Søk

Her kan du søke i alle dokumentene som finnes ved Solkorset. Bruken er enkel: Flere ord etter hverandre med mellomrom, f.eks. "Quisling Russland". Anførselstegn kan ikke brukes. Ingen logiske kombinasjoner. Alle dokumenter ved Solkorset blir vist som inneholder alle de angitte ord. De blir vist i den rekkefølge de påtreffes i. Første setning med hvert søkeord blir vist. Hvis resultat-listen er blank betyr det at ingen dokumenter ble truffet. Prøv igjen med færre/andre ord. Søk fortrinnsvis på stammene i ordene, f.eks. "tysk" (ikke "tysker" eller "tyskerne"), for da finner du også dokumenter med ord som inneholder "tysker" o.l.. Motoren søker altså ikke bare på hele ord; du får treff på søkeordet "tysk" hvis det står "tysker" i dokumentet. Merk at motoren skiller mellom store og små bokstaver, så vær nøye med å bruke stor forbokstav i navn.

søkeord :