Kampen for Ytringsfrihet

Koran-brenningen i Sverige har blitt en verdensnyhet. De fleste svensker som uttaler seg forsvarer dette under henvisning til ytringsfriheten. Jeg har til gode å finne noen som tenker klart om alt dette. For det første, det opplagte: Er brenning av gjenstander på gata i svenske byer en ytring? Jeg har ofte møtt påstanden at dette er en ytring som beskyttes av grunnlovens ytringsfrihet. I Sverige, som ikke har noen grunnlov med ytringsfrihet! Nemlig, Sverige har i motsetning til Norge ingen grunnlov som garanterer ytringsfriheten. Grunnloven i Sverige omhandler bare regjeringsformen, suksesjonsordningen og slikt. De har Tryckfrihetsförordningen, en gammel lov som går tilbake til 1766, men den hører ikke til grunnloven og er bare en vanlig lov. Det var ikke før i 1949 man prøvde å rette på det uheldige i dette og ga Tryckfrihetsförordningen vern mot endring som grunnloven, men den er fremdeles ikke del av grunnloven. Det blir bare mer forvirrende av at man nå kaller den en grunnlov. Svenskene sier at de har fire grunnlover - det høres ut som fleip, men sånn snakker de der borte.

I 1991 fikk Sverige en ny lov om ytringsfrihet i elektroniske media, som supplerer Tryckfrihetsförordningen. Den kalles også en grunnlov. Hvilke ytringer beskyttes da samlet sett? Trykte bøker, tidsskrifter o.l., samt TV- og radio-program, overføringer på internett o.l. Såvidt jeg kan se finnes det intet vern for offentlig tale. Langt mindre offentlige gjerninger som å brenne ting på gata. Det er viktig å skille mellom ytringer og gjerninger. Ingen gjerning beskyttes av ytringsfriheten. Ikke en gang om den bærer et politisk budskap. Man har rett til å demonstrere, men bare om handlingene i den forbindelse er lovlige. Et politisk budskap gjør ingen ulovlig gjerning lovlig.

Vi må derfor først spørre oss om det er lov å brenne ting på gata i svenske byer. Er det ikke det så er det ikke lov å brenne Koranen heller. Jeg føler meg sikker på at det er forbudt. Prøv selv, om du vil, å lage bål på Drottninggatan i Stockholm. Hvor lenge tar det, tror du, før polisen dukker opp og gir deg en saftig bot? Da får du føle gjeldende lov på kroppen. Ordenslover. Du kan unnskylde deg med at du gjorde det for å redde regnskogen i Amazonas, men det hjelper ikke; du slipper ikke unna boten for det. Slik får du bekreftet at politisk motiv ikke hever deg over loven.

Ordenslover er ikke det eneste som kan brukes for å stoppe Koran-brenning. I brottsbalken, Sveriges straffelov, finnes en paragraf om Förargelseväckande beteende hvor det står: Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter. Det er klart at dette kunne brukes mot Koran-brenning hvis myndighetene ville. Endelig finnes loven om Hets mot folkgrupp, som også er del av brottsbalken, og hvor det heter: hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Min uthevelse. Det er klart at dette også kunne brukes mot Koran-brenning, da det kan oppfattes som misaktning mot muslimer for deres trosbekjennelse.

Viktigere og klarere enn alt dette er likevel åndsverkloven. Jeg henviser til den norske loven, men Sverige har sikkert maken, uten at jeg orker å lete i lovsamlingen deres. I § 5 står det om ideelle rettigheter: Et verk må ikke endres eller gjøres tilgjengelig for allmennheten på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphaverens eller verkets anseelse eller egenart. Nå utløper riktignok vernet 70 år etter forfatterens død, men de ideelle rettighetene varer evig, se § 108 hvor det heter: Selv om opphavsrettens vernetid er utløpt, kan et åndsverk ikke gjøres tilgjengelig for allmennheten på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphaverens eller verkets anseelse eller egenart eller på annen måte antas å kunne skade allmenne kulturinteresser. Det følger av dette at det er forbudt å brenne en bok offentlig, selge dopapir med bokens sider på bladene, tapetsere offentlige toaletter med boksidene o.l. Dette gjelder uansett hvem forfatteren er og hva boken handler om - Ibsens eller Bjørnsons samlede, Bibelen eller Koranen eller hva som helst.

Det er altså klart at offentlig Koran-brenning er ulovlig av mangfoldige grunner, både i Norge og Sverige. Likevel er det et utbredt syn i Sverige, ja nærmest enerådende, at Koran-brenning beskyttes av ytringsfriheten og at det ikke finnes noen lover mot det. Forstå det den som kan. For det første er det en gjerning, ikke en ytring, og beskyttes ikke av ytringsfriheten. For det andre finnes det minst fire lover som kan brukes mot det, hvorav åndsverkloven er den klareste: Du har like lite rett til å brenne en manns åndsverk på gata som å brenne hans hus. Begge deler er eiendom som vernes av rettigheter. Når svenske myndigheter ikke griper inn må det være for at de ikke vil. Hvorfor vil de ikke? Det er det store spørsmål.

Det er ikke fordi svenske myndigheter bryr seg om ytringsfrihet. Det kryr av dommer for Hets mot folkgrupp. Bare å søke på nettet så finner man flust av eksempler: En man från Vetlanda kommun döms för 22 fall av yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Mannen har varit ansvarig utgivare för en nazistisk webbtidning... Den nazistiska webbtidning som han vid tiden för brotten var ansvarig utgivare för har enligt åtalet publicerat flertalet hatiska inlägg om bland annat judar, invandrare och homosexuella... I förundersökningsprotokollet finns flertalet skärmkopior på inlägg som gjorts på sajten där bland annat hakkors och andra nazistiska symboler visats. (kilde)

Legg merke til at anklagen ikke går ut på at han sa noe usant om jøder og andre. Vi må slutte at sannhetsgehalten i utsagnene er saken uvedkommende. Så det er forbudt å skrive noe sant om jøder når det er egnet til å vekke lesernes hat mot dem! Man kan ikke publisere rapporter om klanderverdig oppførsel fra jøder. Man får bare rose dem. Legg også merke til hvordan de gjentar ordet nazistisk gang på gang. Folk med en viss politisk anskuelse er rettsløse og skal betraktes som forbrytere! Til tross for at det ikke finnes noen hjemmel i lov for det. Tvert i mot kunne man betrakte det som Hets mot folkgrupp, nemlig mot mennesker av nordisk opprinnelse (ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung). Det understrekes når de skriver hakkors och andra nazistiska symboler visats. Dette er nordiske symboler! De finnes på helleristninger i Bohuslæn som går tilbake til bronsealderen. Ordet nazisme brukes for å mane frem bildet av fjell av lik og annen skrekkpropaganda fra Holocaust, den groveste hets mot folkegruppe som noensinne er diktet opp. Den rettes fremst mot det tyske folk, men i forlengelsen alle germanere og mennesker av nordisk rase.

En person har, i närvaro av flera kunder och butikspersonal, fällt yttranden av nedsättande karaktär om en grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg och etniskt ursprung. Uttalandet riktades mot en kvinna som stått framför mannen i kassakön. Det hände den 17 januari 2020 på Ica Maxi i Härnösand. (kilde) Åpenbart en svenske som protesterte mot blattarnas oppførsel eller invasjon av Sverige. Det svenske folk er i ferd med å utryddes og fortrenges av disse svartingene, men svensken får ikke en gang lov å si hva han mener om det. Han ble dømt for hets mot folkgrupp til svære bøter.

Regionpolitikern Bertil Malmberg (SD) dömdes idag av Nyköpings tingsrätt för hets mot folkgrupp. Detta efter ett uttalande i regionfullmäktige om att sydsudaneser skulle ha lägre IQ. (kilde) Det er ikke en gang lov å si fakta om rasenes ulikhet! Sannheten er hets mot folkgrupp! Derimot er det fullt lovlig å lyve.

På mannens konto på sociala medie-plattformen VK har han bland annat delat en bild på Adolf Hitler och Joseph Goebbels framför ett hakkors. (kilde) Dette er hets mot folkgrupp og en forbrytelse i Sverige!

I en grupp på Facebook kommenterade mannen en artikel om en person som påstod ha begått en hedersrelaterad våldtäkt med orden ”Äckliga muslimjävel”. Kommentaren har ansetts ge uttryck för missaktning av gruppen muslimer och träffas av straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp. (kilde) Det er altså lov å brenne Koranen som alle muslimer holder hellig og som åpenbart er rettet mot alle muslimer, men forbudt å skjelle på en enkelt muslim for at han har voldtatt!

En elev i en kranskommun till Umeå döms för hets mot folkgrupp efter att han ristat in ett hakkors i en av skolans bänkar. Skolan har under hösten haft problem med bland annat rasistiska hälsningsfraser i korridorerna... Rätten menar också att det är uteslutet att personer som är uppvuxna i Sverige och i den ålder skulle vara helt okunniga om hakkors, nazismen, andra världskriget och förintelsen. (kilde) Det er altså forbudt å bruke nordiske symboler i Sverige! Det er også forbudt å gi uttrykk for en nasjonalsosialistisk overbevisning. Endelig er det forbudt å bestride jødenes løgner om annen verdenskrig, særlig Holocaust.

Du kan selv lete videre og oppdage mønsteret. Lista av dommer mot svensker for hets mot folkgrupp er lang som et vondt år. De kan stort sett ikke si noenting offentlig uten å være anonyme. Bare anonymitet beskytter; noen ytringsfrihet finnes ikke for dem. Det hjelper ikke at det finnes lover som sier det. Det er i lys av dette repressive regimet man må spørre seg hvorfor Rasmus Paludan og Salwan Momika ustraffet kan brenne Koraner utenfor moskeer. Tror noen man ville komme ustraffet fra det hvis man brente jødisk Holocaust-litteratur utenfor synagogene? Holocaust er jo en slags religion, så hvorfor skal man ikke kunne brenne dens "hellige" skrifter? Jødene påstår at Holocaust er historie, men muslimer påstår at Koranen er historie, og kristne at Bibelen er det. Er det ikke lov å bestride det? Vi så at det er forbudt når det gjelder Holocaust, men altså tillatt for Islam.

Det forteller oss hvem som hersker i Sverige. Det er ikke muslimer. Det snakkes mye om islamisering, men hva er det? Det må være at man blir rettsløs i samfunnet hvis man angriper islam. Politiet vil ikke hjelpe, alle oppgjør i domstolene går en i mot, man får avslag på alle søknader, får sparken fra jobben, nektes bankkonto osv. Dette rammer den som angriper jødene eller frimureriet eller marxismen offentlig, men den som skjender Koranen, slik Paludan gjør, får politi-beskyttelse døgnet rundt som koster samfunnet millioner. Han rammes ikke av noe av det som rammer nasjonalsinnede svensker og sannhetssøkere. Han holdes ikke en gang ansvarlig for loven, nei, han er hevet over den. Da må enhver oppegående iakttager spørre seg hvem han egentlig er og hva han driver med.

Man kommer nok svaret nærmere hvis man ser på den andre som har brent Koranen i Sverige: Salwan Momika, født i Irak 1986. Iransk etterretning meldte 10. juli 2023 at han ble vervet av Mossad i 2019. Han er ikke muslim. Noen steder kaller han seg kristen, andre steder ateist. Iranerne mener Koran-brenningen skal trekke oppmerksomheten bort fra Israels overgrep i Palestina. Det finner jeg ikke troverdig. Da burde man ha gjort likedan i alle vestlige land, men det er bare i Sverige dette foregår, unntaksvis i Danmark og Norge. Paludan er dansk og bor i Danmark, men brenner alltid Koranen i Sverige. Kan du forstå det? Der hvor også Momika gjorde det. Dette må ha spesielt med Sverige å gjøre.

Hva står Paludan for og hvordan er han forskjellig fra nasjonalsinnede dansker og svensker? Han tilhører den kontrajihadistiske bevegelse. Er advokat og driver partiet Stram Kurs. Men partiet har ikke mange medlemmer og får ikke mange stemmer. Det har ingen representanter i Folketinget. Som advokat får Paludan neppe mange oppdrag. Hva lever han av? Rasmus Paludan skriver til Redox: “Af Stram Kurs’ vedtægter fremgår det klart, at nazister, racister, muslimer m.fl. ikke er velkomne. (kilde) Altså er han "Politisk Korrekt". Han er også homofil og grepet i å sex-chatte med unge gutter.

De som står bak Koran-brenningen må ha makt til å hindre svenske myndigheter i å håndheve loven, for som vi så er det faktisk forbudt. Hvem har den makten? Det er bare jøder og frimurere. Hva er deres hensikt med dette? Hva vil de oppnå? Cui bono? Hvem gavnes av muslimske opptøyer i Sverige og fiendskap mot Sverige fra verdens muslimske land? At rasefremmede innvandrere oppvigles til opptøyer av makthaverne selv er ikke noe nytt. George Floyd -hendelsen og negeropptøyene i USA sommern 2020 kunne vi bevise var iscenesatt. Hva som ligger bak opptøyene i Frankrike, slutten av juni 2023, vet jeg ikke. Det påstås at en ung mann fra Nordafrika ble skutt av politiet. Siden brøt helvete løs. Spontant? Det følger jo ellers mønsteret fra Black Lives Matter.

Hva er i det hele tatt formålet med masseinnvandring fra den tredje verden? Er ikke det å bruke hordene av svartinger som bolsjevistiske terrortropper mot hvite i deres hjemland? Vi utsettes for voldtekt og drap hele tiden (f.eks. Lola Daviet), men hvis vi reiser oss til protest fordømmes vi som rasister. En eneste kriminell afrikaner skutt - eller ikke skutt - av politiet i Frankrike, og 5000 kjøretøyer brennes, 1000 bygninger ødelegges eller plyndres, 269 politistasjoner angripes, hundrevis av politimenn såret. Tenk om hvite europeere skulle gjøre likedan hver gang en av våre rammes!

Som alle kunne forutse utløste Koran-brenningen opptøyer i Sverige. Særlig ille var det i påsken 2022. Dette må også være hensikten med brenningen. Muslimer og andre svenskfiendtlige fremmede skal oppvigles til massevold og masseødeleggelser mot svensker. At ikke en eneste svenske har brent Koranen spiller ingen rolle. Sverige er trolig det land i Europa som har flest muslimer i forhold til folketallet, se Seksualforbrytelser og Fremmedandelen i Europa. Dette skal tydeligvis utnyttes til å terrorisere svenskene. Koran-brenningen er gnisten som setter fyr på fremmedhordene.

Følgen er at en stor del av verden nærer hat til den nordiske rase. Vi angripes på alle måter verden over. Fra Sørafrika meldes det at negrene synger om å drepe boeren, de sørafrikanske hvite bøndene. De har drept tusenvis, ofte på en bestialsk måte. Det fortsetter de med, og hvite er stort sett fritt vilt. I Ukraina slaktes hvite ukrainere og russere i hundretusentall uten noen som helst mening, og dette tvinges vi vesteuropeere å støtte med penger og våpen. Hvem skal bosette seg i det folketomme og ødelagte landet? Jøder? Negre? Glem heller ikke at Covid-19 slo hardest mot hvite mennesker, og bare vi ble tvunget til å ta vaksinene som har ødelagt vår helse og kanskje sterilisert oss, bare vi tvunget til å stenge ned og ødelegge næringslivet.

Hvorfor akkurat Sverige? Er det noen som vil hindre landet å gå med i NATO? Eller tvinge det å betale en stor sum under bordet for å slippe inn? Skal Sverige sende mer penger og våpen til jøde-regimet i Kiev? Eller oppgi sin støtte til palestinerne? Det må ligge storpolitikk bak brenningen. Det kan være flere ting. Skal Sverige innføre strengere overvåking av svensker og innskrenke ytringsfriheten enda mer? Dette er jo en stor sak i tiden. Overalt på nettet, særlig sosiale media, er alt som heter ytringsfrihet tilintetgjort. Hvitt selvforsvar og all sannhetssøken er bannlyst. Det sitter en hær av "faktasjekkere" og marxistiske sensorer der som ikke slipper noenting gjennom som er kritisk mot den nye verdensordens agenda.

25. august 2023 er dagen da alle sosiale media fullt ut må føye seg EUs Digital Services Act. Det innebærer blant annet at alt ulovlig innhold, alt "hatprat" og all "desinformasjon" straks må fjernes. De som forsømmer dette risikerer enorme bøter på opp til 6 % av årsomsetningen. Sannhetsministeriet er her! Sannhet er løgn og løgn er sannhet. Kjensgjerninger som marxismen ikke anerkjenner forbys. Slik som eksistensen av kjønn og raser og deres forskjeller. Vitenskapelige innvendinger mot massevaksinasjon og klimahysteri forbys. Fri forskning ("konspirasjonsteorier") i politisk-historiske hendelser forbys. Å bestride jødiske løgner blir en forbrytelse.

Det ligger i lufta at Sverige kommer til å bekjempe Koran-brenning ved å innføre en ny lov som knebler svensker. Som jeg viste er det helt unødvendig. Brenningen kan når som helst stoppes med åndsverkloven, og den innskrenker ikke ytringsfriheten det grann. Men alle disse hyklere som forsvarer brenningen i ytringsfrihetens navn, hvorfor protesterer de ikke når svensker og andre hvite europeere straffes for å benytte sin menneskerett til forskning og informasjonsformidling? Jeg viste en del eksempler på svensker straffedømt for ytringer. De ties ihjel og får ingen støtte, i alle fall ikke fra skinnhellige anti-islamister.

Vet du hvor mange Holocaust-revisjonister som har måttet sone årevis i fengsel, blitt bøtelagt eller utsatt for vold? Hørt om Ernst Zündel, Germar Rudolf, Sylvia Stolz, David Irving, Robert Faurisson, Vincent Reynouard, Siegfried Verbeke, Ursula Haverbeck, Fredrick Töben, Arthur Butz, Jürgen Graf, Gerd Honsik, Carlo Mattogno, Wilhelm Stäglich, Udo Walendy, Wolfgang Fröhlich? Det finnes ikke en eneste Holocaust-revisjonist som ikke har vært forfulgt på den ene måten eller den andre. De får ingen støtte av dem som angivelig kjemper for menneske- eller borgerrettigheter.

De som forsvarer Koran-brenningen hevder at de står opp for svensk tradisjon av full ytringsfrihet. De nevner ikke forfølgelsen av svensker for frimodige ytringer mot makten, eksemplifisert oven. De fortier undertrykkelsen. Hets mot Folkgrupp er ikke eneste middelet for å skremme svensker til taushet. Værre er å miste jobben og levebrødet. Men værst er å miste sine bankkonti. Da kan man ikke bo i landet, siden man ikke kan ta i mot lønn, ikke betale en regning, ikke kjøpe en billett. Dette er riset bak speilet for den som uttaler seg på en måte som mishager jødene/frimurerne. Det brukes mot frimodige hvite menn verden over. Nigel Farage i England er et nylig og mye omtalt eksempel.

Loven mot hvitvasking av penger og terrorisme misbrukes som våpen mot frimodige svensker. Er en mann politisk bannlyst får han snart brev på posten om at banken sier opp kundeforholdet. Unnskyldningen er at den ikke kjenner ham godt nok. Han kan dokumentere og bevise alt, at han har rent mel i posen, men det hjelper ikke. Dette rammer ikke bare det folk flest betrakter som ekstreme standpunkter, men helt vanlige alternative nyhetssider som Nya Dagbladet og Fria Tider. Sikkerhets- og kontrollapparatet er ikke innført for å beskytte folket men for å undertrykke det. På flyplassene må en vanlig svenske finne seg i å bli kroppsvisitert og se bagasjen finkjemmet av svartinger - for å verne samfunnet mot terrorisme!

Kontrajihadistene hevder at det hører til svensk sed å skjende religionen, og at muslimer får tilpasse seg dette. Hvordan forholder det seg egentlig? Inntil 1949 hadde Sverige en lov som forbyr hädelse. Da ble loven omarbeidet til trosfrid. Den gjaldt frem til 1970 da marxistene sørget for å få den opphevet. For at de fritt skal kunne skjende kristendommen og alt svensker holder hellig. Det kulturbolsjevistiske prinsipp: Alt mennesker holder hellig kan og skal skjendes! Det skal trekkes ned i kloakken. Det er liksom en rett det. Det er et smart trekk av marxistene å drive det frem ved bruk av Koranen, for den er det ingen svensker som holder hellig.

Filosofen Kant, professor i Königsberg, hevdet at en handlemåte bare er moralsk hvis den kan opphøyes til et allment prinsipp. Vi må ikke stirre oss blinde på at det er Koranen som i disse dager skjendes. Forestill deg i steden at noe som er deg selv dyrt og kjært skjendes - er det greit? Kan vi leve i et samfunn hvor det nordmenn og svensker flest høyakter rutinemessig skjendes? I ytringsfrihetens navn? Ser du ikke selvmotsigelsen i dette? De som står for dette må jo da holde ytringsfriheten hellig. Men da skal den rakkes ned på og skjendes!

Dette er ingen akademisk spissfindighet. Tror du barn som ser voksne urinere på det norske flagg og grunnloven vokser opp til å høyakte ytringsfriheten? Ett av disse barna vokser opp og blir en mektig mann. En dag må du forsvare deg i møte med ham og påberope deg ytringsfriheten. Hva forventer du da? At han fromt skal bøye hodet og medgi retten? Å nei du, han kommer til å hånflire deg opp i ansiktet, rive grunnloven i stykker, spytte på den og tråkke på den. Han er et barn av kulturbolsjevismen, og du har selv avlet ham. Kulturbolsjevisme fører til politisk bolsjevisme uten friheter eller rettigheter av noe slag.

Sannheten er at et folk som ikke kjenner fromhet og ikke holder noe hellig ikke er i stand til å opprettholde lov og rett. Makten kommer til å tråkke retten under jernskodd hæl. Ja, for hva skal avholde en makthaver fra å gjøre som han vil, hevde sin egennytte i alle saker og bare tråkke folk ned? Det er alltid noen i samfunnet som har makten. Det utarter i despoti eller anarki, blir en permanent borgerkrig.

Kanske innvender du at grunnloven ikke er religion og skal beskyttes mot krenkelser. Men da har du ikke skjønt poenget. Grunnloven er bare ord på papir. For at den skal gjelde må folk flest høyakte den. Hvor skal høyaktelsen komme fra? Hva skal drive en makthaver til å sette sin egennytte til side og bøye seg for ord på papir? Har han ingen fromhet i seg kommer han til å tråkke grunnloven ned hvis han har makt til det. Uten fromhet finnes ingen rett, da er alt bare makt. Den sterkere ulven eter den svakere.

Folkets rettssyn har samme kilde som religionen: Vår arvede iboende fromhet. Religion er ikke noe annet enn fromhetsliv. Man kan reise seg mot en fremmed religion som vi er påtvunget, men man reiser seg ikke mot fromheten i ens egen sjel. Finnes den ikke blir makt tyranni. Men nordiske (ariske) mennesker er de frommeste på Jorden. Det er dette som ligger bak vår høye sedelighet og edle åndsliv.

Legg merke til at ingen svensker brenner Koranen. Paludan er en pervers og hjerneskadet danske. Salwan Momika er iraker og muligens Mossad-agent. Det er forskjell på å kritisere religiøse skrifter og å krenke dem offentlig. Selvsagt skal vi fritt kunne kritisere det som står i Koranen. Men meg vites har Paludan aldri gjort det. Jeg finner ingen artikkel av hans hånd på nettet hvor han forklarer hvorfor han har så mye mot Koranen. Han ytrer seg ikke. Således er vi vitner til det bisarre skuespill at folk står opp for en manns ytringsfrihet som ikke ytrer seg. Han er velkommen til å si hva han vil om dette, men jeg tror ikke han vet noenting om Koranen eller Islam.

Hvorfor tåler svenske myndigheter Koran-brenningen? Fordi det er marxismen som rår i Sverige mer enn svensk lov. Der i gården er religion opium for folket og skal tilintetgjøres. Men samtidig hevder marxismen at alle mennesker er like, bortsett fra økonomisk klasse. Derfor tillater den ikke at muslimer som folkegruppe angripes. Tvert i mot er de Sveriges nye proletariat som skal smadre det svenske samfunn. Marxistene vil ha muslimene på sin side, men som afrikanere og asiater i kamp mot hvit rasisme, ikke som muslimer. De prøver å fremstille Koran-brenningen som hvit rasisme og undertrykkelse av farvede mennesker. Temaet er akkurat det samme som ved Black Lives Matter i USA og opptøyene i Frankrike. Islam misbrukes som et våpen i klassekampen, rettere sagt rasekampen.

På en måte gjør Koran-brenningen noe godt: Den påminner oss om raseforskjellene. Vi har statistisk bevist at rasefremmede fra den muslimske verden er langt mer voldelige enn nordboere. Dette stadfestes av opptøyene etter brenningen. Svensker ville aldri gjort dette dersom de var rammet. De ville ha protestert fredelig og formant myndighetene å håndheve loven. Det er en avgrunn mellom svensker på den ene siden og afrikanere og asiater på den andre. Den forskjellen kan ikke skoleres bort; den ligger i blodet. Selv om islam i Sverige med tiden skulle smuldre bort kommer ikke deres adferd til å endre seg. Det vil aldri bli fred og fordragelighet mellom svensker og fremmede i Sverige. Landet segregeres ubønnhørlig og apartheid oppstår av en naturlov. Det er ikke holdbart å ha rasefremmede her i Norden; så snart som mulig bør de sendes hjem.

Hvor mange uskyldige svensker må skades eller dø, få sin eiendom ødelagt, for at en pervo skal skjende et religiøst skrift? Hadde han virket for å opplyse folket om det som står i Koranen og Islams historie hadde jeg ikke hatt noe å innvende. Sannheten til folket! Om alle ting. Men hans virksomhet er rent destruktiv. Han fortjener ikke vår støtte. Han er agent for krefter som driver frem ytterligere innskrenkninger av ytringsfriheten. Mot det må vi kjempe med nebb og klør. Kan vi ikke lenger ytre oss er folket fortapt. Svensker og nordmenn bør reise seg mot loven om hets mot folkgrupp og mot penge- og bankveldet som berøver oss ytringsfriheten. Og mot EU, WEF, FN og alle globalistiske institusjoner som gnager på Yggdrasils rot.

Rønnaug