Brannen i Notre Dame de Paris

var den jødiske verdensregjerings vilje

Det har bare gått en uke og allikevel begynner tåkene å lette. Brannen som ødela Notre Dame de Paris 15. april var påsatt, derom kan det ikke lenger herske tvil. Mistanken ble vakt da den franske regjering, politi og påtalemyndighet, massemedia og hele maktapparatet allerede mens brannen raste utropte den til en ulykke (Prosecutors Rule Out Arson at Paris' Famous Notre Dame Cathedral as Firefighters Extinguish Blaze), dvs. et utilsiktet uhell. Hvordan kunne de vite det før etterforskningen var begynt? Det kan ta ukevis å finne årsaken etter at brannen er slukket. Før årsaken er klarlagt kan intet sikkert sies. Men vi vet nå såpass mye om omstendighetene at vi med stor sannsynlighet kan utelukke en naturlig årsak.

Her er en stemme som forklarer at franske myndigheter lyver:

1. The Paris prosecutor in charge of the investigation says it was not an intentional fire. And he claims in less than 24 hours that the fire wasn't intentional? BULLSHIT. It takes at least 3-4 days, if you rush the samples--for the investigators to gather charred lumps from ALL over the building, seal them in tins, send them to a lab and let the lab determine if any hydrocarbons--fuels--were used. You can't do that in less than 24 hours.

2. It would also take the investigators at least 3-4 days to find where the fire started, which usually is where the fire burnt the hottest. In a building that size, it would take at least a day for it to cool down enough for the investigators to enter and do their job. And if they find more than one place where the fire started, it's ARSON. To put together all their evidence, it would be at least a MONTH to issue a preliminary finding, not less than 24 hours.

3. Want a coincidence? About the same time ND was torched, a fire broke out at a holy Islamic site, the Al-Aqsa mosque in Occupied Jerusalem, which the Israelis have been wanting to destroy for decades so they can erect their so-called Third Temple and bring about a 1,000 Jew Reich.

Det er allerede klart at franske myndigheter ikke vil at sannheten skal komme for en dag. De beflitter seg nå på å samle inn og ødelegge bevis, dekke over forbrytelsen.

Mistanken ble styrket av at Macron på selve ulykkesdagen rykket ut og lovet at Notre Dame skulle gjenoppbygges. Han sa ikke restaureres til gammel skikk men gjenoppbygges. Samtidig strømmet det inn store summer fra milliardærer som ville bidra til å finansiere det. Brannen var knapt slukket tirsdag morgen (16. april) før en rekke rikfolk hadde kunngjort pengegaver som oppgikk til flere hundre millioner euro. Alt sammen virket forberedt og unaturlig, som om man fulgte et skript. Det naturlige når en slik katastrofe inntreffer er jo å ville medvirke til å begrense skaden, redde det som reddes kan. Hvorfor var det ingen som tilbød pengestøtte for å slukke brannen? Og hvorfor var det ingen som tilbød hjelp til å finne årsaken og de skyldige? Disse milliardærene kunne ha gått ut og lovet en klekkelig dusør til den som bragte opplysninger som førte til fallets oppklaring. Men det var det ingen som gjorde. De syntes å vite på forhånd at det ikke fantes noen gjerningsmenn, at det var et rent uhell hvor ingen kan klandres. Hvordan kunne de vite det? At det ikke var en terrorhandling eller skadeverk? Mistenkelig. Det later til at de visste at det ikke var en ulykke og at gjerningsmennene ikke skulle avsløres. Macron og Edouard Philippe strålte av skadefryd da de ankom Notre Dame etter brannen.

Hvordan var brannen mulig? Det meste av bygningen er av stein og kan ikke brenne. Bare taket og spiret er av tre. Taket er 800 år gammelt og ble bygd med bjelker lagd av hele eikestammer. Derfor kalles det "la forêt" (skogen). Med tiden er disse bjelkene blitt forsteinet og er svært vanskelige å få fyr på. Spiret (la flèche) ble derimot bygd på 1800-tallet for å erstatte noe middelaldersk som var i ferd med å forfalle.

Katedralen skulle restaureres og et firma ved navn Le Bras Frères var tildelt oppdraget med spiret. Siden desember 2017 var de beskjeftiget med å reise stillaser for å kunne utføre arbeidet, som ennå ikke hadde begynt. Ennå var det ingen sveising, ingen flammer, ingen kjemikalier, intet brennbart, bare mekaniske verktøy. De brukte elektrisitet til to ting: Heisene og belysning, men strømmen ble brutt med nøkkel ved arbeidsdagens slutt hver dag og nøkkelen overlatt portnersken (la conciergerie) til forvaring. Forøvrig fantes det ingen energikilder på taket.

I en artikkel i lequotidien.lu fremkommer noen viktige opplysninger:

Si le chantier de l’échafaudage n’est pas en cause, c’est le grand mystère. «Franchement, c’est dur à expliquer. Il n’y avait pas de travaux par points chauds ni travaux électriques.» Quelques personnes seulement s’attelaient au montage de l’échafaudage. «Le montage, c’est un marteau et une clé de 22!» (Hvis anleggsplassen med stillasene ikke er skyld i ulykken er det et stort mysterium. Ærlig talt er det vanskelig å forklare. Vi arbeidet hverken med varme eller elektrisitet. Noen personer syslet med å reise stillasene, det er alt. Og til det brukte man en hammer og en skiftenøkkel.)

Soudure, court-circuit électrique? «Les gens parlent beaucoup sans savoir. Il n’y avait pas de soudure sur plomb comme j’ai pu l’entendre. Certains ont même parlé de soudure sur bois! Quant à l’alimentation électrique, elle a été homologuée par un organisme agréé. Les ascenseurs étaient distincts de 7-8 mètres de la cathédrale.» (Sveising, elektrisk kortslutning? Folk vet ikke hva de snakker om. Vi drev ikke med sveising av bly, er jeg blitt fortalt. Noen snakker til og med om sveising av treverk! Hva strømforsyningen angår ble den besørget av et godkjent selskap. Heisene holdt en avstand på 7-8 meter fra katedralen.)

En fin de chantier, comme le préconise une des multiples et draconiennes mesures de sécurité, les hommes ont coupé l’alimentation électrique propre au chantier, lumières et ascenseur. «L’armoire électrique est alors fermée à clé et la clé remise au concierge», a expliqué Marc Eskenazi, conseiller en cette période de crise. «Au moment du départ de l’incendie, plus aucun salarié n’était sur place», assure-t-il. (Ved slutten av arbeidsdagen på anlegget brøt man strømforsyningen til lys og heis i samsvar med en av flere drakoniske sikkerhetsforanstaltninger. Sikringsskapet ble låst og nøkkelen overlatt portnersken, forklarer Marc Eskenazi, rådgiver i denne krisetid. Da brannen brøt ut var ingen ansatt lenger tilstede, forsikrer han.

Côté charpente, Julien Le Bras exprime la surprise de beaucoup de spécialistes : «Il faut une vraie source de chaleur pour enflammer de telles sections de bois.» Alors le PDG s’interroge et n’exclut pas l’intrusion, le pari stupide. «Beaucoup de gens cherchent à monter en haut de Notre-Dame.» (Hva treverket angår uttrykker Julien Le Bras samme forbauselse som mange andre spesialister: Man trenger en kraftig varmekilde for å få fyr på slike tømmerstokker. Adm dir forhører seg og utelukker ikke at noen trengte seg inn, et dumdristig vågestykke. Mange mennesker prøver å ta seg til topps på Notre Dame.

Det elektriske anlegget såvel som brannvarslingsanlegget ble oppgradert til nåværende sikkerhetskrav i 2010. Benjamin Mouton var sjefsarkitekt for Notre Dame fra 2000 til 2013 og bedyrer dette i intervju for fransk fjernsyn: Benjamin Mouton intervjues om Notre Dame.

I et intervju sår tidligere generalinspektør for historiske monumenter, Benjamin Mouton, tvil om teorien at brannen ble forårsaket av elektrisk kortslutning. Han var ansvarlig for bygningen fra 2000 til 2013 og foresto i 2010 installasjon av førsteklasses sikringssystemer mot brann. Her er hva han hadde å si:

Jeg skjønner ingenting av dette. Ildens spredning er ytterst besynderlig. Riktig gammel eik som dette er kjempehard så man trenger mengder av spinklere treverk for å få ilden varm nok til å antenne eikebjelkene. I 2010 skiftet vi ut alle elektriske ledninger så dette kan umulig ha blitt utløst av kortslutning. Vi trakk nye ledninger i henhold til moderne standarder. Og ikke nok med det, vi installerte det beste brannsikrings og -varslingssystemet som var å få. Til enhver tid har vi to mann på plass i katedralen, dag og natt, som undersøker alt så snart alarmen går og om nødvendig tilkaller brannvesenet. Jeg er forbløffet av det inntrufne. Det er uforståelig.

Dr Thomas Nenninger kommenterer: Ce témoignage d'expert est saisissant. Je crois que l'on peut difficilement être plus clair sans être totalement explicite. Ce qui est arrivé était impossible. Et pourtant c'est arrivé. (Dette vitnemålet av en ekspert er slående. Man kan vanskelig være klarere uten å si det rett ut. Det som skjedde er umulig. Og likevel skjedde det.)

Se også Ex-Architekt von Notre Dame: Das war kein Unfall.

Hvis ND hadde begynt å brenne på en naturlig måte ville temperaturen ha vært lav fordi de forsteinede eikebjelkene brenner dårlig. Da er forbrenningen ineffektiv og det dannes en masse sot, hvilket gir svart røyk. Flammene er orange, slik vi er vant med fra ilden på peisen. ND brant voldsomt, tydeligvis med meget høy temperatur; røyken var hvit og ilden tildels hvit. Den hvite lyssterke flammen minnet om brennende magnesium. Det er åpenbart at noe middel ble brukt for å få ilden i gang og temperaturen høy.

En mann utførte et eksperiment for å teste hypotesen at eikebjelkene ble antent tilfeldig. Nysgjerrig på å se resultatet?

Det er meget mistenkelig at man oppdaget brannen så sent. I fransk TV skriver de: A 18h20, un agent de sécurité est allé vérifier, mais n'a pas trouvé de fumée, car il se trouvait au mauvais endroit. "L'enquête devra déterminer si l'agent a mal interprété le lieu donné par l'alerte ou si un défaut informatique l'a mal orienté", précise France 3. (Kl 18:20 gikk en sikkerhetsvakt for å undersøke, men fant ingen røyk, for han befant seg på feil sted. Etterforskningen bør kunne avgjøre om vakten feiltolket åstedet for alarm eller om en datafeil villedet ham, understreker France 3.) Dette høres heller ikke troverdig ut. Brannvarslingsutstyr på et så viktig sted blir selvsagt kontrollert med jevne mellomrom, og en vakt som skal betjene det vet selvsagt utmerket godt hvordan han skal tolke signalene. Det kan ikke stikke annet under her enn sabotage eller bevisst forsømmelse. Videre: "Des photos ont été prises toutes les dix minutes à partir de lundi 14 heures et l'appareil photo a été confié à la brigade criminelle", a-t-il dit, faisant état d'un véritable "reportage photo". "Ils peuvent bien voir d'où vient la première fumée par exemple, d'où elle sort, je pense que le film a un certain intérêt pour l'enquête", a-t-il ajouté. (Det ble tatt bilde hvert tiende minutt fra mandag kl 14 og fotoapparatet er overlatt kriminalpolitiet, sa han, hvilket danner litt av en fotoreportage.) Meget mistenkelig dette også. Hvorfor skulle de begynne å fotografere hvert tiende minutt akkurat den dagen kl 14? Det virker som forberedelse til en stor begivenhet som skal foreviges. Hvorfor publiserte de ikke bildene i steden for å gi dem til politiet, hvor vi kan være sikre på at sannheten blir begravd for alltid?

Politiet sier selv at den eneste måten dette kan være en ulykke på er elektrisk kortslutning: De source policière, on estime que « si c’est un accident, c’est à 90 % un départ électrique, car c’est la seule source d’énergie dans le bâtiment ». On confirme de même source qu’il n’y avait pas de soudure en cours. (Kilder i politiet bedømmer at hvis dette er en ulykke er det 90 % sikkert at det er noe elektrisk, for det er eneste energikilde i bygningen. Samme kilde bekrefter at ingen sveising pågikk.) Det er en lur måte å røpe at det ikke er en ulykke, for fra annet og pålitelig hold har vi fått klar beskjed om at det elektriske anlegget var nytt og sikkert, og dessuten at elektrisk kortslutning ikke kan ha forårsaket brannen.

I en artikkel på Reuters får vi høre det som angivelig er de sentrale fakta: Stillasene var utstyrt med detektor for bevegelse, men ikke for røyk. Den første brannalarmen gikk kl 18:20 men man oppdaget ingen ild. Kl 18:43 gikk alarmen på ny, og nå fant man ild i treverket under taket. I mellomtiden var katedralen evakuert. Det eneste laget som arbeidet på katedralen mandag var Europe Échafaudage, et datterselskap av Le Bras Frères. Man begynte å reise stillasene i desember 2017 og var nesten ferdige. De var forsynt med elektrisitet for å drive to heiser og belysning. Strømforsyningen ble brutt etter endt arbeidsdag. Det fantes ingen varmekilder på arbeidsplassen. Arbeiderne begynte nedstigningen kl 17:20, og kl 17:50 var alle nede. Det er 30 minutter før første alarm. Ingen av alarmene til Europe Échafaudage ble utløst, bare katedralens. Et kamera rettet mot spiret ble installert for å følge arbeidets fremdrift, og det er overlatt etterforskerne. Filmen viser hvorfra røyken først kommer.

En mann blir observert i ett av tårnene mens det brenner og brannvesenet slukker med spylende slange. Han er ikke kledd som brannmann, har intet utstyr med seg, og tar seg god tid. Hvem er dette? Det har hittil ikke blitt oppklart. Det finnes et videoopptak som viser ham. Det ligger på nettet i mange utgaver på mange steder. Her er noen: mannen i tårnet 1, mannen i tårnet 2.

Det finnes også et videoopptak som viser to menn på toppen av stillasene i nærheten av spiret. Det skal være tatt kl 17:05 men mangler tidsstempel. Vi ser tydelig to ganger at de lager gnister: lysglimtene er store og sterke. Verden har ikke fått noen forklaring på hvem dette er og hva de gjør der. I følge den offisielle forklaring skulle det ikke finnes noen kilde til flamme på taket i denne tid. Videon finnes i mange kopier på nettet, hvorav noen er: brannstiftere på taket? 1, brannstiftere på taket? 2. Se også brannstiftere på taket? 3.

Noe oppvakte iakttagere reagerte på var at brannvesenet var så trege med å ankomme og begynne slukningsarbeidet. De somlet i en time. Da innsatsen begynte var katedralen overtent og allerede halvt nedbrent. Det sier seg selv at de må ha hatt en særlig plan for å slukke brann i Frankrikes nasjonalmonument nummer 1. Hva den enn var ble den ikke fulgt. Innsatsen var ørkesløs og virkningsløs. De reddet ingenting som kunne brenne. Alt som kunne brenne brant ned. Brannvesenets innsats var bare skuespill. Det var tydeligvis meningen at ND skulle brenne ned. Hvem som helst kan finne på en brukbar plan for å slukke brann i ND. Man kan f.eks. fly vannbeholdere fra Seinen til ND med helikoptre og tømme dem over ilden; lage et kunstig høljregn. Således kan enhver brann slukkes på få minutter. Brannmennene sto på stiger som ikke en gang nådde opp til taket og vannstrålene fra slangene nådde ikke ildens kjerne. Det førte ikke til noe. De holdt på i 9 timer, noen sier 12 timer, hele natten til tirsdag, og brannen slukket ikke før alt var brent opp. Her er en video som viser at katedralen nesten er nedbrent da brannvesenet ankommer åstedet og påbegynner slukkingen: glimt av brannvesenets innsats.

Brannmennene ble hedret under en særlig seremoni i St Eustache -kirken for å ha reddet Notre Dame! Det forundrer meg - de reddet jo ingenting; de lot katedralen brenne ned. Alt som kunne brenne brant opp. Det sies at brannvesenet kjempet i 9 timer for å slukke brannen! Men på 9 timer brant jo alt opp og ilden slukket av seg selv. Hvorfor var de så sent ute og hvorfor var innsatsen så flau? Det hele synes å ha vært et skuespill: det var meningen at Notre Dame skulle brenne ned, og brannvesenet ga bare skinn av å gjøre jobben sin. De må ha hatt en særskilt plan for å slukke brann i en nasjonal helligdom som Notre Dame. Den kan ikke ha blitt fulgt. Hva gikk den ut på? Den må ha blitt utarbeidet for å sikre hurtig slukking, koste hva det koste ville. Det kan ikke ha vært meningen at det skulle ta 9 timer; får ilden rase så lenge er alt tapt. Erkebiskopen av Paris sier at brannmennene reddet mange ting. Å, det kan ikke ha vært stort. Noe gammelt krams som flammene ikke gadd å sluke? Hvorfor denne spyttslikkerske holdning? Vi snakker om et brannvesen som sviktet sin oppgave og lot Nore Dame brenne ned. Det får meg til å tro at den katolske kirke må være medsammensvoren. Hvorfor krever den ikke granskning? Før forløpet er klarlagt og alt bragt på det rene kan man ikke vite hvem som fortjener ros eller daddel.

hegnar.no har en interessant debattside om brannen. Noen citater:

Nå sto røyken over halve byen, før de første sirener kunne høres.

Stusser også litt over denne forklaringen til at de ikke oppdaget brannen før det var for sent. Det hevdes nå at årsaken var at brannvarslingen indikerte feil sted. Det kan godt tenkes er riktig, men det må i så fall være en bevisst sabotasje. Når et slikt annlegg blir installert er det å forsikre seg om at hvert punkt er koblet til riktig indikator i alarmsystemet en av de aller viktigste punktene. Dette blir dobbeltsjekket og kvadruppelsjekket. Tipper det også står på listen over periodisk kontroll av utstyret. En mann kontrollerer hver eneste brannsensor og er på samband med en annen som krysser av for at det gir riktig varsel.

På den andre siden er det vel også litt underlig at det ikke er kommet noen frem å tatt "æren" for dette. Hadde det vært IS som står bak ville vi vel ha sett noen skrytevideoer el.l. hvor de påtar seg ansvaret for denne dåden. Nå har riktignok de tre store sosiale media klart å luke ut det meste som kommer fra IS, men helt hermetisk kan det da ikke være?

Sjefarkitekt Benjamin Mouton sier at 800 år gammel eik ikke kan brenne uten ved hjelp av en akselerator. Brannen startet på en lokasjon hvor det ikke pågikk renoveringsarbeide.

Tipper den som gjorde dette planla det godt, og utførte dåden på en proff måte, at det fungerte så vi jo.

Det var antagelig en proff liten fjernstyrt utløsermekanisme som var plassert nederst og innerst på det korte tverrtakets innertak som vendte mot elven. Dette var nøye designet. Og noen trykket bare på en knapp på fjernkontrollen like etter at kirken stengte. Veldig enkelt og greit. Og hele utløsermekanismen brant opp etterpå.

Brannen ble påsatt. En nylig publisert 40 sekunders videosnutt fra et webcamera rettet mot Notre Dame viser en skikkelse som beveger seg rundt på taket og to lysglimt.

Hvordan kunne et lite fransk firma vinne anbudet om restaureringen av ND? At dette ikke var opplagt bekrefter adm dir Julien Le Bras selv da han utbrøt: Une petite entreprise meusienne et jarnysienne l'a emporté face à de grands groupes internationaux ! (Et lite foretak fra Meurthe-et-Moselle og Jarny vant foran store internasjonale grupper!). De fikk tre av oppdragene: stillasene, treverket og takdekket. Det var heller ikke første gang de ble begunstiget: Tidligere har de restaurert en rekke andre katedraler (Amiens, Poitiers, Strasbourg, Reims...), har arbeidet på Panthéon i Paris, reist stillaser rundt Vendôme-søylen, og arbeidet med taket til det kongelige kapell på slottet i Versailles. Hvorfor er de så ofte blitt foretrukket? Man må være klar over at hele statsbyråkratiet i Frankrike består av frimurere, og de foretrekker alltid sine egne. Derfor er det nesten sikkert at familien Le Bras er gamle frimurere. Finnes det noen ytre tegn på det? Vi kan begynne med firmanavnet Le Bras Frères (brødrene Le Bras). Riktignok var det 5 brødre som overtok etter sin far, og det er forklaringen for oss "profane". Men navnet kan også ha en dulgt mening: Frimurerne kaller hverandre brødre, og "Le Bras" betyr "armen", så navnet kan tolkes som "frimurernes arm", dvs. et redskap for frimureriet. Med litt fantasi kan navnet utvides til "Le Bras Armé des Frères" som betyr "brødrenes væpnede arm", et ofte brukt uttrykk. Er det mulig at dette firmaet er en front for noe som skal gjennomføre attentater? Med tanke på det som faktisk skjedde er ikke dette søkt.

I denne artikkelen på et jødisk nettsted kalles Hamas "bras armé des Frères" (brødrenes væpnede arm). Det siktes til det Muslimske Broderskap, en salafistisk gruppe som ble opprettet i 1928 av de britiske hemmelige tjenester som ledd i strategien "hornet's nest" (vepsebol). Også her kan uttrykket egentlig bety frimurernes væpnede arm, siden de kaller hverandre brødre. Sannsynligvis var britenes agenter i denne og andre salafistiske grupper faktisk frimurere, og det er den hemmelige grunn til at de kaller seg brødre.

La oss gå videre og se på firmaets logo (emblem). Der ser vi en sprikende passer og en hakke som står på noe jeg ikke er sikker på hva skal forestille. Det kan være en linjal, et vaterpass eller en ljå. Det kan også være et sverd slik som i dette symbolet. I alle fall er det som regel forskjellige verktøy som ble brukt i Adoniram-legenden til å bygge Salomos tempel, helt sentralt i frimurerdommen. Disse tre redskapene i svart er omringet av noe som kan tas for en laurbærkrans, og det er nok meningen at "profane" skal se det slik. Men egentlig er det nok to akasiekvister som spiller en viktig rolle i frimurerlegendene og under opptaksritualene. Sammenlign med dette symbolet. Legg forøvrig merke til at FRÈRES står i svart liksom frimurerverktøyet bortsett fra akasiekvistene som selvfølgelig er grønne.

Bare 14 dager før tragedien i ND forårsaket Le Bras Frères brann i en annen bygning de restaurerte: Mais le 1er avril dernier, sur le chantier de la rénovation de la scène musicale de la MJC locale, un incident s'est produit qui fait curieusement écho au drame de Notre-Dame de Paris. (Den 1. april brøt det ut brann på en anleggsplass under renovering av en musikk-scene for det lokale MJC (hus for unge og kultur), som minner påfallende om dramaet i Notre Dame de Paris.) Var dette generalprøven på det som skulle skje i Paris? Hva er sannsynligheten for to lignende branner på bare 14 dager begått av samme firma?

Endelig engasjerte firmaet jøden Marc Eskenazi som rådgiver og talsmann i denne krisetid. Han representerer forsikringsselskapet Axa hvor Europe Échafaudages, underbruket av Le Bras Frères som driver med stillaser, var forsikret. Axa tilhører den globale jødiske høyfinans. Man må spørre seg om ikke Marc Eskenazi samtidig er agent for Mossad - intet er mer naturlig - og om ikke Le Bras Frères tjente som front for Mossad. Tenk på at brannen må være påsatt og at avansert utstyr måtte installeres for å få det til å brenne. Katedralen var strengt bevoktet. Ingen kunne komme seg opp på taket eller under det for å installere en masse ting uten autorisasjon. De eneste som arbeidet på taket den dagen var Europe Échafaudages. Ingen andre hadde lovlig adgang der. De som skulle opp for å plante utstyret for å stifte brann må ha passert som arbeidere i Europe Échafaudages. Men da må dette firmaet ha gått god for dem. Da kan vi utelukke islamister. Vi kan også utelukke antifascistisk pøbel og satanister - de har viljen men ikke utstyret eller ekspertisen. Det er også lite sannsynlig at man skulle benytte seg av fransk politi eller militære; det er risikabelt. Det greieste er å bruke Mossad, som kan produsere utstyret som trengs i bandittstaten Israel hvor ingen gojim har innsyn, og som er eksperter på attentater og terror.

Notre Dame er ikke den eneste kirken som har brent i Frankrike. Under året som gikk brant hele 26 av dem!. Og dette ties stort sett i hjel i landet. Media interesserer seg ikke for det. Tror du alle disse 26 er ulykker, at de brant av kortslutning, lynnedslag eller noe?

Katastrofen i ND er bare siste skudd på en endeløs misære. Breitbart skriver: A report from the Central Criminal Intelligence Service (SCRC) of the gendarmerie noted that from 2016 to 2018 there had been thousands of cases of church vandalism, peaking in 2017 with 1,045 cases, Le Figaro reports. According to the French Ministry of the Interior, when cemeteries and other sites are taken into consideration, the number of acts of vandalism rose to 1,063 in 2018. Massemedia i Frankrike vier ikke dette noen oppmerksomhet. Når synagoger eller moskeer angripes er det viktig, for da er det rasisme, antisemittisme eller islamofobi, terrorisme og attentat mot menneskerettighetene bla bla. Men når kirker vanhelliges, herjes eller brennes ned er det bare guttestreker - om ikke det bent frem er en ytring mot religonen som er beskyttet av ytringsfriheten!

At jeg ikke overdriver i dette siste fikk man bevis på for noen år siden da kulturbolsjeviker fra kvinnegruppa Femen ble frifunnet etter å ha vanhelliget just Notre Dame de Paris: Die Politsöldnerinnen von Femen drangen mit entblößtem Oberkörper und aufgemalten antikirchlichen und gotteslästerlichen Parolen in die Kathedrale ein, brüllten blasphemisch-sexistische Parolen, vollzogen sakrilegische Handlungen, sprangen auf den Altar und beschädigten eine Glocke. Die Pariser Richter ordneten zudem an, daß die „Sex-tremistinnen“, wie sich die antichristlichen Politsöldnerinnen selbst bezeichnen, auch noch Schadenersatz erhalten. Die Erzdiözese Paris muß jeder Femen-Kirchenschänderin 1500 Euro Schadenersatz zahlen, weil der Ordnungsdienst der Kathedrale es gewagt hatte, die „Damen“ gegen ihren Willen aus der Kathedrale zu befördern. (De politiske leiesoldatene fra Femen trengte med blottet overkropp og malt med antikirkelige og gudsbespottelige slagord inn i katedralen, brølte blasfemisk-sexistiske slagord, begikk helligbrøde, sprang opp på alteret og skadet en klokke. Dommerne i Paris forordnet tillike at "sextremistene", hva disse antikristne politiske agenter selv kaller seg, får skadeserstatning. Erkebispedømmet Paris må betale hver kirkeskjender fra Femen 1500 euro i skadeserstatning, fordi ordensvaktene våget å utvise "damene" fra katedralen mot deres vilje.) Visste man ikke at dette er sant måtte man tro at det er satire. Sykere kan ikke Europa bli. Det er nymarxismen som hersker på kontinentet. Alle statsbyråkrater i Frankrike er ondsinnede små frimurere som hater alt som er vakkert, edelt og germansk.

Den 17. mars i år, altså bare knapt en måned før ND, brant det i kirken St. Sulpice i Paris. I dette tilfelle innrømmer politiet selv at brannen var påsatt, men ingen er arrestert og vi har ikke fått høre mer om fallet. Media skriver som vanlig ingenting. Ikke en gang da ND brant ble vi påmint om St. Sulpice og alle de andre kirkene som har brent.

Notre Dame Fire Comes Amid Huge Wave of anti-Christian Church Desecrations and Arsons Throughout France. In just one week in March, a dozen churches were desecrated in different regions of France in what appeared to be “obvious” cases of anti-Christian vandalism, according to ABC Internacional, a conservative Spanish daily paper. Saint Denis, an over 800-year-old Basilica in a northern suburb of Paris was also heavily vandalized in March, resulting in smashed stained glass windows and a severely damaged nearly 200-year-old organ, which has been recognized as a historic monument of significance in France. The tombs of many French Kings including Charles Martel are housed at the Saint-Denis Basilica. According figures released by French police, 875 of France’s 42,258 churches were vandalized last year, and 129 churches reported thefts from the premises, the Sun reported. On top of that, 59 cemeteries were vandalized, according to France’s Ministry of the Interior. (kilde)

Noe som er høyst påfallende og mistenkelig er at tårnene i ND stengte uvanlig tidlig den mandagen, uten at det ble gitt noen forklaring! Panamza skriver: Ce mystère est totalement passé sous silence par la presse traditionnelle et les autorités : les tours de la cathédrale avaient été spécialement barrées au public au moment -troublante coïncidence- du déclenchement de l'incendie. Pourquoi? (Dette mysterium er fullstendig omgitt av taushet fra den tradisjonelle presses og myndighetenes side: tårnene var unntaksvis sperret for publikum i det øyeblikk - hvilket foruroligende sammentreff - da brannen brøt ut. Hvorfor?) Normalt stenger tårnene kl 18:30, men akkurat den dagen stengte de kl 17:30. Husk nå at brannen begynte kl 18:20.

Det er ikke bare muslimer og jøder som fryder seg over Notre Dames fall. Kommunister, anarkister, antifascister, og alt hva de kaller seg, gjør det også. “La seule église qui illumine est celle qui brûle” : des antifa célèbrent l’incendie de Notre-Dame ("Den eneste kirke som opplyser er den som brenner": antifa feirer brannen i Notre Dame.)

Hva mente jødemakten med å brenne ned Notre Dame? Det spekuleres mye om dette på nettet. En stemme: Je ne pense pas que ce soit des djihadistes de l’Etat Islamique. Ils auraient revendiqué cet acte à des fins de propagande. Je crois plutôt à un acte de sabotage et de démoralisation de masse. De la guerre psychologique menée par une entité hostile, intérieure ou extérieure. (Jeg tror ikke det var jihadister fra Islamske Staten. De ville ha påberopt seg gjerningen for propagandaformål. Jeg tror snarere på sabotage og demoralisering av massene. På psykologisk krig ført av en indre eller ytre fiende.)

Noen av de amerikanske kommentatorene til brannen i Notre Dame er makeløse idioter, og slett ikke alle er jøder. De sier at selv ikke nazistene våget å ødelegge ND! Som om nasjonalsosialistiske tyskere ønsket å ødelegge ett av de germanske frankeres mesterverker! Frankerne var opprinnelig tyske! De andre stammene som var med å bygge La Grande Nation var også germanske, faktisk skandinaver alle sammen: burgundere (fra Danmark), gotere (fra Sverige) og normannere (fra Norge :)). Det var amerikanerne selv som ødela store deler av Frankrikes kulturarv med sin hemningsløse bombing. Under annen verdenskrig slapp de 550 000 tonn bomber over landet hvilket krevde 75 000 franske ofre og la mange franske byer i ruiner, særlig i Normandie.

Ødeleggelsen av ND var ingen tilfeldighet, men ledd i en handlingsplan. BRD-Schwindel skriver om dette: Alles. Denn Frankreich ist neben Deutschland das wichtigste Land der NWOler. Macron ist als völlig Unbekannter nur deswegen aus dem Stegreif an die Regierung gekommen, weil er Freimaurer ist – und bei Rothschild gearbeitet hat. Merkel ist ebenfalls in verschiedenen Geheimbünden – und wurde mehrfach mit dem Orden des bedeutndsten zionistischen Geheimbundes – B’nai B’rith – ausgezeichnet. Dieser vergibt Orden eigentlich nur an Juden. Macron und Merkel stehen beide mit dem Rücken zur Wand. Die EU hat sich als Nachfolgerin der UDSSR entpuppt – und immer mehr Bürger wissen darum. Es läuft zur Zeit ein KULTUR-GENOZID wie die “französische” oder die “bolschewistische Revolution” in Rußland – wobei sich die eigentlichen Drahtzieher des Brennens, Mordens, Vergewaltigens und Zerstörens gewohnt bedeckt halten. Aber ihr Ziel ist klar: Sie wollen das europäische Kulturerbe auslöschen, damit niemand mehr weiß, was Europa einmal war – und damit die künftigen Neusiedler auch nichts vermissen, sondern sich dumpf ihrem Allah-Glauben hingeben können. Der bolschewistische EU-Kommissar Timmermans hat dies in aller Offenheit erklärt: Nationalstaaten müssen “ausradiert” werden. (Alt. For Frankrike er ved siden av Tyskland NVO-makernes viktigste land. Macron har som helt ukjent mann på stående fot tiltrådt regjeringen alene fordi han er frimurer - og har arbeidet hos Rothschild. Merkel er også med i forskjellige hemmelige selskaper - og er flere ganger blitt tildelt B’nai B’rith-ordenens pris, sionistenes viktigste hemmelige selskap [jødenes viktigste frimurerloge]. Denne orden innlemmes egentlig kun jøder i. Macron og Merkel står begge med ryggen mot veggen. EU er avslørt som Sovjetunionens etterfølger - og stadig flere borgere vet det. Det foregår for tiden et kulturelt folkemord liksom den "franske" revolusjon eller bolsjevik-revolusjonen i Russland - hvor de som trekker i trådene og ligger bak brannene, mordene, voldtektene og ødeleggelsen holder seg skjult. Men deres mål er klart: De vil utslette Europas kulturarv, for at ingen mer skal vite hva Europa en gang var - og for at fremtidens nybyggere ikke skal savne noe men sløvt hengi seg til sin Allah-tro. Den bolsjevistiske EU-kommissær Timmermans har erklært dette helt åpent: Nasjonalstater må utslettes.)

Hvorfor skulle jødene ville straffe Frankrike i disse dager? Man må forstå at de ser de gule vestene (gilets jaunes) som en antisemittisk bevegelse. Den truer maktapparatet i landet, som er jødisk. Jeg citerer: Les yids redoutent la plèbe blanche comme le vampire la lumière du jour et lorsque cette dernière commence à s’ébrouer pour se libérer des parasites, les juifs baissent instantanément le masque et commencent à vomir le pus haineux qui pourrit au fond de leurs tripes hébraïques. (Jødene frykter den hvite plebsen som vampyren dagslyset, og når denne begynner å sprelle for å fri seg fra snylterne, senker jødene øyeblikkelig garden og begynner å spy sin hatske puss som brygges på bunnen av deres råtnende hebraiske innvoller.) Jødene hater Frankrike for tiden. Ikke fjernt at de skulle klekke ut en måte å ramme den franske nasjon i hjerteroten.

Hvem er de toneangivende jødene i Frankrike? Fra en lang liste med beskrivelser kan vi nevne noen kjente navn: ATTALI, Jacques; BIRNBAUM, Michel; COHN-BENDIT, Daniel; FABIUS, Laurent; FINKELKRAUT, Alain; HOLLANDE, François; KOUCHNER, Bernard; LANG, Jack; LEVY, Bernard-Henri; ROBIN, Jean; SARKOZY, Nicolas; STRAUSS-KAHN, Dominique; VEIL, Simone; VIDAL-NAQUET, Pierre. Alle kjenner igjen noen av navnene her. Jeg har ikke en gang nevnt bankierene med Rothschild i spissen. Jødene har en fot innenfor overalt og avgjørende innflytelse. Det måtte en spontan grasrotbevegelse, de gule vestene, til for å reise noe ekte fransk hvor jødene ikke rår. Der ser man endelig det franske folks ansikt, hører dets stemme, fornemmer dets vilje. Og jødene hater det og raser. De tåler intet som de ikke har full kontroll over. De trodde de hadde underlagt seg alt i Franrike (Drumont: la France Juive bind 1 og bind 2) men de tar feil. Det finnes ennå et folk som ikke er trellbundet og fjernstyrt.

Hvem er Emmanuel Macron? Andy skriver: Emmanuel Macron wants to rebuild Notre-Dame and rededicate it as a temple to the New World Order. Is this why they say it will take five years to repair? He is the protege of Jewish Satanist Jacques Attali. “Emmanuel Macron is in the perfect continuity of [Francois] Hollande … Already a Rothschild banker, he was a consultant and minister of the same Hollande. He is the darling of Freemason Jacques Attali … Macron himself boasts of his Masonic membership in the Ur-lodge (super-lodge) “Green Brotherhood” where Holland brought him, and in the super-lodge “Atlantis Aletheia”. His mentor is Jacques Attali, a Freemason and major figure who help draft the NWO, and the technocratic and oligarchic Europe … a cosmetic operation that brought Macron to the Elysée. “The Jewish freemason journalist Serge Moati also reveals the Masonic membership of Emmanuel Macron: “Macron became president walking towards the light (ie Lucifer) and Macron was in front of the pyramid of the Louvre – an initiatory rite, indispensable.'”

Husker du Charlie Hebdo? Folk gikk i tog over hele Europa, ja hele verden, under skiltet Je suis Charlie. Sånn ble det ikke etter Notre Dame. Hva er forskjellen? John de Nugent skriver: D’ailleurs, beaucoup de chef d’États ont apportés leurs soutient à la France, mais étonnement, “Bibi” le boucher de Gaza, n’a pas pipé mots… Et aucuns journalopes ne s’en indignent ! Et d’ailleurs, ils sont où les “Attila”, BécHameL”, “FINKI le dingue” (finkielkraut), tous ces “grands humanistes”, ces “grands moralisateurs” ? Là, étrangement, on ne les entends plus… Disparus comme par “magie”… Pas de manifestations “JE SUIS PARIS, ” JE SUIS NOTRE-DAME” ou ” JE SUIS NOTRE-DAME DE PARIS”… Pas de messes organisés dans les églises et autres lieux de prières catholique en France le lendemain soir. (Forøvrig ga mange statssjefer Frankrike sin støtte, men overraskende nok kom det ikke et pip fra "Bibi" [Benjamin Netanyahu], slakteren av Gaza... Og ingen journalisthorer forarger seg over det! Hvor er forresten Attila, Bechamel, Finkisprø (Finkelkraut), alle disse "store humanister", disse "store moralpredikanter"? Der hører man dem merkelig nok ikke mer... Forsvunnet som ved et trylleslag... Ingen demonstrasjoner “JE SUIS PARIS, ” JE SUIS NOTRE-DAME” eller ” JE SUIS NOTRE-DAME DE PARIS”... Ingen messer i kirkene eller andre katolske bedehus i Frankrike kvelden derpå. )

Det skrives mye om at muslimer feirer Notre Dames fall. Gliser og godter seg. Det stemmer også at mange gjør det. Men hva det skrives mye mindre om er at jøder godter seg minst like mye. Rabbi Shlomo Aviner kommenterer brannen således: Selon ce rabbin, c’est une mitsva (prescription du judaïsme) de “brûler des églises” en Israël ! Et le rabbin d’ajouter [sic] que le christianisme est leur “ennemi numéro un à travers l’histoire” et que les chrétiens “doivent être punis”. (I følge denne rabbi er det mitsva (jødisk forskrift) å brenne kirker i Israel! Og rabbien tilføyer at kristendommen er deres fiende nummer en gjennom historien og at kristne bør straffes.) Se også Michael Hoffmans artikkel. At jøder faktisk brenner kirker i Israel kan du se her og her og her. Her er noen glimt fra den jødiske sjel: Death to the heathen Christians the enemies of Israel...Christians to Hell...The revenge of the people of Israel is yet to come. Det er ikke avvikere som begår slike ugjerninger, det hører til hovedstrømningen i det jødiske sinnelag og forsvares av jødiske ledere.

I kommentarspalten til Jerusalem Post kunne man i dagene etter brannen lese hva jøder mener om dette. Her er noen utdrag: It is also a sad part of Jewish French history. The square before the cathedral was the site of the burning of the Talmud in 1242... People who worshiped at Notre Dame also rounded up Jews. Their soul disappeared long ago... And the church had the Jew-hating statue Sinagoga... Given the presence of the Jew-hating statue Sinagoga, Jews should be happy too... Only President Macron could succeed where the Muslim groups failed!... Bernard-Henry Levy, the soul of France has been burning for a long time before this fire; even if your are an atheist, as a Jew you should know that a Church is not a soul of anything... Yes indeed, the clerics of Notre Dame did SO MUCH to dissuade the French cops from rounding up French Jews for subsequent deportation to extermination camps... The soul of France was last seen at the Vélodrome d'Hiver... In the 1200's the Talmud was burnt in a massive bonfire outside of the notre dame (non caps intended), and some Jewish sages were burnt at the stake. What goes around comes around! My only regret is that the whole evil place didn't burn to the ground. GOOD RIDDANCE !!!... Meh. The Talmud was burned in Paris in 1242 - 24 cartloads of handwritten volumes of the Talmud, just about every single copy in the whole France which was then the center of Torah learning - right in front of the Notre Dame cathedral, whose priests probably lit the fire that burned our Talmud. My heart bleeds borscht for the cathedral... Remember the Cathars of Langguedoc. Babylon is falling... Seems like today it was fulfilled... Why would we, as JEWS care????? The only reason to care in my view is the loss of an historical Western civilization symbol. NOTHING ELSE!!!!!!!!!... However, the Jews who feel shock and other adjectives on a religious basis are nothing but DIASPORA JEWS. The Goyeem will NOT like or love us ONE BIT because we share their sorrow. But we as Jews are always in a ready to offer the other chick to be smacked just like good old DIASPORA Jews that we are always good at. Be ashamed Jews... Jesus doesn't pray there anymore. Catholicism is dead... Haaretz tilføyer: New Yorker writer Osita Nwanevu tells Shapiro, 'In the first decades of Notre Dame's construction, the Jews were expelled from France'

De siste minuttene i denne videoen til Adam Green fra know more news viser et interessant intervju med en rabbi som røper alt vi begjærer å vite og som bekrefter det vi selv hevder. For dette kalles vi antisemitter og konspirasjonsteoretikere, men som man ser er det ikke mer enn hva jødene selv i frimodige stunder bekjenner.

Som du ser er det virkeligsfjernt å snakke om jødisk-kristen enhet. Fra jødisk hold finnes det bare hat, nag, hevntørst og skadefryd. De går alltid rundt og innbiller seg at de har lidd urett og at alle andre mennesker har forbrutt seg mot dem. Og de tørster etter hevn! Jeg fant en innsiktsfull stemme på 8 chan: The Jew hates everything that isn't built by them. They hate the European man and wish to see it burn. They unleash the Muslim dog as an aggressive animal of attack and as a distraction of their antics. You can say what you like about Christianity but this is a symbolic of the highest degree. If we do not fight by, everything our ancestors built will be destroyed to rubble and ash.

Gjerningsmennene røper seg også derved at de ikke akter å restaurere Notre Dame til hva den var. Det er vel også grunnen til at rike menn vil skjenke så store beløp til gjenoppbyggelsen: Den kristne kirke skal erstattes av et frimurersk tempel, kong Salomos tempel, bygd i jødisk modernistisk stil som noe sjelløst, monstruøst og ufransk. Se også fria tiders oppslag. Kevin Boyle skriver: If any of this comes to pass, Notre Dame will be effectively a celebration of New-World-Order globalist spirituality. That is, the Cathedral will have been effectively rededicated to Lucifer, the true god of our Judeo-Masonic rulers.

Her er en treffende stemme fra Sverige: Är nog mörka krafter i EU-toppen , EU-politruker av den extrema sorten, som ligger bakom den här branden. De anlitade en mordbrännare för att bränna ned katedralen så att en modern rektangulär glasbyggnad med aluminiumprofilhörn kan byggas på den värdefulla marken i centrala Paris. Den nya byggnaden kan bli ett köpcenter innehållande flottiga multinationella snabbmatshak. Eller kanske blir det ett flyktingboende eller migrationsverk som tar emot nyadeln som ständigt väller in i Frankrike från öknen och djungeln i syd.

Man kan lure på om ikke brannen er et okkult frimurersk ritual for å minnes og hevne at tempelherrenes siste stormester Jacques de Molay ble brent på bålet foran Notre Dame i 1314. Mens flammene omsluttet ham ytret han en forbannelse over dem som var skyld i hans død. Frimurerne hevnet ham i 1789-93 (særlig med halshuggingen av kongen) men deres blodtørst er ennå ikke slukket. De vil ikke at Paris' hjerte skal være en katedral under katolsk kristendom; de vil at det skal være et frimurersk tempel, kong Salomos tempel. Forøvrig er en av teoriene om frimureriets oppkomst at det opprinnelig var et laug (gilde) for omflakkende frie steinhuggere og murere som arbeidet på Europas katedraler. Derfor anser de vel at ND egentlig tilhører dem og at de kan gjøre hva de vil med den - rive ned hva de en gang bygget opp.

Liksom vi ved Solkorset er det mange europeere, i og utenfor Frankrike, som sørger over Notre Dames fall. Men hva er grunnen til vår sorg? Hva har vi mistet, hva er truet? Er det et symbol og varsel om noe som holder på å skje med oss og vårt elskede Europa? Hvem er vi egentlig og hva betyr dette for oss? Her går meningene i sær. Daniel Matissek mener at Notre Dame er et symbol for vårt kristne aftenland. Jeg er ikke enig i det, men han skriver noe som jeg slutter meg helhjertet til: Die Bilder der brennenden Notre-Dame de Paris rühren zu Tränen. Wenn Vertrautes, vermeintlich Ewiges von einem Moment auf den anderen zerfällt und Kulturschätze in Schutt und Asche versinken, ist es, als ob ein Teil von uns stirbt – etwas, das über unser belangloses Dasein weit hinausreicht. (Bildene av Notre Dame de Paris i flammer rører til tårer. Når noe fortrolig, formentlig evig i neste stund faller i grus og kulturskatter blir lagt i aske, er det som om en del av oss dør - noe som strekker seg langt utover vår ubetydelige tilværelse.)

Isabella Klais skriver: Kein anderes Bauwerk dieser Welt strahlt eine vergleichbar geheimnisvolle Faszination aus, der man sich kaum entziehen kann. Eindrucksvoll und von düsterer Erhabenheit prägt sie das Herz der Stadt. Man braucht kein praktizierender Katholik zu sein, um in ihrem Inneren ihrem Mysterium zu erliegen. Die Leistung ihrer Erbauer gebietet Demut und Bewunderung. (Intet annet byggverk i verden utstråler en lignende hemmelighetsfull fascination, som man knapt kan unndra seg. I sin dystre høyhet gjør det et mektig inntrykk og preger byens hjerte. Man behøver ikke være praktiserende katolikk for å gripes av mysteriet i dets indre. Byggmestrenes verk maner til ydmykhet og beundring.) Men så fortsetter hun: Wir teilen das Entsetzen, den Schmerz und die Trauer unserer französischen Nachbarn, deren phantastische Metropole – mit Notre Dame in ihrem Zentrum – überall auf dem Globus Begeisterung und Träume hervorruft. (Vi deler våre franske naboers gru, smerte og sorg, hvis fantastiske metropol - med Notre Dame i sentrum - overalt på Jorden vekker begeistring og drøm.) Virkelig? Vi har sett hvordan både muslimer og jøder fryder seg over forintelsen. Og som vi har sett er det nesten sikkert at noen tente på katedralen med vilje. Lignende ugjerninger er begått mot utallige kirker i Frankrike. Forøvrig er det mest likegyldige høflighetsfraser å høre, som ledd i diplomatiet. Selv blant franskmenn er det mange som ikke bryr seg det spor om tapet, eller likefrem godter seg. Nei du, det er en utvalgt del av menneskeheten som føler oppriktig sorg, og den delen er ikke stor. Les hva diversity macht frei har å si om dette.

Hva betyr egentlig brannen i Notre Dame? Har den ikke en dypere mening? Er den ikke et symbol for noe? Hva er det som ødelegges, hvem er det som angripes? Og hvem angriper, hvem ødelegger? Hva står Notre Dame for? Her er en stemme av det franske folk: Ces pierres n’ont aucune valeur en elles-mêmes : elles ne sont que le miroir matériel de l’action de votre âme raciale à travers les âges, projetée sur le monde génération après génération. Inversement, comment des hommes d’un sang étranger, méconnaissant tout du travail, de la souffrance et de la chair de vos pères, pourraient-ils aimer ces pierres puisqu’ils haïssent le visage du sang de ceux qui les ont taillé ? La haine des sémites qui s’expriment ouvertement est plus authentique, plus vraie que le langage perfide de ceux d’entre eux qui font mine d’aimer ces blocs de pierre mais qui haïssent, en réalité, la race de leurs tailleurs. Aryanisme contre sémitisme, culture contre sauvagerie, création contre destruction. Voilà l’affrontement que symbolise cette tornade de feu. (Disse steiner har ingen verdi i seg selv: De er ikke annet enn et stofflig speilbilde av din rasesjels handlinger gjennom tidene, kastet på verden under slektenes gang. Hvordan skulle menn av fremmed blod, uforstående til dine forfedres arbeid, lidelse og kjød, kunne elske disse steiner, når de hater huggernes blod og dets ansikt? Semittenes hat, hvor det uttrykker seg åpent, er sannere enn det troløse språk noen av dem bruker når de gjør miner til å elske disse steinblokker, for de hater i virkeligheten huggernes rase. Aryanisme kontra semitisme, kultur kontra barbari, å skape kontra å ødelegge. Det er motsetningen dette flammehav symboliserer.)

Vi må ikke gjøre den feil å identifisere oss med kristendommen. De kristne kirkene, om katolske eller protestantiske, har aldri vært våre venner og er det minst av alt i dag. De fremmer aktivt masseinnvandringen av rasefremmede til Europa. De fornekter den nordiske rases og den germanske kulturs verd. For dem er det bare Bibelen, troen og presteskapet som betyr noe. Deres nødhjelp og utviklingshjelp går nesten utelukkende til rasefremmede i den tredje verden. De velsigner raseskjendende blandingsekteskap og forkynner raseselvmordet. De vil ikke kritisere noe som er fremmed og ikke verne det som er vårt. De gjør felles sak med kulturmarxistene. De legger seg flate for våre fiender. De dyrker jødene og er blinde for jødeproblemet. De er dogmatiske og doktrinære mennesker, overtroiske og tåpelige. Mørkemannen i Rom som ligger i støvet og kysser føttene på det undermenneskelige avskum som fosser inn i Europa for å voldta, røve og ødelegge er et minneverdig og treffende bilde av kristendommen slik den er i dag. Det finnes ikke håp for oss i kristendommen. De kristne elsker ikke den edle sjel, de bryr seg ikke om oss. De elsker heller ikke vårt edle verk, slik som Notre Dame de Paris. De vil at vi skal oppgi alt vi holder hellig og hengi oss til deres naturstridige dogmer som ikke har annen grunn enn en gammel bok.

Vi må heller ikke glemme at det var de kristne som ødela vår gamle germanske kultur, den vi hadde før vi ble tvangskristnet med vold. Før det hadde de ødelagt den gamle greske og romerske kultur, revet alle templene, myrdet prestene, brent opp skriftene, ødelagt kunstverkene. Det var vi germanere som bygde vakre kirker til dem og fyllte dem med skjønne kunstverk og opphøyede toner. Selv bodde de under jorden i katakomber. Vi finner skjønne steder i evangeliene, i Jesu forkynnelse, men det er ikke hva de kristne bryr seg om. For dem er det renselsen og frelsen gjennom Jesu offerdød som er det sentrale. En slags menneskeofring og kannibalisme. De eter hans legeme og drikker hans blod. Og det er det edle ariske menneske som ofres for at elendige bastarder og syndere skal renses! Motbydelig. Kristendommen er på en måte et mytisk forvarsel om undermenneskets invasjon av Europa i dag.

Hva betyr brannen i Notre Dame for oss ved Solkorset? Vi ser ikke ND som symbol for det kristne aftenland eller europeisk kultur eller Frankrike eller noe sånt. Minst av alt for kirken i Rom med dens jesuitter-pave. Tre inn i katedralen og føl det på kroppen! Et himmelstrebende under. Et sus av evighet og hellig ånd. Hvem kan bygge slik? Hvis sjel er her stoffliggjort? Negrene i Afrika bygde enkle stråhytter. Araberne bodde opprinnelig i telt i ørkenen før de ariske persere, som hersket over dem i tusen år, lærte dem å bygge. De kristne bodde som sagt i katakomber. Se deg om i verden - hvor finner man slike praktverk som ND? Vi kalles ofte hvite supremacister. Det er vel fordi vi erkjenner at det finnes en guddommelig rase på Jorden som svever i himmelens blå - og mange nedrige som kaver i gjørmen her nede. Det finnes en edel franskmann som hadde skjønt dette alt i 1853: Arthur de Gobineau (Joseph Arthur comte de Gobineau) da han skrev sitt udødelige mesterverk Essai sur l’inégalité des races humaines (essay om menneskerasenes ulikhet). I disse dager er det på høy tid å lese Gobineau. Alt som skjer i Europa i dag bekrefter hans teori. Notre Dame var et slående vitnesbyrd om rasenes ulikhet, og mer enn det: om den nordiske rases overlegenhet. Den var en monumental motsigelse av alle egalitære livssyn, en torn i øyet på marxister og pøbel. Den sto der som et evig bevis for at alt jødisk tankegods er løgn. Derfor jublet undermenneskene da den falt. Det er et mektig symbol for Ragnarok, for Götterdämmerung, Gudenes fall. Valhall brenner!

Rønnaug