Anders Behring Breivik

bomben i Oslo og massakren på Utøya

Oppdatert 30. august 2011

Det har gått noen dager. Vi har fått tid til å tenke og sanke info. Sannhetssøkerne går til verket med den mistenksomhet som er født av erfaring. Intet er som det synes, det har vist seg mange ganger. Kanskje det er på sin plass å lese Svart September - på vei mot oppklaring? og World Trade Center: Hvorfor ingen jødiske ofre? og Verdensterrorismen baner vei for Verdensdespotiet før du går videre? For å få den rette bakgrunn for å forstå hendelser som dette. Vi sier ikke at det som skjedde i Oslo og på Utøya 22 juli 2011 (22/7) kan sammenlignes med "9/11" eller "7/7", bombingen i London 7 juli 2005. Det gjenstår å undersøke. Det har bare gått en uke og er altfor tidlig å trekke konklusjon.

Likevel snakker enkelte om at Norge nå har fått sitt "9/11". Var det noen som ønsket oss det, som tjener på det? Hvem står bak og hva ville de? Like hurtig som i New York, Washington DC og London er den skyldige blitt utpekt. Anders Behring Breivik er arrestert og siktet for ugjerningene, men han får ikke lov til å snakke med noen utenfor systemet. Vi skal være varsomme med å tro alt som sies om ham i media. Media og folk flest har allerede dømt ham; vi som søker sannhet og rettferdighet må være forsiktigere.

Det ble snart tale om Breiviks åndelige røtter og tilhørighet, for liksom å utbre skylden til mange flere enn ham. Media kaller ham for det meste "høyreekstremist". Dette er en uetterrettelig sekkebetegnelse som hvem som helst kan kastes i som ikke har partibok i ett av systempartiene og er anerkjent demokrat eller marxist. Det har fremkommet at han er frimurer (av tredje grad?) i logen St. Olaus til de tre søiler. Han har avbildet seg selv i frimurerantrekk. Han skal være kristen og sionist. Han svermer for tempelridderne (tempelherrene, Knights Templar) og frimurer-myten om Salomos tempel. Han er pro-israelsk og anti-islamist; var særlig aktiv på nettstedet document.no som drives av Hans Rustad, en sionist som sies å være jødisk. Han skal også være eller ha vært tilhenger av laissez-faire kapitalisme og den amerikanske ekstremliberalismen som kalles libertarianisme. Han kaller seg kulturkonservativ og angriper særlig det han kaller kulturmarxisme, i tillegg til islamisme.

Stikkprøver fra Breiviks skrifter vitner om at han har anskuelser som kjennetegner jøssinger. Han sier feks: Vi kan ikke akseptere at Arbeiderpartiet subsidierer disse voldelige Stoltenberg-jugend som systematisk terroriserer politisk konservative. Her skinner det tydelig igjennom at han ser på Hitler-Jugend som en vederstyggelighet. Han beundrer Winston Churchill og Max Manus.

Hans tanker er utpreget unasjonale; han slutter opp om fremmede mørkemenn, ikke bare jøder, sionister og frimurere, men også kirken i Rom på toppen av alt. Han skriver nemlig: Jeg er selv protestant og døpte/konfirmerte meg av egen fri vilje da jeg var 15. Men dagens protestantisk kirke er en vits. Prester i jeans som marsjerer for Palestina og kirker som ser ut som minimalistiske kjøpesentre. Jeg er tilhenger av en indirekte kollektiv konvertering fra den protestantiske kirke tilbake til den katolske. Han er altså noe av en jesuitt.

Vi har ikke hatt tid til å studere hans 1500 sider lange manifest på engelsk og må ta alle forbehold. Det er ingen kjensgjerning at han har skrevet dette manifest selv og at det uttrykker hans overbevisning. Det inntrykk vi foreløpig sitter med er at vi har å gjøre med en kunstig jøde, en åndelig forjødet rotløs hjemløs forkommen nordmann. Men dette må vi revidere etterhvert som forskningen i hans etterlatte skrifter skrider frem. Inntil videre synes han å stå oss nasjonalsosialister fjernt i sine ideer; ofte inntar han det stikk motsatte standpunkt. Alle kjenner jo vårt syn på jøder, frimurere, sionister, Israel, kapitalisme og liberalisme. Bare overfladiske NSere er kristne. Vi hører heller ikke til de aggressive islam-kritikere og har flere ganger bidratt til å bevise såkalte muslimske terroristers uskyld. Vi støtter Palestina og er mot NATOs angrepskriger i Libya, Irak og Afghanistan.

Vi nasjonalsosialister står nokså alene med å ta avstand fra all politisk vold. Arbeiderpartiet og kommunistene har vært de fremste eksponenter for politisk vold i Norge de siste hundre år. De er bare mot den volden som rammer dem. Også frimurere og sionister tyr gjerne til snikmord, attentater og terror - solkorset er fullt av skrifter om dette. Arbeiderpartiet har aldri tatt et oppgjør med sin kommunistiske fortid og er medskyldig i 100 millioner menneskers død. Det er også hovedansvarlig for inkvisisjonen, kjetterforfølgelsen og hekseprosessene mot Nasjonal Samlings medlemmer etter krigen som varte i 16 år og rammet 92 805 nordmenn, de aller fleste uskyldige og edelmodige. Partiet har aldri beklaget det. Frimurerne i "kretsen", "hjemmefronten" og det senere stay-behind (se Forbryterstaten Norge, del 1 og del 4) spilte nøkkelroller i dette såkalte landssvikeroppgjør. Partiet har vært førende i å æreskjelle og hetse nasjonalsosialister og tyskere med holocaust-løgner og legge til rette for det folkemord som jødene utsatte Tyskland for etter krigen (se Gerd Honsiks brev).

Det finnes intet eksempel i historien på at nasjonalsosialister har massakrert barn eller ungdommer. Det er helt fremmed for vårt livssyn å gjøre slikt, og det strider mot vår ære, sedelighet og sindighet. Det er rett og slett utenkelig. Og attpåtil barn av vårt eget folk! Den som gjør slikt er blitt fremmed for sitt blod og den naturlige kjærlighet til barn av eget folk. Vi tror i motsetning til Arbeiderpartiet ikke på klassekamp og har ingen klassefiender; vi tror på nasjonal samling og gjenoppbygging av folket vårt. Særlig ønsker vi å skape et barnevennlig samfunn for barnerike familier. Fruktbarheten må opp blant sunne nordmenn. Vi vil stanse fremmedinvasjonen for å verge folket vårt mot bastardisering og bevare det biologisk såvel som sjelelig. Vi har regnet ut at bastardiseringen dreper 14 000 nordmenn i året gjennomsnittlig over de neste 50 år (se oppdatering 2011).

Når vi betrakter den ulykke som har skjedd på Utøya, med 69 døde ungdommer, må vi altså bevare sansen for proporsjoner. Det er en engangshendelse og tallet drukner i disse 14 000 som vi kommer til å miste hvert år, og som Arbeiderpartiet igjen er hovedansvarlig for. Videre kan vi se på antall ofre for politisk fremtvungen lav fruktbarhet, fosterdrap, trafikkulykker, fremmedlendingers voldtekter, narkotika osv. Årvisse dødsårsaker som media ikke omtaler. Ved sin taushet om dette og sine voldsomme oppslag om drapene på Utøya forfalsker media virkeligheten. Det er som om de sier at det bare er Arbeiderparti-pampenes unger som betyr noe; vi andre kan bare dø.

Hvem hadde egentlig noen interesse av å drepe disse ungene? Hvis det var Breivik som skjøt, hvem handlet han på vegne av, hvis vilje ledet ham? Det spørsmål man alltid må stille når slikt skjer er dette: Cui bono? Hvem gavner det? Til det finnes det bare ett svar: Arbeiderpartiet, makthaverne, systemet, regimet, Den Nye Verdensorden og dens agenda. Alt det Breivik står for eller utgir seg for å stå for er heretter brennemerket. Massene av terrorskremte nordmenn vil strømme til Arbeiderpartiet og gi det sin stemme og sin støtte. Ublu journalister snakker allerede om at det nå må bli slutt på kritikk av regjeringens politikk på områder som innvandring og multikultur. Isteden skal vi i titusentall melde oss inn i partiet.

Akkurat som i USA etter "9/11" kommer vi til å oppleve et hardere diktatur i Norge. Sensuren mot anderledes tenkende kommer til å skjerpes i media. Overvåkingen og forfølgelsen av dissidenter vil intensiveres. Løgn og hets mot oss vil bli grovere. Det vil komme nye lover og regler med nye forbud og mer og mer tankepoliti. Anderledes tenkende vil bli sosialt kastrert og isolert. Det vil fabrikeres straffesaker mot oss. I USA sitter snart alle hvite nasjonale ledere fengslet (Hvite samvittighetsfanger). Den Nye Verdensordens agenda vil drives frem med desto større kraft. Og menigmann vil glede seg over dette fordi han er mot terror og for menneskeverd, kjærlighet og sånn. Anslaget er en gedigen propagandaseier for systemet.

Derfor bør man etterforske om ikke partiets topper hadde en finger med i spillet. Kanskje er menigmann rystet over at vi kan legge frem denne hypotese. Snart vil media begynne å skrike om gale konspirasjonsteoretikere. Vil det komme en lov mot det også? Med trusel om drakonisk straff for den som tenker fritt? Men når regimet uten å blunke begår folkemord mot det norske folk (rasefremmed masseinnvandring og fremtvungen bastardisering), hvordan kan vi tro at det har skrupler med å massakrere 69 unge nordmenn som ledd i et storveis propagandakupp? Som katalysator for å herde diktaturet? Har partiet eller regjeringen bidratt til å oppklare andre "inside jobs" slik som 9/11 eller 7/7? Var det med på å avsløre løgnene om masseødeleggelsesvåpen i Irak som førte massene bak lyset og fremkalte krigen som har kostet Irak 1 million mennesker? Har det hatt noen skrupler med å bombe Libya på oppdrag fra oljemagnatene? 28 mai 2011 hadde Norge sluppet 335 bomber over Libya med en midlere vekt på ett tonn. Denne Arbeiderparti-regjeringen er sannelig ikke fremmed for å bombe. Har det samvittighetsnag for at statsautoriserte norske leiemordere hjelper opiumsbaronene i Afghanistan? Dette parti og denne regjering er villig medløper i det internasjonale gangstervelde.

Når det gjelder vårt "22/7" er det første som slår meg at bombemannen så uforstyrret kunne parkere leiebilen med bomben i Grubbegata kloss innpå regjeringsbygget. Finnes det ingen vektere eller parkeringsvakter som holder et øye med biler som parkeres der? Man skulle tro parkeringsplassene var forbeholdt regjeringspersonale.

Det andre, det som er mest påfallende av alt og skriker til himmels etter en troverdig forklaring er at samtlige regjeringstopper var fraværende da det smalt. De var alle på ferie, eller på reise, eller holdt seg hjemme den dagen (som Jens Stoltenberg selv). Ofrene er vel bare sentralborddamer, funksjonærer, tilfeldig forbipasserende og denslags småfolk, kanonføde for den politiske agenda. Visste ikke norske Breivik at det er fellesferie i Norge 22 juli og at folk pleier å gå tidlig en fredags ettermiddag (bomben sprang kl 15:25:19)? Kanskje hadde ikke bomberne egentlig til hensikt å ramme kaksene? Jeg har heller ikke hørt at noen av maktelitens barn ble drept på Utøya; de var vel ikke der, formoder jeg. Denne siden av saken kan sammenlignes med Oklahoma City Bombingen og World Trade Center hvor det samme var tilfelle.

Også på Utøya var toppene fraværende da skytingen begynte. Gro Harlem Brundtland med stortingsrepresentant Hadia Tajik og tre andre parti-medlemmer forlot øya en time før helvete var løs. Etter at Breivik var ankommet men før skytingen begynte forlot også AUF-leder Eskil Pedersen øya sammen med noen andre; de skal ha vært 9 stykker ombord på en båt som kan ta 50 passasjerer.

Men Hadia Tajik og de tre andre parti-medlemmene (hvem?) ankom regjeringsbygget bare minutter etter eksplosjonen. De forteller: Vi var forferdet og sjokkert, og synet av det ødelagte statsministerkontoret henger fortsatt på netthinnen. Men all trening på krisehåndtering og organisering fikk oss til samtidig å handle rasjonelt og operativt. Aha, her har vi partipamper som "tilfeldigvis" er på rett sted til rett tid og ikke er mer sjokkert enn at de handler rasjonelt og operativt. Da ligger det nær å tro at de hadde en oppgave og var godt forberedt. De sier ingenting om at de fryktet for Stoltenbergs eller ministrenes liv.

Det tredje som skjærer en i øynene er at politiet og beredskapstroppen skyndte seg så langsomt etter at melding om skyting på Utøya tikket inn. Det gikk nøyaktig en time, fra 17:27 til 18:27, fra melding kom til Breivik var pågrepet, i følge politiet selv, mens andre mener at politiet må ha fått melding allerede omkring 17:10. De lot ham fullføre jobben i ro og mak. Først da han var ferdig pågrep de ham. Politiet klaget over at de ikke hadde helikopter som kunne frakte beredskapstroppen fra Oslo til Utøya, så de måtte kjøre bil!! Da de kom frem hadde de ingen båt å komme seg ut til øya i!! Den elendige gummibåten det lokale politi stilte var for liten, tok inn vann og fikk motorstopp. Til slutt måtte de låne båt av private. Det tok en evighet å nå øya, ikke minst fordi de la ut fra Storøya istedenfor Utvika. Det var en farse. NRK hadde helikopter og fløy over øya, lenge før politiet ankom, for å dekke massakren! De filmet gjerningsmannen. Hvorfor anmodet ikke politiet NRK om helikopter-bistand? Nei, de var tilfreds med å komme sent.

I våre skrifter om 9/11 og 7/7 påpekte vi at det foregikk terror-øvelser samtidig med den virkelige terroren og at dette synes å kjennetegne "inside jobs". Til vår gru oppdaget vi at det samme er tilfelle i vårt eget 22/7: Bare timer før Breivik begynte å skyte, og mindre enn en halvtime før bomben sprang, avsluttet beredskapstroppen en 5 dager lang terror-øvelse som gikk ut på akkurat det som skjedde på Utøya!! Beredskapstroppen gikk rett fra øvelse til virkelig terror.

Den første tiden etter skytemassakren på Utøya kunne overlevende ungdommer fritt uttale seg til media og avgi sine vitnemål. Alle var enige om at det hadde vært to gjerningsmenn der på øya. Noen av dem kunne til og med beskrive den andre mannens utseende. Men plutselig forsvant disse vitnemålene fra mediabildet, samtidig i alle media som på kommando ovenfra. Det er nå meget vanskelig å oppdrive dem på nettet. Historien til Kjetil Klakegg Bergheim ble publisert av Bergens Tidende men er nå fjernet og utilgjengelig. Heldigvis fant jeg siden bufret hos Google. Jeg greide også å grave opp følgende:

I dag sier vitner VG Nett har vært i kontakt med, at det må ha vært èn person til som skjøt og drepte ungdommene på Utøya.

- Jeg er overbevist om at det var to personer som skjøt, sier Aleksander Stavdal (23).

Til VG sier ungdommer at den andre mannen ikke var iført politiuniform. Han var ifølge dem rundt 180 centimeter høy, hadde tykt mørkt hår og så nordisk ut. I høyrehånden hadde han en pistol, på ryggen et gevær.

Dagen derpå var overlevende og pårørende samlet på Sundvolden Hotel hvor de oppholder seg. Plutselig blir en ung mann pågrepet av politiet og ført bort. Det viser seg at det ikke er noen annen enn Aleksander Stavdal!! Han blir bragt til Hønefoss og avhørt. Han skal ha gått med kniv på seg fordi han var redd etter å ha sett to gjerningsmenn massakrere AUF-ungdommer på Utøya, mens politiet bare arresterte én. Hva gjorde politiet med ham? Skremte ham fra å stå fast ved sin vitneforklaring? Fra å snakke med media?

I slutten av august kom det uventet nye opplysninger om flere gjerningsmenn fra anonymt hold i politiet: Det gikk mange meldinger på sambandet om observasjoner av gjerningsmenn og hva de hadde på seg og hvordan de så ut, sier en politikilde som ikke ønsker å stå frem med navn. Hvis disse meldingene skyldtes feiltagelser hos kildene, hvorfor har det vært så om å gjøre for politi og media å fortie dem? Og hvorfor må varsleren i politiet lekke dette anonymt? Det har vært mye snakk om åpenhet etter 22/7. Den er hyklersk og ender hvor jernteppet og den hemmelige makt begynner. Sannhet fremmes kun i fullt dagslys; løgnen brer seg hvor saker mørklegges.

Det er ikke eneste gang Breivik er blitt observert sammen med en annen. Her er mer:

(VG Nett) Tidligere i vår hadde Anders Behring Breivik med seg en venn da han prøvde å kjøpe kunstgjødsel, forteller en ekspeditør. Nå jobber politiet med å avdekke om han har hatt medhjelpere.

Det var i april at Anders Behring Breivik (32) kom til Linderud Storkiosk i Oslo for å kjøpe kunstgjødsel. Han var da sammen med en annen person, sier ekspeditør Aud Kristiansen.

- Han var norsk og på samme alder, men mye lavere. De snakket seg imellom og det virket som de var venner, sier hun til VG Nett.

Men viktigere er dette vitnemålet:

Politiet har imidlertid fått vitneobservasjoner fra ferierende på Herøya, som ligger i Steinsfjorden, og er knyttet til Tyrifjorden og Utøya. De mener Anders Behring Breivik var i området med båt sammen med en annen person rundt klokken 22.30 torsdag kveld.

- Jeg er hundre prosent sikker på at det er samme mann som jeg nå har sett avbildet i media, sier en av hyttebeboerne til VG Nett.

Alt dette ties nå i hjel. Mye tyder på at vi står overfor en klassisk "inside job" og "cover up", for å bruke amerikansk terminologi. Er Breivik bare en "patsy"? En nyttig idiot som er blitt utnyttet av mektige kretser? Han får ikke lov til å uttale seg offentlig. Jeg frykter at rettssaken kommer til å gå for lukkede dører - selvfølgelig av "sikkerhetshensyn". Kanskje innbiller de ham at han vil få lavere straff om han spiller på lag og ikke røper noe som strider mot den historie politiet nå koker i hop. Forsvareren er den person som har ansvaret for og den beste anledning til å komme til bunns i saken. Breivik har angivelig valgt Geir Lippestad til sin forsvarer. Lippestad er Arbeiderparti-mann!! Vi vil altså ikke få noen uavhengig granskning gjennom forsvareren; systemet har forstått å tette igjen det hullet. Lippestad kommer til å bifalle politiets bilde av begivenhetene. Det siste jeg leste var at han mener Breivik er sinnssyk:

Få om noen tror at et menneske med normalt utviklede sjelsevner, eller følelsesliv er i stand til å massakre barn og unge slik brutale Anders Behring Breivik gjorde. Og forsvarer Geir Lippestad mener at alt tyder på at terrorsiktede Anders Behring Breivik er sinnssyk. Her kan man diskuterer opp og i mente hva en kan, eller bør legge inn i begrepet sinnssyk. Men en ting kan vi vel alle enes om, Anders Behring Breivik bør aldri mer slippes fri. For han har selv gjennomført handlinger som tilsier at han er alt for farlig å ha gående løs i det sivile samfunnet. Og vårt rettssystem og strafferammer gir da mulighet for å holde mennesker i livslang forvaring når det er påkrevd?

Da skjønner vi planen. Som farlig psykopat skal han holdes innesperret resten av livet slik at han aldri får sjansen til å fortelle oss hva han vet. Hvis ikke psykiaterne går med på å erklære ham sinnssyk har vi allerede hørt plan B: Han skal da anklages for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten!! Hørt det før? En annen løsning som gjør det mulig å holde på ham livet ut. Skulle heller ikke dette lykkes må vi være forberedt på at han ender sitt liv på samme måte som Lee Harvey Oswald. I Norge kan han vel tross alt ikke henrettes offisielt, slik som Timothy McVeigh.

Det har allerede hopet seg opp en mengde andre mistenkelige ting. Breivik synes å ha hatt lett for å starte firmaer i inn- og utland, tjene mange penger på tilsynelatende ingenting, skaffe seg masse kredittkort, våpenlisens. Han begikk konkurssvindel og ble anmeldt, men intet ble gjort. Ble han beskyttet og hjulpet av sine frimurer-brødre i politiet? Hindret de også at han, med sine mange mistenkelige forhold, ble overvåket?

Så er det selve hovedgjenstanden: bomben. Breivik hadde ingen teknisk eller naturvitenskapelig utdannelse. Han har ingen skolegang utover snobbeskolen Handelsgym, hvor han nok fikk lære seg jødisk handelsånd, men intet om fysikk eller kjemi. Det er alt annet enn lett å fremstille en slik bombe. Det er nøyaktig samme type bombe som Timothy McVeigh brukte i Oklahoma City og du kan lese mer om dette der.

Da mange sikkert vil si at Breiviks medlemsskap i frimurerordenen var uten betydning for hans ugjerning, vil jeg henvise til en interessant amerikansk artikkel om frimurer-terror som direkte angår Norge. Veterans today, med Gordon Duff i spissen, er et velinformert og skarpsindig nettsted med mye viktig stoff om 22/7.

Breivik hadde omfattende kontakt med English Defence League, som har en jødisk avdeling (og en homse-avdeling også!) og et utstrakt samkvem med jødiske enkeltpersoner såvel som organisasjoner, feks The International Civil Liberties Alliance (ICLA) og Jewish Task Force (JTF). Han følte seg visst åndelig beslektet med denne liga. Dens navn er nok tatt fra Jewish Defense League som er en jødisk terror-organisasjon.

Breivik var som nevnt aktiv på sionist-stedet document.no drevet av Hans Rustad som står "Med Israel For Fred" (MIFF) nær. Breivik skal ha vært tilstede under et foredrag som Israels ambassade arrangerte og holdt. Med tanke på hans åndelige legning og disse kjensgjerninger er det ikke altfor søkt å forestille seg at han kan ha blitt rekruttert av Mossad. Jøder og israelere har lang erfaring med terrordåd og massakre - som gjerningsmenn vel å merke. Se Hvorfor ingen jødiske ofre? og Guds utvalgte Folkemord. Jeg vil også gjerne sitere DIN - The Hunting Season om Haganah's bedrifter i Europa etter krigen:

An informant named "Israel" soon brought them information which would result in their first special action. This man had happened to stumble upon information from Jewish informants regarding a group of some 140 German youths who were allegedly meeting clandestinely by a river near Ulm, Bavaria.

It was alleged that these youths had secretly stored automatic weapons in crates hidden below the surface of the water.

Groups of Jewish spies from a neighbouring internment camp were dispatched to observe the actions of the group and record their coming and going. Two weeks later the assassins of DIN were ready. The concealed assassins opened fire with automatic weapons on the assembled youths, and finished them off with hand grenades, leaving 140 corpses behind them.

Noen av oss vil huske Baruch Goldsteins feige nedslakting av bedende muslimer i Ibrahim-moskeen, Hebron i 1994. Mens nordmenn fordømmer og avskyr Breivik, blir Goldstein betraktet som en martyr i Israel, og jødiske pilegrimer valfarter til hans grav. I mindre målestokk begår sionister uavlatelig volds- og skadeverk mot palestinere, uten spor av samvittighetsnag; de jubler over all skade og sorg de kan påføre dem. Som vi har sett har Breivik vært under vedvarende påvirkning av jødisk sinnelag og har formodentlig funnet sine forbilder blant dem. Forskjellen er dog den at Breivik massakrerte mennesker av sitt eget folk, mens Goldstein gjorde det mot et annet folk, ikke sine jødiske stammefeller.

Et pussig sammentreff som peker mot Israel og jødiske terrorister er at det 22 juli 2011 var nøyaktig 65 år på dagen siden King David Hotellet i Jerusalem ble bombet av Irgun: The King David Hotel bombing was an attack carried out by the militant right-wing Zionist underground organization Irgun on the King David Hotel in Jerusalem on 22 July 1946. 91 people of various nationalities were killed and 46 were injured.

Mossad har for vane å prøve å få det til å se ut som om arabere eller muslimer står bak terroren. Og de har sine lydige undersåtter som straks rykker ut og legger skylda på "the usual suspects". Så også denne gang. Tore Bjørgo pekte på at islamistisk terror er "en naturlig kandidat" og nevnte det famøse al-Qaida. Jan Oskar Engene sa det samme: Mistanken går umiddelbart i retning av islamistisk terrorisme. Det ble spekulert i om det var Gaddafi og Libya eller al-Qaida eller Taliban eller Mullah Krekar. Men så dukket det opp en gruppe som påtok seg ansvaret for bombingen: "Helpers of the global jihad".

Men så gikk noe galt? En nordmann ble arrestert som var alt annet enn en jihadist. Kanskje var det meningen at han skulle ha unnsluppet? Eller angrepet på Utøya var uautorisert? Eller noen ønsket å villede etterforskerne?

Hvorfor skulle Mossad ville ramme Norge og regjeringen og Arbeiderpartiet akkurat nå? Fordi regjeringen har erklært at den vil være blant de første til å anerkjenne Palestina som stat. Dessuten ga AUF-leder Eskil Pedersen et intervju til Dagbladet rett før Utøya der han krevde at regjeringen måtte gå inn for boikott av Israel: Dialog nytter ikke, sa han. Dagen før 22/7 besøkte Jonas Gahr Støre Utøya og rettet hardt skyts mot Israel. På bildet av ham og Pedersen ser man ungdommer holde opp et banner med påskriften "Boikott Israel". Så bli ikke overrasket om det viser seg at det er Israel som har behandlet norske barn på samme måte som de behandler palestinske. Og som de behandler egyptiske og andre folks barn i det Gamle Testamente (GT). Apropos det, det er ikke bare partiet og kommunistene som hykler etter 22/7, men også de kristne som går god for grusomhetene i GT. Kirken har forkynt GT som Guds ord i Norge i tusen år; hvem kan bebreide en mann om han tar GT på ordet? Breivik er kristen.

I mars oppfordret utdanningsminister Kristin Halvorsen til militæraksjon mot Israel hvis sionistmakten angriper Gaza. Arbeiderpartiet og SV støtter kampanjen for å boikotte Israel og den europeiske komite som går under navnet Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS). Særlig gjelder dette salg av våpen til jødestaten. I august 2010 trakk oljefondet tilbake sine investeringer i to israelske selskaper.

Det er ikke lenge siden en delegasjon av amerikanske jøder møtte Kristin Halvorsen for å klage på Norges "antisemittisme". I januar deltok hun og hennes mann (som er produsent i NRK) i en demonstrasjon mot Israel og USA hvor man kunne se transparenter med budskap som: USA og Israel: ondskapens akse. Det vakte kraftige reaksjoner fra sionistene og Israel-lobbyen i Norge. Også utenriksminister Jonas Gahr Støre har vakt forargelse blant jøder for å sammenligne Israels behandling av palestinerne med NS-Tysklands behandling av jøder, og for å oppfordre Israel til å rive skammens mur som skjærer gjennom Vestbredden.

I webfora, særlig de hebraisk-språklige, utfoldet jøder en hemningsløs skadefryd etter at nyheten om terror i Oslo og på Utøya kom ut. Den jevne mening var at vi fikk som fortjent: vår straff for at vi har vært oppsetsige mot det utvalgte folk.

Merkelig nok tilbød Israel seg å bistå Norge etter Utøya-massakren: medisinsk og evakuering av skadede. Norge takket nei. Kanskje hadde regjeringen i tankene hva Aftonbladet skrev om i august 2009: At israelske militære på Vestbredden handler i røvede menneskeorganer. Oppslaget førte til at Israels utenriksminister Avigdor Lieberman anklaget Sverige og Norge for antisemittisme og Norge for å være pro-nazistisk. 11 desember 2010 ble Stockholm rammet av en terrorbombe, bare to uker etter at svenske media hadde meldt at USAs ambassade i landet spionerte på svenske statsborgere gjennom en såkalt Surveillance Detection Unit.

Et annet mulig motiv er at Norges regjering hadde varslet at Norge trekker seg fra bombeaksjonen mot Libya innen 1 august 2011. Den amerikanske terror-eksperten Emilio Viano var raskt på pletten med å utpeke Libya og Gaddafi som synderne. Det kunne ha fått Norge til å ombestemme seg.

USAs jødiske ambassadør i Oslo, Barry White, som i 2005 ble prisbelønnet av American Jewish Committee, beklaget seg over at PST avslo å la to britiske MI6-lag på tolv personer drive etterretning og overvåking i Norge, angivelig rettet mot en al-Qaida -celle. I november i fjor oppdaget regjeringen til sin bestyrtelse at USAs ambassade driver overvåking av norske statsborgere i Oslo. Justisminister Storberget uttalte at han ikke var informert om USAs spionasje i Oslo. Hvem har USA i sin tjeneste til dette? Ingen andre enn pensjonerte norske politi- og etterretningsfolk! De var blitt vervet til de såkalte SIMAS Surveillance Detection Units. Ambassadør White unnskyldte seg med at han mente norske sikkerhetsfolk var apatiske og uskikkede til å håndtere terrortruselen fra Islam! Vi må regne med at norsk politi på denne måten er blitt infiltrert og undergravd, gjort sårbart for sabotasje som rammer beredskapen slik vi så 22/7 da intet fungerte som det skulle. Noen burde etterforske de norske CIA-agentenes rolle i dette.

John Kaminski sammenfattet essensen av budskapet terroristene sendte Norge: The underlying psyop message to the world from the Norway abomination is that if you actively work to oppose the Jews, you could be gunned down at any time by Jewish sayanim or mind-controlled Gentile slaves who are programmed or drugged to repress their human instincts and become solely an instrument of Jewish policy - which, in case you haven't yet learned, Jewish policy is to kill or enslave every non Jew in the world. You can look it up. It's in the Soncino Talmud (1929).

Selv om det skulle være Mossad som står bak aksjonen, og Breivik bare er en av deres sayanim og en shabbath goy, er det nokså klart at Stoltenberg og hans ministre må ha blitt varslet. Derfor er ikke deres skyld mindre. Jeg håper mange nordmenn vil våkne og bruke all sin åndskraft til å granske det som skjedde. La ikke regimets "uavhengige granskningskommisjon" uforstyrret få slette bevis, viske ut sporene og dekke over hendelsen. Forebygg vordende historieforfalskning!

Vi skal komme tilbake med et nytt skrift om Breiviks ideer, ifølge manifestet. Men husk at vi ennå intet vet om det er han som har laget det og om det er hans meninger. Opp med vær varsom -plakaten. Ta ikke medias påstander for nakne sannheter. Men i alle tilfeller er det viktig å utforske manifestet. Noen fant tidlig ut at en del av innholdet er lånt fra una-bomberen Ted Kaczynski's manifest, med kosmetiske endringer. Mens du venter på at vi skal komme med vår analyse kan du lese Kevin MacDonald's betraktninger og Varg Vikernes bidrag.

Rønnaug