budskapet

Hei. Vi er 4 elevar på + og + vgs i Sogn og Fjordane som driver på med et prosjekt om Rasisme. Og vil gjerne høyre deres side av saka. Så vi lurte på om dere i Solkorset ville svare oss på noen spørsmål? 1) Hva gjør dere i Solkorset? 2) Hva ønsker dere å oppnå? 3) Hva må en gjøre dersom en er med i Solkorset? 4) Hva slags aldersgruppe er representert? Er det for alle? 5) Syns dere det er noen forskjell mellom innvandrere og flyktninger? 6) Hva gjør dere om dere møter på en mørkhudet person? 7) Kan du fortelle noe om hva dere har gjort mot en innvandrar/flyktning? 8) Går det bare på hudfargen? 9) Har medlemstallet deres gått opp eller ned det siste året?

hei + og takk for høflig brev,

no som julestria er over og freden har senket seg over gard og heim har vi tid til å svare. Det er fagert i Sogn og Fjordane og vi elsker blonde norske jenter i bunader! "Rasisme" er navnet på en kampanje for å utrydde jenter som dere (og gutter også). De som står bak hater dere fordi dere har edle nordiske karaktertrekk og står i veien for ondskapen i verden. Dere tror kanskje at alle mennesker i verden er ærlige og velmenende som dere?

Vi ved Solkorset gjør alt som står i vår makt for å vekke nordmenn og alle nordiske mennesker til motstand mot det pågående rasemord. Våre fiender, som har makten i landet og i mesteparten av verden, driver oss med alle midler mot undergangen: De har brudt våre familier ned, tilintetgjort ekteskapet og kjærligheten. I dettes sted har de satt pervers sex, materialisme, egoisme, forbrukermani. Våre kvinner drives ut av hjemmet slik at de ikke kan føde og ha omsorg for barn; på våre "sykehus" drepes våre barn i mors mage. Utenfor fremmes sodomisme (homoseksualitet), pornografi, promiskuitet, prostitusjon, stoffmisbruk. Våre unge, jenter som dere, oppdras til selvhat ved at dere får høre at den hvite mann (europeere) har skylda for alt ondt i verden. Dere opplæres til å skamme dere over forfedrenes gjerninger i steden for å være stolte over deres enestående bragder og høye dyder. Dere lærer mindre og mindre om forfedrenes opphøyede liv og fylles med kommersielt søppel fra fremmede land. Hvor mange norske ungdommer vet i dag hva norsk musikk er? Hva germansk musikk er? Dere hører aldri på annet enn negerskrål fra den globale slumkultur og blir stadig mer rotløse og identitetsløse.

I mens må vi slave for kapitalistene i næringslivet. Fruktene av vår dyktighet som skulle bygge folkets fremtid og sikre våre barns tilværelse, ender i ukjente finansmagnaters lommer på globale børser. Arbeidsplassene flyttes til Kina fordi slavene er billigere der, og det importeres horder av primitive fremmede for å ta over jobbene våre her. Vårt næringsgrunnlag rives vekk under føttene våre. Men de rasefremmede skal ikke bare proletarisere oss, de skal også bastardisere oss: blande sitt blod med vårt og utslette vår biologiske arv for alltid; voldta de av våre kvinner som nekter å forplante seg med svartinger. Nedbrytningen av nordisk sed og åndsliv forbereder denne genetiske og fysiske tilintetgjørelse: Mennesker som ikke kjenner seg selv og er stolte av sin ætt er lette å bastardisere.

"Rasisme" kaller regimet (makthaverne) all motstand mot dette rasemord.

Ved Solkorset tenker vi, diskuterer, forsker, skriver, publiserer, får budskapet ut og trekker til oss nye idealistiske nordmenn som vil kjempe med oss for vår felles fremtid, den nordiske rases overlevelse. De som kommer til oss forventes å gjøre hva de kan for å fremme dette mål. Det spiller ingen rolle hvor gammel man er; NS-bevegelsen har ildsjeler fra Nasjonal Samlings og Quislings tid i 90-årene, helt ned til småbarn som oppdras i nordisk ånd. Alle som vil hva vi vil er velkomne.

"Flyktninger" er noe innvandrerne kalles for å utnytte vår egen samvittighet til å få oss til å tåle innvandringen. Vi nordmenn har en høyt utviklet samvittighet og vil alle mennesker vel, og dette utnyttes grovt som et mordvåpen mot oss. Jødene har et helt annet sinnelag. Hvor mange flyktninger tror du Israel tar i mot? Der slipper ingen inn andre enn jøder. Og se hvordan de behandler palestinerne som landet egentlig tilhører. Hvor mye tror du jødene, verdens rikeste folk, gir i nødhjelp og u-hjelp til fattige land? 0 kr. Tvertimot suger de dem ut: de må betale ågerrenter på lån fra Verdensbanken og slite som slaver for finansmagnatene slik at de aldri får hodet over vannet.

OM vi støter på en mørkhudet person?? Vi bor ikke i Sogn og Fjordane, men i Oslo-området. Her er vi nordmenn en etnisk minoritet. "Alle" her er mørkhudede: avisbudet, postbudet, naboen, buss-sjåføren, ekspeditøren i dagligvarehandelen, drosje-sjåføren, mannen som sitter ved siden av deg på trikken, servitørene på cafe og restaurant, tjenestemennene i kommunen, vekterne, rengjøringsassistentene, sykepleierne, skolebarna, ..... Spør oss heller hva vi gjør hvis vi støter på en blond nordmann i Oslo. Da stanser vi og glor.

Massemedia tegner et helt falskt bilde av forholdene. Vi gjør ingenting mot de rasefremmede. Vi forsvarer oss mot dem så godt vi kan, prøver å unngå å bli utsatt for vold og voldtekt. I Oslo voldtar de fremmede enormt mange norske jenter; det skjer hele tiden. Jeg har selv vært vitne til det. Regimet bryr seg ingenting om det, men bare dysser det ned. Hvis noen tør å protestere er det "rasisme", selvfølgelig. Kom ikke til Oslo!

Rase er ikke bare hudfarve, nei. Rasen angår mange arveanlegg på kropp og sjel. Den har stor betydning for karakter, sinnelag og adferd. De rasefremmede er rett og slett svært forskjellige fra oss på alle måter.

Vi er ingen medlems-organisasjon og har ingen medlemslister, men interessen for og oppslutningen om den nasjonale motstandsbevegelse vokser raskt. Spørsmålet er: raskt nok?

Heil og Sæl!

Solkorset