Julegaver 2023 til Solkorsets lesere

Du finner dem her. NS-bøker til alle snille barn. Så de kan vokse opp og bli stornazister. Norske bøker alle sammen av vaskekte nordmænn. Dette er julens glade budskap. Massevis av gratis bøker, gode bøker til opplysning og berikelse. Noen av motstandere også å gjendrive så du får brynt hjernen din og ikke blir sløv. Ingen sløvtasser i rekkene, takk.

Vi har gjort OCR på alle sidene så du kan søke i fullteksten. Det er nyttig når man søker noe spesielt og ikke akter å lese fra perm til perm. Men når man skal lese en hel side er det bedre å lese tekstbildet; OCR-teksten har feil og er ikke pent formatert.

Mange av bøkene er angrep på det såkalte rettsoppgjøret efter 1945 fra medlemmer av Nasjonal Samling. De fleste av dem som skriver ble selv dømt for landssvik og straffet. Vi får høre om deres opplevelser og syn på saken. Til disse bøkene hører Benneche, Bergsvik, Bjoner, Bru, Engen, Fyrst, Gervik, Harsem, Hope, Meyer, Storhaug, Svendsen.

Skrifter av motstandere er: Berggrav, Hauge, Schjelderup. To biskoper og en teolog. Dette er særlig interessant fordi mange NS-ere hævdet at det ikke var noen motsetning mellom kristendom og NS. I Det Tredje Rike liksom i Norge under okkupasjonen fikk kirken virke fritt. Hverken Hitler eller Quisling betraktet kirken som en fiendtlig makt. I motsetning til kommunismen (marxismen-leninismen). Men kirken selv betraktet NS som en ærkefiende. Den foretrakk bolsjevistisk seier fremfor tysk. Uaktet bolsjevikene forbød religion, særlig kristendom, rev og skjændet kirker, og myrdet præster. NS-tyskere gjorde intet av dette. Likevel var kirkens hat mot NS stærkere.

Så har vi bøker fra okkupasjonstiden om forskjellige emner. Her finner vi Eines, Fiane, Nasjonal Samling, Fuglesang, Lange, Lund, Lunde, Magelssen, Myklestad, Nybø, Øverland, Quisling, Rolfsen, Sæther, Waage. Vi har Quislings og Gulbrand Lundes samlede skrifter. Ellers var Knut Knutson Fiane en glimrende mann, som skrev på nynorsk til en velkommen forandring. Desværre ble han myrdet av partisanene under okkupasjonen.

Vi har også bøker om jøder, frimurere og marxister fra tiden før krigen: Findahl (1933), Frøystad (1938), Krogshus (1931), Lange (1939), Saxlund (1911).

Så er det dem som modig reiste sig til forsvar av NS-medlemmene uten selv å ha tilhørt den leiren eller stukket sig ut, såvidt jeg vet: Prosten Hedem, juristen Helliksen, strafferettseksperten Skeie, juristen Smedal, statsviteren Unstad, Vardaas, Stegner, advokaten Wiesener.

Endelig har vi værk som står for sig selv, som Hewins efterkrigs-studie av Quisling, eventyreren og frontkjæmperen Imerslunds erindringer, Melsoms okkupasjonshistorie, og Nielsens fortælling om Solbris.

Her har du nok lesestoff til næste jul! Vær ikke en politisk tåpe men bidra til å føre kunnskapen om Norges fortid videre. Den viktigste lærdom er at Norge efter 1945 var et rettsløst land i bolsjevismens vold. Jødene hersket ubundet av norsk lov og kunne gjøre akkurat som de ville. Og de hævnet sig grusomt på alle som ikke hadde tjent dem men foretrukket å kjæmpe for sin egen rase. Krapylet løp deres ærend.

Waldemar