

It's always a 'Sasha,' says Nomi. One 'Sasha' recruits them in Moldova, another 'Sasha' is waiting for them in Egypt, another meets them when they arrive in Israel....it's organized perfectly. Once the women get to the brothels, traffickers use intimidation and violence to keep them enslaved, and to ensure that those who escape do not testify.One former prostitute in Israel recounted how her trafficker drove her to a beach and threatened to drown her if she caused any trouble. When Anna refused to work and stayed in her room to pray, her pimp beat her with her own bible, screaming "this is not a church."

In other cases, brothels have been firebombed as part of gangland feuds, leaving women burned and maimed. Fear and corruption outside the brothel combine to keep victims of trafficking enslaved. "People are scared," says Nomi. "When we try to convince them to go to the police to complain about the brothels operating in their neighborhood, they say, 'What are you joking? The traffickers will kill me.' There is a lot of fear in Israel of the Russian mob." If citizens do screw up the courage to complain to the police, they are quite likely to be met with indifference. "In Tel Aviv [the police] understand what is going on," says Nomi. But in most places "it's a different story. They couldn't care less and they don't see [trafficking] as a serious crime....they think these women really enjoy what they're doing."

Det finnes ingen hjelp eller beskyttelse fra politiet i en slavestat der betrakter ikke-jøder som kveg og fritt vilt. Tvært i mot deltar politiet selv i overgrepene:

Even in Tel Aviv, Meir Cohen admits, most brothels operate freely. He says the law does not allow police to shut them down without proof that the women have been trafficked and kept there against their will. Since most women are too terrified to complain, the system favors the traffickers. But fear of reprisals is not the only reason prostitutes do not go to the police.According to a Hotline survey, 40 percent of the ex-prostitutes interviewed said policemen were clients at their brothels. And some reported seeing money change hands between pimps and police officers. In one case, a woman said the police tipped her pimp off about an impending raid. And in another a woman claimed the police dragged an escaped prostitute back to their brothel. In one noted case, a police officer named Oskar Siss was not only a customer but cooperated with traffickers to buy and sell women and coerce them into prostitution. "Without a doubt, there exists collaboration between the police and the pimps," says MK Solodkin.

Ikke bare er disse ulykkelige kvinnene sexslavinner, de blir groteskt nok også gjeldsslaver. Jøden fornekter sig ikke, han glemmer aldri sin kjære åger:

Though seeking the help of the police might seem risky to many women trapped in prostitution, their only other hope for freedom- buying it back-is a chimera. When a woman is trafficked to Israel, she is charged both for the cost of being smuggled and, paradoxically, for the price of being acquired. But while the traffickers make back the purchase price on a woman they buy in a matter of weeks through the money clients pay for her services, the woman herself is paid almost nothing. And her debt is compounded both by exponential rates of interest and numerous fines for invented "infractions," from refusing a client to chewing gum. The debt, of course, is never meant to end.

I blant har en kvinne hellet med sig midt i ulykken og kommer sig ut av helvetet. Anna var en av dem:

Anna was lucky. Shortly after Yosef picked her up, when she still thought she was being taken to her job as an elder-care worker, they stopped at Ben-Gurion airport on the way to Tel Aviv. Yosef briefly left her alone in the car to run an errand. As she sat in the passenger seat smoking a cigarette, a security guard approached her and asked her to move the car. "She spoke no Hebrew at all," says Nomi. "So she said to him in Romanian, 'Leave me alone.' And he replied in Romanian so they started talking. He made her take his cell phone number because he thought something was wrong. She said that everything was okay." After three weeks in the brothel, Anna happened to get a Romanian client. She asked him where exactly she was, then sneaked a call to the security guard on one of the employees' unattended cell phones. The security guard received the message and went to see her, posing as a customer. He then went straight to Tel Aviv's main police station and insisted on seeing the head of the vice unit.Within 48 hours, the police stormed the brothel and arrested Yosef and Gur.

Utdragene ovenfor er hentet fra venusproject.org. Mye av den samme infoen ligger på ironlight.wordpress.com og her er en annen artikkel fra samme nettsted. En annen side med info er truedemocracyparty.net:

Israel's law against trafficking remains fundamentally flawed because, like all Israeli law, there is a different standard for Jews and non-Jews. According to an Israeli expert who exposed this double standard within Israeli law, the late Israel Shahak, under Jewish laws racist definition, all women who happen to have been born non-Jewish are automatically considered to be harlots.

Her er beforeitsnews.com:

We recently published a blog about prostitution and kidnapping of foreign women to serve as prostitutes who were not prostitutes before coming to Israel. We also covered the Child international sex slave trade as well. Many of the women were lied to and tricked into coming and once there were forced into prostitution because they had no money to leave, were in fear for their lives, and no law enforcement system to save them, etc. This is going on anywhere that war or military action was valued or taken due to the degradation of the nation and its culture. It speaks volumes about Israel as a nation and its total lack of culture.

The purpose was to destroy our culture of service, goodness, and love, including family, in order to replace it with their control over our entire globe and all this is an example of what such control would entail from these practicing satanists. What they propose is serious soul destruction within each of us. I can't even imagine such a life ever.

The conditions were terrible. One girl was kept to work in the basement for eight months. It was damp there and she got tuberculosis as a result. Most of the girls had different diseases venereal and others related to their reproductive organs. I do not wish even to my enemies to go through what we went through. She escaped by jumping from the first floor of the building. When she returned to help another friend escape, she was arrested in a police raid as an illegal alien. She was afraid to testify against the pimp, who knew the whereabouts of her family in Ukraine.

Nearly all prostitutes in Israel are Russian [70%], their boss is not. Israelis love Russian girls, according to Wake Up or Die, an organization monitoring sex-trafficking who quotes a chuckling Jacob Golan, an Israeli slave master. They are blonde and good-looking and different from us. This is a whole industry recruiting them, bringing them and distributing them to all of the parlors, said Efraim Ehrlich, former commander of the Tel Aviv vice squad. This national industry brings in $450 million yearly. A pimp can earn $50,000-$125,000 per year on pimping one slave. A 10-slave brothel can take in up to 750,000 shekels or $215,000 a month.

Elderly Jewish women in the Ukraine often lure the girls into the trade, Specter said. Or, the girls are recruited through an ad or an unexpected meeting on the street, with a proposition to work abroad as a maid, secretary, showgirl, nanny or waitress. A typical ad, writes Walter Zalisko, 24-year police veteran, authority on Russian organized crime in New Jersey and New York, seeks pretty woman, under age 40, slender, educated, to work in modern office setting; $600/month; documents and transportation provided. Reuters interviewed one girl, starving in Russia, who got caught up in the whirlwind of international crime. Defrauded into working in Israel, she was kidnapped by a pimp, kept in bondage with eight women in two apartments and extorted of her pay.

The unfenced, unguarded 70-mile Israel-Egypt border allows the Bedouins to navigate through the desert with dune buggies and all-terrain vehicles. Israeli Border Patrols, focused on intercepting terrorists, ignore the Bedouin slave traders.

So, on Thursday (boys night out in Israel) busloads of Orthodox Jews travel from Jerusalem, Haifa, and points beyond to Tel Aviv for a few brief moments of passion in a massage parlor, behind a sand dune, or in an alley. Other customers are accountants, lawyers, policemen, and politicians. The entire spectrum of Israeli society is keeping the hookers in business, Detective Shachar, veteran on the Tel Aviv vice detail, said.

Neveh Tirza Prison warden Debi Sagi helped give Hotline for Migrant Workers, the interventionist organization dealing with the problem, better access to the prisoners. Victims share cells with Israeli convicted criminals. Many are detained in police detention centers because of the over-crowded jails, where the conditions are worse. Half are deported penniless.

The pimps' attorneys often represent the girls, or the pimp might pay 30,000 shekels bail pending her deportation, so that she can go back to work. These women, said Nomi Levenkron, senior advocate of Hotline, who were raped, trafficked and exploited before their arrests, were in fact sold once more, this time by the state itself.

One 18-year-old Moldavian sought refuge in a Tel Aviv police station. Some of the officers, who were her clients, recognized her and called her pimp. She fled. The pimp found her and forced her back to the brothel. There are police who just come as clients, those who get special discounts because of their good relationships with the owner of the place and those that inform the owner about police operations, Levenkron said. Hotline found police involved in six of 24 cases in 15 months, four cases of policemen warning of impending police raids, one policeman managed a brothel, and another sold a woman to another pimp after her arrest.

Tatiana arrived in Israel from Belarus to work as a hotel maid to support her mother and son. The pimp met her, took her to a brothel and told her that she would have to repay her sale price and the travel costs. After several failed escape attempts, Tatiana was finally released from the brothel after a police raid, a friend of hers had contacted the Belarus Consulate who contacted the police.

Albanerne er også innblandet i sexslave-industrien:

Velesta, in the neighboring Macedonia, where girls are held in bondage, is considered one of the most dangerous places in Europe. The 120 Moldovan sex slaves are locked-up during the day in kafanes or café-brothels. The girls are paraded in sexy lingerie for their clients, which include NATO peacekeepers from the U.S., Germany, France and Britain, who take their pick. They (the peacekeepers) were as bad as the rest, one said. They did anything they wanted to us. And besides, if Meti (her owner) heard me asking them for help, he would have killed me.

Meti made me clean the toilet with my tongue. It was horrible and dirty. The Albanian made me lick another girl's you know, down there. And then he laughed. She had been in captivity for a year. An Albanian kingpin Bojku Dilaver, on the Most Wanted list of sex traffickers, purchased a 32-year-old Moldovan for $700, after which he repeatedly raped her and sold her to others. The elusive Dilaver, in cahoots with local officials, has escaped the law by being forewarned of impending raids. Ljube Boskovski, Macedonian interior minister, admits his officers are on the smuggler's payroll.

One Moldovan woman was rescued by an Albanian client who took pity on the weeping girl. He paid 5,000 Deutsch Marks ($2,500) to her owner, but only after he (the owner) had raped her three times. With the aid of international agencies and officials, the girl, back home in Moldova, speaks of her difficulty. We do not have money to buy bread. We do not have money to pay for electricity . I am very weak and have no strength. I have awful headaches, and I tremble all the time. If I ever saw him [the owner] again, she told Mendenhall, I wouldn't use words [to speak to him]. I would use a gun.

An impressively documented article by the organization Safe4kids confirms that it is prostituted women and children who are being prosecuted and harassed by the police, and not the customers. Those attempting to escape not only risk personal brutality, but the thugs use the age-old psychological terror tactic of threatening parents, siblings and other loved ones. Some are chained. Others are locked in. One brothel from which prostitutes were freed was surrounded by barbed wired and an electrified fence.

Dr. Engel, Head of MiraMed institute, told of one who escaped from Russian traffickers and made it home. But the mafia tracked her down and killed her. Her head was found rolling in the gutter. In 1998, in Istanbul, Turkey, as reported by Ukrainian police investigators, two women were thrown to their deaths from a balcony while six of their Russian friends watched. In Serbia, in 1998, one who had escaped testified that a fellow enslaved girl who refused to work as a prostitute was beheaded in public.

Sexslaveri er blitt svært utbredt i Vest-Europa også. Til tross for at dette er den værste forbrytelsen man kan begå, virkelig en forbrytelse mot menneskeheten, bryr politi og myndigheter sig ingenting om det. Sjelden blir noen dømt og straffet for å være sexslavedriver, og straffen er da mild. Dessuten interesserer politiet sig bare for tilfeller hvor ofrene er sigøynere, negre eller noe. Blonde nordiske kvinner fra Øst-Europa er rettsløse. Derfor kan det foregå helt åpenlyst. I Norge også. Sexslavinnene kalles selvfølgelig ikke det, de kalles ikke en gang prostituerte; det nye moteordet er eskorte-jente. Søk på "eskorte jente Oslo" og du får massevis av treff og finner lett frem til sexslavemarkedet i Oslo. Hele makteliten i byen - advokater, dommere, politimænn, politikere, journalister, finansfolk, meglere, disponenter, akademikere osv. - er sikkert kunder der og betaler for å voldta sexslavinnene.

I 2016 hadde Norge et bistandsbudsjett på 36,5 milliarder kr. Av disse pengene gikk bare 464 millioner til hvite mennesker i Europa. Nei, ikke en gang det, for næst største mottaksland under Europa er Tyrkia, som av ukjent grund regnes som et europeisk land. Den humanitære bistand til fattige i Russland er nøyaktig lik null. Tenk om de arbeidsløse og sultende jentene i Russland hadde kunnet få litt penger til mat! Så de slapp å ende som sexslavinner! Men nei; kristne, frimurere og marxister som regjerer i Norge driter i dem. Alle bistandsmidlene skal gå til rasefremmede naturlige fiender og Jordens avskum for å skape overbefolkning i Afrika og Asia og påfølgende tsunami av voldtæktshorder over Middelhavet. Det er Kalergi-planen.

Waldemar