Søk

2. mars 2022. Vi har laget ny søkemotor som er raskere enn den gamle. Nå bruker vi database for å lagre resultatene av gamle søk slik at det går fortere neste gang. Søk på så mange ord som mulig på en gang. Hvis du vil finne et dokument som skal inneholde alle tre ordene Quisling, Nansen, Russland så søk på alle med en gang, for hvis noen har søkt på Russland før kan mange av dokumentene utelukkes fra søket og da går det fortere. Som før bør du bare søke på stammen i ordet, ikke bøyde former eller sammensatte ord. Hvis du vil søke på det ene ordet "verdenskrig" er det bedre å søke på de to ordene "verden krig" fordi sjansen er større for at noen har søkt på ett av dem før. Nytt er også at motoren ikke skiller mellom små og store bokstaver.

Her kan du søke i alle dokumentene som finnes ved Solkorset. Bruken er enkel: Flere ord etter hverandre med mellomrom, f.eks. "Quisling Russland". Anførselstegn kan ikke brukes. Ingen logiske kombinasjoner. Alle dokumenter ved Solkorset blir vist som inneholder alle de angitte ord. De blir vist i den rekkefølge de påtreffes. Et utdrag med første forekomst av hvert søkeord blir vist. Hvis resultat-listen er blank betyr det at ingen dokumenter ble truffet. Prøv igjen med færre/andre ord. Søk fortrinnsvis på stammene i ordene, f.eks. "tysk" (ikke "tysker" eller "tyskerne"), for da finner du også dokumenter med ord som inneholder "tysker" o.l.. Motoren søker altså ikke bare på hele ord; du får treff på søkeordet "tysk" hvis det står "tysker" i dokumentet. Motoren skiller ikke lenger mellom store og små bokstaver.

søkeord :