Epstein-fallet og jødiske Sex-predatorer

pedofilvælde, barneskjænding, sexslaveri, tortur og drap

Det er ikke første gang jeg skriver om dette, men det skjer stadig noe nytt som bringer nye bevis og forstærker budskapet. Epstein-fallet er ikke nytt; det har pågått i 20 år. Men tiden har bragt nye avsløringer. Den vanlige utveien med å stemple alle sannhetskorn som konspirasjonsteori duger ikke mer. Nu vet alle at Epstein drev med noe høykriminelt, og at mange av verdens rike og mæktige var innblandet. De fleste av disse er jøder. Men ikke alle. Å kompromittere ikkejøder synes å være et viktig middel for å tvinge dem til lydighet under Juda. Kanskje er det slik at jødene har noe på alle førende ikkejøder i samfunnet. Voldtækt av barn, utnyttelse av sexslaver, sataniske ritualer? Sånt som kan brukes til å ødelegge en mann fullstændig om det skulle komme for en dag. Forsåvidt som jøder trenger ikkejødiske hjelpere foretrekker de å benytte sig av forbrytere. De stoler ikke på ærlige ariere eftersom disse av natur avskyr jøder og ikke vil noe av det jødene vil.

Det er ikke slik at Epstein er et enestående tilfælle. Snarere er det toppen av et isfjell. En dør er kommet på gløtt og vi har fått et glimt inn i verdensmaktens gangsterliv. Ja, intet mindre. Hvis du blar i Epsteins lille sorte adressebok (svartsladdet her) finner du mange av verdens mæktige, opp til Rothschild selv. Anser de sig hevet over all lov og moral? De anser sig ikke bundet av lovene som offisielt gjelder i våre samfunn, og de er fremmede for vårt rettssyn og våre seder. Jødene har en annen lov, og den er nedlagt i Talmud og Schulchan Aruch. Man finner den i moderne bearbeidelse i Sions Vises Protokoller og det Kommunistiske Manifest. Stærkest av alt finner man den bevitnet i jødenes historiske handlemåte: deres ondsinn og grusomhet mot ikkejøder.

Til alt dette kommer jødenes seksuelle perversjon. All syk, naturstridig og livsfiendtlig seksuell adfærd i våre samfunn er utgått fra jødiske seksualprofeter (Jødenes seksualrevolusjon i Norge). Dette har utviklet sig til et mareritt hvor grensene for hva som må tåles av monstruøse handlinger skyves stadig længre ut i det ekstreme. Voldtækt, når den begås av en svarting mot en nordisk kvinne, er praktisk talt legalisert; straffene kryper ned mot null og ugjerningene efterforskes knapt. Ofte er det snakk om rene krigshandlinger hvor våre jenter blir fornedret, besudlet og seigpint av gjenger av rasefremmede. Det er rasekrig og målet synes å være å bryte vår rasestolthet og sjelelige sunnhet, hindre vår formering. Men det slutter ikke der heller. Med jødisk allmakt efter verdenskrigene og kommunistrevolusjonene kom sexslaveriet for den hvite manns koner, døtre og barn (Hvite Sexslaver, Jødiske Slavehandlere). Ytterligheten av disse overgrep er seksualisert tortur og drap av hvite barn på film.

Jødemakten er forutsetningen for at alskens seksualforbrytere, sodomitter og satanister kan paradere i gatene og kline sin uhyrlighet opp i ansiktene på normale mennesker, våre uskyldsrene små barn. Jødediktaturet er helvete på Jord. De gjør konsekvent det som skader vår nordiske rase mest. I alle land hvor jødene har stor makt er seksuelle overgrep mot barn en landeplage. Det er ikke alltid jødene selv som begår dem, men alle overgripere nyter deres høye beskyttelse når ofrene er hvite barn. Et eksempel er de pakistanske bandene i Rotherham, England. Grunden til at de ustraffet kunne holde på så længe var at jødenes hjelpetropper i institusjonene forfulgte vitnene for "rasisme" og behandlet ofrene som gjerningsmænn.

Takket være mange brave menneskers flinke forskning på internett kommer mer og mer av verdens pedofile undergrund for en dag. I USA var avsløringene omkring det såkalte pizzagate et vannskille. Joachim Hagopian på sott.net gjorde rede for den saken (des 2016). Han åpner med et interessant citat av jøden Adam "Spartacus" Weißhaupt, grundleggeren av Illuminati på 1700-tallet: Use monetary and sex bribery to obtain control of people already occupying positions in high places in the various levels of all governments and other fields of endeavor. Once an influential person had fallen for the lies, deceits, and temptations of the Illuminati, they were to be held in bondage by application of political and other forms of blackmail, threats of financial ruin, public exposure, and physical harm, and even death to themselves and their loved ones. Ja, dette bekræfter hva jeg skrev oven. Det er nok i høy grad slik jødene tvinger sine ikkejødiske hjelpere til å følge ordre. De har en mappe med kompromitterende dokumenter på alle gojimknekter. Hvis noen mukker kan det lages skandale og hele det TV-tittende folk bringes i harnisk over denne ærkeskjelm!

Bare få dager før presidentvalget i 2016 kom avsløringer fra jøden Anthony Weiners laptop, mannen til Hillary Clintons mangeårige adjutant Huma Abedin: Både Bill og Hillary Clinton har mange ganger fløyet med jøden Jeffrey Epsteins Lolita Express til pedofilens private øy, little St James i Karibien, hvor orgier og overgrep på mindreårige jenter fant sted i mange år. Og hva mer? Laptopen skal også ha inneholdt belastende materiale om jøden Podesta samt pornografiske bilder av Huma og Hillary med en tenåring. FBI-direktøren James Comey henla skyndsomt saken to dager før valget; også han er nemlig en støttespiller for Hillary. På høyt nivå i samfunnet er alt skittent; loven blir ikke fulgt, saker ikke efterforsket, bevismateriale ødelagt. Der sitter ikke samfunnets støtter men gangstere.

Hovedmistenkte i Pizzagate-saken er først og fremst Bill Clintons gamle stabssjef, Obamas juridiske rådgiver og Hillarys valgkampdriver, jøden John Podesta, samt dennes ældre bror Tony Podesta. Clintons og Obama er også innblandet. Pizzagate har fått navn av en pizzeria i Washington DC, Comet Ping Pong, hvis innehaver heter James Achilles Alefantis. Denne pizzabaker regnes mærkelig nok som den 49ende mæktigste mann i USAs hovedstad! Allerede dette antyder at pizzerian bare er en dekkvirksomhet. Hvorfor skulle makteliten i Washington DC omgås en alminnelig pizzabaker? På Alefantis' Instagram-side fant man mengder av perverse og bisarre fotografier, ledsaget av syke kommentarer som vækker mistanke om straffbare handlinger. Da siden begynte å tiltrekke sig allmen oppmærksomhet ble den satt privat. Til dette kommer en masse epost mellom John og Tony Podesta og deres gangsterkumpaner, som innbefatter Hillary og Bill Clinton, avslørt av wikileak. Efter dette er det liten tvil om at de er innblandet i noe høykriminelt.

Før jeg glemmer det vil jeg påpeke det besynderlige i navnet James Achilles Alefantis. Er det et selvvalgt kodenavn? Forskere på nettet fremholder den slående likheten med fransk "j'aime les enfants" som betyr "jeg elsker barn". Achilles har også "kill" i sig så med en blanding av engelsk og fransk kan man få "I love to kill children" eller "j'aime tuer les enfants". Men hvis dette er navnet han fikk av sine forældre så må det vel likevel være en tilfældighet? Er han jødisk? Det finnes dem som hævder at han er en Rothschild da de mener å gjenkjenne ham i et gammelt fotografi av slekten fra år 1994. Og det er ikke alt, se f.eks. denne info som en anonym forsker gravde opp. Hvis dette stemmer, at vi har å gjøre med James "Alefantis" Rothschild, forstår vi hvordan han kan være en av Washington's 50 mest innflytelsesrike mænn og omgås mange av toppene i byen og verden, samt være så rik som han er. Er Alefantis da likevel et selvvalgt navn med symbolsk betydning? Det er vel en gresk utgave av det jødiske navnet Elefant, ett av de spøkefulle efternavnene som den keiserlige østerrikske administrasjon satte på jøder i Østeuropa, da de selv manglet efternavn. Men det ene utelukker ikke det andre.

Dette er kraftig sprengstoff og man overraskes ikke når man ser forum efter forum på nettet viet denne forskning slettet. Internetsensuren prøver efter beste evne å kvæle sannheten. Reddit og Voat har begge lagt ned sine fora om dette. Bak internetsensuren står de vanlige mistenkte, de som har alt å skjule og ikke vil at sannheten skal se dagens lys. Gammelmedia er jo et jødisk monopol så der lekker intet ut, men internet har de ikke klart å monopolisere, selv om de prøver hardt med facebook, twitter, youtube, google osv. Over internet formidles sannheten sakte men sikkert til folkemassene. Derfor blir også sensuren og forfølgelsen av det frie ord og den frie forskning stadig mer brutal. Alt er nu overlatt selvutnævnte detektiver, for politiet efterforsker ikke; i dette råtnende samfunn er de pampenes vaktbikkjer og ser sin oppgave i å mørklegge deres forbrytelser.

Regimet fører sin krig mot folkets erkjennelse med skitne midler. Det er psykologisk krigføring. Man prøver sig nok en gang med stigmatiserende mærkelapping. "Fake news" er blitt den nye foretrukne mærkelappen på alt som smaker av fri forskning og sannhetssøken. Man har sett sig nødt til å opprette nettsteder for å gjendrive konklusjonene av fri forskning. Men der beviser man aldri noe, man bare skriver av løgnfabrikkenes oppdiktede narrativ og henviser til dem som "seriøse kilder". Alt annet er liksom fake news eller konspirasjonsteori eller hets. Man prøver å imponere de enfoldige med fornem tone og nedlatende holdning. Og en masse mærkelapper på motstanderne, i håp om at noen av dem skal trigge ekle følelser. Du er vel ikke på parti med ham!? Vet du ikke at han er en - og så en mærkelapp. Man manipuleres til å bortse fra alle fakta, all logikk og vitenskapelig metode, alle vitnemål og belegg. Det gjelder bare å unngå å bli satt i bås med den eller den, unngå å bli kalt ditten eller datten.

Hvis Comet Ping Pong er en dekkvirksomhet for en sexring av pedofile predatorer og sexslavehandel i barn, hvorfor valgte de akkurat en pizzeria for dette formål? Fordi de har et kodesprog hvor pizza og andre ord for matvarer inngår:

“hotdog” = boy
“pizza” = girl
“cheese” = little girl
“pasta” = little boy
“ice cream” = male prostitute
“walnut” = person of colour
“map” = semen
“sauce” = orgy

Hvordan vet forskerne dette? Ved å granske Podesta-eposten. Ord som brukes for ofte i sammenhænger hvor de ikke har noe å gjøre antyder kode. Når slike mistenkelige kodeord opptrer sammen med velkjente pedofile symboler kan de lettere dekodes. FBI har kartlagt dette. Man ledes til den slutning at Comet Ping Pong må ha vært en front for et nettverk av seksuelle overgrep mot barn blant makteliten i hovedstaden.

Det finnes mye annet som peker i samme retning. Clinton og Obama holdt ofte møter i Comet Ping Pong for å skaffe penger til valgkampen. Alefantis var en hyppig gjest i det Hvite Hus hvor han også sponset sammenkomster for innsamling. På en av dem spiller Obama ping pong (bordtennis) med et barn (fotografi)! Hillary Clinton betalte en gang Alefantis $10 000 som takk for støtten, og ingen ringere enn George Soros skjenket ham ytterligere $11 600. Hvordan kunne han ha så mæktige forbindelser? Hva betydde han for dem? Podesta-eposten, Alefantis' Instagram-sider, materialet fra Weiner, Epsteins sexslavering av barn - alt føyer sig sammen til et bilde av en pedofil maktelite av predatorer. Regimemedia kaller selvfølgelig alt dette fejk news og konspirasjonsteori.

På sin Instagram-konto hadde Alefantis bilder av spebarn och smårollinger som poserer for kamera som om de var varer til salgs. Ett bilde viser et barn som holder en bunke dollarsedler som strekker sig inn i munnen på det. Et annet bilde viser en voksen mann som holder et spebarn, med Alefantis' kommentar: cuteness is serious business. På ett bilde ser man et gjespende spebarn som holder en plakat hvor det står: tysk spebarn til salgs for $1200, vennligst ikke rør!. Alefantis har tilføyet kommentaren: alt for dyrt. Han har også bilde av et tomt underjordisk rom som ser ut som et kjølerom, med kommentaren: å ja, ser moro ut og hashtaggene #murder og #killroom. Mannen bak sistnævnte tagg har bilder på sin konto som antyder at han lager små kister for barn. Er rommet et torturkammer og/eller likkjeller? vask det bort når du er færdig lyder en annen kommentar. Tony Podesta sendte en epost til broren sin John hvor det står: fremdeles i torturkammeret. Atter et annet foto viser en liten jente på rundt 3 år med begge armer tapet fast til bordet, hvilket leder tankene hen på seksualisert sadisme og tortur. En voksen mann lurer i bakgrunden.

Denne pizzerian markedsfører sig selv som et familievennlig sted hvor forældre kommer for å spise pizza med sine barn og høre på musikk mens ungene spiller ping pong i siderommene og i underetagen en trapp ned. Men veggene i ping pong -rommene har grotesk graffiti av voksne som holder hodene til halshugne barn! Dette ser man på bilder som Alefantis selv la ut på Instagram. Efter kl 22 byr stedet på underholdning "for voksne". Lokalene har hemmelige rom, en mørk kjeller, og kikkehull i veggene. På en dodør gjemt bak et panel hænger skiltet: shut up and fuck. Er dette et barnevennlig sted?

En artist som ofte opptrer i de sene timer for å underholde et voksent publikum i Comet er jødinnen Amanda Kleinman, som kalles Majestic Ape. I en youtube-video fra hennes live-show understreker hun at hun ikke feirer jul men i steden demonen Moloch som folk ofret barn til i oldtiden. I en bisarr monolog nævner hun eutanasi og spøker om pedofili. Hennes bror Christopher sitter i fængsel med en dom på 43 år for en serie av overgrep mot barn.

Den daglige lederen på Comet ble intervjuet i TV og fremhevet gang på gang den gjensidige tilliten mellom personale og kunder. Som om de sammen vokter en hemmelighet! Hvorfor har man ellers bruk for tillit i en pizzeria? Tillit er noe forbrytere og sammensvorne i ugjerninger er opptatt av. De som har noe å skjule hvor de alle er innblandet.

Næsten nabo med Comet ligger en annen pizzeria: Besta Pizza, med en logo som hentet fra FBIs database over pedofile symboler. Den står for gutteknuller. Innehaveren, Andrew Kline (Klein? jødisk?), er en advokat som arbeider i Human Trafficking Prosecution Unit, Department of Justice. Tværs over gaten fra Comet har NGOen Beyond Borders kontor, som skal arbeide med forældreløse barn fra Haiti. Hele kvarteret synes å bestå av nær beslektede virksomheter som har bånd til hverandre.

Alefantis la ut flere bilder på sosiale medier som viser kjellerrom under restauranten hvor arbeidere graver hull. Renovering av dette slag kræver tillatelse, men ingen tillatelse er blitt gitt Comet på år og dag. Alefantis spøker faktisk om å fylle igjen hullene med spebarna på bildene sine. Hans Instagram-konto er gjennomsyret av slike syke tanker. Alt vi har på ham styrker mistanken om at vi har å gjøre med en pedofil morder.

Pizzagate er på ingen måte første tilfælle av pedofil sexslavering i USA. På 1980-tallet ble den såkalte Franklin-skandalen rullet opp hvor hundrevis av gutter og jenter ble bortført fra landsbyen Boys Town i Nebraska og solgt til pedofile predatorer i Washington DC. Ikke engang det hvite hus avsto fra å fråtse i ungt mørt kjøtt. Den britiske dokumentaren Conspiracy of Silence gjør rede for hva som hendte. Men ironisk nok ble den selv offer for taushetens sammensværgelse og aldri vist i fjernsyn, selv om det var planen. Barna som vitnet mot pedofile overgripere i høye stillinger ble faktisk straffet med fængsel. Makten trampet ofrene ned med jærnskodde heler og gav ingen oppreisning.

En av dem innblandet i Franklin-skandalen var Michael Aquino. Her er hva Fiona Barnett har å si om ham (blant mye annet) i en interessant redegjørelse for pedofilt sexslaveri blant makteliten i USA:

Michael Aquino is the most notorious perpetrator of CIA child trafficking in modern history. He has been implicated in every major scandal concerning organized CIA child trafficking to VIPs, including McMartin Preschool, Presidio, and the Franklin Scandal. ALL of these cases involved the CIA training children to perform as prostitutes and worse, using military brainwashing techniques including unethical hypnosis, drugs and electric shock.

Aquino var sjef for US Army's psykologiske krigføring. Han ledet CIA-prosjektet False Memory Syndrome som tok sikte på å nøytralisere vitner om sexslavehandel, rituelle overgrep og MK-ULTRA tankestyring ved å lage et kvasivitenskapelig rammeverk for å bortforklare vitnemålene som falsk hukommelse. Særlig når barn vitnet var det vanskelig å overbevise folk om at de løy; da var det lettere å innbilde folk at barna "husket" noe de ikke hadde opplevd. Det hjalp godt at barna vitnet om grusomheter så hårreisende at man har vondt for å tro at de kan ha funnet sted. Massemedia fortæller aldrig om slikt, unntatt når jødenes fiender skal svartmales slik som i "holocaust". Er det ikke mulig å dysse det ned omtaler man det som en fantastisk konspirasjonsteori som man omhyggelig forleder folk til ikke å tro på.

Aquino sluttet sig til Church of Satan i 1969 mens han arbeidet som militær efterretningsoffiser med psykologisk krigføring som spesialitet. Church of Satan ble grundlagt av jøden Anton LaVey (Howard Stanton Levey).

Hvor man enn finner jøder finner man seksualpredatorer. Hugh Hefner (jøde) drev en pedofil ring i sin Playboy-villa, hvor andre jøder og forbrytere - Jack Nicholson (jøde), Warren Beatty, Roman Polanski (jøde) - fråtset i ungt arisk kjøtt.

Fiona Barnett har en teori om at Watergate egentlig handlet om dokumenter som kartla pedofile blant Washingtons pamper. Det skal finnes en "liten svart bok" som inneholder alle opplysninger. Hun spør: Hvorfor ble Hillary Clinton sparket fra Watergate-kommisjonen? Hvorfor har Hillary helt siden Watergate hatt mæktige politiske stillinger? Er det fordi hun sitter på den lille svarte? Pizzagate er et spor som vækker mistanke om at Clinton Foundation er en front for sexslavehandel i barn.

Fiona fortæller om en mann ved navn Lewis som startet velgjørenhet for hjemløse veteraner under navnet Veterans On Patrol. Han oppdaget at mange av dem holder til i ørkenen i Arizona. Mens han lette efter dem kom han en dag over en leir for smugling av barnesexslaver. Der fant han redskap for seksuell tortur fæstet til trær, dokumenter som skisserer slavetransportens metoder og ruter, ingeniørtegninger som viser forsiggjorte underjordiske bygg, samt planer om båter og togvogner spesialbygd for å smugle mennesker.

I følge Fiona er Clinton Foundation, Rothschild, Cemex, og Bronfman -familien innblandet i denne barneslavehandelen. Den samme Bronfman som også er innblandet i NXVIM. Hvite barn skal smugles over grensen sørover, mens ikke-hvite sendes nordover. Dette har pågått i årtier. VOP anslår at ti tusen barn smugles over denne grensen hvert år. Vi ser at det er noen av de samme aktørene som går igjen i alle avsløringene. Kanskje ser vi biter av ett og samme nettverk og en stor underjordisk organisasjon.

At dette kan foregå i så stor utstrekning over så lang tid skyldes ene og alene at makthaverne selv står bak. Ikke slik å forstå at enhver voldtæktsbande tar ordre ovenfra, men de mæktige er mer tilbøyelige til å benytte sig av den enn bekjæmpe den. De har sinnelaget fælles. Som påpekt værver jødemakten gjerne forbrytere da de ikke utgjør noen trusel men gjerne tjener og er beredt til å adlyde grusomme ordre. Hvilke ugjerninger de enn begår beskyttes de av sine overordnede og blir sjelden straffet. Aquino, f.eks., forgrep sig på hundrevis av barn gjennom 22 år i US Army men ble aldri tiltalt for en eneste forbrytelse til tross for at ofre gjenkjente ham. Ved Presidio daycare torturerte han barn i sataniske ritualer (1986-88), men hæren feide alt under teppet.

Ikke var dette fallet enestående heller. Midt på 1980-tallet skjedde noe lignende ved militærakademiet West Point, New York. Det holdt på i et par år inntil en sersjant myrdet et barn. Da kom det endelig for retten, men bare for å mørklegges. Rudy Giuliani var statsadvokat før han ble ordfører i New York City og rottet sig sammen med West Point og FBI for å hvitvaske de skrekkelige ugjerningene og redde institusjonens rykte. Følgen ble at misdæderne slapp unna med et symbolsk rapp over fingrene. Ofrene og deres familier ble rådet til å glemme det hele og gå videre i livet - med sår som aldri læges.

Men muren av taushet i underholdningsbransjen er enn værre. Hollywood og musikkindustrien er gjennomsyret av pedofile predatorer som gjennom lange liv ustraffet har kunnet forgripe sig på unge gutter og jenter. Hvilken industri ligger bedre til rette for det enn showbiz? Det er ingen hemmelighet at Hollywood domineres totalt av jøder, og de vet å ta for sig, har ingen skrupler. De utnytter kynisk sin makt over unge håpefulle skuespillere og sangere. Ikke bare ødelegger de dem, men de gjør dem til monstre. Beyoncé, Jay Z, Kanye West, Rihanna, Miley, Lady Gaga, Katy Perry, Britney Spears, Madonna - alle som gir sig Hollywood i vold forjødes til redskaper for kabalisme og satanisme. Som fjernstyrte roboter for sine eiere bryter de ned alt som er vakkert og godt, alt som holder livet oppe. Og de når ut til millioner, nei milliarder, hele menneskehetens ungdom, takket være jødenes pengemakt. Det anelsesløse unge fan vet ikke at han utsettes for et nøye utarbeidet program for hjernevask eller at "stjernen" som han tilber blott er et instrument i Frankensteins ånd for hans fordærv. Det handler om massesuggesjon og massepåvirkning. Bak ligger mæktige organisasjoner av samfunnsingeniører som arbeider på oppdrag for verdens hemmelige herskere.

Heller ikke Norge er forskånet for disse monstre. I november 2016 gikk politiet ut offentlig med operasjon Dark Room hvor de efterforsket 51 personer i Norge for ulike pedofile overgrep. Efter et år hadde antallet vokst til hundre mænn. Jeg ser at norske aviser har sensurert bort politiets beskrivelse av ugjerningene men fant den i et engelsksproglig nyhetsblad om Norge: the police action revealed a number of atrocities against children as young as infancy... The material shows, among other things, the penetration of toddlers, children being tied up, children having sex with animals and children having sex with other children. Politi, påtalemyndighet, domstoler og media beskytter monstrene så godt de kan. De får praktisk talt ingen straff og deres identiteter holdes skjult for folket slik at de kan begå nye ugjerninger så snart de slipper ut av fængselet. Folk vet ikke hvem de er og kan ikke værge sig mot dem.

Hvorfor beskyttes de? Fordi de tilhører samfunnets toppsjikt: There are several highly educated [individuals] with high IT skills.... The accused include two current or former elected officials, one teacher and a lawyer... Blant dem som er avslørt i Operasjon Infinity, er en advokat, en sykehuslege, en politiker og en kunstner. Aftenposten skriver om dem: Alle er etnisk norske, er norske statsborgere og har typisk norske navn. . Hvorfor er dette viktig å fremheve? Ville Aftenposten ha skrevet at mange av dem er jøder hvis dette var tilfælle? Selvsagt ikke! Hvis de var pakistanere? Selvsagt ikke! I alle tilfæller ville Aftenposten ha skrevet at de er etnisk norske. Hvordan kan avisen vite det? Har politiet gått ut med de siktedes persondata i media? Hvorfor publiserer ikke avisen navnene i så fall? Skal vi tro at den vil beskytte helt vanlige nordmænn? Vi vet da at helt vanlige nordmænn ikke begår slike redselsfulle ugjerninger. Hvorfor skulle globale jødemedia fortie en slik sak hvis bare helt vanlige nordmænn var innblandet? Sputnik news skriver at de snart fjernet saken. Av en eller annen grund ser de sig ikke tjent med at saken tiltrekker sig oppmærksomhet. Er det kanskje slik at dette "etnisk norske" er kodesprog for at det motsatte er tilfælle? Eller er det slik at kun de etnisk norske småfiskene blir arrestert mens man lar storfiskene unnslippe?

3 måneder før norsk politi gikk ut med saken ble 75 personer arrestert i en razzia mot pedofile over hele Europa efter ett års efterforskning i Europol. Det er åpenbart snakk om et internasjonalt nettverk som også de norske er med i. Men det skriver norske media ingenting om. Overalt hvor pedofile ringer er blitt avslørt er jøder, frimurere og andre maktpersoner drivende. Ta Australia, f.eks.. Bare en måned før Europa rystedes sprang saken i autralske media. Vitner som ble utsatt for sexslaveri i barndommen er blitt ignorert av myndighetene. Hvorfor? Fordi gjerningsmænnene sitter høyt oppe i maktapparatet. En senator sier at han av politiet har fått en liste på 28 fremtredende bekræftede pedofile overgripere i regjeringen, hvorav en tidligere statsminister. Pussig nok kunngjorde Australia kort efter publiseringen at støtten til Clinton Foundation opphører. Norge gjorde det samme! Her må det stikke noe under som vi ikke blir opplyst om.

full damage control mode er nøkkelordet som beskriver medias håndtering av den internasjonale sexslavehandelen i barn. De er oppsatt på å bagatellisere saken; fortæller ikke hvor grusomme overgrepene er, underslår dens internasjonale og organiserte karakter, fortier at herskerne i alle land er drivende. Samtidig som de holder kortene tett inntil brystet og nekter å opplyse allmenheten er de raske til å rykke ut og slå ned på overdrevne spekulasjoner og konspirasjonsteorier. Men den info som har lekket ut har nådd en kritisk masse og det er nu uredelig å blånekte for at det finnes en internasjonal pedofil liga som beskyttes fra maktens tinder. Den begår grusomheter hinsides menneskelig fatteevne. Og kan holde på for det meste ustraffet.

For å gi nok et eksempel på hvordan sporet av pedogate fører oss opp i maktens høye hall: Den homofile og pedofile pizzabakeren James Alefantis har (eller hadde) sexpartneren David Brock. Han driver de ultraliberale (kulturmarxistiske) skittkastingsmedia Media Matters og Control the Record, finansiert av George Soros. Han har også vært direktør i Bitcoin. Akkurat dette er meget interessant i samband med sexslavehandelen. Kan det være slik at Bitcoin ble opprettet for å tjene som betalingsmiddel for pedofile forbrytere? Det gjør det så mye lettere og sikrere enn å ha offshorekonti på lugubre steder. Time Magazine kaller Brock en av de mest innflytelsesrike aktørene i det Demokratiske Parti. Han driver visst også med hvitvasking av penger, for en av hans forhenværende mannlige sexpartnere presser penger av ham, tydeligvis innsatt i hva han driver med. Brock måtte sælge sitt hus i Delaware for å kunne betale.

Hvis vi vender tilbake til Alefantis' perverse innlegg på Instagram og gransker hvem som glædet sig over dem finner vi fremst Arun Rao. Denne Rao er ingen hvem som helst; han er Department of Justice, US attorney's kontorsjef i søndre Maryland som grenser til Alefantis' nabolag. Liksom eieren av Besta pizza vegg i vegg med Comet er også Rao påtaleansvarlig for menneskehandel og barneporno. Hvilket underlig sammentreff! De som skal straffeforfølge pedoene er selv pedoer! I nettverkene som de skal rulle opp og bekjæmpe er de selv aktive spillere. Ugjerningene som begås er de selv skyldige i. Er det rart myndighetene aldri kommer ondet til livs?

Interessant at statistikken synes å bekræfte at Washington DC er sentrum for barnesexhandelen: antall savnede barn der og i den omgivende delstat Virginia er høyere per capita enn i noen annen amerikansk delstat. I følge Center for Missing and Exploited Children er sannsynligheten 4.67 ganger større for at et barn skal bli borte i Virginia enn i resten av USA. Et voksende antall av dem som forsvinner blir ikke efterlyst med bilde en gang fordi det ikke finnes noe bilde av dem i systemet.

En annen som pleide å opptre på Comets sene underholdningskvelder, såvel som privat hos Podesta, Clinton og de andre, er heksa Marina Abramovic med sin "spirit cooking" og andre sataniske ritualer. Hun er høyst sannsynligvis kryptojødinne, og det sto på wikipedia at hun var jødisk inntil det ble ændret til serbisk. Alt ved henne er jødisk - utseende, adfærd, sinnelag, og til og med navnet. Hennes forældre var kommunister i Jugoslavia og selv er hun kulturbolsjevik. I sine okkulte ritualer serverer hun et heksebrygg av fersk morsmelk fra en kvinne, sæd fra en mann, og mensblod eller griseblod. Marina er kjent for alle mulige groteske og sinnssyke forestillinger. Jødene kaller dette kunst.

Podesta-brødrene er efter alt å dømme pedoer som deltar i slike sataniske ritualer. I sitt hjem har Tony Podesta overalt veggmalerier av bundne barn i sadomasochistiske tvangsstillinger. Han eier også en grotesk skultur i bronse som veier ett tonn og forestiller ett av ofrene til seriemorderen og kannibalen Jeffrey Dahmer som denne skar hodet av og plasserte i en bisarr stilling. Brødrene har vært venner med minst tre dømte pedoer: Dennis Hastert, Jeffrey Epstein (jøde) og Clement Freud (jøde). Hvor mange andre pedoer som ikke er dømt? Forresten eide Freud en villa bare noen hundre meter fra stedet hvor Madeleine McCann forsvant i 2007, og brødrene oppholdt sig der akkurat på det tidspunktet.

Hvis vi går tilbake til Podesta-Clinton -eposten som ble oppsnappet av wikileaks så finner vi unntaksvis følgende eksplisitte mail til John Podesta og andre fra en annen insider: We plan to heat the pool, so a swim is a possibility. Bonnie will be Uber Service to transport Ruby, Emerson, and Maeve Luzzatto (11, 9, and almost 7) so you'll have some further entertainment, and they will be in that pool for sure.

Hva med Hillary Clinton selv? Både hun og Obama er oppdrætts-politikere skolert av den jødiske ideologen Saul Alinsky til å fremme jødenes agenda. De unge vordende studerte Alinskys bok Rules for Radicals (1971) liksom andre henga sig til Maos lille røde. Vet du forresten hvem som skrev Maos lille røde? Mao, selvfølgelig? Feil. Den ble skrevet av jøden Israel Epstein som var Maos finansminister (og Rothschild-agent). Overalt var kommunismen en jødisk front. Saul Alinsky tilegnet sin bok Lucifer, the first radical known to man.

FBI-agenten Gary Aldrich, som tjente i omkretsen av Clintons, skrev en bok om hva han fikk se og oppleve. I detalj beskriver han hvordan Hillary pyntet juletræet i Blue Room i 1993 og 94: nakne små skulpturer som knuller, opiumspiper tredd på bånd, heroinsprøyter og -skjeer, og klyper til å holde hasjrullingser med. Hun hængte også opp fem gyldne ringer, kjent som sexleketøyet kukkringer. Det var ikke jul Hillary feiret men snarere sex, drugs and rock'n roll. Det røper hennes sataniske legning. Typer som hun er ikke bare avlet av jødene men også nøye utvalgt for sin nedrige karakter. Anstændige mennesker har jødene ingen hjelp av.

Mange i Clintons entourage har vitnet om at hun jævnlig deltok i heksesabbater. Andre hævder at hun er en femtegrads Lucifer-heks. Journalisten Bob Woodward skrev at hun holdt utallige seanser i det Hvite Hus hvor hun anropte sitt idol Eleanor Roosevelt, og hun har selv sagt at hun talte med Eleanors ånd. Bill på sin side bekjenner at de to i 1975 deltok i et voodoo-ritual på Haiti hvor dødes ånder tok bolig i deltagernes legemer. Det er tydelig at Hillary er blitt sinnsforvirret av okkult påvirkning. Les mer om dette i Okkult Makt.

Det som angår oss mer her er at Haiti også er ett av stedene som forsyner Hillarys sexslavering med barn. Jordskjælvet i 2010, hvor 300 tusen mennesker på øya omkom, ble utnyttet til å bortføre barn fra sykehusene. Guldgruver og sexslaver er øyas mest værdifulle tilganger, og det ene drives i ly av det andre. Laura Silsby ble tatt på fersk gjerning i å prøve å smugle 33 Haiti-barn ut av landet. Hun er forhenværende direktør i "New Life Children's Refuge", hvilket igjen viser hvordan veldædighet brukes som front for organisert kriminalitet. Epost som Wikileaks lekket viser at Huma Abedin videresendte all epost vedrørende Silsbys virksomhet på Haiti til Hillary Clinton. Helt tilbake til 2001 finner vi epost som knytter Silsby til Clinton Foundation og Hillarys stabssjef Cheryl Mills. Lekket epost fra Hillary selv viser at hun beskyttet barnerøveren mot påtale ved å skaffe henne juridisk bistand. Advokaten som forsvarte Silsby er selv dømt for sexslavehandel! Ett av Clinton-ebrevene som Wikileaks avslørte går så langt som til å diskutere priser for barnefrakt.

En ung journalist ved navn Monica Petersen arbeidet for en organisasjon som bekjæmper sexslavehandel. Hun skal ha samlet bevis som knytter Hillarys brors, Tony Rodhams, gruveselskap på øya til Clinton Foundation og dens sexslavering, særlig efter at Pizzagate kom ut. Så døde hun. Ingen kan forklare det. Noen meldte selvmord men grundløst. Clinton-kabalen har efterlatt sig tre dussin lik i sitt spor.

Joachim Hagopian fulgte opp med en ny utredning Pizzagate turned PedoGate Leads to Momentum Surge in Busting Global Child Sex Trafficking Rings.

Pedosaken som vakte stor internasjonal oppsikt i sommer (2019) var Epstein. Vi vet at Bill og Hillary Clinton, blant mange andre berømte personer, mange ganger besøkte Epsteins private øy i Karibien, Little St James, som gjæster ombord på Epsteins private jetfly, Lolita Express. Begge er uten tvil pedofile predatorer. Epstein ble efterforsket alt i 2005, arrestert i 2006, og i 2008 dømt for voldtækt av barn. Men han slapp unna med en straff som er en hån mot ofrene og rettfærden. Little St James var en øy hvortil verdens rike og mæktige ble invitert for å gjøre hva de ville med barnesexslaver. Det sies at noen av rommene i huset på øya var utstyrt med skjulte kameraer for å filme overgrepene, til bruk for utpresning. Jøden Alan Dershowitz, pensjonert jusprofessor ved Harvard, var advokaten som sørget for at Epstein praktisk talt gikk fri for straff. I USA, liksom mange andre land i verden, er det slik at jøder kan begå hvilke forbrytelser som helst mot ikke-jøder, og må sjelden sone noen straff for det. Det er jødene som har makten i våre land og samfunn, og de vet å bruke den. Perverst nok er Dershowitz selv en av overgriperne fra Epsteins private sexslaveøy.

Det finnes i dag stærkt belegg for at Epstein er Mossad-agent. Robert David Steele, som er gammel CIA-offiser og efterretningsoffiser for US Marine Corps, hævder at Epstein ble plantet som finansmagnat av Mossad for å komme i selskap med verdens rike og mæktige med oppdraget å narre dem til øya og fange dem på film i kompromitterende situasjoner. På den måten kunne Mossad drive utpresning og tvinge dem til lydighet slik at de blir viljeløse verktøy i hændene på jødene. Før Epstein ble hevet til slik rang var han ikke mer enn mattelærer i skolen uten avsluttet utdannelse. Men så tok jøden Leslie Wexner ham under sin vinge, og vips så forvaltet han hedge-fond i milliardklassen og eide Wexners herrskapshus på Manhattan East Side. Som venninne og nærmeste medarbeider valgte han, eller fikk tildelt, Ghislaine Maxwell, datteren til mediamogulen og Mossad-agenten Robert Maxwell (jøde). Som fondforvalter for multimilliardærer kunne Epstein snart kjøpe store eiendommer i Palm Beach, New York City, Karibien, New Mexico og Paris.

Til arbeidsminister (Labor Secretary) utnævnte Trump Alexander Acosta. Han er ingen annen enn statsadvokaten i søndre Florida som innvilget forliket i Epstein-fallet av 2008 hvor Epstein unnslapp med en vits til straff. Han brøt til og med loven for å skåne predator-jøden da han forsømte å meddele ofrene forliket. Han satt inne i fattige 13 måneder for forbrytelser som normalt gir 10-15 års fængsel. Og da snakker vi bare om dem han erkjente skyld for, men i dag er det klart at hans skyld går mye længre enn han ville vedkjenne sig. Hadde loven og retten seiret hadde han aldri mer fått forlate fængselscella. I steden fikk han promenere ut og fortsette karriæren som sexpredator. Ikke nok med det, men så længe han satt inne bodde han alene i en privat fløy av West Palm Beach -fængselet og fikk permisjon dagen lang fra mandag til lørdag for å kunne arbeide! Han måtte bare sove i fængselet; forøvrig var han en fri mann. Snakk om forskjellsbehandling av jøder og vanlige amerikanere! Loven og rettsvesenet er bare en spøk, bare propaganda. Hensikten er å innbilde oss at ondene systemet påfører oss er rett slik at vi bøyer oss uten å mukke, men loven håndheves bare når det passer de mæktige. Selv er de hevet over den.

Vi må vænne oss til tanken at maktens mænn selv er de værste forbrytere, for sånn er det. Vi germanere er vant til at myndighetene er samfunnets støtter og rettskaffenhetens faste borg, men det er længe siden de var det. Det vi forventer og forlanger, det normale og eneste fornuftige, hører en svunnen tid til. Som vi kan lese av Epsteins adressebok (den lille sorte) og flyloggen fra Lolita Express er verdens herskere innblandet i avskyelige forbrytelser. For å vende tilbake til jusprofessoren Dershowitz, som fikk Epstein av kroken i 2008, så vitner offeret Virginia Roberts Giuffre om at han voldtok henne både ombord på Lolita Express og på øya mens hun var barn. Hans navn forekommer i flyloggen mange ganger så det er hevet over tvil at han er innblandet i overgrepene på øya. Men de utallige ofrene er tydeligvis blitt overbevist (av sine advokater?) om at de ikke kan vinne mot de mæktige i en amerikansk domstol og er blitt bestukket til å tie. Kanskje truet også, eller skremt. Når man innser at man har en verdensmakt mot sig, og selv er et enslig menneske, så blir man lett skremt. Hva nytter det å protestere? Ingen vil hjelpe.

Man skulle tro at staten hadde institusjoner for å beskytte barn mot mishandling, men vi finner flere og flere eksempler på at barneværnet snarere medvirker til bortføringen og forbrytelsene mot dem. De er en del av makten, og i et samfunn hvor makten er ondartet er også de smittet. De har et perfekt legalt rammeverk for å ta fra forældrene barna deres og føre dem i armene på noen som ikke elsker dem men bare vil utnytte. Det er klart at personer med monstruøs legning gjerne søker sig til slike institusjoner hvor de får adgang til værgeløse barn. La aldri staten ta fra dig barna dine! Bedre da å kjæmpe og dø på stedet. I USA er antall barn som er tatt hånd om av barneværnet gått kraftig opp, samtidig som tilfæller av barnemishandling i hjemmene er gått ned. Dette kan tas som barometer på at institusjonen i stigende grad misbrukes til dulgte formål. I hvilken grad er den blitt en aktør i den globale barnesexhandelen? I USA efterforsket Nancy Schaefer dette - og så døde hun og hennes mann plutselig (i 2010). Brysomme personer som legger næsa i bløt blir ryddet av veien.

Husker du den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn som ble tvunget til å gå av? I jødemedia ble vi ført bak lyset om årsaken. Robert David Steele (se ovenfor) avslørte at Flynn hadde fått tak i en liste over pedofile politikere i Washington DC som stammet fra FBI. Ett av navnene på lista er visepresident Mike Pence' beste venn. Flynn unnlot å dele denne infoen med Pence, men han ble avlyttet av CIA/NSA under en samtale med Russlands ambassadør hvor han kunngjør sin og FBIs plan om å fakke storfiskene på Capitol Hill. Som vanlig får enhver ærlig mann sparken så snart det oppdages at han er ærlig. Ingen høyt oppe på samfunnsstigen er det i dag.

Steele bragte også info om at det finnes restauranger i Washington DC og Saudi-Arabia hvor medlemmer av elitens pedoklubb kan bestille barn for sex fra menyen. I arabiske land, særlig Saudi-Arabia, hænger haremskikken igjen, og sheiker, rikmænn og fyrster anser det for sin rett å holde sexslaver i alle aldre, i alle fall hvis de er "vantro". Anslagsvis 2 millioner europeere ble bortført fra europeiske strænder i middelalderen og solgt som slaver til mauriske haremer i Nordafrika. I våre dager kan land som Saudi-Arabia røve våre barn her i hjemlandet i ly av diplomatisk immunitet. Politiet kan ikke ransake ambassadene eller diplomatenes boliger. Pedoene høyt oppe i hierarkiet ville ikke gjøre det om de kunne.

Der er ikke bare i Østeuropa at unge kvinner og barn blir lurt av jobbtilbud og karriære utenlands for å bli bortført og tvunget inn i sexslaveri. Mange jenter holdes som sexslaver i hjemlandet også. England har vært rystet av avsløringer om sexslaveri og hårreisende overgrep på engelske jenter i England. Norge har som nævnt ovenfor fått sine egne skrekkhistorier. Det har vært tilsvarende avsløringer i de fleste europeiske land. Slaver som føres ut av landet ender gjerne opp i Israel eller Gulfstatene. De finansierer Islamske Staten (IS) på oppdrag fra USA og Israel og skal vel ha noe igjen for det. Dessuten skjenker de penger til Clinton Foundation. IS i sin tur driver med sexslavehandel, våpensmugling samt utvinning og handel i menneskeorganer som fjernstyrt redskap for Israel og verdensjødedommen.

Når det er sagt skal det tilføyes at det finnes andre spillere også. Den styrtrike oljefyrsten av Brunei, som er muslim, er beryktet for å importere jentebarn til sexslaveri i sitt harem fra USA og Europa. Forhenværende miss USA, Shannon Marketic, var så heldig å komme sig ut av sexslaveriet i Brunei, men rettssaken tapte hun. Grunden? Diplomatisk immunitet! Tenk på det næste gang du går forbi en ambassade i Oslo: rovdyrene der inne kan ustraffet gjøre hva de vil med dig og dine barn. Med Norges regjerings velsignelse.

Det finnes sexslavehandel i næsten alle land. Globalismen, grenseoverskridende global handel og trafikk, med nedbygde skranker av kontroll og kriminelle regimer, har gjort denne styggedommen til en av verdens mest lønnsomme forretninger, kanskje den mest lønnsomme efter finanssvindelen. Vær forsiktig når du reiser utenlands hvis du er ung kvinne eller har barn. Unngå å besøke tett befolkede strøk og vokt dig mot din norske naivitet. Nordmænn tror det beste om alle og blir ofte lurt opp i stry. Er det bare litt penger kan man le av det, men ikke hvis et barn er blitt borte. Det samme kan skje i Norge. Norge er ikke længer norsk, og i Oslo er nordmænn en etnisk minoritet. Det som kan skje på reise i Afrika og Asia kan like gjerne skje i Oslo. 17 mai er en farlig dag i Oslo hvor barn lett kommer bort fra forældrene og kan snappes av menneskehandlere. I et Oslo sentrum tettpakket av mennesker er det umulig å finne noenting og ingen tar notis hvis en voksen i festantrekk bærer bort et gråtende barn. Du kommer ikke til å få noen hjelp av politiet; de er blitt et privat tjenesteorgan for rike og mæktige og selv del av den organiserte kriminalitet. De gjør ingenting for vanlige nordmænn. Slik er det i alle land, og Norge er intet unntak.

Den organiserte kriminalitet drives av statlige eller overstatlige organer i samarbeid med private selskaper og NGOer. Et lærerikt eksempel er hvordan NATO, FN, US Army og private selskaper som DynCorp og Halliburton for frem i Jugoslavia på 1990-tallet. Ansatte i DynCorp kjøpte og solgte mindreårige jenter i Bosnia som sexslaver. Amerikanske soldater og offiserer, såvel som sivilt personell, stasjonert utenlands voldtar ofte mindreårige jenter uten at værtslandet kan gjøre noe med det. De får ingen straff. Det samme gjelder såkalte fredsbevarende styrker fra FN; i 2015 var hele 21 land rammet. Ingen ringere enn Goldman Sachs ble tatt i å investere i et mediekonsern som driver et forum for sexslavehandel.

Siden Pizzagate-skandalen brøt løs er flere personer blitt ransaket eller anholdt. Thomas Katsiontonis, en demokratisk representant for New Hampshire, drev flere pizza-restauranger og har bånd til Hillary og Obama. Den beryktede pedoen Jerry Sandusky's (jøde) sønn ble arrestert, siktet for overgrep mot barn; altså både far og sønn. Politiets modus operandi er tydeligvis å anholde småfiskene og la de store unnkomme. Les Epsteins lille sorte og spør dig hvorfor ingen av maktmenneskene der blir tatt. Som om politiet ikke kunne samle bevis mot dem hvis de ville. Men det er ikke sånn det fungerer; politiet kan ikke gripe sine overordnede! Det har vært mange razziaer mot pedoaktører men alltid på laveste nivå hvor de minst skyldige blir tatt og får milde straffer mens gangsterbossene slipper unna. Noen av de høye pedoene sitter i politiet, påtalemyndigheten, advokatvesenet og domstolene; vi har sett flere eksempler på det. En rekke velkjente politikere på toppen av maktpyramiden er pedoer; i følge en kilde i FBI bl.a. John McCain, Lindsey Graham, Tim Kaine, Chuck Schumer og Nancy Pelosi.

I mens fortsetter jødemedia sin kulturmarxistiske kampanje for å normalisere og legalisere pedoforbrytelser, slik de har gjort med andre perversjoner. De fremstiller det som en seksuell orientering blant andre, et livsstilsvalg som bør ha samme rettigheter og krav på respekt i multikulti-samfunnet som alt annet. Hva med ofrene, innvender man, men jødene bestrider at det finnes ofre; barn har ikke vondt av sex, påstår de, det er bare borgerlig fordom. Det er den veien det bærer under rådende makthavere; all monstruøs legning og adfærd blir skritt for skritt ufarliggjort, problematisert, satt under debatt; efterhvert er alle syn likeberettigede, og til slutt erklæres perversjonen for likeværdig. Siden blir all videre protest forbudt akkurat som det er forbudt å bekjæmpe homoseksualitet i ord eller handling.

Det er langt i fra ufarlig for privatdetektiver å efterforske mistenkte pedoer høyt oppe i hierarkiet. Andrew Breitbart, grundleggeren av det velkjente telegrambyrået, døde efter å ha kalt John Podesta pedofil og avslørt Clintons barnesexhandel. Han ble sannsynligvis myrdet. Journalisten Monica Petersen som vi nævnte ovenfor døde bare dager efter at Hillary Clinton tapte presidentvalget. Så var det insideren Seth Rich i det demokratiske parti som ble myrdet, trolig fordi han lekket epost til wikileaks. Nyhetsjournalist Ben Swann dekket Pizzagate på sin stasjon i Atlanta som hører til CBS-nettverket, og på en anstændig måte. Hvorfor efterforsker ikke politiet, spurte han. I gammelmedia var han alene om å rette søkelyset mot maktens koryfeer og ta saken på alvor. Så forsvant han. Mistet jobben i CBS samtidig som hans konti på Twitter og Facebook, som ble fulgt av en halv million, ble stengt. Selv hans website truthinmedia.com gikk ned men er nu oppe igjen.

Også i sexkulten NXIVM var jødene drivende, med Sarah og Clare Bronfman og Nancy Salzman (grundlegger) i spissen. Faren til Sarah og Clare er milliardæren Edgar Bronfman Sr. som har vært president i den jødiske verdenskongress og har et nært forhold til Rothschild. Kultlederen Keith Raniere voldtok jenter ned til 12-årsalderen. Han er intenst opptatt av verkene til jødinnen Ayn Rand (Alicia Rosenbaum) som utvandret fra Sovjet-Russland til USA i 1926 og sannsynligvis var sovjetisk agent. Hun forega å feire alt amerikansk, men i virkeligheten feiret hun bare det jødiske i Amerika som penger, banker, kapitalisme og egoisme. Ja, hun hyller faktisk egoisme som et ideal. Snakk om å bekjenne sin jødiske sjel! Hennes forfatterskap er kulturbolsjevistisk og satanisk. Alle hennes "helter" er sosiopater, voldtæktsmænn og terrorister - det er bare mærkelappen som skiller dem fra jødiske bolsjeviker. Hun dannet en kult like tyrannisk og undertrykkende som kommunistpartiet. Ingen fikk tenke selv, de skulle bare gulpe opp fraser memorisert fra hennes bøker og tidsskrifter. Det er lett å skjønne hvordan Ayn Rand -kulten kunne bli opphav til en kult som NXIVM. Gift avler gift. Jøden Anton LaVey (se ovenfor) har bekjent at hans satanisme ikke var annet enn Ayn Rands "filosofi" tilføyet seremoni og rituale. Ett av Rands forbilder da hun formet sine romanskikkelser var den grusomme morderen William Edward Hickman. Donald Trump og gjengen hans beundrer heksa Ayn Rand og mange andre forjødede amerikanere høyt på strå gjør det samme. Heksa Rosenbaum for republikanerne og heksa Abramovic for demokratene!

Sexkultdoktoren i NXIVM, Dr. Brandon Porter, er anklaget for å ha vist medlemmene video av voldtækt, partering av lik (eller levende?), og en mann som tvinges til å spise sin egen hjerne (hvordan er det mulig?). NXIVM skal handle i barnesexslaver. Richard Branson har et nært forhold til NXIVM og har liksom Epstein en privat øy hvor kulten har festet. Både Branson og Epstein er venner av Trump, og Branson og Trump står begge oppført i Epsteins adressebok.

England må være ett av de værste landene. Der ser vi hvordan de hemmelige tjenester, politiet, politikere og kommunepamper beskytter de pedofile nettverkene og deres medlemmer. Vi får også et glimt av hvordan frimureriet tjener hemmeligholdelse og fortielse, gjensidig beskyttelse. Englands fremste spiontjeneste, GCHQ, har længe hatt bånd til medlemmer av Pedophile Information Exchange (PIE). PIE-medlemmet Keith Harding ledet GCHQs frimurerloge. Han var også venn av den pedofile predatoren Leon Brittan (jøde). Et annet medlem av PIE var spionen Geoffrey Prime. En tidligere sjef i GCHQ, Robert Hannigan, fikk gå av efter at det ble kjent at han hadde gått god for en pedofil prest som siden forbrøt sig på ny. Dette til tross for at en av GCHQs oppgaver er å bekjæmpe sexslavehandel og seksuell utnyttelse av barn.

Jødene prøver så godt de kan å trakassere ofre, vitner og varslere til taushet. En av Englands fremste politikere, jøden David Blunkett, angrep varsleren Carl Beech (Nick) og politiet som trodde ham. Blunkett var minister over MI5 da 9/11 inntraff. Straks iverksatte han en rekke nødtiltak som innskrænket borgernes frihet. Selvfølgelig bygde de på den falske offisielle beretningen om 9/11 og var virkningsløse mot terrorisme. Blunkett er medlem av Labour Friends of Israel. I følge Dr Sally Baker visste han sannsynligvis alt om overgrepene mot barn begått av den beryktede frimureren og sionisten Jimmy Savile i Yorkshire. Blunkett ledet nemlig Sheffield City Council fra 1980 til 87. Han visste også alt om guttebordellen Elm Guest House i London, da en fagforening skrev til ham om det alt i 2002 mens han var innenriksminister (Home Secretary). Men han foretok sig intet. I dag driver han en hetsgruppe (Labour Tomorrow) mot Labours fører Jeremy Corbyn med beskyldninger om antisemittisme mot ham og partiet i allmenhet. Midlene kommer fra jøden Benjamin Wegg Prosser som driver jøden Peter Mandelsons konsulentfirma. Mandelson i sin tur står Rothschild nær og er kanskje i slekt med ham.

Alle høytstående politimænn i England er frimurere og beskytter jødene. Deputy Assistant Police Commissioner Steve Rodhouse efterforsket vitnemålet fra Carl Beech. De anklagede, jødene Greville Janner og Leon Brittan, fikk ingen straff. Rodhouse holdt oppsyn med utredningen av Jimmy Savile. Som frimurer med nære bånd til jødene og med forbindelser til alt som kryper og går av samfunnstopper i England, ikke minst de kongelige med prins Charles i spissen, unnslapp også han straff. Endelig var Rodhouse overhode i politiavdelingen som henla efterforskningen av Epsteins britiske medhjelpere og pedoklienter. Med rett mann på rett plass kan alle tilløp til ærlig politiarbeid og rettsvesen stoppes i fødselen.

Det er ikke bare Rotherham som har vært hærjet av sexslavehandlere og voldtæktsgjenger. Telford (nær Birmingham) er et annet eksempel. Der bodde Jennifer. Hun ble voldtatt av 500 mænn fra hun var 11. Hun ble gjengvoldtatt, ofte i skoleuniform. Hun ble solgt som sexslave og tvunget foran pistolmunningen. En voldtæktsmann denget henne og stappet grus i munnen på henne for å stagge henne. Men politiet nektet å gripe inn og anholdt henne gang på gang. Ikke en eneste av dem som forgrep sig på henne ble bragt for retten. Politiet forfulgte henne, ikke gjerningsmænnene. Hun kom i klørne på en gammel gris som var kjent av politiet for sexslavehandel. Hennes mor varslet politiet, men de foretok sig intet. Han kunne ustraffet og uten hinder kjøre henne rundt i landet og tvinge henne til sex med andre mænn. Hun fortæller at hun ble solgt til hvem som helst, hvit eller asiat, villig til å betale.

Dette er bare ett av utallige eksempler. I en undersøkelse utført av Sunday Mirror i 2018 viste det sig at opp til tusen Telford-jenter kan ha blitt utnyttet seksuelt over et tidsrom på 40 år.

Michael Hanley, tidligere sjef i MI5, skal ha vært en nøkkelperson i pedoringen som pinte barn i hjel. Men i følge hans familie har ikke politiet underrettet dem om mistanker mot ham. Operasjon Midland var ment å utrede Hanley og andre medlemmer av en barnesexring, men familien har fått høre av politiet at Operasjon Midland ikke eksisterer! Her er man et fjols hvis man ikke aner ugler i mosen. Makten bestreber sig på å mørklegge og begrave saker heller enn å oppklare. Hanley skal ha tilhørt spionringen som omfattet Kim Philby, Anthony Blunt, Guy Burgess, Guy Liddell, Roger Hollis og andre. Lederen formodes å ha vært Victor Rothschild (jøde). Er det rart slike personer er hevet over loven? I et samfunn prisgitt pengene er pengefyrstene allmæktige.

Operasjon Yewtree heter efterforskningen av overgrep mot barn som Jimmy Savile og andre begikk. Carl Beech anga som barneskjændere en rekke personer i Scarborough og det nærliggende Whitby. Blant disse finner vi Jimmy Savile, Edward Heath, Leon Brittan og Harvey Proctor (jøde?). Savile bodde i Scarborough. Han drev en rekke barnesexringer og forsynte samfunnstopper med ungt kjøtt. Selv skjændet han utallige barn, blant dem Carl Beech. Han ble iakttatt av et vitne og offer mens han førte unge gutter ombord på Heaths jakt The Morning Cloud. Heath kjente Peter Jaconelli som var med i en ring i Scarborough, Whitby og omegn hvor han var ordfører! Takket være slike maktmennesker i nøkkelstillinger kunne Savile operere fritt i området. Jaconellis ring i Scarborough var kjent av politiet i North Yorkshire senest siden 1970-tallet, noen kilder sier 1950-tallet, men de grep aldrig inn.

I følge politiets efterretningsrapporter tok Savile med sig jenter i alle aldre til sin leilighet i Scarborough. Han og Jaconelli pleide å kjøre over til Whitby i Saviles rosa Rolls Royce tidlig på 1970-tallet for å plukke opp ungdommer av begge kjønn fra burgerbaren foran næsa på politiet i Whitby Police Station. De unge ble ført bort og mishandlet på alle tenkelige måter; siden bestukket til å holde kjeft. Savile smuglet bilder av overgrepene ut av landet for salg i Nederlands sexindustri. BBCs utredning beviste at han var beskyttet av politiet i Scarborough og Whitby.

Harvey Proctor har vært elev ved Scarborough High School for Boys. Terry Dwyer drev et ulovlig skjenkested som het The Lord Fox. Han skrøt av sin tid i London hvor han forsynte Harvey Proctor med guttekjøtt. Halliken Barry Haddon fortalte at han i to år skaffet unge gutter til en MP han kjente ved navnet Keith Proctor. Harvey Proctor hadde for vane å strekke guttene og lenke dem med håndjærn til sengen, av og til både efter hændene og føttene. Så gikk han løs på dem og lot sine perverse lyster få fritt løp. På et hotell i Agadir, Marokko, så en sikkerhetsvakt en arabisk gutt snike sig inn på Proctors rom; han ble funnet under sengen hvor han gjemte sig.

Hadde Saviles sexslavehandel et dypere formål? Han var som sagt frimurer og sionist med et nært forhold til jødene. En rekke ganger besøkte han Israel, f.eks. i 1975. Samtidig hadde han adgang til mange av samfunnstoppene i England. Noen melder at han arbeidet for efterretningsvesenet. En teori går ut på at han skulle hjelpe Kosher Nostra (Mossad, den organiserte verdensjødedom) å beherske Englands hemmelige tjenester. Han spiste middag med admiral Michael Boyce, sjefen for forsvarsstaben.

En yndet måte å skaffe sig adgang til værgeløse barn var å drive hjem for forældreløse barn. Det var nettopp hva jøden Leon Brittan og hans familie gjorde. De var personalet på Larpool Orphanage, Whitby! Efter annen verdenskrig fantes det mange forældreløse barn over hele Europa, og jødiske seksualpredatorer kunne fråtse i ungt arisk kjøtt. Forældrene hadde jødiske krigshissere og profitører sendt i døden. I 1974 kom Brittan inn i parlamentet som representant for Whitby. Senere kom han med i Thatcher-regjeringen hvor en ikke navngitt minister skal ha voldtatt to tenårsgutter. Private Eye hævder at det var Brittan. Ett av ofrene stammer vitterlig fra nordøst, hvilket stemmer med Scarborough eller Whitby. Brittan var ministeren overordnet MI5 og hadde beste forutsetning for å vite hva spiontjenesten og politiet drev med samt styre dem bort fra pedofile nettverk.

En gang gjennomførte politiet en razzia mot Brittans hjem efter at en ung gutt vaklet halvnaken ut i gata. På politiets spørsmål fortalte han om Brittan og kumpaner og tok dem med til huset. Men da de kom dit ventet to offiserer fra sikkerhetstjenesten. Guttene ble bestukket til å tie og Brittan forfremmet til EU-kommisjonær for UK. Han skal ha vanket på guttebordellen Elm Guest House.

En annen som drev pleiehjem for barn var John Allen (Mr X) i Wales. Han forsynte høytstående barneskjændere i London og Holland med unge gutter. Visse politioffiserer og pamper var med i en barnesexring som utnyttet barn fra andre fosterhjem i Wales. Minst 12 mishandlede barn som klaget på pedoringen døde på mistenkelig måte. Et vitne som fortalte om politimænn som misbrukte ham er blitt utsatt for represalier hvor hans hjem ble ødelagt og han selv stadig trakassert. At politiet er korrupt er det ingen tvil om; det er blitt avslørt mange tilfæller av sabotage mot efterforskning av pedoforbrytelser. Commander Wally Virgo lot sig bestikke av Soho-gangsteren Bernie Silver (jøde). MI5 pleide å bringe utenlandske diplomater til fosterhjem for barn i Nord-Wales, gi dem gutter å leke med og dulgt filme dem mens de voldtok, mishandlet og pinte guttene. Filmopptakene beholdt de som bevis. I Øst-Belfast drev den beryktede homsen William McGrath en pedoring i Kincora Boys Home. McGrath hadde vært ansatt i MI5 siden 1960-tallet og MI5 visste hva han holdt på med men grep ikke inn.

Rotherham-saken er velkjent. Byen ligger i søndre Yorkshire. 1400 barn ble seksuelt misbrukt i løpet av 16 år. Efterretningsrapporter viser at de hemmelige tjenester var klar over at sårbare jenter ble utsatt for overgrep, men bunken av kjente forbrytelser blev aldrig efterforsket, langt mindre ført frem til påtale. Politi, byråd og sosialtjeneste vendte ryggen til. I blant trakasserte de varslere. Rapporter fra myndigheter om uføret ble dysset ned. Hvorfor det, kan man spørre. Den vanlige forklaringen er at de var redde for å bli brennemærket som rasister, med tanke på at voldtæktsbandene i Rotherham var pakistanske. Men når vi ser dette i en større sammenhæng og innser at politiet ikke grep inn når pedoringene ble drevet av hvite briter heller så forekommer det oss mer som en bortforklaring. Kan det være slik at pakibandene ble beskyttet fordi de leverte unge jenter til høytstående pedoer i det britiske samfunn? Forøvrig harmonerer slike tilstander fint med det sedelige forfall og den rettsløshet for hvite briter som maktjødene bevisst fremmer. Alt som skader det hvite værtsfolk hilses velkommen av dem.

For å gi et bilde av hvor stygg medfart barn i Rotherham fikk: Barn så unge som 11 år ble voldtatt av flere mænn på en gang, bortført, solgt som sexslaver i andre engelske byer, prylt og skremt. Det forekom at de ble dynket i bensin og truet med å bli påtent, truet med skytevåpen, tvunget til å bevitne brutale voldtækter og truet med at det skulle gå dem likeens hvis de sladret.

5 pakistanere fra Rotherham ble fængslet i 2010 for sexovergrep mot engelske jenter, men politiet foraktet, i følge rapporten, mange av barneofrene. Pakibanditter er også blitt dømt for slike forbrytelser i Oxford, Rochdale, Derby, og Shropshire. Men dette er sjeldne unntak. Mange mennesker klaget til politiet, og mange jenter fortalte politiet hva de hadde gjennomgått, men politiet gjorde ingenting. En far tilkalte politiet for å befri sin datter som ble holdt fanget i et hus av en pakistansk bande. Politiet fant den unge jenta som var blitt droget. De arresterte faren for rasehets og datteren for vold! Pakkisene lot de være i huset sammen med to andre engelske jenter som ble holdt fanget! To jenter fra South Yorkshire ble slept inn i en bil og kjørt til Bristol for å brukes til sex som del av en droghandel. Da jentene klarte å flykte ville ikke politiet i South Yorkshire forhøre dem om hendelsen. En natt hørte naboene skrik fra et hus og tilkalte politiet. De fant en 13 år gammel jente sammen med en stor bande av mænn kl 3 om natten. De hadde tyllet i henne vodka. Politiet arresterte jenta for fyll og ordensforstyrrelse men unnlot å forhøre mænnene.

Vi kan knytte bestemte maktmennesker til Rotherham hvilket kan belyse årsaken til lovløsheten i byen: William Hague var tidligere overordnet MI6. Jøden Denis MacShane (Denis Matyjaszek) satt før som minister i regjeringen. Han satt også i parlamentet for Rotherham og var en primus motor i Labour Friends of Israel.

Offisielt døde Epstein i sommer, men han er nok ikke død. Et fingert dødsfall var eneste måten å kringgå straff uten å vække ramaskrik. Men ingen av de andre er blitt tiltalt heller. Ghislaine Maxwell f.eks.. Alle i den lille sorte er tydelivis immune mot straff og kan gjøre hva de vil. Ikke blir Epsteins virksomhet på øya eller andre bosteder gransket heller, unntatt av selvoppnævnte privatefterforskere. Dronebildene fra øya er meget interessante og styrker mistanken om at Epstein drev en satanisk sexkult.

Waldemar