Palestina og falsk Opposisjon

Det som hendte i Palestina i mai bragte egentlig intet nytt. Det er den gamle historien om jødisk aggresjon og fortvilte palestinske forsøk på å verge seg (se Guds utvalgte Folkemord). Mens verden gjesper og tier. Det begynte med at sionistene prøvde å fordrive palestinske beboere fra nabolaget Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem. Palestinere trakk ut på gatene i protest, og snarte spredte protesten seg til hele Øst-Jerusalem. Sionistene svarte på sin vante måte: med vold. Men de stoppet ikke der; Israels sikkerhetsstyrker stormet Al Aqsa -moskeen i Jerusalem, en av islams største helligdommer, på en av årets helligste dager i islam, første dag i Ramadan. De angrep troende og bedende med tåregass og skjøt dem med stålkuler i gummikapsler. Hundrevis ble skadet.

Hamas svarte ved å true Israel med rakettbeskytning og ga dem frist til 10 mai kl 18 med å trekke sine styrker tilbake fra Al Aqsa og Sheikh Jarrah. Som vanlig nektet sionistene å etterkomme selv det minste og rettferdigste krav fra sine ofre. Da fristen var utløpt avfyrte Hamas hundrevis av hjemmelagde raketter mot Israel. Mange ble skutt ned av Israels amerikanske rakettforsvar som kalles Iron Dome, men noen slapp gjennom.

Nå mente Israel at de hadde rett til å bombe Gaza i selvforsvar! Boliger, skoler og mediabygninger ble jevnet med jorden og over 250 palestinere massakrert. Viktig infrastruktur ble ødelagt. De bombet til og med en tett befolket flyktningleir i Gaza City hvor minst 8 palestinske barn ble drept. Ja, de bombet sågar Gazas helsedepartement hvor medisinsk personell ble skadet, i noen fall livstruende. Jødisk holdning til ikke-jødiske liv er nedfelt i Talmud og er total forakt. Det er ikke anderledes i Palestina enn det var i SovjetJudea eller Tyskland under og etter annen verdenskrig, slik som Dresden, eller Japan i 1945 med Hiroshima og Nagasaki. Bare målestokken er mindre, men til gjengjeld varer det lengre.

Bombene sionistene slapp over Gaza city var så kraftige at folk kunne høres kilometer unna nedslagene skrike av skrekk. Voksne og barn. Bombene og flyene som slipper dem produseres av amerikanske og europeiske ingeniører og overlates sionistene vederlagsfritt. Ja, ikke bare får de vår høyeste våpenteknologi, de får den gratis. Verdens rikeste folk skal ha alt gratis, og får det. Tyskland gir sionistene atomubåter gratis. Det er vel ment som oppreisning for at jødene terrorbombet Dresden, Hamburg og mange andre tyske byer under annen verdenskrig. Og for at den Røde Armé massevoldtok 2,5 millioner tyske kvinner og jentebarn i 1945, pådrevet av den jødiske ledelse i Moskva og jødiske kommissarer i arméen.

Vi skal heller ikke glemme alle sårede, som oppgår til 1950 (hvorav 560 barn), eller de store materielle skadene. Hjem, veier, sykehus, skoler, kraftledninger, avløpsanlegg osv er blitt ødelagt i det fra før så fattige området som sionistene lenge har beleiret og som ligner mer på en stor fangeleir enn et normalt land.

15 mai marsjerte tusenvis av mennesker i gatene for å protestere mot sionist-entitetens seneste overgrep og for å markere Nakba-dagen til minne om sionistenes fordrivelse av over 750 tusen palestinere fra deres hjemland i 1948. Men tausheten fra verdens regjeringer og organisasjoner er forstemmende. Ikke mange har fordømt sionistenes seneste grusomheter, ikke en gang alle i den muslimske verden: Iran, Syria, Pakistan, Tyrkia, Malaysia, Indonesia, Brunei, Qatar, Saudi-Arabia. De Forente Arabiske Emirater (UAE), Bahrain, Marokko og Sudan har nylig normalisert sine forbindelser med Israel og tier. Hendelsene er knapt dekket i UAE, Bahrain eller Saudi-Arabia som overveier knefall for sionistene. Ellers rundt om i verden er det meget tynt: Cuba, Venezuela, Argentina. Kanskje noen til. Jødenes makt i verden er stor og ikke mange kan eller tør å reise seg mot dem. Det kalles en antisemittisk konspirasjonsteori, men det er sant.

I en imponerende oppvisning av nasjonalt samhold sluttet palestinere på den okkuperte Vestbredden, såvel som i Libanon og Jordan seg til motstanden. Selv palestinere i etnisk blandede byer innenfor Israels grenser av 1948 samlet seg i gatene for å vise sin motstand mot sionistregimet. Sionistiske okkupanter dannet da pøbelbander som drev omkring og lynsjet enslige palestinere, ødela deres forretninger. Som en etterdønning av Nakba. Mens israelsk politi sto og så på uten å gripe inn.

En av byene hvor dette skjedde var Lydd, som ligger ca 25 km fra Tel Aviv. I 1948 bodde det 19 tusen palestinere der. Da ble de utsatt for en massakre hvor over 200 mennesker ble drept. De fleste overlevende flyktet. Tidligere statsminister i Israel, Yitzhak Rabin, deltok i massakren. Jødene er det eneste folk i verden, hva jeg vet, som velger sine terrorister til statsministre. Hvordan er det å bo i Lydd som palestiner i dag? Jødiske pøbelbander dro til byen, brente palestinske biler, angrep moskeen, vandaliserte deres graver, og marsjerte provoserende og truende i palestinske boligområder. Da palestinerne verget seg grep israelsk politi inn, kastet lydbomber og arresterte palestinere. Ja, ofrene, ikke gjerningsmennene. Og verden gjesper og snakker om palestinske terrorister og at Israel har rett til å forsvare seg...

Og dette er ikke et enestående tilfelle, hvis du tror det, bare et eksempel. Andre byer opplevde det samme. Pøbelbander busset inn som marsjerte i gatene og ropte død over arabere. Beskyttet av israelsk politi. I Bat Yam ble en palestinsk mann brutalt lynsjet. I Haifa og Akko (Acre) ble palestinske hjem vandalisert og familier angrepet foran deres barn. I Jaffa ble Molotov-cocktails kastet inn i familiehjem så palestinske barn fikk alvorlige brannskader. Den jødiske pøbel brukte sosiale media til å organisere sine angrep. De sendte hverandre meldinger som I'm dying to kill palestinians. Dette blir ikke stoppet av mediasajtene (som Facebook), for de er som du vet eid av jøder.

Minst 800 palestinske borgere av Israel ble arrestert, og mange av dem var såret, mange med hodeskader. 116 av dem ble dømt. Ikke en eneste pøbeljøde ble arrestert. Så sørgelig er justisen i jødestaten. Minner svært meget om SovjetJudea.

Dette er ingen krig eller konflikt, slik jødiske verdensmedia og alle deres spyttslikkere og dørmatter lyver på oss. Palestinerne i Gaza har intet moderne forsvar, de er vesentlig en forsvarsløs sivilbefolkning. Det groteske misforholdet mellom tapstallene vitner også om dette: bare en håndfull israelske døde mot over 250 palestinske. I 2014 (Operation Protective Edge) ble over to tusen palestinere drept, mest sivile, deriblant over 500 barn. Til sammenligning falt 7 israelske sivile og 66 soldater. Vinteren 2008-2009 (Operation Cast Lead) ble 1300 palestinere drept i Gaza, for det meste sivile. Bare 13 israelere falt, nesten utelukkende soldater. Disse tallene taler tydelig om massakre, ikke krig. Palestinsk motstand mot folkemord er ikke moralsk likeverdig med folkemordet som begås av sionistene.

Våpenhvile er inngått, men for palestinerne er dette selvsagt ikke nok: De krever at den økonomiske blokkaden av Gaza skal opphøre så de kan leve, slutt på etnisk rensing i Øst-Jerusalem, slutt på at sionister bosetter seg på palestinsk mark og røver mer og mer av deres land, slutt på krenkelsen av muslimske helligdommer, slutt på den vilkårlige volden mot fredelige palestinere. Mest av alt må det bli slutt på at sionistene ustraffet kan begå massemord mot forsvarsløse palestinske sivilister. Hvor er verdens samvittighet? Hvorfor tåler folk ugjerninger begått av jøder som i andre land ville vakt hele verdens vrede? Det er et fortvilt faktum at de kan ture frem som de vil uten at noen reiser seg og yter motstand.

Folk i Gaza lider 8-12 timers strømbrudd daglig, og minst 230 tusen av områdets 2 millioner innbyggere har begrenset adgang til innlagt vann. De fleste av dem som bor der er etterkommere av flyktninger fra den del av Palestina som nå kalles Israel. Siden Nakba i 1948 har USA sendt 147 milliarder dollar i utviklingshjelp til verdens rikeste folk (eller hva man skal kalle det) for å begå denne blodige urett. Er det rart USA hates i Midtøsten? Hvor perverst dette er illustrerer inntektsgapet mellom jøder og palestinere i Palestina: Jøden der nede tjener gjennomsnittlig 43 tusen dollar i året, mens palestineren tjener 4 tusen dollar. I Gaza ligger det på mindre enn 900 dollar.

Jeg vet at det finnes dem i Europa og USA som avskyr vold og skremmes av at palestinerne tyr til væpnet motstand. Hamas forklarer hvorfor: Israel har gitt oss to valg: Enten å dø i stillhet på grunn av okkupasjon, feilernæring, mangel på medisiner og helsevesen. Eller bli drept av rakettene deres. Vi har valgt det siste. Så lenge ikke omverdenen vil gripe inn har ikke palestinerne noe valg. Ingen mann legger seg ned og dør så lenge han ennå kan yte motstand. Husk at innbyggerne i Gaza sakte vitrer bort grunnet ulevelige kår under blokkaden.

Selv ikke Hamas krever at sionistene skal kastes ut av Palestina, de krever bare et eget palestinsk land med Jerusalem som hovedstad og grenser som i 1967. Men jødene kommer aldri til å etterkomme noe krav av fri vilje, uansett hvor beskjedent og rettferdig. Hvis en verdensmakt kunne og ville tvinge dem kunne den like gjerne kaste dem ut, for de har intet der å gjøre. Tro heller ikke at palestinerne i alle fall har områdene Vestbredden og Gaza, for nye sionistiske bosetninger i disse områdene gror opp som paddehatter slik at mer og mer land røves. Jødene betrakter hele verden som sin eiendom og ikke-jøder som kveg; så lenge kveget kan trelle og gjøre nytte for seg får det leve, men ellers er det bare å slakte det.

De eneste i Europa og Nord-Amerika som støtter palestinerne i deres fortvilede kamp for å overleve er kommunistene. Men er støtten oppriktig? Vi vet jo at kommunismen er og alltid har vært ledet av jøder. Ikke nok med det, men flertallet av partimedlemmene i Sovjetunionen på 1920-tallet var jøder. Tror noen for alvor at palestinerne ville blitt bedre behandlet der enn i Palestina? Noe mange ikke vet er at sionist-entiteten i Palestina ble opprettet med sterk støtte fra Sovjetunionen. Sovjet var sentral i vedtaket av FN-planen for deling av Palestina 29 november 1947. Sovjet anerkjente Israel 17 mai 1948, bare 3 dager etter at det ble erklært dannet. Sovjet samarbeidet med Jewish Agency for Israel om å bringe et stort antall jøder fra Øst-Europa til Palestina. De var sannsynligvis kommunister alle sammen. Sovjet støttet sionistene i fordrivelsen av 700 tusen palestinere i 1948 (Nakba), men la skylda på britene. Ugjerningen ble utført av kommunister, erfarne i å massemyrde gojim. Samme år stemte Sovjet mot FN-resolusjon 194 om å tillate palestinske flyktninger å vende tilbake.

Endelig forsynte Sovjet sionistene med alle våpen de trengte for å beseire araberne i krig. Våpnene kom fra det kommunistiske Tsjekkoslovakia og omfattet stridsvogner, jagerfly og annet, samt opplæring i deres bruk. Hvem trenger fiender med slike venner? Husk Lenins berømte ord: Den beste måten å beherske opposisjonen på er å lede den selv! Jødene vil gjerne ta over palestinernes motstandsbevegelse. Selvfølgelig for å uskadeliggjøre den.

Verdens største kommuniststat i dagens verden er Kina. Har Kina fordømt sionistenes barbariske grusomhet i Gaza? Nei! Tvert i mot har Kina et utstrakt økonomisk samarbeid med Israel. Samtidig holder det millioner av muslimske uigurer i konsentrasjonsleir, akkurat som sionistene holder palestinerne i konsentrasjonsleiren Gaza. Som overalt var det jøder som gjennomførte kommunistrevolusjonen i Kina og drev folkemordet på kineserne.

Kommunistene liker å sammenligne palestinernes tilværelse med de svartes under apartheid i SørAfrika. Men de hvite boerne gjorde aldri negrene noen urett. De kom dit på 1600-tallet som nybyggere for å dyrke jorden på en tid da landet var tynt befolket. De fordrev ingen svarte, tok ingen til slaver, hersket ikke over dem men levde i fred. Dette endret seg først da det britiske imperium ankom på begynnelsen av 1800-tallet, og jødiske bankirer og imperialister i London skulle utvinne gull og diamanter i landet. Siden kom den kommunistiske terror på 1900-tallet, anført av jødene Albie Sachs og Joe Slovo (Yossel Mashel Slovo). Det var Slovo som drev ANCs terrorisme mot hvite sørafrikanere. Han reiste ofte til Sovjetunionen og fikk medalje av dem på sin 60-årsdag. Hvem kan tro at det gavner palestinernes sak å slås i hartkorn med jødisk-kommunistisk terror i SørAfrika? De hvite boerne der nede har fått lide samme forfølgelse som palestinerne, først av britiske imperialister, siden av det kommunistiske ANC.

Kommunistene hater apartheid, for det innebærer at verdens nasjoner består i egne land og at verdens raser, religioner og kulturer bevares. Apartheid betyr at vi lever og utvikler oss adskilt, og det er helt naturlig i en mangfoldig verden. Ingen nasjon overlever uten eget land. De hvite i SørAfrika kunne ikke underkaste seg det svarte flertall uten å begå selvmord som rase og nasjon. Ingen vil det; alle nasjoner strever etter å overleve. Det er ingen forbrytelse mot andre nasjoner. Kommunismens prinsipper er naturstridige og fører alltid til folkemord. De hvite i SørAfrika ble forrådt av sine ledere, og nå blir de sakte men sikkert utryddet, mens verden tier og vender ryggen til (Det hvite SydAfrikas vei mot undergangen)

Vil ikke palestinerne ha tilbake landet sitt og leve der som en egen nasjon innenfor sikrede grenser? Jeg tror det. Ikke tror jeg at de vil tillate alle mennesker på Jorden å innvandre til Palestina og bosette seg der, med lik innflytelse. Har de ikke lidd nok under jødisk masseinnvandring? At palestinere og jøder skulle kunne leve i fred og fordragelighet i samme land og samfunn er en utopi som aldri blir virkelig. Adskillelse er eneste løsning: Apartheid. Det er også det fremherskende løsningsforslag, en tostatsløsning. Er det ikke rart at Norges regjering går inn for apartheid i Palestina, når den i alle år fordømte og boykottet apartheid i SørAfrika?

Nylig er det blitt populært blant marxister å jevnføre palestinerne med negrene i USA. Er ikke svarte amerikanere undertrykt på samme måte av hvite i USA som palestinere av jøder i Palestina? Vi dekket George Floyd og Black Lives Matter (BLM) i fjor og beviste at incidenten var arrangert for å hetse svarte til vold mot hvite. Også dette var kommunistisk terror mot hvite, drevet av jøder og frimurere. Vi fulgte opp med Svart på Hvitt , sannheten om kriminalitet og rase i USA hvor vi beviste at hvite er ofre for svart vold og ikke omvendt. Ei heller øver politiet i USA mer uberettiget vold mot svarte enn mot hvite, når vi tar hensyn til svartes langt høyere krimrate. Endelig utredet vi negerslaveriet historisk og viste at slavehandelen var jødisk. Det kan ikke gavne palestinernes sak å hjelpe jøder og kommunister å hetse mot uskyldige hvite.

Kinas respons på blodbadet i Gaza er giftig og løgnaktig. En artikkel i Global Times er typisk. Der finner man roten til alt ondt i white supremacy (hvitt herredømme). Hvite skal ha rasemassakre i sine gener. white supremacy is the mainstream culture of the US. Som alltid når kommunister skriver er jødene bare ofre (Holocaust). De gjentar alle jødiske løgner som flinke papegøyer, uansett hvor grundig de er gjendrevet. Og så tar de jødiske herskeres "innrømmelser" på USAs og Tysklands vegne som bevis. Kineserne vet bedre enn dette, og i blant forsnakker de seg og skriver deretter i sine aviser. Da protesterer Israels ambassade kraftig. Et lite sannhetskorn er antisemittisk. De vet at jødisk herredømme i USA er årsaken til at USA støtter Israel i tykt og tynt, og fører krig mot muslimske nasjoner.

Angående white supremacy i USA, her er visse personer i Joe Biden's regjering: Tony Blinken, secretary of state; Ron Klain, chief of staff; Alejandro Mayorkas, secretary of homeland security; Avrail Haines, director of national intelligence; Janet Yellen, treasury secretary; Merrick Garland, attorney general; David Cohen, CIA deputy director; Eric Lander, Office of Science and Technology policy director; Rachel Levine, deputy health secretary; Anne Neuberger, National Security Agency cybersecurity director; Wendy Sherman, deputy secretary of state; Stephanie Pollack, deputy administrator of the Federal Highway Administration; Jared Bernstein, Council of Economic Advisers; Rochelle Walensky, director of the Centers for Disease Control and Prevention; Jeffrey Zients, COVID-19 response coordinator; Jennifer Klein, co-chair Council on Gender Policy; Jessica Rosenworcel, chair of the Federal Communications Commission; David Kessler, co-chair of the COVID-19 Advisory Board and head of Operation Warp Speed; Polly Trottenberg, deputy secretary of transportation; Isabel Guzman, administrator of the Small Business Administration; Victoria Nuland, Under Secretary of State for Political Affairs.

Hva har disse personene felles, tror du? Jeg gir deg dette som en intellektuell øvelse. I fall du finner oppgaven vanskelig byr jeg deg dette vink: Samtlige tilhører en etnisk minoritet som utgjør mindre enn 2 % av USAs befolkning men okkuperer over 75 % av stillingene i Biden's regjering. Samtlige er dessuten ivrige tilhengere av mangfold og demokrati!

Dette er likevel ikke enden på visa. USAs kvinnelige visepresident, Kamala Harris, er ikke bare rasefremmed, hun er også gift med Doug Emhoff som tilhører samme etniske gruppe som de oven. Endelig Joe Biden selv da. Selv er han ikke av stammen og hans to koner som han har barn med heller ikke så vidt jeg vet. Men alle hans tre barn er gift med personer som er det: Beau med Hallie Olivere, Hunter med Melissa Cohen, og Ashley med Howard Krein. Selvfølgelig er Joe Biden frimurer og sionist, ellers ville han ikke fått toppjobben som utstillingsdukke i det Hvite Hus.

Det er lenge siden en amerikansk president motsatte seg jødemakten. I mai 1963 åpnet U.S. Senate Committee on Foreign Relations granskning av fremmede agenters lysskye virksomhet på amerikansk jord. I fokus sto American Zionist Council og the Jewish Agency for Israel. Hva de kom frem til foranlediget Attorney General Robert Kennedy å beordre American Zionist Council å registrere seg som agenter for en fremmed makt, hvilket skulle innebære nøye overvåking av dets virksomhet etter Foreign Agents Registration Act av 1938. President John F Kennedy hadde som ung mann opplevd hvordan Israel kunne kjøpe politikere hele veien opp til presidenten selv. Han ble vitne til at president Harry Truman 15 mai 1948 anerkjente Israel bare 10 minutter etter at sionist-entiteten offisielt var proklamert, til tross for at han hadde hele sin regjering mot seg. For dette fikk han 2 millioner dollar i tilskudd til sin valgkampkasse.

I 1960 ble John F Kennedy selv forsøkt korrumpert av Israels lobby da han ble tilbudt finansiell støtte til sin valgkamp for presidentposten. Han oppfattet tilbudet således at Israel skulle dekke alle hans utgifter mot at de fikk styre hans Midtøsten-politikk hvis han ble president. Kennedy lovet en av sine venner at hvis han noensinne ble president skulle han gjøre noe med dette. Mellom 1962 og 1963 la han frem 7 lovforslag om finansiering av valgkamper som skulle demme opp for korrupsjonen, men alle ble nedstemt under innflytelse av den usynlige makt forslagene tok sikte på å tøyle.

Før president Kennedy kunne gjøre flere forsøk ble han myrdet. Og hans bror Robert ble skiftet ut i Department of Justice med Nicholas Katzenbach, som jeg formoder er kryptojødisk. American Zionist Council unnslapp registrering som fremmed agent ved formelt å oppløse og omdøpe seg til American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). AIPAC fortsatte som AZC slapp og unnkom straffetiltak selv når dens agenter ble tatt på fersk gjerning i spionage og høyforræderi. Da Robert Kennedy noen år senere prøvde å bli USAs president ble også han myrdet.

Bestikkelsene av amerikanske politikere har fortsatt, og dessuten utsettes de for utpressning av jødiske agenter etter at disse har lokket dem inn i noe nattsvart som pedofili og overgrep mot barn. Jeffrey Epstein-fallet er et lysende eksempel på dette.

Det er ikke bedre stelt i FN enn i USA. FNs generalsekretær Guterres avsto fra å fordømme sionistene barbari og massemord og oppfordret bare gjennom sin talsmann Stephane Dujarric regimet i Israel til å vise måtehold og respektere forsamlingsfriheten! Ved slike hendelser ser man hvem som er herre og hvem knekt. Det er ikke første gang Guterres har vanæret seg selv og FN ved å krype for jødisk-sionistisk aggresjon. Hvis FN skal ha noen berettigelse må det være å stille dem til ansvar som har begått grove krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Men makten trumfer retten og bare de avmektige forfølges.

De som er aktive i sosiale fora eller debattfora kunne ikke unngå å merke seg hvordan Israels agenter spammet fora med propaganda for barbariet. De har profesjonelle hasbara-troll i sin tjeneste som organisert overfaller og overvelder diskusjonstråder for å nedsable all kritikk og fremstille ofrene som terrorister. For naive øyne virker det som om flertallet i trådene og den allmenne mening støtter sionistene og har alle gode argumenter på sin hånd. At vanlige mennesker blir svar skyldige fordi de ikke kan hengi seg til debatten døgnet rundt synes naive lesere som tegn på at de har tapt.

Jeg vet at mange brave mennesker tross alt til syvende og sist spør seg: Men har ikke jødene rett til et hjemland? Vil ikke araberne kaste dem ut av Palestina, og hvor skal de så ta veien? Men det er en misforståelse som bygger på en stor løgn. Jødene har i tusener av år hatt muligheten for å danne seg et hjemland. De kunne ha gjort det i Amerika samtidig som hvite nybyggere slo rot der borte, de kunne ha gjort det i Russland etter revolusjonen (Birobidschan). Men de gjorde det ikke fordi de ikke ønsker et eget land. Jødene er genetisk tilpasset et liv som parasitter på vertsfolk. De arbeider ikke men lever av andres arbeid. Hvor langt vi enn går tilbake i historien finner vi jødene spredt over hele den kjente siviliserte verden og sysle med det samme som i dag. Det finnes ingen historiske holdepunkter for at de noensinne har vært et folk eller en stamme samlet i et land som de bygde selv. Bibelen er ikke historie, men jødisk falskneri. Formålet med sionist-entiteten i Palestina er ikke å skape et hjemland for alle jøder men en verdenssentral for deres forbryterske virksomhet. Bare et mindretall av dem bor der, og de lever ikke av arbeid men av tilførsler utenfra. Uten jødiske snyltere utenlands som forsørger dem skulle Israel kollapse.

Rønnaug